PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. odmena stredoskolaka na praxi
 2. ukončenie PP
 3. prevod firmy
 4. dohoda o pracovnej činnosti a zrážková daň
 5. Nárok na dovolenku
 6. Jubilejné odmeny
 7. príkazná zmluva
 8. PN a stravny listok
 9. Doprovod do nemocnice - manželka na MD
 10. Prídavky a bonus - študent v zahraničí
 11. Odmeňovanie vychovávateĺov v DM - pracovná pohotovosť
 12. Dohoda o PC - spracovanie DPH
 13. STAROSTOV PLAT + ODSTUPNÉ
 14. Dotaz ohladne prac. doby
 15. Prehľad o zrazených a odved. pred.-zamestnanec na PN
 16. zakon 283/2002 - dlhodobe vyslanie zamestnanca do zahranicia
 17. Granty, eurofondy
 18. Kontrola zo sociálnej poisťovni
 19. Rozviazanie pracovného pomeru
 20. Materská od 1.8.2007 VIII - Záver
 21. prekazka v praci na strane zamestnanca
 22. zamestnanie dôchodcu na predčasnom dôchodku
 23. dodatok k PZ - §62 odst.3 ZP
 24. Pracovná pohotovosť
 25. Zastupovanie rodinným príslušníkom - dôchodcom
 26. interná smernica - motivovanie zamestnancov
 27. dôchodca - DoVP ? alebo zmluva o dielo ? alebo príkazná zmluva?
 28. Stravné-Olymp
 29. odvody SZČO po zvýšení minimálnej mzdy
 30. Ročné zúčtovanie poistného - študent
 31. traktorista - aký stupeň náročnosti práce?
 32. odvody za invalidného zamestnanca
 33. max.nemocenská
 34. Výpočet mzdy podľa Českej legislatívy
 35. registracne listy so SP
 36. cestovné nahrady
 37. dôchodok
 38. Výpoveď
 39. Prestavka v praci
 40. Daňový bonus
 41. Zastupovanie rodinným príslušníkom
 42. Výpoveď s organizač.dôvodov
 43. navsteva u lekara
 44. ČSSZ
 45. vymeriavaci základ pre ND
 46. Maximum nadčasových hodín
 47. daň zo závislej činnosti
 48. Časová mzda a nadčas
 49. marodka
 50. mzda
 51. Odvody poistného - všetky kategórie
 52. Stravné lístky vs. stravná jednotka v jedálni
 53. Poukazovanie mzdy
 54. Dohoda o vykonaní práce
 55. minimálna mzda
 56. kontrola zamestnanca na pn
 57. pedagóg-skrátený prac.pomer-zástup
 58. Daňový bonus
 59. Dôchodok
 60. Odvody z DoVP a TPP
 61. Odvody z MM za neodpracovaný celý mesiac
 62. Zákon upravujúci povinnosť nahlásiť neplatené voľno
 63. SZČO - problém???
 64. Odchod do dôchodku
 65. Zamestnávam vodiča osobného MV
 66. Porušenie PDisciplíny - rozviazanie PP
 67. ciastocny invalidny dochodok - obmedzenie
 68. Výška odvodov
 69. Daň z prijmu - študent
 70. praca vo verejnej sprave a dalsia praca
 71. Dovolenka cez statny sviatok
 72. rozdiely v stravnom
 73. zápočet rokov
 74. SZČO a dohodári
 75. ukončenie PP-kto dáva odhlášku v SP?
 76. Pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo Dohoda o vyk.práce??
 77. Náhradné voľno
 78. Daňový bonus
 79. Zamestnanie študenta VŠ - čo je výhodnejšie?
 80. skončenie prac.pomeru na dobu určitu
 81. Paragraf za účasť na pohrebe
 82. Bonus na dieťa
 83. pracovný pomer doba určitá od 01.09.2007
 84. výpovedná doba v pracovnej zmluve
 85. Počet zamestnancov
 86. HMOTNA ZODPOVEDNOST SKLADNIKOV
 87. PN v ochrannej lehote
 88. tehotna (narok na matersku)
 89. Nárok na rodičovský príspevok
 90. Predčasný starobný dôchodok a PN
 91. dohoda o vykonaní práce a materská dovolenka
 92. Prekážky v práci - zdravotne postihnuté dieťa
 93. Prémie a dovolenka
 94. RZZP nedoplatok zamestnanca
 95. materska a praca
 96. prerušenie živnosti a odvody a DPH
 97. Plat na Obecnom úrade
 98. Vykorisťovanie zo strany zamestnávateľa
 99. nepretržitý odpočinok v týždni
 100. Kontrola z odborového zvazu
 101. Priemerka za dovolenku z HM???
 102. odmena spoločnika s.r.o.
 103. Ukoncenie pracovneho pomeru
 104. RD a dieťa v škôlke
 105. Ukončenie pracovného pomeru
 106. Ako zamestnať nezamestnaního
 107. Hodinová mzda pri 12 hod. pracovnom dni
 108. Dohody
 109. Daň.bonus
 110. Pracovný pomer naraz vo viacerých štátoch EU
 111. Termíny odvodov a preddavkov u PP a DOVP
 112. Sociálny fond 0,6%
 113. Odvody a dane pri delení zisku
 114. Prémie v pracovnej zmluve - formulácia
 115. Hromadné prepúšťanie § 73
 116. Odchodné, odstupné
 117. Rozviazanie pracovného pomeru
 118. pracovný čas
 119. odstupné alebo náhrada mzdy
 120. Dohodári a diety
 121. Rozviazanie prac. pomeru zo zdravotných dôvodov
 122. Ukončenie PP dohodou z org. dôvodov alebo výpoveď?
 123. priplatok za pracu v sobotu a nedelu
 124. Ako ušetriť pár korún mesačne :)
 125. ako doplatiť daňový bonus?
