PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dohoda a dochodca
 2. zamestnavanie vlastnej dcery-studentky
 3. odvody do zdravotnej poistovne
 4. zmena priezviska
 5. Zamestnanec dôchodca a práceneschopnosť
 6. nepenazny prijem a SP
 7. Vyska materskeho prispevku
 8. Sociálny fond - čerpanie
 9. Výpočet priemerky
 10. SL 2x50 Sk po 1.9.2007 a "zostatok" listkov z augusta-dovolenka
 11. Služobné cesty a Pracovné cesty
 12. ukončenie prac.pomeru na dobu určitú
 13. odstupné
 14. Školenia dotované štátom
 15. Skončenie pracovného pomeru podľa nového Zákonníka práce
 16. VZ pre poisťovne
 17. dohodár a dane
 18. Zamestnávanie dôchodcov
 19. cestovné
 20. pracujuca dochodkyna
 21. II. pilier
 22. Výpočet dovolenky
 23. DoVP
 24. Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej cinnosti
 25. min.mzda od 1.10.07
 26. Platby do socialnej poistovne
 27. stravne listky
 28. Odvody - 1996
 29. Výpočet dovolenky
 30. Chyba RZZP
 31. skrateny pr.čas
 32. PN - starobný dôchodca?
 33. Skladník kde ho zaradiť aký stupeň náročnosti ?
 34. PN po vyprsani vypovednej lehoty
 35. OČR
 36. Daňový bonus - št.dĺžka štúdia
 37. stravne listky
 38. Nárok na daňový bonus
 39. Bývalý zamestnanec-preplatenie nadčasov
 40. Výpočet náhrady mzdy
 41. Výpočet mzdy
 42. preplatenie dovolenky po PN
 43. vypoved dana zamestnancom
 44. Práca v zahraničí dobrovoľné poistenie
 45. Dohoda o brigadnickej cinnosti - tlacivo
 46. dovolenka po materskej
 47. stravné lístky
 48. čo zamestnávateľ zasiela do Sp so žiadosťou o materské
 49. čerpanie a preplatenie dovolenky z roku 2006
 50. Prerušenie živnosti
 51. prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 52. Ročné zúčtovanie typB - dodatočné
 53. Predčasný dôchodok a PN
 54. Dohoda o vykonani práce
 55. PP na dobu určitú-skončenie PP keď som na PN?
 56. Spätné priznanie invalidného dôchodku
 57. NAVŠTEVA U LEKáRA
 58. Spoločník s.r.o.
 59. mzda pri jednotlivých prácach
 60. cestovné náhrady
 61. počíta sa doba poberania rod.príspevku a nezamestn.ako odrobené roky?
 62. dodatok k PZ o skrátení pracovného uväzku
 63. Plny invalid a pracovny pomer
 64. Plny invalid a pracovny pomer
 65. pracujúci dôchoda a PN
 66. potvrdenie - tlačivo?
 67. Definovanie hrubej mzdy
 68. Zamestnanecký dôverník § 233ZP a platené pracovné voľno
 69. Zamestnanie študenta denného štúdia
 70. materská - osamelá matka
 71. Preplácanie cestovného
 72. mesačný výkaz do sociálnej poisťovne - DoVP
 73. PN a jeden deň poistenia
 74. odvod do 2.piliera zo Soc.poistovne - zrážka poplatku
 75. Mzda pri dohode
 76. bezodplatné vedenie JÚ
 77. Ukoncenie prace na lodi a registracia v SR
 78. Výkon práce v ČR
 79. Výpočet Mzdy od 09/2007
 80. vyplatny termin
 81. 2 exekúcie - výživné
 82. Mzda za prácu nadčas
 83. Bolo v r.2003 ZP pre spolupracujúcu osobu povinné?
 84. Výkaz od VŠZP
 85. Výpoveď policajta
 86. ročné zúčtovanie
 87. Rodičovský, dohoda a mesačný výkaz od 1.9.07
 88. dohoda - dobrovolne nezamestnaná osoba
 89. dohoda - evidencia na úrade práce
 90. Náhrada za dovolenku po zmene úväzku
 91. Rozdielna hodnota SL - diskriminácia ?
 92. nezdanitelna cast
 93. Európska ZP - elektronické výkazy
 94. Etiketa obliekania
 95. Nárok na dovolenku za rok 2007
 96. platí za mňa , brigádnika, zam. odvody do ZP alebo SP?
 97. Konateľ - dobrovoľné poistenie
 98. nahradne volno za nadcas vybrate vopred
 99. živnostník a sociálka
 100. Datum na hlaseniach o zrazenych preddavkoch
 101. Výpočet príplatku za prácu v zdraviu škodlivom prostredí
 102. VZ na SP
 103. Spolocnost z CR a zamestanci v SR
 104. zrušenie dohody o poskytnutí služby
 105. Predčasný st.dôchodca - PP na dobu určitú
 106. minimalna vyska odvodov
 107. stravny listok
 108. Zamestnanie mladistvého
 109. Formulár E-101
 110. RZZP 2006
 111. Konateľ a SZČO
 112. Neakceptovanie PN ani OCR zamestnavatelom
 113. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 114. PN pred materskou
 115. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 116. Pracovný čas - začiatok a koniec
 117. Študentka na DOBPŠ
 118. Porušenie pracovnej disciplíny
 119. RD a práca na dohodu
 120. Pracovný pomer na dobu určitú
 121. daňový bonus-prepis na manželku
 122. Cestovné príkazy starostu obce
 123. Vyplatenie mzdy
 124. dohlad nad ochranou osob.udajov
 125. ELDP
 126. Absencia
 127. Zodpovednosť zam-ca za stratu zverených predmetov
 128. Ako fakturovať ?
 129. lekarska prehliadka preplatenie
 130. HPP a DoVP
 131. Návrat zamestnanca po rodič.dovolenke
 132. OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ
 133. penažný postih zamestnanca
 134. pracovný úraz
 135. preplatok z RZZP a vymeriavací základ
 136. Zdravotne poistenie pre cudzinca
 137. odvody zamestankyňa poberateľka RP
 138. Nárok na stravné lístky pri práci nadčas
 139. Mzda vo sviatok 01.09.2007
 140. Odchod zamestnankyne na matersku
 141. Nočná práca
 142. Výpoveď
 143. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 144. návšteva lekára s 15-ročným dieťaťom
 145. minimálny základ samoplatcu do zdrav. poisť.
