1. Vrátenie réžie zamestnávateľovi za obed (5 replies)
 2. zle rodné čísla vo výkaze pre Socialnu poisťovňu, r.2004 (7 replies)
 3. Dohoda - výška odmeny (1 replies)
 4. Stravné lístky (6 replies)
 5. Dohoda o pracovnej činnosti (7 replies)
 6. odpracované doby (4 replies)
 7. Zastupcovia zamestnancov - pravomoci (1 replies)
 8. odstupné - doba odpracovných rokov (1 replies)
 9. Odvody z jubilejných odmien (2 replies)
 10. Trojsmenná prevádzka a stravné lístky. (10 replies)
 11. jednorázová sociálna výpomoc (2 replies)
 12. Nemocenské ( PN ) zo zamestnania + DNP (2 replies)
 13. oneskorená úhrada - daňový výdavok? (4 replies)
 14. Obedná prestávka (5 replies)
 15. materská a pracovná zmluva (2 replies)
 16. invalidný dôchodok - odvolanie sa (23 replies)
 17. odstupne a odvody (2 replies)
 18. Zdravotné poistenie a neplatené voľno (3 replies)
 19. Dôležité osobné prekážky v práci (101 replies)
 20. Právoplatnosť Rozhodnutia? (0 replies)
 21. Dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 22. dodatok k pracovnej zmluve (1 replies)
 23. Úhrada nákladov zamestnávetelovi pri rozviazaní pracovného pomeru zamestnancom (1 replies)
 24. Daňový bonus (6 replies)
 25. Dovolenka - koľko dní má nárok? (16 replies)
 26. Stravne listky (10 replies)
 27. Výpoveď z večera do rána (8 replies)
 28. Analýza pracovného miesta (4 replies)
 29. Vypovedna doba (1 replies)
 30. poistenie (4 replies)
 31. Odvody za zamestnancov a pracovníkov na dohody (7 replies)
 32. Daňový bonus (2 replies)
 33. TZP - starobny dochodca a nezdanitelna polozka (3 replies)
 34. MA NAROK NA DOPLATOK DO MINIMALNEJ MZDY? (14 replies)
 35. Manuálny vstup RL - EZU (2 replies)
 36. Vypisovanie cestovného príkazu (1 replies)
 37. Dovolenka - krátenie a materská dovolenka (5 replies)
 38. Dohoda o VP - výpovedná doba (2 replies)
 39. Podmienka pre uplatnenie zrážkovej dane (0 replies)
 40. Dohoda - výpočet čistej mzdy (12 replies)
 41. Evidovaný na úrade práce a práca na dohodu o vykonaní práce (11 replies)
 42. Pracovný čas a voľno (1 replies)
 43. stupne náročnosti práce - interná smernica (2 replies)
 44. zamestnavatel neplati odvody (9 replies)
 45. podpora v nezamestnanosti (66 replies)
 46. Dohodár - exekúcia - zrážky zo mzdy (3 replies)
 47. Zdravotné poistenie dôchodcu a zároveň SZČO (1 replies)
 48. fúzia - pracovno právne nároky (6 replies)
 49. konateľ, spoločník, dôchodca - dohoda o prac.činnosti (44 replies)
 50. pracovný pomer na dobu určitú (2 replies)
 51. Ochranna doba pred dovrsenim dochodkoveho veku (1 replies)
 52. Zrušenie odhlášky a prihlášky zamestnanca do SP (27 replies)
 53. Dôchodca a nezdaniteľná časť základu dane (8 replies)
 54. Potvrdzovanie výkazov v papierovej forme (2 replies)
 55. OČR - 10 dní do roka??? (24 replies)
 56. stravné lístky (11 replies)
 57. Neposkytovanie stravných lístkov (12 replies)
 58. Pracovný pomer - doba určitá (66 replies)
 59. Ukončenie materskej dovolenky. Čo ďalej??? (3 replies)
 60. nárok na dovolenku počas výpovednej doby (4 replies)
 61. tlacivo na uplatnenie danoveho bonusu+tlacivo do skoly na uplatnenie danoveho bonusu (4 replies)
