1. mzda predavačky (3 replies)
 2. úrad práce - doklady (4 replies)
 3. Nezamestnaný a DoVP (1 replies)
 4. dovolenka - presun zamestnanca od SZČO do s.r.o. (0 replies)
 5. vysoká absencia - PN (4 replies)
 6. dovolenka na sviatok v neptretrzitej prevadzke (2 replies)
 7. Opravné kvartálne hlásenie (21 replies)
 8. Dovolenka v MŠ (1 replies)
 9. nárok na odstupné (19 replies)
 10. DoVP vs ??? (11 replies)
 11. Rocne zuctovanie dane (1 replies)
 12. DDS zo sociálneho fondu (0 replies)
 13. Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne (7 replies)
 14. Odvody do SP a ZP (3 replies)
 15. opravný výkaz do soc.poisťovne (1 replies)
 16. Preradenie na inu vhodnu pracu (10 replies)
 17. potvrdenie o príjmoch pre účely ZP (5 replies)
 18. Základ dane (7 replies)
 19. DDS - III. pilier (3 replies)
 20. Odvody do SP od 1.1.2008 (10 replies)
 21. Výpoveď v ČR (11 replies)
 22. stupne náročnosti pracovných miest (9 replies)
 23. Výsluhový dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov (9 replies)
 24. Cudzinec zamestnáva cudzinca (2 replies)
 25. odvody studenta a SZCO do SP a ZP (3 replies)
 26. Nezdaniteľná suma u cudzinca (6 replies)
 27. Vydanie potvrdenia o zamestnani od zamestnavatela - zivnostnika (0 replies)
 28. Invalidný občan a odvody zo mzdy od 1.1.2008 (13 replies)
 29. Dovolenka - počet dní (4 replies)
 30. Výpoveď (5 replies)
 31. pohľadávka živnostníka a ZP (2 replies)
 32. Ukončenie PN a nová PN (1 replies)
 33. VZ a Vypocet odvodu do SP (6 replies)
 34. víkendová nedocenená práca (17 replies)
 35. Ďalšia DOVP u toho istého zamestnávateľa - nové doklady? (1 replies)
 36. Úrazové poistenie a minimálny vymeriavací základ (3 replies)
 37. ODVODY DO SP (3 replies)
 38. mesačné výkazy do ZP elektronicky (20 replies)
 39. zle vyrobené výrobky (0 replies)
 40. Daňové priznania - SR, ČR (0 replies)
 41. Pružný pracovný čas - nesplnený fond (0 replies)
 42. Neplatené voľno (4 replies)
 43. ktoremu zamestnancovi vyplatit cestovne nahrady ? (3 replies)
 44. Materske v 2 statoch? (9 replies)
 45. Neuznanie PN (26 replies)
 46. Dohoda o PČ (2 replies)
 47. original ci kopia? (15 replies)
 48. Mimo evidenčný stav (7 replies)
 49. Dohoda (4 replies)
 50. Vedľajší pracovný pomer (18 replies)
 51. zmena zdravotnej poisťovne (6 replies)
 52. Plán odborného rastu (0 replies)
 53. nárok na dovolenku (2 replies)
 54. Preplatok z roč. zúčt. ZP - účtovanie (1 replies)
 55. Odmenovanie za pracu vo sviatok (3 replies)
 56. skušobna doba a PN (2 replies)
 57. Predčasný starobný dôchodca a práceneschopnosť (3 replies)
 58. Tehotenstvo a skúšobná doba (0 replies)
 59. Dovolenkový priemer (4 replies)
 60. 2.pilier - výpis za 2007 (1 replies)
 61. Odchodné (2 replies)
 62. Riadna dovolenka (4 replies)
 63. Príjmy manželky v ČR (2 replies)
 64. Kolko za stravu? (3 replies)
 65. Dovolenka a PN? (4 replies)
 66. Ukončenie rodičovskej dovolenky (6 replies)
 67. Preplatenie cestovneho? (2 replies)
 68. Potvrdenia na uplatnenie nezd. častí zákl. dane FO podľa par. 11 odst. 4 pís. c Z 595 (2 replies)
 69. preplatiť obednú prestávku? (6 replies)
 70. rozdiel v paragrafoch (7 replies)
 71. dobrovolné nemocenské poistenie (272 replies)
 72. pracovná zmluva a súčasne dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 73. Mzdové príplatky (1 replies)
 74. neplatené sviatky (2 replies)
 75. nezamestnaní a DP (2 replies)
 76. Tvorba SF a mesačná mzda (3 replies)
 77. odvody (1 replies)
 78. závislá činnosť § 5 (3 replies)
 79. Výpoveď daná zamestnávateľom (86 replies)
 80. Odstupné (2 replies)
 81. fond pracovnej doby (1 replies)
 82. dvojsmenná prevádzka (1 replies)
 83. Odvody do soc. a zdrav. poistovne (82 replies)
 84. rocne zuctovanie (0 replies)
 85. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (0 replies)
 86. PN nepredložená zamestnávateľovi (6 replies)
 87. zdravotná a odvody SZČO 2007 a 2008 (2 replies)