 146. Podporava v nezamestnanosti
 147. Starostlivosť o dieťa po skončení materskej dovolenky
 148. odvody do soc.poisť.
 149. Ukoncenie PP a preplatenie dovolenky
 150. Prémie a materská dovolenka
 151. RZ ZP
 152. cestovné náhrady - sluzobna cesta v zahraničí
 153. nerovnomerný pracovný čas
 154. Dohodár
 155. Otazky k dochadzke
 156. pocas dovolenky ochorel zamestnanec
 157. zdravotná poisťovňa
 158. Dochadzkovy system - citacka odtlackov prstov
 159. PN viac ako 11 dni
 160. Týždenný fond prac.času v ambulancii
 161. Čiastkový dôchodok?
 162. Kam sa treba prihlásiť??
 163. vyplatenie dôchodku
 164. absencia a zápočet doby zamestnania
 165. Minimálna mzda 37,5 hodín týždenne
 166. Vypocet exekucnej zrazky
 167. práceneschopnosť
 168. Prehľad DÚ
 169. RLFO EZU
 170. kratenie dovolenky
 171. Výberové konanie?
 172. prerušenie štúdia + zdravotné poistenie
 173. Vyplácanie vreckového
 174. sadzby minimálnych mzdových nárokov
 175. nezdaniteľná časť ??
 176. Predčasný starobný dôchodok
 177. Zamestnávanie živnostníkov
 178. gastrolistky
 179. pracovný čas zamestnanca
 180. vstupná lekárska prehliadka
 181. skoncenie pracovneho pomeru
 182. pracovné voľno mzda
 183. Odborná spôsobilosť v potravinách
 184. Potvrdenie zamestnavateľa..... nárok na ND
 185. Prihlásenie
 186. odstupné - výpoveď par.69 odst.1b
 187. Výpoveď na základe §63 ods.1 písmeno e
 188. RD a predčasné umiestnenie dieťaťa do škôlky
 189. odchodné
 190. Odvody po 1.oktobri SZCO
 191. Sociálne poistenie živnostník + zamestnanec
 192. doba určitá a ochranná doba
 193. Traktorista - stupeň náročnosti pracovných miest
 194. Potvrdenie - nepoberá rodinné prídavky
 195. zrážky zo mzdy - znovu
 196. Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení (seminár Jozefa Mihála)
 197. Prevzatie výpovede
 198. nárok na platené voľno
 199. Dohoda o pracovnej činnosti
 200. ako s výpoveďou po piatich mesiacoch?
 201. chaos technika
 202. ukončenie pracovného pomeru
 203. práca nadčas
 204. koniec MD a podpora v nezamestnanoti
 205. EZU
 206. Mzda a čerpanie dovolenky po návrate z RD
 207. RZZP - oznámenie zamestnávateľa r. 2006
 208. príspevok na stravné
 209. PN nepredloženie všetkých dokladov
 210. DOVP a daňový bonus
 211. RZZP 2006 - typ B - preddavky čo by mal a čo zaplatil
 212. príplatok za smennosť učiteľkám mater. školy
 213. Musim po vypovedi v skusobnej dobe zaplatit skolenia?
 214. Stravný lístok alebo náhrada stravného?
 215. Ročné zúčtovanie poistenia má podávať menej ľudí
 216. Stravné lístky
 217. Vyplata a odvody
 218. Kamery na pracovisku
 219. vypoveď
 220. Účtovníčka a stupeň náročnosti práce
 221. Odborný výcvik žiakov a poistné
 222. Rodičovský príspevok a dovolenka
 223. materska po dobu urcitu
 224. Vypoved zo zdravotnych dôvodov
 225. osetrenie u zubara
 226. odchod na dôchodok
 227. Živnostník a prestávka na obed
 228. Dve brigády
 229. PN a skončenie PP v skúšobnej dobe
 230. Zvýšenie min.mzdy - dopad na DBPŠ
 231. firemny automobil prideleny zamestnancovi - co to obnasa?
 232. Výpoveď zo strany zamestnanca §62
 233. zmena pracovného času
 234. Narok na dovolenku za MD a RD
 235. Materské alebo rodičovský príspevok ?
 236. Potvrdenie o PN
 237. vyplnanie cestovnych prikazov
 238. Dovolenka - §111
 239. rozviazanie PP starobným dôchodcom
 240. Problém s vyplnením Oznámenia zamestnávateľa stiahnutým z www.rzzp.sk
 241. preradenie zamestnanca na inu pracu, karne pokarhanie
 242. Preplatenie dovolenky - žiadosť
 243. Výpoveď daná zamestnancom a PN
 244. neplatene volno verzus nahradne volno
 245. pracovná zmluva - odmena
 246. Prihlásiť sa na úrad práce?
 247. úrad práce
 248. Stravné lístky z miezd do účtovníctva
 249. Odmietnutie dohody o skonceni PP
 250. Živnostník a dohoda o vykonaní práce