1. určenie počtu dovolenkových dní (2 replies)
 2. dohoda o zmene pracovných podmienok (1 replies)
 3. štatistika P 1-12 (2 replies)
 4. Príručka na mzdy (5 replies)
 5. nárok na dovolenku (67 replies)
 6. Ročné zúčtovanie 2007 (2 replies)
 7. Rozhodné obdobie (4 replies)
 8. preplatenie dovolenky pri vypovedi (8 replies)
 9. Zamestnanie v Nemecku (2 replies)
 10. Potvrdenie o návšteve školy (6 replies)
 11. Odvody do SP, ZP (8 replies)
 12. Limit nemocenskej dávky (4 replies)
 13. ELDP - vyplnenie (2 replies)
 14. predčasný dôchodca - zamestnanec (76 replies)
 15. zamestnanec versus práca na živnosť (46 replies)
 16. Daňove priznanie pri PN (1 replies)
 17. Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2007 (2 replies)
 18. Nemocenské a prvoplátcovia a dôchodci od 1.1.2008 (4 replies)
 19. Telepráca (19 replies)
 20. pracovná cesta a pružný pracovný čas (4 replies)
 21. Zvysenie odvodov do ZP (3 replies)
 22. Dohoda o vykon. prace a vratenie dane (3 replies)
 23. praca studentov (0 replies)
 24. Počet odpracovaných hodín (2 replies)
 25. Neplatne skončený pracovný pomer (2 replies)
 26. minimálna mzda a odvody z nej (19 replies)
 27. Doklady pre zamestnanca pri skončení PP (3 replies)
 28. zmluva o dielo (2 replies)
 29. Dohoda o pracovnej činnosti (12 replies)
 30. Preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru (1 replies)
 31. skrátený pracovný pomer (19 replies)
 32. Limit zarobku pri DoVP pocas materskej? (1 replies)
 33. Kedy čerpať riadnu dovolenku (7 replies)
 34. Odmena hlavného kontrolóra (0 replies)
 35. Peňažná náhrada - nedodržanie výp. doby (1 replies)
 36. danové priznanie typu A (576 replies)
 37. práca na dohody (13 replies)
 38. dohoda o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študenta (7 replies)
 39. RZD (2 replies)
 40. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane (6 replies)
 41. Praca na dohodu pocas materskej a rodicovskej (0 replies)
 42. splatnosť mzdy (1 replies)
 43. tabulka na stravné (10 replies)
 44. zmluva na dobu urcitu a tehotenstvo (3 replies)
 45. Zamestnanec EU zamestnany na Slovensku (0 replies)
 46. som v II.pilieri? (8 replies)
 47. stravne listky (6 replies)
 48. spätné doplatenie daňového bonusu (3 replies)
 49. tvorba soc. fondu od 1.1.2008 (97 replies)
 50. Dôležité osobné prekážky v práci (9 replies)
 51. Nočná práca (7 replies)
 52. Zápočet odpracovaných rokov (14 replies)
 53. Rocne hlasenie (2 replies)
 54. Dohodár a vstupná zdrav. prehliadka (0 replies)
 55. mesačná mzda (7 replies)
 56. daňový bonus rozved.rodičov (4 replies)
 57. Zastupovanie zamestnanca (7 replies)
 58. zivnost a pracovny pomer (3 replies)
 59. Nárok na dovolenku (13 replies)
 60. Exekúcia - zamestnanec dlhodobo PN (15 replies)
 61. pracovne jubileum (4 replies)
 62. Chyba v RLFO zaslanom elektronicky (13 replies)
 63. Do sociálnej poisťovne už netreba odovzdávať odhlášky zamestnancov (73 replies)
 64. pozastavenie živnosti a platenie odvodov (0 replies)
 65. Daňové priznanie (5 replies)
 66. Vdovský dôchodok (1 replies)
 67. pracovný pomer na kratsi pracovný čas - tlačivko (4 replies)
 68. Hlásenie o vyúčtovaní dane (16 replies)
 69. Rodičovský príspevok (3 replies)
 70. zmena platového dekrétu (4 replies)
 71. Konateľ - bez odmeny (1 replies)
 72. Pracovny fond (1 replies)
 73. Exekučný príkaz a dôchodca (2 replies)
 74. potvrdenie o prijmoch v anglictine (0 replies)
 75. RZ 2007 (5 replies)
 76. odvody za ciastocne invalidneho dochodcu (7 replies)
 77. 1/2 dnova dovolenka a SL (20 replies)
 78. Výpoved v skusobnej dobe (7 replies)
 79. výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi (34 replies)
 80. cena práce brigádnika (0 replies)
 81. Dohoda o prac.cinnosti??? (13 replies)
 82. Daňový bonus (2 replies)
 83. Dochodca - rocne zuctovanie dane (2 replies)
 84. Dan nad 15000sk (1 replies)
 85. odvody do SP od 1.7.08 (3 replies)
 86. PRACOVNA ZMLUVA (4 replies)
 87. Pracujúci dôchodca (26 replies)
 88. Potvrdenie chránenej dielne (0 replies)