 62. Dohoda o vykonaní práce s občanom ČR (0 replies)
 63. zamestnávanie na živnosť (3 replies)
 64. OČR (13 replies)
 65. externy student, TPP (2 replies)
 66. odmena majiteľa a.s. (4 replies)
 67. Zamestnávanie invalidných dôchodcov - povinnosti (6 replies)
 68. Mzda v Kč (1 replies)
 69. Skončenie pracovného pomeru dohodou na návrh zamestnávateľa (26 replies)
 70. Pracovna pohotovost mimo pracoviska (4 replies)
 71. Stravné pri pracovnej ceste (1 replies)
 72. Čerpanie zo sociálneho fondu (1 replies)
 73. Ošetrovné (2 replies)
 74. Skrátenie úväzku alebo výpoveď (10 replies)
 75. Invalidný dôchodok (13 replies)
 76. Pracovný pomer na dobu určitú - žiadosť o ukončenie (22 replies)
 77. TPP + živnosť (1 replies)
 78. Čiastočný invalid a DPN (7 replies)
 79. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru (5 replies)
 80. Vypoved (2 replies)
 81. Zmena platu počas PN (5 replies)
 82. skončenie pracovného pomeru (6 replies)
 83. vlastný pracovný úraz (4 replies)
 84. Náhrada na konci roku za nevyčerpanú dovolenku (20 replies)
 85. Absencia zamestnanca a odvod do zdr.poisťovne. (2 replies)
 86. Fond pracovnej doby (65 replies)
 87. Nariadenie na vycerpanie dovolenky (20 replies)
 88. Práca na 4 hodiny a s ňou súvisiace rôzne otázky (14 replies)
 89. odmeňovanie zam. vo verejnom záujme (5 replies)
 90. davka v hmotnej nudzi (0 replies)
 91. Zmena osobných údajov - nahlásenie na SP (6 replies)
 92. nocne priplatky (8 replies)
 93. Problém v sociálnej poisťovni (5 replies)
 94. Dobrovolné materské pripoistenie (2 replies)
 95. Dohoda § 60 ZP (5 replies)
 96. Naturálna mzda (1 replies)
 97. Náklady na školenie (19 replies)
 98. dovolenka po RD (3 replies)
 99. odvody SZČO počas rodičovskej dovolenky a PN (1 replies)
 100. Kontrola zo zdravotnej poisťovne (10 replies)
 101. Krátenie VZ do SP a ZP (3 replies)
 102. Kontrola zo SP a doklady. (0 replies)
 103. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISTOVNE - PREMLCANIE PLATIEB (4 replies)
 104. uplatnenie PN v prvom roku SZČO (18 replies)
 105. platenie výživného na študenta VŠ (5 replies)
 106. nárok na dávky NP z dvoch poistení (0 replies)
 107. Vymeriavacie základy na odvody od 1.10.2007 (11 replies)
 108. zahranicny obcan - dane (2 replies)
 109. Dôchodca a PN (2 replies)
 110. Elektronická pracovná zmluva (7 replies)
 111. pracovny uraz (10 replies)
 112. podnikanie vo verejnej službe (8 replies)
 113. odstupne, nevycerpana dovolenka... (3 replies)
 114. Dovolenka (2 replies)
 115. Problém v zdravotnej poisťovni (30 replies)
 116. stravne listky (1 replies)
 117. Dohoda o vykonaní práce - nezamestnaný občan (4 replies)
 118. základná mzda (0 replies)
 119. neskoro zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania ZP (0 replies)
 120. Vypocet PN (11 replies)
 121. Daň a dohoda o brigádnickej práci študenta (7 replies)
 122. zrazka zo mzdy (7 replies)
 123. zamestnávanie zamestnancov v ČR (3 replies)
 124. výpočet nároku na dovolenku (5 replies)
 125. Finančný príspevok zo SF pre zamestnanca (2 replies)