 126. Opatovne predlzenie pracov. pomeru
 127. dohoda a dochodca
 128. zamestnavanie vlastnej dcery-studentky
 129. odvody do zdravotnej poistovne
 130. zmena priezviska
 131. Zamestnanec dôchodca a práceneschopnosť
 132. nepenazny prijem a SP
 133. Vyska materskeho prispevku
 134. Sociálny fond - čerpanie
 135. Výpočet priemerky
 136. SL 2x50 Sk po 1.9.2007 a "zostatok" listkov z augusta-dovolenka
 137. Služobné cesty a Pracovné cesty
 138. ukončenie prac.pomeru na dobu určitú
 139. odstupné
 140. Školenia dotované štátom
 141. Skončenie pracovného pomeru podľa nového Zákonníka práce
 142. VZ pre poisťovne
 143. dohodár a dane
 144. Zamestnávanie dôchodcov
 145. cestovné
 146. pracujuca dochodkyna
 147. II. pilier
 148. Výpočet dovolenky
 149. DoVP
 150. Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej cinnosti
 151. min.mzda od 1.10.07
 152. Platby do socialnej poistovne
 153. stravne listky
 154. Odvody - 1996
 155. Výpočet dovolenky
 156. Chyba RZZP
 157. skrateny pr.čas
 158. PN - starobný dôchodca?
 159. Skladník kde ho zaradiť aký stupeň náročnosti ?
 160. PN po vyprsani vypovednej lehoty
 161. OČR
 162. Daňový bonus - št.dĺžka štúdia
 163. stravne listky
 164. Nárok na daňový bonus
 165. Bývalý zamestnanec-preplatenie nadčasov
 166. Výpočet náhrady mzdy
 167. Výpočet mzdy
 168. preplatenie dovolenky po PN
 169. vypoved dana zamestnancom
 170. Práca v zahraničí dobrovoľné poistenie
 171. Dohoda o brigadnickej cinnosti - tlacivo
 172. dovolenka po materskej
 173. stravné lístky
 174. čo zamestnávateľ zasiela do Sp so žiadosťou o materské
 175. čerpanie a preplatenie dovolenky z roku 2006
 176. Prerušenie živnosti
 177. prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 178. Ročné zúčtovanie typB - dodatočné
 179. Predčasný dôchodok a PN
 180. Dohoda o vykonani práce
 181. PP na dobu určitú-skončenie PP keď som na PN?
 182. Spätné priznanie invalidného dôchodku
 183. NAVŠTEVA U LEKáRA
 184. Spoločník s.r.o.
 185. mzda pri jednotlivých prácach
 186. cestovné náhrady
 187. počíta sa doba poberania rod.príspevku a nezamestn.ako odrobené roky?
 188. dodatok k PZ o skrátení pracovného uväzku
 189. Plny invalid a pracovny pomer
 190. Plny invalid a pracovny pomer
 191. pracujúci dôchoda a PN
 192. potvrdenie - tlačivo?
 193. Definovanie hrubej mzdy
 194. Zamestnanecký dôverník § 233ZP a platené pracovné voľno
 195. Zamestnanie študenta denného štúdia
 196. materská - osamelá matka
 197. Preplácanie cestovného
 198. mesačný výkaz do sociálnej poisťovne - DoVP
 199. PN a jeden deň poistenia
 200. odvod do 2.piliera zo Soc.poistovne - zrážka poplatku
 201. Mzda pri dohode
 202. bezodplatné vedenie JÚ
 203. Ukoncenie prace na lodi a registracia v SR
 204. Výkon práce v ČR
 205. Výpočet Mzdy od 09/2007
 206. vyplatny termin
 207. 2 exekúcie - výživné
 208. Mzda za prácu nadčas
 209. Bolo v r.2003 ZP pre spolupracujúcu osobu povinné?
 210. Výkaz od VŠZP
 211. Výpoveď policajta
 212. ročné zúčtovanie
 213. Rodičovský, dohoda a mesačný výkaz od 1.9.07
 214. dohoda - dobrovolne nezamestnaná osoba
 215. dohoda - evidencia na úrade práce
 216. Náhrada za dovolenku po zmene úväzku
 217. Rozdielna hodnota SL - diskriminácia ?
 218. nezdanitelna cast
 219. Európska ZP - elektronické výkazy
 220. Etiketa obliekania
 221. Nárok na dovolenku za rok 2007
 222. platí za mňa , brigádnika, zam. odvody do ZP alebo SP?
 223. Konateľ - dobrovoľné poistenie
 224. nahradne volno za nadcas vybrate vopred
 225. živnostník a sociálka
 226. Datum na hlaseniach o zrazenych preddavkoch
 227. Výpočet príplatku za prácu v zdraviu škodlivom prostredí
 228. VZ na SP
 229. Spolocnost z CR a zamestanci v SR
 230. zrušenie dohody o poskytnutí služby
 231. Predčasný st.dôchodca - PP na dobu určitú
 232. minimalna vyska odvodov
 233. stravny listok
 234. Zamestnanie mladistvého
 235. Formulár E-101
 236. RZZP 2006
 237. Konateľ a SZČO
 238. Neakceptovanie PN ani OCR zamestnavatelom
 239. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 240. PN pred materskou
 241. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 242. Pracovný čas - začiatok a koniec
 243. Študentka na DOBPŠ
 244. Porušenie pracovnej disciplíny
 245. RD a práca na dohodu
 246. Pracovný pomer na dobu určitú
 247. daňový bonus-prepis na manželku
 248. Cestovné príkazy starostu obce
 249. Vyplatenie mzdy
 250. dohlad nad ochranou osob.udajov