 89. DoVP a daň z príjmu (2 replies)
 90. DNP - Po skončení pracovného pomeru (3 replies)
 91. Oznámenia pri nástupe na materskú (2 replies)
 92. Konatel - spolocnik a RZD 2007 (4 replies)
 93. zdaňovanie preplatených cestovných príkazov (2 replies)
 94. Dôchodca, DoVP a RZD za 2007 (6 replies)
 95. Ročné zúčtovanie a zomretý zamestnanec (25 replies)
 96. Exekúcia (13 replies)
 97. podpisy zamestnancov na dochádzke (2 replies)
 98. Dohoda o PČ (1 replies)
 99. Neplatené voľno (3 replies)
 100. Preplatok zo zdravotného roč.zúčtovania (5 replies)
 101. PSD nevysiel (5 replies)
 102. Vypocet dane a odovodov do ZP zo zivnosti (1 replies)
 103. Pracovná zmluva - jej správna obsahová náplň (5 replies)
 104. maximalny matersky prispevok, vyska poistneho (0 replies)
 105. Jednorazove vyrovnanie v DDS (0 replies)
 106. Daňové priznanie (2 replies)
 107. nezaplatené odvody (7 replies)
 108. Invalidný dôchodca a dohoda (1 replies)
 109. Ukoncenie PN (3 replies)
 110. vymeriavací základ pre výpočet MP (3 replies)
 111. materska a dôchodkove poistenie (0 replies)
 112. Výpoveď zamestnávateľa (0 replies)
 113. nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní (13 replies)
 114. Nezdaniteľné minimum (0 replies)
 115. Praca na dohodu pocas RD (13 replies)
 116. mzdova evidencia dôchodcu, evidencia odprac. rokov (1 replies)
 117. Jeden mesiac odpracovaný v zahraničí.... (2 replies)
 118. Rodicovska + dohoda o pracovnej cinnosti (30 replies)
 119. Študent a vrátenie dane z ČR (0 replies)
 120. Dohoda podľa §58a (4 replies)
 121. Ročné zúčtovanie dane a dohoda (17 replies)
 122. doktorandka na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 123. cudzí štátny príslušník - sociálna poistovňa (9 replies)
 124. DoVP (3 replies)
 125. vyplatenie cestovného zo SF (0 replies)
 126. Príplatok za sobotu, nedeľu (4 replies)
 127. Zmluva na kratší PČ (1 replies)
 128. rodičovské (6 replies)
 129. daňový bonus (2 replies)
 130. Odmeny a jubilejné (1 replies)
 131. Garančný fond-odvody (1 replies)
 132. ide preplatená dovolenká do štvrťročného priemeru (3 replies)
 133. výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti § 63 (6 replies)
 134. GARANČNY FOND (1 replies)
 135. Narok na nemocenske davky (5 replies)
 136. Plná a čiastočná invalidka a materská dovolenka (2 replies)
 137. materské 08 (0 replies)
 138. Odhláška vo VŠZP (29 replies)
 139. Pomozte mi este znizit danovy zaklad (4 replies)
 140. ročné zúčtovanie a podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 141. darčekové poukážky (3 replies)
 142. II. pilier (0 replies)
 143. odstupné - výpočet (2 replies)
 144. Nárok na dovolenku po MD a RD (5 replies)
 145. PN na Slovensku, zamestanie v Taliansku (4 replies)
 146. odvody u invalidnych dôchodcov o viac ako 70% (1 replies)
 147. Prispevok na dopravu zo soc. fondu - tvorba a pouzitie (3 replies)
 148. ročný výkaz o práci (4 replies)
 149. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (2 replies)
 150. výkon funkcie konateľa (1 replies)
 151. Nové tlačivo Vyhlásenie (4 replies)
 152. Čerpanie riadnej dovolenky medzi MD a rodičovskou dovolenkou (2 replies)
 153. osobné údaje (1 replies)
 154. Výzva poistencovi na predloženie dokladov (8 replies)
 155. prac.zmluva pre šoféra (2 replies)
 156. termíny na podanie žiadosti o vykonanie RZD (2 replies)
 157. Preplatok na nemocenskom poistení (2 replies)
 158. Prehľad o zrazených preddavkoch - kontrola (2 replies)
 159. Dôchodca na PN po 1.1.2008 (7 replies)
 160. ročne zuctovanie podklady (2 replies)
 161. Prekážky v práci (2 replies)
 162. Ako so zúčtovaním dane za rok 2007 (15 replies)
 163. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ (3 replies)
 164. Nadcasy + DDS (1 replies)
 165. zápočtový list (1 replies)
 166. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2007 (3 replies)
 167. ročné zúčtovanie a MD, RD (4 replies)
 168. Nárok na PN počas evidencie na UP (14 replies)
 169. Nárok na ZD (8 replies)
 170. priemerný zárobok a vz (1 replies)
