1. PP na dobu určitú a nástup na MD-ako ďalej (7 replies)
 2. zahraničná pracovná cesta vyučtovanie (43 replies)
 3. Formulár E 101 (25 replies)
 4. zrážky zo mzdy - prednostná potom bežná (8 replies)
 5. SZČO a zamestnanec súčasne - ako neplatiť sociálne poistenie zo SZČ? (2 replies)
 6. Preradenie - výpoveď ??? (2 replies)
 7. Práca na polovičný úväzok (2 replies)
 8. Tlačivo RLFO (2 replies)
 9. Da sa zvysit PN? (11 replies)
 10. Daňový bonus (1 replies)
 11. reťazové pôrody (20 replies)
 12. Prehodnotenie DOVP na DOPČ (2 replies)
 13. dátum doručenia "prechodky" do SP (2 replies)
 14. Príplatky zamestnacovi (1 replies)
 15. Koľko môže invalidný dôchodca pracovať? (5 replies)
 16. Dohoda o zrážkach (3 replies)
 17. pracovná cesta v ČR a poistenie (1 replies)
 18. poobedná smena (0 replies)
 19. poistenie do zdravotnej poistovne (1 replies)
 20. poobedná (2 replies)
 21. cestna kontrola a potrebne doklady pri nej pozadovane (7 replies)
 22. prechod starej dovolenky (2 replies)
 23. Nová pracovná zmluva (2 replies)
 24. Dohody (6 replies)
 25. UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU (40 replies)
 26. Dve materské / rodičovské po sebe (14 replies)
 27. ošetrovanie člena rodiny (7 replies)
 28. porusenie pracovneho poriadku zrazka mzdy (8 replies)
 29. dobrovoľne nezamest. alebo UP (18 replies)
 30. zrušenie miesta zamestnankyni na rodičovskej dovolenke (1 replies)
 31. 5 dni dovolenka (2 replies)
 32. Odstupné pri zrušení prevádzky nie však firmy (4 replies)
 33. paušálne stravné (8 replies)
 34. Fond pracovného času (0 replies)
 35. Zamestnávateľ nevydal doklady pri skončení PP (9 replies)
 36. zahraničný pracovník (14 replies)
 37. Skončenie jedného PP v piatok, začiatok ďalšieho v pondelok (9 replies)
 38. Podpora v nezamestnanosti a neskor na materskej (3 replies)
 39. Ako sa dá prerušiť PP na 3-4 mesiace? (16 replies)
 40. skonč. prac.pomeru na dobu určitú (8 replies)
 41. ukončenie pracovného pomeru výpoveďou (1 replies)
 42. Pracovná pohotovosť ??? (6 replies)
 43. Odmena po skončení prac. pomeru (5 replies)
 44. Pracovná zmluva na dobu určitú (0 replies)
 45. Nový zamestnanec nenastúpil - prihlásenie / odhlásenie (8 replies)
 46. nárok na starobný dôchodok-pracovný pomer a náhrada príjmu pri PN (1 replies)
 47. Ukončenie PP s invalidnou dôchodkyňou (14 replies)
 48. tlačivo Hlasenie na DU rok 2002 (3 replies)
 49. Príspevok zamestnávateľa na stravné (9 replies)
 50. skúšobná doba (14 replies)
 51. 5 -týž. dovolenka - čo sa započítava na jej nárok? (2 replies)
 52. Pracovný úraz - kde originál, kde kópia? (1 replies)
 53. vymeriavaci zaklad (3 replies)
 54. prikazna zmluva alebo zivnost (0 replies)
 55. cudzinci z USA pracujuci na uzemi SR (6 replies)
 56. Výkazy (2 replies)
 57. lehota na poslanie odvodov (12 replies)
 58. Dovolenka po skončení MD (1 replies)
 59. vypocet odstupneho pre invalidneho dochodcu (4 replies)
 60. dobrovoľne nezamestnaná osoba a odvody (12 replies)
 61. System odmenovania zamestnancov (10 replies)
 62. odstupné - ukončenie PP zdrav. dôvody (7 replies)
 63. Polovičný uväzok (4 replies)
