PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Podpora v nezamestnanosti
 2. Čerpanie dovolenky počas RD
 3. Dohody o pracovnej činnosti
 4. Stará dovolenka pri ukončení PPV
 5. Náhrada mzdy pri PN zamestnanca
 6. stravné lístky pri kratšom prac. čase
 7. Stravné - výklad pojmov
 8. Dovolenka, SP
 9. zamestnávanie cudzincov
 10. prechod práv
 11. Alikvotny vymeriavaci zaklad
 12. Cestovné vlastným autom
 13. zamestnanec na dvoch stoličkách
 14. SZČO - príspevky na živ. poist. vs. VZ
 15. SZCO a zaroven zamestnanec na PN
 16. ročný príjem
 17. Aký vymeriavací základ na začiatok podnikania????
 18. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov
 19. SZČO a zároveň zamestnanec
 20. Dohody
 21. Preplatenie dovolenky pred nástupom na MD
 22. odvody
 23. Výpočet mzdy
 24. Vypocet hrubej mzdy - odpracoval cast mesiaca
 25. Vypocet mzdy - zmluvny plat
 26. Ubytovanie v súkromí - živnostenský list áno, či nie?
 27. Nezamestnana na urade a dohoda
 28. Zaradenie pracovníka
 29. rozdielna hodinova mzda
 30. registracia zahranicneho klienta v socialnej poistovni
 31. Skončenie doby určitej počas materskej dovolenky
 32. Výpoveď zamestnanca pri dlhodobej PN z dôvodu zániku zamestnávateľa
 33. Dočasné pridelenie zamestnanca - dohodára
 34. ukončenie pracovného pomeru
 35. Nadčas tehotných
 36. zadávanie skráteného úväzku
 37. Prijatie nového zamestnanca a výpoveď starému zamestnancovi z organizačných dôvodov
 38. Preplatenie dovolenky v štátnej službe
 39. Výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou
 40. štátni zamestnanci
 41. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2005
 42. sviatok
 43. Združenie SZČO a pracovná zmluva
 44. Preplatok z RZZP v mzde
 45. DoPČ - odpracované hodiny
 46. Nesplnila som si povinnosť ?
 47. Odmena členovi štatutárneho orgánu
 48. daňový bonus v prehľade
 49. odvody
 50. materská
 51. každý zamestnanec + SZČO musí mať zmluvu s lekárom?
