1. preradenie zamestanca (0 replies)
 2. stiahnutie žiadosti (2 replies)
 3. Čerpanie náhradného voľna (1 replies)
 4. Výkazy, daň z príjmu ...... (6 replies)
 5. DOVOLENKA ZA ROK 2006 (2 replies)
 6. Pracovná zmluva - zmena (1 replies)
 7. Stravné lístky (9 replies)
 8. Pracovný pomer (2 replies)
 9. občan ČR - RZD (0 replies)
 10. ELDP (7 replies)
 11. Ochrana osobných údajov (1 replies)
 12. Študent - prerušenie štúdia a odvody (4 replies)
 13. SZČO a PN od 30.5.2005 do 30.5.2006 (1 replies)
 14. rodičovský príspevok (1 replies)
 15. Ukončenie pracovného pomeru profesionálneho vojaka (35 replies)
 16. PN-ka a sviatok (19 replies)
 17. preplacanie sukromneho internetu firmou - PROSIM O RADU (2 replies)
 18. vyplata (11 replies)
 19. Pružný pracovný čas (11 replies)
 20. Odchodné (1 replies)
 21. Pracovná cesta - kompenzácia straty času (2 replies)
 22. Ziadost o narok na 25 dni dovolenky (20 replies)
 23. priemer dovolenky konateľa a riaditeľa v jednej osobe (2 replies)
 24. dovolenka alebo preplatený sviatok? (3 replies)
 25. Jubilejné odmeny - odvody do poistovni (23 replies)
 26. porušenie pracovnej disciplíny (3 replies)
 27. Odmena spoločníka s.r.o. (3 replies)
 28. odvod do Sociálnej poisťovne (8 replies)
 29. okamžité ukončenie PP (1 replies)
 30. pracovny uraz (32 replies)
 31. Náhrada za použitie súkromného vozidla na služobné účely (2 replies)
 32. Kto má urobiť daňové priznanie? (6 replies)
 33. doplatok k minimálnej mzde (3 replies)
 34. Výpočet mzdy - náhrady príjmu za chorobu (1 replies)
 35. zamestnanie cudzej štátnej prislušníčky (2 replies)
 36. ZAKONNIK PRACE priepustka (18 replies)
 37. sviatok pripadajúci na sobotu /17.november/ (3 replies)
 38. PN a SZČO (1 replies)
 39. Absencia (3 replies)
 40. Vianočné odmeny - odvody do poistovni (12 replies)
 41. Cesta do zahraničia (6 replies)
 42. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka (2 replies)
 43. zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie (20 replies)
 44. Podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 45. Sociálny fond §6 (57 replies)
 46. Výpoveď (3 replies)
 47. Výpovedná doba (2 replies)
 48. dohoda pocas RD (1 replies)
 49. dovolenka - rátanie nároku (42 replies)
 50. Cestovné & Sociálny fond (9 replies)
 51. kontrola PN zo SP pri rizikovom tehotenstve (3 replies)
 52. Študent, dôchodca na DoPČ - RZ ZP (2 replies)
 53. rodičovský príspevok (13 replies)
 54. Trinásty plat (11 replies)
 55. Ako je to s odvodmi pri PN? (9 replies)
 56. odvody zaplatit alebo nie (3 replies)
 57. Problémy so soc. poist. (30 replies)
 58. Reťazenie pracovných pomerov (2 replies)
 59. Zvysenie tarifneho platu zamestnancov pri výkone práce (3 replies)
 60. Invalidita na 60% (1 replies)
 61. Nadbytočnosť dohoda (0 replies)
 62. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 63. odstúpenie od pracovnej zmluvy pred nástupom (1 replies)
 64. Rovnocenný doklad k zápočtovému listu (16 replies)
 65. Dovolenka (1 replies)
 66. PN prac.úraz a odmena na konci roka (1 replies)
 67. vypocet podpory (2 replies)
 68. Preplatenie minuloročnej dovolenky (12 replies)
 69. paragrafy a celozávodná dovolenka (3 replies)
 70. aká daň? (4 replies)
 71. prechod na minimálnu mzdu (14 replies)
 72. Diety (2 replies)
 73. Odvody za poberateľa predčasného starobného dôchodku po 1.1.2008 (27 replies)
 74. PN - invalidny dôchodca nad 70% (1 replies)
 75. odstupne, podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 76. vyplatenie odmeny na konci roka (2 replies)
 77. odmena - životné jubileum (6 replies)
 78. Vypoved zamestnancovi - ako postupovat (13 replies)
 79. brigádnik? (1 replies)
 80. skončenie PP v skúš. dobe (10 replies)
 81. Odvody a nezdaniteľná čiastka (4 replies)
 82. OČR (3 replies)
 83. Dohoda o pracovnej činnosti v rokoch 2002-3 - zdravotné poistenie (0 replies)
 84. vianočný príspevok (3 replies)
 85. Účtovanie koncoročnej odmeny (11 replies)