 64. Dôchodky v roku 2008 (1 replies)
 65. 2 druhy prace v 1 pracovnej zmluve (0 replies)
 66. Výpoveď dohodou (2 replies)
 67. Účtovanie o povinnom poistnom zamestnancov v JÚ (7 replies)
 68. Dodatky k zmluvám (4 replies)
 69. Sviatok a čerpanie dovolenky (1 replies)
 70. Výpočet odstupného (1 replies)
 71. Zaokrúhľovanie dovolenky (2 replies)
 72. Dobrovolné nemocenské poistenie (87 replies)
 73. odmena za dohodu o VP (8 replies)
 74. Krátenie dovolenky pri PN (104 replies)
 75. označenie pracovníkov (1 replies)
 76. nadcasy (5 replies)
 77. Práca v sobotu, nedeľu (9 replies)
 78. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom (1 replies)
 79. pohybliva pracovna doba (1 replies)
 80. 18 zmenná prevádzka (1 replies)
 81. Odstupné (1 replies)
 82. Ako je to s prispevkom v nezamestnanosti? (0 replies)
 83. stravné lístky a pracovná cesta na Slovensku (12 replies)
 84. Kam sa ísť hlásiť na úrad práce? (4 replies)
 85. Zvyšenie platov (2 replies)
 86. prekážka v práci - posúdenie invalidity (0 replies)
 87. dohodári a účet 331? (3 replies)
 88. Dohoda o VP v zahraničí a odvody (6 replies)
 89. dvojdňová služobná cesta (1 replies)
 90. daňový bonus odkedy? (2 replies)
 91. Dohoda s dochodcom (8 replies)
 92. Vyplatenie odmeny dohodarovi vopred (19 replies)
 93. ČR (zamestnanec) a SR (SZČO) (2 replies)
 94. matersky prispevok od 2 zamestnavatelov (2 replies)
 95. zdravotné poistenie - omeškanie (0 replies)
 96. Poradte ohladom materskej (1 replies)
 97. Sociálny fond - preplatenie rekreácie (2 replies)
 98. existuje riesenie?! (8 replies)
 99. Konateľ z ČR - zdravotné poistenie (0 replies)
 100. neplatené voľno v štátnej službe (0 replies)
 101. pracovné voľno bez náhrady mzdy (4 replies)
 102. preplatenie "paragrafu" zamestnanca ??? (4 replies)
 103. Min. VZ pre urazove poistenie (5 replies)
 104. Dohoda o VP (3 replies)
 105. Ročné zúčtovanie ZP rok 2007 sumy (2 replies)
 106. Priemerný čistý mesačný zárobok (8 replies)
 107. Povinná lekárska prehliadka (2 replies)
 108. Doba určitá bez skušobnej doby? (5 replies)
 109. Účtovanie invalidného dôchodcu (3 replies)
 110. Dohodár a práca v noci (1 replies)
 111. cudzinec a pracovný pomer na dobu určitú (0 replies)
 112. predčasny dôchodok - požiadať ešte v roku 2007 alebo až 2008? (3 replies)
 113. Je to nadčas? (2 replies)
 114. Zmena platu počas PN (9 replies)
 115. 2 mesačná výpoveď zo strany zamestnanca (1 replies)
 116. materská 2008 (3052 replies)
 117. Miesto vykonu prace v PZ (4 replies)
 118. prosim ohladne vypovede (7 replies)
 119. dovolenka - nárok na 5 týždňov (započítanie štúdia na strednej škole) (13 replies)
 120. Absencia a štátny sviatok (7 replies)
 121. SZČO + TPP a určovanie odvodov (0 replies)
 122. Aký je minimálny príjem pre povinnosť platiť odvody do soc.poist. od 1.7.2008? (2 replies)
 123. Výpoveď zo strany zamestnanca (6 replies)
 124. ODVODY POČAS PN (3 replies)
 125. Možnosti vyúčtova motivačnej odmeny pre respondentov - focus skupiny (0 replies)
 126. Kuchár na živnosť (17 replies)
 127. Odvody do SP (2 replies)
 128. Musím preplatiť dovolenku? (6 replies)