 88. Ročné zúčtovanie daní (1 replies)
 89. Konateľ SZČO? (3 replies)
 90. 85% invalidita (2 replies)
 91. Zdaňovanie cudzinca na Slovensku (0 replies)
 92. Dvojzmenná prevádzka (6 replies)
 93. ZTP a odvody (63 replies)
 94. skončenie pracovného pomeru počas PN (1 replies)
 95. Starobný dôchodca a odpočet na manželku (4 replies)
 96. Dôchodca a odvody (5 replies)
 97. ODMENY (0 replies)
 98. Nárok na dovolenku (2 replies)
 99. Ďalší prac.pomer (1 replies)
 100. skončenie RD,nárok na podporu v NZ? (2 replies)
 101. Skončenie dohody o vykonaní práce (20 replies)
 102. Pokles pracovnej činnosti a výpoveď (2 replies)
 103. študent a príkazná zmluva (1 replies)
 104. Ide o pracu na zmeny? (5 replies)
 105. Dan z prijmov FO a zrusena zivotna poistka (5 replies)
 106. ponúknuť inú prácu v rámci prac. pomeru (2 replies)
 107. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD (6 replies)
 108. Dlhodobá PN (2 replies)
 109. Preddavkova dan (4 replies)
 110. daň zrážkou (2 replies)
 111. RZD s príjmami zo zahranicia (1 replies)
 112. Podmienenie vykonania daňového priznania dodaním ORIGINÁLU potvrdenia (18 replies)
 113. Poraďte prosím, čo robiť s dôchodkom? (5 replies)
 114. kde najdem informacie pre zaciatocnika v mzdovom uctovnictve? (8 replies)
 115. Vypoveď a odstupné (3 replies)
 116. Zrážky zo mzdy (7 replies)
 117. Narok na dovolenku 25 dni (1 replies)
 118. ochranná lehota (14 replies)
 119. výpočet čistej mzdy (4 replies)
 120. Pomoc predbežný výpočet dane a odvody (11 replies)
 121. sociálna poisťovňa - prihlásenie po narodení dieťaťa (6 replies)
 122. cestne vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti na vykon st. sluzby (0 replies)
 123. vykazovanie prace (19 replies)
 124. ročné zúčtovanie dane - vysokoškolák (4 replies)
 125. ročné zúčtovanie poistného pre DoVP (2 replies)
 126. nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania (22 replies)
 127. neočakavaný nástup po PN (6 replies)
 128. Diéty (4 replies)
 129. čo v prípade výpovede (31 replies)
 130. Nezrovnalosť v RZZP (3 replies)
 131. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 132. Vyhlásenie - zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti (25 replies)
 133. dochodkyna podpisala Vyhlasenie a prijem (0 replies)
 134. nárok na stravný lístok (4 replies)
 135. Odvod z neplatne skončeného PP (2 replies)
 136. 2% z dane (5 replies)
 137. ako si prekontrolovať výplatu (8 replies)
 138. Rizikoví zamestnanci (2 replies)
 139. vrátnici - rozvrh prac.času (2 replies)
 140. S.r.o. poskytol OÚP príspevok na zamestnávanie (1 replies)
 141. odvody - dôchodca od 01.01.2008 (1 replies)
 142. odpočit. položka - dôchodca (7 replies)
 143. Materska dovolenka - nezamestnanost (3 replies)
 144. Dohoda o prac. cinnosti - stravne listky (25 replies)
 145. akú zmluvu či dohodu? (0 replies)
 146. potvrdenie o príjme z nezavislej činnosti (2 replies)
 147. Vymer.zaklad do ZP? (1 replies)
 148. zamestnankyňa požiadala o RZDP a predsa dostala pokutu (1 replies)
 149. tehotná a nevyhovujúce pracovné podmienky (6 replies)
 150. PN a výpoveď zo strany zamestnanca a §69 (1 replies)
 151. Invalidný dôchodok a práca na dohodu (23 replies)
 152. odvody do sociálky (2 replies)
 153. stravné v zahraničí (2 replies)
 154. Slobodná matka a daňový bonus (2 replies)
 155. Pripevky do dochodkoveho poistenia pocas rodicovskej dovolenky (11 replies)
 156. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 157. Narok na odstupne (1 replies)
 158. Materská dovolenka v roku 1986 (0 replies)
 159. Platenie odvodov SZčo (2 replies)
 160. Väzba (1 replies)
 161. Poskytovanie stravy zamestnancom zdarma (0 replies)
 162. Daňový bonus za cely rok? (4 replies)
 163. Starobný dôchodok - asi omyl (5 replies)
 164. prekážky v práci (3 replies)
 165. Zábezpečová pohľadávka (0 replies)
 166. výpočet mzdy (24 replies)
