1. DNP - Po skončení pracovného pomeru (3 replies)
 2. Oznámenia pri nástupe na materskú (2 replies)
 3. Konatel - spolocnik a RZD 2007 (4 replies)
 4. zdaňovanie preplatených cestovných príkazov (2 replies)
 5. Dôchodca, DoVP a RZD za 2007 (6 replies)
 6. Ročné zúčtovanie a zomretý zamestnanec (25 replies)
 7. Exekúcia (13 replies)
 8. podpisy zamestnancov na dochádzke (2 replies)
 9. Dohoda o PČ (1 replies)
 10. Neplatené voľno (3 replies)
 11. Preplatok zo zdravotného roč.zúčtovania (5 replies)
 12. PSD nevysiel (5 replies)
 13. Vypocet dane a odovodov do ZP zo zivnosti (1 replies)
 14. Pracovná zmluva - jej správna obsahová náplň (5 replies)
 15. maximalny matersky prispevok, vyska poistneho (0 replies)
 16. Jednorazove vyrovnanie v DDS (0 replies)
 17. Daňové priznanie (2 replies)
 18. nezaplatené odvody (7 replies)
 19. Invalidný dôchodca a dohoda (1 replies)
 20. Ukoncenie PN (3 replies)
 21. vymeriavací základ pre výpočet MP (3 replies)
 22. materska a dôchodkove poistenie (0 replies)
 23. Výpoveď zamestnávateľa (0 replies)
 24. nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní (13 replies)
 25. Nezdaniteľné minimum (0 replies)
 26. Praca na dohodu pocas RD (13 replies)
 27. mzdova evidencia dôchodcu, evidencia odprac. rokov (1 replies)
 28. Jeden mesiac odpracovaný v zahraničí.... (2 replies)
 29. Rodicovska + dohoda o pracovnej cinnosti (30 replies)
 30. Študent a vrátenie dane z ČR (0 replies)
 31. Dohoda podľa §58a (4 replies)
 32. Ročné zúčtovanie dane a dohoda (17 replies)
 33. doktorandka na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 34. cudzí štátny príslušník - sociálna poistovňa (9 replies)
 35. DoVP (3 replies)
 36. vyplatenie cestovného zo SF (0 replies)
 37. Príplatok za sobotu, nedeľu (4 replies)
 38. Zmluva na kratší PČ (1 replies)
 39. rodičovské (6 replies)
 40. daňový bonus (2 replies)
 41. Odmeny a jubilejné (1 replies)
 42. Garančný fond-odvody (1 replies)
 43. ide preplatená dovolenká do štvrťročného priemeru (3 replies)
 44. výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti § 63 (6 replies)
 45. GARANČNY FOND (1 replies)
 46. Narok na nemocenske davky (5 replies)
 47. Plná a čiastočná invalidka a materská dovolenka (2 replies)
 48. materské 08 (0 replies)
 49. Odhláška vo VŠZP (29 replies)
 50. Pomozte mi este znizit danovy zaklad (4 replies)
 51. ročné zúčtovanie a podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 52. darčekové poukážky (3 replies)
 53. II. pilier (0 replies)
 54. odstupné - výpočet (2 replies)
 55. Nárok na dovolenku po MD a RD (5 replies)
 56. PN na Slovensku, zamestanie v Taliansku (4 replies)
 57. odvody u invalidnych dôchodcov o viac ako 70% (1 replies)
 58. Prispevok na dopravu zo soc. fondu - tvorba a pouzitie (3 replies)
 59. ročný výkaz o práci (4 replies)
 60. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (2 replies)
 61. výkon funkcie konateľa (1 replies)
 62. Nové tlačivo Vyhlásenie (4 replies)
 63. Čerpanie riadnej dovolenky medzi MD a rodičovskou dovolenkou (2 replies)
 64. osobné údaje (1 replies)
 65. Výzva poistencovi na predloženie dokladov (8 replies)
 66. prac.zmluva pre šoféra (2 replies)
 67. termíny na podanie žiadosti o vykonanie RZD (2 replies)
 68. Preplatok na nemocenskom poistení (2 replies)
 69. Prehľad o zrazených preddavkoch - kontrola (2 replies)
 70. Dôchodca na PN po 1.1.2008 (7 replies)
 71. ročne zuctovanie podklady (2 replies)
 72. Prekážky v práci (2 replies)
 73. Ako so zúčtovaním dane za rok 2007 (15 replies)
 74. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ (3 replies)
 75. Nadcasy + DDS (1 replies)
 76. zápočtový list (1 replies)
 77. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2007 (3 replies)
 78. ročné zúčtovanie a MD, RD (4 replies)
 79. Nárok na PN počas evidencie na UP (14 replies)
 80. Nárok na ZD (8 replies)
 81. priemerný zárobok a vz (1 replies)
 82. Skončenie PP dohodou počas PN (2 replies)
 83. Zdravotné poistenie spoločníka s.r.o. (6 replies)
 84. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (21 replies)