 171. Skončenie PP dohodou počas PN (2 replies)
 172. Zdravotné poistenie spoločníka s.r.o. (6 replies)
 173. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (21 replies)
 174. štátny zamestnanec a konateľ s.r.o. (2 replies)
 175. Soc. poisťovňa a čistý príjem (5 replies)
 176. Odpočítateľ.položka (2 replies)
 177. okamžitá výpoveď (1 replies)
 178. SZČO + zamestnanec a odvody do SP (1 replies)
 179. E101 alebo Žiadosť o posúdenie príslušnosti? (6 replies)
 180. Ako neplatiť sociálku (6 replies)
 181. kadernička (12 replies)
 182. Priznanie invalidneho dochodku a ukoncenie pracovneho pomeru (5 replies)
 183. Výpis z účtu DSS - príspevky (6 replies)
 184. Dovolenka (11 replies)
 185. Dovolenka_učiteľa (1 replies)
 186. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (7 replies)
 187. príjem vo väzení (1 replies)
 188. minimalna mzda (11 replies)
 189. Vypomáhanie rodinných príslušníkov (5 replies)
 190. ČID a platby na zdravotné poistenie (2 replies)
 191. vyziadanie udajov pracovnej anamnezy (5 replies)
 192. Rocne zuctovanie dane 2007 - chyba mesiac, co s tym? (83 replies)
 193. elektronicka vyplatna paska (0 replies)
 194. náhrada výdavkov zamestnanca (5 replies)
 195. OP na manželku a odstupné (4 replies)
 196. Dovolenka (9 replies)
 197. PZ + sprostredkovatelská zmluva (5 replies)
 198. Zrážková daň (1 replies)
 199. daňový bonus (5 replies)
 200. Môže sa zlučiť funkcia ekonomky a veducej školskej jedalne na zaklad. škole? (0 replies)
 201. ako vypočítať priem.evid.počet zamestnancov (3 replies)
 202. 2.pilier a invalidný dôchodok (26 replies)
 203. Chybne vyplatený DB (0 replies)
 204. DOVP a daňové priznanie (2 replies)
 205. výpovedná doba (3 replies)
 206. Pracovný poriadok a nadčasy (2 replies)
 207. Práca v pracovnom pomere a na dohodu - nahlásenie do SP (2 replies)
 208. Výpoveď - zdravotné dôvody (1 replies)
 209. Minimálna mzda od 1.2.2008 a odvody (0 replies)
 210. Ukončenie pracovného pomeru - zamestnanec + súdny znalec (5 replies)
 211. odmena konateľa - odvody (2 replies)
 212. Potvrdenie o prijme FO zo ZC (6 replies)
 213. Nezadniteľná čiastka a odpočet na manželku (2 replies)
 214. odvody na dochodok (3 replies)
 215. MZDY za 12/2007 - do ktoreho roku zauctovat? (1 replies)
 216. TPP - závislá činnosť + dohoda = DP? (5 replies)
 217. Vrátenie DzP v prípade smrti (6 replies)
 218. potvrdenie o príjme fyz.osoby (3 replies)
 219. nekompetentnost mzdarky (5 replies)
 220. Dohoda o PČ, rodičovský príspevok (0 replies)
 221. 3 zmenna prevadzka / nepretrzita prevadzka (0 replies)
 222. PN po 52. týždni (18 replies)
 223. Potvrdenie o príjme pre Nemca ako vysporiadat? (2 replies)
 224. žaloba za nevyplatené stravné (15 replies)
 225. Archivovať zrušenia RLFO? (1 replies)
 226. odvody sprostredkovateľa (1 replies)
 227. DDS - vypovedanie zmluvy (3 replies)
 228. Benefit (1 replies)
 229. co zapocitat do zapoctoveho listu (2 replies)
 230. Nové tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestannosti (1 replies)
 231. Rodinné prídavky, daňový bonus (7 replies)
 232. poistné od 1.7.2008 (0 replies)
 233. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 234. PN - sociálna poisťovňa (114 replies)
 235. Ročné zúčtovanie pre Dohodárov (2 replies)
 236. Preradenie na inú prácu po RD (5 replies)
 237. DVZ (2 replies)
 238. zmena mzdy na niekoľko mesiacov (6 replies)
 239. Predcasny dochodok a NEukoncenie pracovneho pomeru (1 replies)
 240. Zdrav.poisťovňa - overenie poistn.vzťahu (6 replies)
 241. 2 Dohody o vykonani prace v jednom roku (5 replies)
 242. Manko pri inventarizácii (7 replies)
 243. Predĺžená RD, trvalý pobyt v ČR (0 replies)
 244. PN v čase plynutia výpovednej lehoty (2 replies)
 245. Strata zdravotnej spôsobilosti (4 replies)
 246. prepoistenie (0 replies)
 247. Nevyplatené odchodné (13 replies)
 248. Rozsah hodin na dohodu o pracovnej cinnosti (1 replies)
 249. Nesprávne spočítaná mzda - doplatenie po skončení pracovného pomeru (5 replies)
 250. viac byrokracie pre mamičky na materskej (5 replies)