 167. Odmena za hmotnú zodpovednosť (1 replies)
 168. nezdaniteľná časť - potvrdenie (17 replies)
 169. Ukončenie pracovného pomeru - konkurz (0 replies)
 170. prax zamestnanca (0 replies)
 171. Nárok na dovolenku (5 replies)
 172. nárok na odstupné (9 replies)
 173. väzenie (8 replies)
 174. vyššia mzda (2 replies)
 175. nezdaniteľná položka (9 replies)
 176. Platenie sviatkov (11 replies)
 177. Účtovanie o poskytnutej strave (0 replies)
 178. určenie počtu dovolenkových dní (2 replies)
 179. dohoda o zmene pracovných podmienok (1 replies)
 180. štatistika P 1-12 (2 replies)
 181. Príručka na mzdy (5 replies)
 182. nárok na dovolenku (67 replies)
 183. Ročné zúčtovanie 2007 (2 replies)
 184. Rozhodné obdobie (4 replies)
 185. preplatenie dovolenky pri vypovedi (8 replies)
 186. Zamestnanie v Nemecku (2 replies)
 187. Potvrdenie o návšteve školy (6 replies)
 188. Odvody do SP, ZP (8 replies)
 189. Limit nemocenskej dávky (4 replies)
 190. ELDP - vyplnenie (2 replies)
 191. predčasný dôchodca - zamestnanec (76 replies)
 192. zamestnanec versus práca na živnosť (46 replies)
 193. Daňove priznanie pri PN (1 replies)
 194. Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2007 (2 replies)
 195. Nemocenské a prvoplátcovia a dôchodci od 1.1.2008 (4 replies)
 196. Telepráca (19 replies)
 197. pracovná cesta a pružný pracovný čas (4 replies)
 198. Zvysenie odvodov do ZP (3 replies)
 199. Dohoda o vykon. prace a vratenie dane (3 replies)
 200. praca studentov (0 replies)
 201. Počet odpracovaných hodín (2 replies)
 202. Neplatne skončený pracovný pomer (2 replies)
 203. minimálna mzda a odvody z nej (19 replies)
 204. Doklady pre zamestnanca pri skončení PP (3 replies)
 205. zmluva o dielo (2 replies)
 206. Dohoda o pracovnej činnosti (12 replies)
 207. Preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru (1 replies)
 208. skrátený pracovný pomer (19 replies)
 209. Limit zarobku pri DoVP pocas materskej? (1 replies)
 210. Kedy čerpať riadnu dovolenku (7 replies)
 211. Odmena hlavného kontrolóra (0 replies)
 212. Peňažná náhrada - nedodržanie výp. doby (1 replies)
 213. danové priznanie typu A (576 replies)
 214. práca na dohody (13 replies)
 215. dohoda o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študenta (7 replies)
 216. RZD (2 replies)
 217. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane (6 replies)
 218. Praca na dohodu pocas materskej a rodicovskej (0 replies)
 219. splatnosť mzdy (1 replies)
 220. tabulka na stravné (10 replies)
 221. zmluva na dobu urcitu a tehotenstvo (3 replies)
 222. Zamestnanec EU zamestnany na Slovensku (0 replies)
 223. som v II.pilieri? (8 replies)
 224. stravne listky (6 replies)
 225. spätné doplatenie daňového bonusu (3 replies)
 226. tvorba soc. fondu od 1.1.2008 (97 replies)
 227. Dôležité osobné prekážky v práci (9 replies)
 228. Nočná práca (7 replies)
 229. Zápočet odpracovaných rokov (14 replies)
 230. Rocne hlasenie (2 replies)
 231. Dohodár a vstupná zdrav. prehliadka (0 replies)
 232. mesačná mzda (7 replies)
 233. daňový bonus rozved.rodičov (4 replies)
 234. Zastupovanie zamestnanca (7 replies)
 235. zivnost a pracovny pomer (3 replies)
 236. Nárok na dovolenku (13 replies)
 237. Exekúcia - zamestnanec dlhodobo PN (15 replies)
 238. pracovne jubileum (4 replies)
 239. Chyba v RLFO zaslanom elektronicky (13 replies)
 240. Do sociálnej poisťovne už netreba odovzdávať odhlášky zamestnancov (73 replies)
 241. pozastavenie živnosti a platenie odvodov (0 replies)
 242. Daňové priznanie (5 replies)
 243. Vdovský dôchodok (1 replies)
 244. pracovný pomer na kratsi pracovný čas - tlačivko (4 replies)
 245. Hlásenie o vyúčtovaní dane (16 replies)
 246. Rodičovský príspevok (3 replies)
 247. zmena platového dekrétu (4 replies)
 248. Konateľ - bez odmeny (1 replies)
 249. Pracovny fond (1 replies)
 250. Exekučný príkaz a dôchodca (2 replies)