 85. štátny zamestnanec a konateľ s.r.o. (2 replies)
 86. Soc. poisťovňa a čistý príjem (5 replies)
 87. Odpočítateľ.položka (2 replies)
 88. okamžitá výpoveď (1 replies)
 89. SZČO + zamestnanec a odvody do SP (1 replies)
 90. E101 alebo Žiadosť o posúdenie príslušnosti? (6 replies)
 91. Ako neplatiť sociálku (6 replies)
 92. kadernička (12 replies)
 93. Priznanie invalidneho dochodku a ukoncenie pracovneho pomeru (5 replies)
 94. Výpis z účtu DSS - príspevky (6 replies)
 95. Dovolenka (11 replies)
 96. Dovolenka_učiteľa (1 replies)
 97. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (7 replies)
 98. príjem vo väzení (1 replies)
 99. minimalna mzda (11 replies)
 100. Vypomáhanie rodinných príslušníkov (5 replies)
 101. ČID a platby na zdravotné poistenie (2 replies)
 102. vyziadanie udajov pracovnej anamnezy (5 replies)
 103. Rocne zuctovanie dane 2007 - chyba mesiac, co s tym? (83 replies)
 104. elektronicka vyplatna paska (0 replies)
 105. náhrada výdavkov zamestnanca (5 replies)
 106. OP na manželku a odstupné (4 replies)
 107. Dovolenka (9 replies)
 108. PZ + sprostredkovatelská zmluva (5 replies)
 109. Zrážková daň (1 replies)
 110. daňový bonus (5 replies)
 111. Môže sa zlučiť funkcia ekonomky a veducej školskej jedalne na zaklad. škole? (0 replies)
 112. ako vypočítať priem.evid.počet zamestnancov (3 replies)
 113. 2.pilier a invalidný dôchodok (26 replies)
 114. Chybne vyplatený DB (0 replies)
 115. DOVP a daňové priznanie (2 replies)
 116. výpovedná doba (3 replies)
 117. Pracovný poriadok a nadčasy (2 replies)
 118. Práca v pracovnom pomere a na dohodu - nahlásenie do SP (2 replies)
 119. Výpoveď - zdravotné dôvody (1 replies)
 120. Minimálna mzda od 1.2.2008 a odvody (0 replies)
 121. Ukončenie pracovného pomeru - zamestnanec + súdny znalec (5 replies)
 122. odmena konateľa - odvody (2 replies)
 123. Potvrdenie o prijme FO zo ZC (6 replies)
 124. Nezadniteľná čiastka a odpočet na manželku (2 replies)
 125. odvody na dochodok (3 replies)
 126. MZDY za 12/2007 - do ktoreho roku zauctovat? (1 replies)
 127. TPP - závislá činnosť + dohoda = DP? (5 replies)
 128. Vrátenie DzP v prípade smrti (6 replies)
 129. potvrdenie o príjme fyz.osoby (3 replies)
 130. nekompetentnost mzdarky (5 replies)
 131. Dohoda o PČ, rodičovský príspevok (0 replies)
 132. 3 zmenna prevadzka / nepretrzita prevadzka (0 replies)
 133. PN po 52. týždni (18 replies)
 134. Potvrdenie o príjme pre Nemca ako vysporiadat? (2 replies)
 135. žaloba za nevyplatené stravné (15 replies)
 136. Archivovať zrušenia RLFO? (1 replies)
 137. odvody sprostredkovateľa (1 replies)
 138. DDS - vypovedanie zmluvy (3 replies)
 139. Benefit (1 replies)
 140. co zapocitat do zapoctoveho listu (2 replies)
 141. Nové tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestannosti (1 replies)
 142. Rodinné prídavky, daňový bonus (7 replies)
 143. poistné od 1.7.2008 (0 replies)
 144. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 145. PN - sociálna poisťovňa (114 replies)
 146. Ročné zúčtovanie pre Dohodárov (2 replies)
 147. Preradenie na inú prácu po RD (5 replies)
 148. DVZ (2 replies)
 149. zmena mzdy na niekoľko mesiacov (6 replies)
 150. Predcasny dochodok a NEukoncenie pracovneho pomeru (1 replies)
 151. Zdrav.poisťovňa - overenie poistn.vzťahu (6 replies)
 152. 2 Dohody o vykonani prace v jednom roku (5 replies)
 153. Manko pri inventarizácii (7 replies)
 154. Predĺžená RD, trvalý pobyt v ČR (0 replies)
 155. PN v čase plynutia výpovednej lehoty (2 replies)
 156. Strata zdravotnej spôsobilosti (4 replies)
 157. prepoistenie (0 replies)
 158. Nevyplatené odchodné (13 replies)
 159. Rozsah hodin na dohodu o pracovnej cinnosti (1 replies)
 160. Nesprávne spočítaná mzda - doplatenie po skončení pracovného pomeru (5 replies)
 161. viac byrokracie pre mamičky na materskej (5 replies)
 162. Nárok na dovolenku po neplatenom voľne (2 replies)
 163. Výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (6 replies)
 164. Znížená pracovná schopnosť a plny pracovný úväzok (2 replies)
 165. ročné zúčtovanie daní (1 replies)
