PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ELDP
 2. Absencia
 3. Zodpovednosť zam-ca za stratu zverených predmetov
 4. Ako fakturovať ?
 5. lekarska prehliadka preplatenie
 6. HPP a DoVP
 7. Návrat zamestnanca po rodič.dovolenke
 8. OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ
 9. penažný postih zamestnanca
 10. pracovný úraz
 11. preplatok z RZZP a vymeriavací základ
 12. Zdravotne poistenie pre cudzinca
 13. odvody zamestankyňa poberateľka RP
 14. Nárok na stravné lístky pri práci nadčas
 15. Mzda vo sviatok 01.09.2007
 16. Odchod zamestnankyne na matersku
 17. Nočná práca
 18. Výpoveď
 19. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 20. návšteva lekára s 15-ročným dieťaťom
 21. minimálny základ samoplatcu do zdrav. poisť.
 22. Podporava v nezamestnanosti
 23. Starostlivosť o dieťa po skončení materskej dovolenky
 24. odvody do soc.poisť.
 25. Ukoncenie PP a preplatenie dovolenky
 26. Prémie a materská dovolenka
 27. RZ ZP
 28. cestovné náhrady - sluzobna cesta v zahraničí
 29. nerovnomerný pracovný čas
 30. Dohodár
 31. Otazky k dochadzke
 32. pocas dovolenky ochorel zamestnanec
 33. zdravotná poisťovňa
 34. Dochadzkovy system - citacka odtlackov prstov
 35. PN viac ako 11 dni
 36. Týždenný fond prac.času v ambulancii
 37. Čiastkový dôchodok?
 38. Kam sa treba prihlásiť??
 39. vyplatenie dôchodku
 40. absencia a zápočet doby zamestnania
 41. Minimálna mzda 37,5 hodín týždenne
 42. Vypocet exekucnej zrazky
 43. práceneschopnosť
 44. Prehľad DÚ
 45. RLFO EZU
 46. kratenie dovolenky
 47. Výberové konanie?
 48. prerušenie štúdia + zdravotné poistenie
 49. Vyplácanie vreckového
 50. sadzby minimálnych mzdových nárokov
 51. nezdaniteľná časť ??
 52. Predčasný starobný dôchodok
 53. Zamestnávanie živnostníkov
 54. gastrolistky
 55. pracovný čas zamestnanca
 56. vstupná lekárska prehliadka
 57. skoncenie pracovneho pomeru
 58. pracovné voľno mzda
 59. Odborná spôsobilosť v potravinách
 60. Potvrdenie zamestnavateľa..... nárok na ND
 61. Prihlásenie
 62. odstupné - výpoveď par.69 odst.1b
 63. Výpoveď na základe §63 ods.1 písmeno e
 64. RD a predčasné umiestnenie dieťaťa do škôlky
 65. odchodné
 66. Odvody po 1.oktobri SZCO
 67. Sociálne poistenie živnostník + zamestnanec
 68. doba určitá a ochranná doba
 69. Traktorista - stupeň náročnosti pracovných miest
 70. Potvrdenie - nepoberá rodinné prídavky
 71. zrážky zo mzdy - znovu
 72. Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení (seminár Jozefa Mihála)
 73. Prevzatie výpovede
 74. nárok na platené voľno
 75. Dohoda o pracovnej činnosti
 76. ako s výpoveďou po piatich mesiacoch?
 77. chaos technika
 78. ukončenie pracovného pomeru
 79. práca nadčas
 80. koniec MD a podpora v nezamestnanoti
 81. EZU
 82. Mzda a čerpanie dovolenky po návrate z RD
 83. RZZP - oznámenie zamestnávateľa r. 2006
 84. príspevok na stravné
 85. PN nepredloženie všetkých dokladov
 86. DOVP a daňový bonus
 87. RZZP 2006 - typ B - preddavky čo by mal a čo zaplatil
 88. príplatok za smennosť učiteľkám mater. školy
 89. Musim po vypovedi v skusobnej dobe zaplatit skolenia?
 90. Stravný lístok alebo náhrada stravného?
 91. Ročné zúčtovanie poistenia má podávať menej ľudí
 92. Stravné lístky
 93. Vyplata a odvody
 94. Kamery na pracovisku
 95. vypoveď
 96. Účtovníčka a stupeň náročnosti práce
 97. Odborný výcvik žiakov a poistné
 98. Rodičovský príspevok a dovolenka
 99. materska po dobu urcitu
 100. Vypoved zo zdravotnych dôvodov
 101. osetrenie u zubara
 102. odchod na dôchodok
 103. Živnostník a prestávka na obed
 104. Dve brigády
 105. PN a skončenie PP v skúšobnej dobe
 106. Zvýšenie min.mzdy - dopad na DBPŠ
 107. firemny automobil prideleny zamestnancovi - co to obnasa?