 52. Aký druh dohody?
 53. PN neskoro doručená zamestnávateľovi
 54. Cestovny prikaz
 55. nárok na odchodné
 56. Výpoveď od zamestnávateľa - aký paragraf?
 57. dohoda o vykonaní práce
 58. Zodpovedný zástupca a konateľ
 59. Povinné lekárske kontroly?
 60. Štvrťročný výkaz preddavkov dane zo závislej činnosti
 61. Príplatok za prácu v noci - zvýšenie od 1.10.2007
 62. zaradenie pedagog. zamestnanca do správnej platovej tarify
 63. Neplatené voľno
 64. dobrovolne nemocenské pripoistenie
 65. Zrážky zo mzdy
 66. opätovne dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú
 67. Povinnosť zamestnávateľa určiť čerpanie dovolenky
 68. Krátenie nároku na dovolenku a prenášanie zostatku - rodičovská dovolenka
 69. Daňový bonus a manželia u jedného zamestnávateľa
 70. Firemné auto a odmena
 71. Splatnosť poistného do SP
 72. Výpoveď a nesprávne vypočítaná mzda
 73. Výpočet dôchodku pri rizikovým pracoviskách
 74. Odvody do garančného fondu - dohoda študent
 75. Dohoda o pracovnej cinnosti a dávka v hmotnej núdzi
 76. vyživovaná osoba - exekučný príkaz
 77. alikvotná čiastka zo mzdy
 78. neprávom vyplatený daňový bonus
 79. Ako správne napísať referencie?
 80. tehotná zamestnankyňa
 81. Sledovanie polohy firemnych vozidiel
 82. muž na rodičovskej dovolenke
 83. RZZP
 84. Dohoda o hmotnej zamestnanosti pre zamestnanca zamestnaneho cez personalny lizing
 85. zamestnanie občana Českej republiky
 86. Zarobok pocas materskej a rodicovskej
 87. PN po troch dňoch nástupu do práce
 88. zamestnavatel v Cechach, praca na Slovensku
 89. invalidný dôchodca
 90. Minimálny mzdový nárok 3
 91. Zamestnávanie invalida
 92. Dohoda o pracovnej činnosti § 228a
 93. Dohoda o pracovnej činnosti alebo o VP?
 94. Ochrana osobnych udajov - š. p.
 95. zmena VZ pre zdravotné poistenie
 96. Výpoveď §69 ods.1,b
 97. Výber zdravotnej služby
 98. elektronická podateľňa socpoist
 99. Povinnosť zamestnávateľa mať zmluvného lekára na vstupné prehliadky
 100. Výpočet mzdy
 101. Spoločníci s.r.o. a odvody
 102. Student - brigadnik platenie zdravotnych odvodov
 103. Metodika naboru zamestnancov
 104. neplatené voľno - nesúhlas so žiadosťou o poskytnutie
 105. Co je vyhodnejsie pre invalidneho dochodcu
 106. Dávky v nezamestnanosti
 107. Úrad práce
 108. Liečebný režim - kontrola
 109. Invalidny dôchodok, nárok na odchodné a na náhradu mzdy
 110. dohoda o vykonaní práce
 111. pridavky na rodinu a praca v zahranici
 112. Materská dovolenka
 113. Konkurz
 114. Prenos dovolenky do ďalšieho roka
 115. dátumy v Q prehľade
 116. Spatny narok na socialne davky pri neskorsom prihlaseni
 117. Rodičovský príspevok a iné príjmy
 118. Materská a ďalší príjem
 119. úrad práce + dohoda
 120. nepretržitý denný odpočinok
 121. Prehlad zrazenych a odvedenych preddavkov
 122. Min.mzdové nároky
 123. Zmluva na kratší pracovný čas
 124. nariadenie cerpat dovolenku
 125. odmena stredoskolaka na praxi
 126. ukončenie PP
 127. prevod firmy
 128. dohoda o pracovnej činnosti a zrážková daň
 129. Nárok na dovolenku
 130. Jubilejné odmeny
 131. príkazná zmluva
 132. PN a stravny listok
 133. Doprovod do nemocnice - manželka na MD
 134. Prídavky a bonus - študent v zahraničí
 135. Odmeňovanie vychovávateĺov v DM - pracovná pohotovosť
 136. Dohoda o PC - spracovanie DPH
 137. STAROSTOV PLAT + ODSTUPNÉ
 138. Dotaz ohladne prac. doby
 139. Prehľad o zrazených a odved. pred.-zamestnanec na PN
 140. zakon 283/2002 - dlhodobe vyslanie zamestnanca do zahranicia
 141. Granty, eurofondy
 142. Kontrola zo sociálnej poisťovni
 143. Rozviazanie pracovného pomeru
 144. Materská od 1.8.2007 VIII - Záver
 145. prekazka v praci na strane zamestnanca
 146. zamestnanie dôchodcu na predčasnom dôchodku
 147. dodatok k PZ - §62 odst.3 ZP
 148. Pracovná pohotovosť
 149. Zastupovanie rodinným príslušníkom - dôchodcom
 150. interná smernica - motivovanie zamestnancov
 151. dôchodca - DoVP ? alebo zmluva o dielo ? alebo príkazná zmluva?
 152. Stravné-Olymp
 153. odvody SZČO po zvýšení minimálnej mzdy
 154. Ročné zúčtovanie poistného - študent
 155. traktorista - aký stupeň náročnosti práce?