 129. Povinnosť evidencie dochádzky (1 replies)
 130. Okamžité skončenie PP (6 replies)
 131. Zmena pracoviska (0 replies)
 132. Zahranicna pracovna cesta - vyuctovanie (6 replies)
 133. Nadcas vs. prestoj (3 replies)
 134. Zmluva na 5 hodín na dobu určitú a s ňou súvisiace rôzne otázky (3 replies)
 135. Zamestnávateľ mi nevydal doklady pri skončení pracovného pomeru - na koho sa obrátiť? (1 replies)
 136. Zamestnať nezamestnaného (2 replies)
 137. Kalkulačka na prevod obdobia "od - do" na roky a dni (15 replies)
 138. Zaevidovanie na úrade práce - tlačivo (9 replies)
 139. Výplatné pásky - zamestnávateľom je SZČO (5 replies)
 140. Osobné, ochranné prac. prost./OOPP/ (2 replies)
 141. Vrátenie réžie zamestnávateľovi za obed (5 replies)
 142. zle rodné čísla vo výkaze pre Socialnu poisťovňu, r.2004 (7 replies)
 143. Dohoda - výška odmeny (1 replies)
 144. Stravné lístky (6 replies)
 145. Dohoda o pracovnej činnosti (7 replies)
 146. odpracované doby (4 replies)
 147. Zastupcovia zamestnancov - pravomoci (1 replies)
 148. odstupné - doba odpracovných rokov (1 replies)
 149. Odvody z jubilejných odmien (2 replies)
 150. Trojsmenná prevádzka a stravné lístky. (10 replies)
 151. jednorázová sociálna výpomoc (2 replies)
 152. Nemocenské ( PN ) zo zamestnania + DNP (2 replies)
 153. oneskorená úhrada - daňový výdavok? (4 replies)
 154. Obedná prestávka (5 replies)
 155. materská a pracovná zmluva (2 replies)
 156. invalidný dôchodok - odvolanie sa (23 replies)
 157. odstupne a odvody (2 replies)
 158. Zdravotné poistenie a neplatené voľno (3 replies)
 159. Dôležité osobné prekážky v práci (101 replies)
 160. Právoplatnosť Rozhodnutia? (0 replies)
 161. Dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 162. dodatok k pracovnej zmluve (1 replies)
 163. Úhrada nákladov zamestnávetelovi pri rozviazaní pracovného pomeru zamestnancom (1 replies)
 164. Daňový bonus (6 replies)
 165. Dovolenka - koľko dní má nárok? (16 replies)
 166. Stravne listky (10 replies)
 167. Výpoveď z večera do rána (8 replies)
 168. Analýza pracovného miesta (4 replies)
 169. Vypovedna doba (1 replies)
 170. poistenie (4 replies)
 171. Odvody za zamestnancov a pracovníkov na dohody (7 replies)
 172. Daňový bonus (2 replies)
 173. TZP - starobny dochodca a nezdanitelna polozka (3 replies)
 174. MA NAROK NA DOPLATOK DO MINIMALNEJ MZDY? (14 replies)
 175. Manuálny vstup RL - EZU (2 replies)
 176. Vypisovanie cestovného príkazu (1 replies)
 177. Dovolenka - krátenie a materská dovolenka (5 replies)
 178. Dohoda o VP - výpovedná doba (2 replies)
 179. Podmienka pre uplatnenie zrážkovej dane (0 replies)
 180. Dohoda - výpočet čistej mzdy (12 replies)
 181. Evidovaný na úrade práce a práca na dohodu o vykonaní práce (11 replies)
 182. Pracovný čas a voľno (1 replies)
 183. stupne náročnosti práce - interná smernica (2 replies)
 184. zamestnavatel neplati odvody (9 replies)
 185. podpora v nezamestnanosti (66 replies)
 186. Dohodár - exekúcia - zrážky zo mzdy (3 replies)
 187. Zdravotné poistenie dôchodcu a zároveň SZČO (1 replies)
 188. fúzia - pracovno právne nároky (6 replies)