 126. Minimálna mzda a skrátený pracovný pomer (7 replies)
 127. Odmietnutie zamestnávateľa o zaplatenie PN (5 replies)
 128. Zamestnanec,SZCO a PN (4 replies)
 129. Ukončenie pracovného pomeru (5 replies)
 130. PN a vychadzky (4 replies)
 131. dôchodca a výpoveď (0 replies)
 132. zamestnavanie občana z Korejskej republiky (1 replies)
 133. náhrada za nevyčerpanú dovolenku (6 replies)
 134. Vyživované osoby (0 replies)
 135. Dočasné pridelenie zamestnanca do ČR (0 replies)
 136. DDS - odvody do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 137. Povinnosti szčo pri zamestnávaní zamestnanca (6 replies)
 138. Výpoveď tehotnej zamestnankyni - zrušenie zamestnavateľa (4 replies)
 139. praceneschopnost (1 replies)
 140. Invalid.dôchodca a nočný príplatok (10 replies)
 141. Lehota na doruč. PN-ky zamestnávateľovi (1 replies)
 142. Príkazná zmluva a zdaňovanie (1 replies)
 143. Skončenie pracovného pomeru (14 replies)
 144. oneskorená pracovná zmluva (3 replies)
 145. Materská (6 replies)
 146. Príplatky - prípadové štúdie (0 replies)
 147. Príspevok za zamestnanie invalid. dôchodcu (11 replies)
 148. Krátenie a preplatenie dovolenky (7 replies)
 149. PROSÍM POMOŽTE, NEDOPLATKY Z NEVEDOMOSTI (28 replies)
 150. Colný deklarant?Ako je táto práca platená? (1 replies)
 151. Dovolenka pri zmene pracovnej zmluvy (11 replies)
 152. Výpoveď (36 replies)
 153. Dohody o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykone prace (3 replies)
 154. vypomoc od manzelky a firemne auto (1 replies)
 155. SZČO (9 replies)
 156. Jednosmennosť? Dvojsmennosť? (0 replies)
 157. dohoda o pracovnej činnosti a auto (4 replies)
 158. daňový bonus (6 replies)
 159. Szco + pn (3 replies)
 160. spoplatnenie vykonávania dohôd o zrážkach (2 replies)
 161. stravne listky (7 replies)
 162. 2 exekúcie (13 replies)
 163. dohoda o vykonani prace (0 replies)
 164. exekučné zrážky (6 replies)
 165. Dovolenka - nárok (9 replies)
 166. Dodatky k pracovnej zmluve (3 replies)
 167. Preplácanie práce nadčas (16 replies)
 168. Minimálny vymeriavací základ pre platby preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO (4 replies)
 169. Zmluva o poskytovaní činnosti (5 replies)
 170. Rodič.dovolenka a krátenie dovolenky (4 replies)
 171. Variabilný symbol, odvody za zamestnancov - UNION (4 replies)
 172. odvody do zdravotnej poistovne pri docasnej praci v zahranici (2 replies)
 173. skrátenie pracovnej doby (9 replies)
 174. pohreb - potvrdenie (2 replies)
 175. dohoda o VP s cudzincom (1 replies)
 176. Mesačný výkaz ZP - riadok č. 4 (2 replies)
 177. honorár a výplata (5 replies)
 178. Príspevok do fondu zamestnanosti, resp. príspevok na poistenie v nezamestnanosti (0 replies)
 179. Reštrukturalizácia a zamestnanci (5 replies)
 180. Práca cez sviatky (12 replies)
 181. Čerpanie dovolenky po ukončení MD (1 replies)
 182. Mzda čiastočného invalida (1 replies)
 183. Odchodné po skončení PP (2 replies)
 184. PP na skrátený pracovný úväzok (7 replies)
 185. Novelizovaný zákonník práce a PP na dobu určitú (4 replies)
 186. Nevyplatená mzda - ako ďalej postupovať (1 replies)
 187. ako s odvodmi? (0 replies)