 166. Paragraf za darovanie krvi (0 replies)
 167. prehlad o zrazenych preddavkoch (9 replies)
 168. zdaniteľný príjem zo ZČ (0 replies)
 169. Rozvrh pracovnej doby (0 replies)
 170. SZCO - práceneschopný (24 replies)
 171. výpovedná lehota aj odstupné? (4 replies)
 172. študent SZČO - ukončenie denného štúdia (4 replies)
 173. Nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 174. invalidný dôchodok (2 replies)
 175. Ako vypočítať výšku odvovody do ZP a SP? (1 replies)
 176. Nezamestnaný a Dohoda o prac.činnosti (10 replies)
 177. Poberateľ podpory v nezamestnanosti (4 replies)
 178. dovolenka (1 replies)
 179. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 180. PN (3 replies)
 181. Praca na dohodu a dochodok? (5 replies)
 182. danove priznanie dochodca (40 replies)
 183. prispevok k dochodku na dieta (8 replies)
 184. Náhrada za nezotrvanie zamestnanca v práci počas výpovednej doby - §62 ods. 3. (24 replies)
 185. SZČO a výška príjmov v r.2007 (1 replies)
 186. prepustenie v skúšobnej dobe (2 replies)
 187. odvody do socialnej poistovne (0 replies)
 188. dva Tpp (0 replies)
 189. Diety agentúra (2 replies)
 190. Čo so zamestnakyňou? (1 replies)
 191. Vratenie odvodov do SP (35 replies)
 192. študent a mandátna zmluva (1 replies)
 193. Socialne davky (3 replies)
 194. vyplatena PN (15 replies)
 195. invalidný dôchodok - čo treba robiť (12 replies)
 196. zrážka zo mzdy (17 replies)
 197. stravné lístky - poskytovanie je upravené nejakou vyhláškou (15 replies)
 198. Nárok na dovolenku pred nástupom na MD (2 replies)
 199. Odmena dohodnutá v EURO vyplatená v SK (0 replies)
 200. Rodinné prídavky, daňový bonus (17 replies)
 201. Typovanie el. dávky - nefunguje podpis (2 replies)
 202. Práca nadčas nad 150 hodín (1 replies)
 203. cista mzda pre ucely exekucie (2 replies)
 204. Nárok na odstupné - oprava (2 replies)
 205. Nárok na prac. miesto po skončení RD (2 replies)
 206. Práca dlhšia ako 12 hodín (7 replies)
 207. Nezdaniteľná časť 2008 (2 replies)
 208. Živnosť alebo pracovný pomer? (1 replies)
 209. RD, vypoved a nastup k novemu zamestnavatelovi (4 replies)
 210. Dôchodca, invalidny dochodok a dohoda a strach?? (2 replies)
 211. VZ SZČO (1 replies)
 212. Materská (18 replies)
 213. Sociálna poisťovňa - invalidný dôchodok (31 replies)
 214. MD a práca (3 replies)
 215. Odborova organizacia (6 replies)
 216. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 217. cerpanie dovolenky spred MD (8 replies)
 218. Daňový bonus za nezaopatrené dieťa študujúce v ČR (3 replies)
 219. Odchodné a priemerný zárobok (6 replies)
 220. Dohoda o zodpovednosti (2 replies)
 221. MD - založenie s.r.o. (2 replies)
 222. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (21 replies)
 223. platový výmer (0 replies)
 224. Ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 225. Obmedzenie prenosu dovolenky zamestnávateľom (1 replies)
 226. povinné nemocenské poistenie (8 replies)
 227. Úraz-vymeriavací základ (2 replies)
 228. PN a fláka sa (3 replies)
 229. Prémie nevyplatenie (1 replies)
 230. oznamovacia povinnosť zamestnanca zamestnávateľovi (12 replies)
 231. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007 (1 replies)
 232. znalec ad hoc (5 replies)
 233. skončenie PP (30 replies)
 234. Daňové priznanie, PN + materská (2 replies)
 235. Vyjadrenie zamestnávateľa k výpovedi (3 replies)
 236. spoločná hmotná zodpovednosť (3 replies)
 237. Zrážky - pôžička (4 replies)
 238. RZZP dôchodca na skr.prac.úvazok (1 replies)
 239. Nedoplatky z ročného zúčtovania dane (1 replies)
 240. Prepočítanie starobného dôchodku (13 replies)
 241. Dovolenka,nezdaniteľné minimum (1 replies)
 242. konatel zamestnancom? (16 replies)
 243. Práca strážnikov (7 replies)
 244. Príjem na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 245. Výkaz o počte zamestnancov (3 replies)
 246. prepadnutá dovolenka (1 replies)
 247. stravné lístky (2 replies)
 248. Vdova - nárok na vdovský dôchodok? (4 replies)
 249. úmrtie zamestnanca (3 replies)
 250. Hlásenie ukončenie PN zdravotnej poisťovni (9 replies)