 189. konateľ, spoločník, dôchodca - dohoda o prac.činnosti (44 replies)
 190. pracovný pomer na dobu určitú (2 replies)
 191. Ochranna doba pred dovrsenim dochodkoveho veku (1 replies)
 192. Zrušenie odhlášky a prihlášky zamestnanca do SP (27 replies)
 193. Dôchodca a nezdaniteľná časť základu dane (8 replies)
 194. Potvrdzovanie výkazov v papierovej forme (2 replies)
 195. OČR - 10 dní do roka??? (24 replies)
 196. stravné lístky (11 replies)
 197. Neposkytovanie stravných lístkov (12 replies)
 198. Pracovný pomer - doba určitá (66 replies)
 199. Ukončenie materskej dovolenky. Čo ďalej??? (3 replies)
 200. nárok na dovolenku počas výpovednej doby (4 replies)
 201. tlacivo na uplatnenie danoveho bonusu+tlacivo do skoly na uplatnenie danoveho bonusu (4 replies)
 202. Dohoda o vykonaní práce s občanom ČR (0 replies)
 203. zamestnávanie na živnosť (3 replies)
 204. OČR (13 replies)
 205. externy student, TPP (2 replies)
 206. odmena majiteľa a.s. (4 replies)
 207. Zamestnávanie invalidných dôchodcov - povinnosti (6 replies)
 208. Mzda v Kč (1 replies)
 209. Skončenie pracovného pomeru dohodou na návrh zamestnávateľa (26 replies)
 210. Pracovna pohotovost mimo pracoviska (4 replies)
 211. Stravné pri pracovnej ceste (1 replies)
 212. Čerpanie zo sociálneho fondu (1 replies)
 213. Ošetrovné (2 replies)
 214. Skrátenie úväzku alebo výpoveď (10 replies)
 215. Invalidný dôchodok (13 replies)
 216. Pracovný pomer na dobu určitú - žiadosť o ukončenie (22 replies)
 217. TPP + živnosť (1 replies)
 218. Čiastočný invalid a DPN (7 replies)
 219. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru (5 replies)
 220. Vypoved (2 replies)
 221. Zmena platu počas PN (5 replies)
 222. skončenie pracovného pomeru (6 replies)
 223. vlastný pracovný úraz (4 replies)
 224. Náhrada na konci roku za nevyčerpanú dovolenku (20 replies)
 225. Absencia zamestnanca a odvod do zdr.poisťovne. (2 replies)
 226. Fond pracovnej doby (65 replies)
 227. Nariadenie na vycerpanie dovolenky (20 replies)
 228. Práca na 4 hodiny a s ňou súvisiace rôzne otázky (14 replies)
 229. odmeňovanie zam. vo verejnom záujme (5 replies)
 230. davka v hmotnej nudzi (0 replies)
 231. Zmena osobných údajov - nahlásenie na SP (6 replies)
 232. nocne priplatky (8 replies)
 233. Problém v sociálnej poisťovni (5 replies)
 234. Dobrovolné materské pripoistenie (2 replies)
 235. Dohoda § 60 ZP (5 replies)
 236. Naturálna mzda (1 replies)
 237. Náklady na školenie (19 replies)
 238. dovolenka po RD (3 replies)
 239. odvody SZČO počas rodičovskej dovolenky a PN (1 replies)
 240. Kontrola zo zdravotnej poisťovne (10 replies)
 241. Krátenie VZ do SP a ZP (3 replies)
 242. Kontrola zo SP a doklady. (0 replies)
 243. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISTOVNE - PREMLCANIE PLATIEB (4 replies)
 244. uplatnenie PN v prvom roku SZČO (18 replies)
 245. platenie výživného na študenta VŠ (5 replies)
 246. nárok na dávky NP z dvoch poistení (0 replies)
 247. Vymeriavacie základy na odvody od 1.10.2007 (11 replies)
 248. zahranicny obcan - dane (2 replies)
 249. Dôchodca a PN (2 replies)
 250. Elektronická pracovná zmluva (7 replies)