 188. Výsledok z RZZP (2 replies)
 189. PN, materská a návrat do práce (1 replies)
 190. Práca v noci v sobotu a nedeľu (1 replies)
 191. mzda a odvody (3 replies)
 192. ELDZ a prerusenie ako vyplnit? (0 replies)
 193. Predčasný starobný dôchodca (3 replies)
 194. Odvody za preplatenú dovolenku v čase PN zamestnanca (22 replies)
 195. uplatnenie OČR začiatok doma a v priebehu prijatie do nemocnice (4 replies)
 196. nadčasy v školstve (0 replies)
 197. Odvod do ZP (9 replies)
 198. Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 199. výpopčet čistej mzdy (4 replies)
 200. visačky na pracovisku (2 replies)
 201. Priemerný mesačný príjem (1 replies)
 202. Výpočet priemerného zárobku (14 replies)
 203. Doklad o stravovaní (8 replies)
 204. Diety - preplatenie (9 replies)
 205. Kratenie dovolenky (7 replies)
 206. skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 207. dohoda (2 replies)
 208. Štatutárny zástupca a pracovná zmuva (0 replies)
 209. dá sa zrušiť dohoda o vykonaní práce? (2 replies)
 210. Autorský honorár a registrácia na DÚ, SP, ZP (1 replies)
 211. Predĺženie PP na dobu určitú (2 replies)
 212. Stravovanie (2 replies)
 213. Originál doklady (1 replies)
 214. Dohoda - dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 215. odvody do SP (7 replies)
 216. Preplatenie nevycerpanej dovolenky (2 replies)
 217. maximálny vymeriavací základ (5 replies)
 218. Závislá činnosť + popri nej SZČO (1 replies)
 219. Mzda za odpracovanú sobotu (1 replies)
 220. Vypocet mesacnej mzdy od 1.10.2007 (29 replies)
 221. Odmena za nočnú prácu (3 replies)
 222. Prekážka v práci - dedičské konanie (8 replies)
 223. Prax študenta (1 replies)
 224. Kategória konateľa na prihláške do ZP (4 replies)
 225. zamestnanec - bezlepkova dieta (1 replies)
 226. zárobok popri škole (5 replies)
 227. práca vo sviatok (9 replies)
 228. odmeny (1 replies)
 229. Manko pri inventúre (6 replies)
 230. tehotna a práca na smeny (3 replies)
 231. Dohoda o pracovnej činnosti - odpočítateľná položka (7 replies)
 232. Vdova (6 replies)
 233. Práca predčasných starobných dôchodcov (2 replies)
 234. zmena predčasného dôchodku na starobný (3 replies)
 235. Dohoda na kratší pracovný čas (2 replies)
 236. Výpočet nároku na dovolenku (1 replies)
 237. odhlásenie a prihlásenie na dobrovoľné nemocenské (79 replies)
 238. Vypoved z organizacnych dovodov a ochranne lehoty (11 replies)
 239. RZZP 2005 a tlacivo (4 replies)
 240. dohoda o vykonaní prác, alebo o pracovnej činnosti (4 replies)
 241. PN a skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 242. Pracovné odevy (3 replies)
 243. Výpoveď daná zamestnacom podľa §69 ods.1 písm.b (1 replies)
 244. Preplatenie dovolenky (2 replies)
 245. Tlačivá ZP - nahlásenie zmeny platiteľa (PN zamestnanca) (3 replies)
 246. Odvody do ZP počas doby PN-ky (7 replies)
 247. pokračujúca materská a nárok na dovolenku (4 replies)
 248. Spätne priznaný starobný dôchodok zamestnancovi (7 replies)
 249. zmena odvodov SZČO po zmene minimálnej mzdy (45 replies)
 250. Príplatky odvodené z minimálnej mzdy (8 replies)