 86. dohoda o pracovnej činnosti - tlačivo (2 replies)
 87. Novela zakonnika prace a preplatenie dovolenky (43 replies)
 88. DDS - uplatnenie odpočítateľnej čiastky (3 replies)
 89. Expatrioti - odvody (1 replies)
 90. E 101 (1 replies)
 91. Dovolenka (1 replies)
 92. zvyšovanie vzdelania=preredenie do nižšej prac.skupiny (1 replies)
 93. Mesačný pracovný čas (37 replies)
 94. Vlastné tlačivo na zahraničnú prac.cestu? (3 replies)
 95. dohoda o brigádnickej práci študenta (26 replies)
 96. Minimálna mzda pri dohode o pracovnej činnosti § 228a (1 replies)
 97. Nárok na paragraf od lekára (4 replies)
 98. polovičný pracovný pomer (2 replies)
 99. GENERÁLNY PARDON A EXEKÚTOR (1 replies)
 100. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (5 replies)
 101. Dovolenka po materskej (1 replies)
 102. náhrada za dovolenku (2 replies)
 103. Prihláška do SP dohodár (5 replies)
 104. Účtovanie o splátke požičky - zrážke zo mzdy zamestnanca (1 replies)
 105. Stravne (16 replies)
 106. Zostatok dovolenky do r. 2008 (2 replies)
 107. miesto výkonu prace (17 replies)
 108. kalenár mzdára 2008 (4 replies)
 109. zamestnaní bez výplaty (1 replies)
 110. absencia (1 replies)
 111. Stravné pri 4 hodinách (2 replies)
 112. zápočet (3 replies)
 113. dovolenka (4 replies)
 114. odmeny pri pracovnom jubileu (2 replies)
 115. ELDP (2 replies)
 116. zrazky zo mzdy zamestnanca (11 replies)
 117. Dva pracovné uväzky (1 replies)
 118. Nárok na odchodné (1 replies)
 119. Zúčtovanie ZP - materská dovolenka (1 replies)
 120. PP na dobu urcitu (5 replies)
 121. prokurista (0 replies)
 122. dovolenka pocas statnych sviatkov (1 replies)
 123. Vyska cistej mzdy pre zrazky (6 replies)
 124. 5 Dní dovolenky len pre odborárov (9 replies)
 125. Vypovedna lehota 6 mesiacov (3 replies)
 126. zmena DoVP na DoPČ (9 replies)
 127. Mimosúdne vyrovnanie z neplatného rozv.PP (2 replies)
 128. Obchodný zástupca - nadčasy + diety (16 replies)
 129. 1% z OC pri poskytnuti vozidla na sukr. ucely, zamestnanec auto 1 mesiac nepouzije (21 replies)
 130. Gastrolistky evidencia (4 replies)
 131. blocik PHM 1/2007 (6 replies)
 132. Zmena na polovičný úväzok (3 replies)
 133. Bezúročná pôžička zo SF ako zdaniť? (1 replies)
 134. narok na dovolenku pocas RD? (8 replies)
 135. Odvody z preplatku z ročného zúčt. zdrav. poistenia (6 replies)
 136. EXEKUČNÝ PRÍKAZ (3 replies)
 137. 2 pracovné pomery (8 replies)
 138. Čerpanie NV a preplácanie nadčasu. (1 replies)
 139. sprava financnej kontroly (3 replies)
 140. prerušenie povinného poistenia (15 replies)
 141. Vymeriavací základ pri PN (13 replies)
 142. PN - prechod mesiaca a sociálka ???? (6 replies)
 143. Praca pocas volna (22 replies)
 144. Zákonné volno (0 replies)
 145. Preplatok mzdy a sociálne odvody (0 replies)
 146. Pracovný pomer (15 replies)
 147. DOVP - zahraničná pracovná cesta (2 replies)
 148. nezdaniteľná čiastka a dva pracovné pomery (1 replies)
 149. Opakovane uzatvaranie prac. zmluv (1 replies)
 150. Návrat z materskej dovolenky (1 replies)
 151. Dobrovoľne nezamestnaná a odvody (18 replies)
 152. odvody živnostníka (1 replies)
 153. Mzda a náhrada mzdy za sobotu a nedeľu (9 replies)
 154. Tvorba SF od 1.1.2008 (1 replies)
 155. Zdanenie vráteného preplatku poistného zo SP (5 replies)
 156. Lekárske vyšetrenie a uznanie voľna (1 replies)
 157. SZCO odvody do SP a ZP (21 replies)
 158. PN počas neplateného volna (1 replies)
 159. Materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka (40 replies)
 160. Odvody SZČO od 1.10.2007 (17 replies)
 161. pokuta za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne zamesntávateľovi (11 replies)
 162. Stravné lístky nad rámec a SF... (2 replies)
 163. Odmena za dohodu o brigádnickej činnosti študenta (1 replies)
 164. čerpanie starej dovolenky (33 replies)
 165. pocitanie nemocenskeho poistenia (4 replies)
 166. Podpora ? (0 replies)
 167. Ponuka iného vhodného zamestnania pre zamestnaca (12 replies)