 156. odvody za invalidného zamestnanca
 157. max.nemocenská
 158. Výpočet mzdy podľa Českej legislatívy
 159. registracne listy so SP
 160. cestovné nahrady
 161. dôchodok
 162. Výpoveď
 163. Prestavka v praci
 164. Daňový bonus
 165. Zastupovanie rodinným príslušníkom
 166. Výpoveď s organizač.dôvodov
 167. navsteva u lekara
 168. ČSSZ
 169. vymeriavaci základ pre ND
 170. Maximum nadčasových hodín
 171. daň zo závislej činnosti
 172. Časová mzda a nadčas
 173. marodka
 174. mzda
 175. Odvody poistného - všetky kategórie
 176. Stravné lístky vs. stravná jednotka v jedálni
 177. Poukazovanie mzdy
 178. Dohoda o vykonaní práce
 179. minimálna mzda
 180. kontrola zamestnanca na pn
 181. pedagóg-skrátený prac.pomer-zástup
 182. Daňový bonus
 183. Dôchodok
 184. Odvody z DoVP a TPP
 185. Odvody z MM za neodpracovaný celý mesiac
 186. Zákon upravujúci povinnosť nahlásiť neplatené voľno
 187. SZČO - problém???
 188. Odchod do dôchodku
 189. Zamestnávam vodiča osobného MV
 190. Porušenie PDisciplíny - rozviazanie PP
 191. ciastocny invalidny dochodok - obmedzenie
 192. Výška odvodov
 193. Daň z prijmu - študent
 194. praca vo verejnej sprave a dalsia praca
 195. Dovolenka cez statny sviatok
 196. rozdiely v stravnom
 197. zápočet rokov
 198. SZČO a dohodári
 199. ukončenie PP-kto dáva odhlášku v SP?
 200. Pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo Dohoda o vyk.práce??
 201. Náhradné voľno
 202. Daňový bonus
 203. Zamestnanie študenta VŠ - čo je výhodnejšie?
 204. skončenie prac.pomeru na dobu určitu
 205. Paragraf za účasť na pohrebe
 206. Bonus na dieťa
 207. pracovný pomer doba určitá od 01.09.2007
 208. výpovedná doba v pracovnej zmluve
 209. Počet zamestnancov
 210. HMOTNA ZODPOVEDNOST SKLADNIKOV
 211. PN v ochrannej lehote
 212. tehotna (narok na matersku)
 213. Nárok na rodičovský príspevok
 214. Predčasný starobný dôchodok a PN
 215. dohoda o vykonaní práce a materská dovolenka
 216. Prekážky v práci - zdravotne postihnuté dieťa
 217. Prémie a dovolenka
 218. RZZP nedoplatok zamestnanca
 219. materska a praca
 220. prerušenie živnosti a odvody a DPH
 221. Plat na Obecnom úrade
 222. Vykorisťovanie zo strany zamestnávateľa
 223. nepretržitý odpočinok v týždni
 224. Kontrola z odborového zvazu
 225. Priemerka za dovolenku z HM???
 226. odmena spoločnika s.r.o.
 227. Ukoncenie pracovneho pomeru
 228. RD a dieťa v škôlke
 229. Ukončenie pracovného pomeru
 230. Ako zamestnať nezamestnaního
 231. Hodinová mzda pri 12 hod. pracovnom dni
 232. Dohody
 233. Daň.bonus
 234. Pracovný pomer naraz vo viacerých štátoch EU
 235. Termíny odvodov a preddavkov u PP a DOVP
 236. Sociálny fond 0,6%
 237. Odvody a dane pri delení zisku
 238. Prémie v pracovnej zmluve - formulácia
 239. Hromadné prepúšťanie § 73
 240. Odchodné, odstupné
 241. Rozviazanie pracovného pomeru
 242. pracovný čas
 243. odstupné alebo náhrada mzdy
 244. Dohodári a diety
 245. Rozviazanie prac. pomeru zo zdravotných dôvodov
 246. Ukončenie PP dohodou z org. dôvodov alebo výpoveď?
 247. priplatok za pracu v sobotu a nedelu
 248. Ako ušetriť pár korún mesačne :)
 249. ako doplatiť daňový bonus?
 250. Opatovne predlzenie pracov. pomeru