 168. Doby v pracovnom práve (0 replies)
 169. Dobrov. nezamestn. osoba a odvody (2 replies)
 170. nahrada mzdy - za aky cas, 7,75 h. (0 replies)
 171. Odmeny konateľovi (1 replies)
 172. mzdy pre clenov predstavenstva (1 replies)
 173. Sociálny fond (1 replies)
 174. Príspevok zamestnávateľa do 3. piliera (2 replies)
 175. Stravné lístky (15 replies)
 176. Nepretržitá prevádzka a dovolenka (9 replies)
 177. generalny pardon a SP (37 replies)
 178. Invalidný dôchodca (2 replies)
 179. zasa PN (4 replies)
 180. výplatný lístok (4 replies)
 181. Chýbajúca výpoveď (11 replies)
 182. Po výkone kontroly soc. poisťovňou vraciam poistné zamestnancom a bývalým zam (14 replies)
 183. Doktorand - poistné od 1.1.2008 (4 replies)
 184. Dobr.nem.poistenie (2 replies)
 185. Koľko dní dovolenky?? (8 replies)
 186. bezprostredne nadväzujúci pracovný pomer (4 replies)
 187. nesprávne výkazy (4 replies)
 188. Garančné poistenie (1 replies)
 189. Dovolenkove listky (3 replies)
 190. volno na hladanie noveho zamestnania (7 replies)
 191. darovanie krvi + voľno (25 replies)
 192. MD ako dlho, ak 1 z detí zomrelo (6 replies)
 193. DoVP nezamestnaný na UP - miesto výkonu (3 replies)
 194. SP: ako napísať generálny pardon? (0 replies)
 195. zmena pracovnej zmluvy - zvysenie a nasledne znizenie mzdy (8 replies)
 196. exekucia na Slovensku (3 replies)
 197. Szčo a očr (3 replies)
 198. odvody zo mzdy u čiastočného a u plného invalida (4 replies)
 199. dokedy rodičovská dovolenka (9 replies)
 200. Odstupné, odchodné (5 replies)
 201. Úrazový príplatok (2 replies)
 202. Skončenie PP výpoveďou a nový PP (3 replies)
 203. ŠTUDENT A BRIGÁDA (21 replies)
 204. 100x prijatý, 100x prepustený (4 replies)
 205. OČR po 1. 1. 2008 (5 replies)
 206. Slobodná matka – materská ako dlho ? (2 replies)
 207. Socialna poistovna - generalny pardon (13 replies)
 208. Ochranná lehota po skončení PP (24 replies)
 209. Člen dozornej rady a PN (1 replies)
 210. Konateľ,spoločník-úrad práce (1 replies)
 211. Zamestnávanie českých občanov (1 replies)
 212. Zamestnávanie českých občanov (1 replies)
 213. vrátenie dane zo mzdy?? (11 replies)
 214. Plat lekára (3 replies)
 215. dohodár ZŤP a odvody (0 replies)
 216. Bankový účet (12 replies)
 217. Nemocenské dávky v ČR (1 replies)
 218. náhrada príjmu pri DPN (32 replies)
 219. preventívne prehliadky (2 replies)
 220. stravný lístok aj diéty za služobnú cestu? (5 replies)
 221. daň zrážkou (3 replies)
 222. Daňový bonus (5 replies)
 223. Materská a rocne odmeny (7 replies)
 224. tehotná - zrušenie DOVP (1 replies)
 225. platenie odvodov do zdrav. poisť. za dohodára (4 replies)
 226. Vypocet platu po skonceni pp s nevycerpanou dovolenkou (2 replies)
 227. zdravotne poistenie student (9 replies)
 228. Zákon o sociálnom poistení (0 replies)
 229. Knihy, časopisy Rodičia alkoholici a ich vplyv na deti (3 replies)
 230. Mám nárok na odstupné? (2 replies)
 231. základ pre PN (0 replies)
 232. Par. 60 - výpoveď (4 replies)
 233. schválenie odmeny pre konateľa (20 replies)
 234. dodatok k pracovnej zmluve (7 replies)
 235. úrad práce - dohoda (2 replies)
 236. Ukončenie PP v skúšobnej dobe a podpora (1 replies)
 237. Odvody do zdravotnej poisťovne (8 replies)
 238. Ovplyvní príjem invalida, príjem jeho opatrovateľa? (0 replies)
 239. Dva subezne pracovne pomery (0 replies)
 240. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (0 replies)
 241. HPP a dohoda o VP (2 replies)
 242. vymeriavací základ PN a materské (0 replies)
 243. Ošetrenie dieťaťa (1 replies)
 244. Vykonanie exekúcie z dohody o vykonaní práce (1 replies)
 245. dohoda o vykonaní práce - zamestnanec (1 replies)
 246. Aká zmluva BOZP ref. - star. dôchodca (7 replies)
 247. základ pre nárok PN (6 replies)
 248. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (14 replies)
 249. Materská dovolenka a rušenie firmy (2 replies)
 250. Mzdová agenda (3 replies)