 108. Výpoveď zo strany zamestnanca §62
 109. zmena pracovného času
 110. Narok na dovolenku za MD a RD
 111. Materské alebo rodičovský príspevok ?
 112. Potvrdenie o PN
 113. vyplnanie cestovnych prikazov
 114. Dovolenka - §111
 115. rozviazanie PP starobným dôchodcom
 116. Problém s vyplnením Oznámenia zamestnávateľa stiahnutým z www.rzzp.sk
 117. preradenie zamestnanca na inu pracu, karne pokarhanie
 118. Preplatenie dovolenky - žiadosť
 119. Výpoveď daná zamestnancom a PN
 120. neplatene volno verzus nahradne volno
 121. pracovná zmluva - odmena
 122. Prihlásiť sa na úrad práce?
 123. úrad práce
 124. Stravné lístky z miezd do účtovníctva
 125. Odmietnutie dohody o skonceni PP
 126. Živnostník a dohoda o vykonaní práce
 127. Výpoveď - Preradenie
 128. Prekážky v práci
 129. Ukončenie MD - začiatok RD
 130. Osobné prekážky
 131. Výpoveď zo zdravotných dôvodov
 132. Zvýšenné odvody od októbra ?!
 133. Exekucia a zrazky zo mzdy
 134. Živnostník
 135. PN - výpočet mzdy
 136. minimálna mzda 8100,- odkedy účinnosť?
 137. Odhlášky do poisťovní
 138. Skúšobná doba
 139. Nárok na bonus
 140. Závisla práca - zamestnávanie živnostníkov
 141. Zamestnanec predvolaný na súd ako svedok
 142. Stravovanie SZČO
 143. Náhrada príjmu
 144. dohoda o vykonaní práce
 145. študent a starobný dôchodok
 146. vznik pracovného pomeru
 147. odstupné, odchodné - invalidný dôchodok
 148. Zápis o škode - vzor
 149. Nepretržitý denný odpočinok
 150. Zdravotné poistenie
 151. Prémiový poriadok s.r.o. - vzor
 152. odvody dochodcu z dohody zdravotne
 153. dotaz ohladne materskej
 154. Dohoda o pracovnej činnosti
 155. PN
 156. PP na dobu určitú a predĺženie
 157. Krátenie dovolenky
 158. znížený uväzok
 159. platnosť zrušenia dovolenky zamestnancovi
 160. Bonus na dieťa
 161. Príspevok na bývanie
 162. dohoda o pracovnej činnosti
 163. výpočet nároku dovolenky
 164. Potvr. o zdaniteľnej mzde
 165. Dohody o prácach mimo prac.pomeru
 166. Pracovný posudok
 167. vypoved dana zamestnancom - pracovny pomer na dobu urcitu
 168. Študent doktorant - povinnosti a nároky
 169. Novela ZP - výpovedná doba
 170. Dohoda o vykonaní práce
 171. výpočet mzdy pri skončení pracovného pomeru
 172. Vypoved a marodka
 173. manželka na materskej dovolenke a manžel na OČR
 174. účet
 175. Dohoda o vykonaní práce pri vystúpeniach
 176. Zamestnanec
 177. Skončenie pracovného pomeru
 178. koniec prac.pomeru a marodka
 179. Skončenie PP zamestnávateľom
 180. Kratsi pracovny cas a maximalny vymeriavaci zaklad pre ZP
 181. Dohoda o pracovnej činnosti
 182. neprávom preplatená dovolenka
 183. Neustále porušovanie disciplíny
 184. Upratovanie - dodatok k pracovnej zmluve či nová zmluva
 185. započítavanie dovolenky v rámci sviatku
 186. zamestnať čiastočného invalida
 187. Pokuta zamestnancovi
 188. neplatené voľno zamestnanca
 189. výkaz mzdových nárokov
 190. Vstupná a výstupná lekárska prehliadka
 191. Nárok na neplatené voľno
 192. Pracovný poriadok
 193. opatrovateľský príspevok pre ŤZP a dohoda
 194. Ďalšie predĺženie PP na dobu určitú
 195. špecializovaný lekár
 196. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 197. Dôchodkové zabezpečenie žien na MD
 198. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov
 199. Štúdium na jazykovo-katolíckom inštitúte
 200. zrušenie maximálneho VZ pre sociálne poistenie
 201. výplatná páska
 202. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 203. TPP + dohoda u jedného zamestnavateľa
 204. Predlzenie pracovneho pomeru
 205. nahlásenie zamestnancov - zmeny
 206. § 63 ods. 1, písm d
 207. Dohoda aká?
 208. Ukončenie PP
 209. Narok na danovy bonus
 210. Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe
 211. priemery pri mzde
 212. stravne lístky
 213. DVP alebo DVČ
 214. dohoda o vykonaní práce a minimálna mzda
 215. stravné listky
 216. mzdová kompenzácia
 217. Nástup do zamestnania počas RD - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
 218. Odvody z minimálnej mzdy
 219. Rada právnika
 220. Hlásenie o vyúčtovaní dane.... pokuta
 221. Ukončenie pracovného pomeru
 222. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 223. Práca nadčas
 224. absolvent - povinnosti voci UP a ZP
 225. neplatenie odvodov
 226. odvody SZČO praceneschopnosť
 227. Zvyšovanie kvalifikácie
 228. Dohoda o pracovnej činnosti - tlačivo
 229. nahrada za zamC pri odchode na matersku
 230. Dohoda o pracovnej činnosti - študent a nezdaniteľná časť
 231. stravné alebo cestovné náhrady ?
 232. Náplň práce
 233. rodičovský príspevok po novom
 234. pracovný čas
 235. Priepustka
 236. Práceneschopnosť
 237. §60, §61, §62
 238. nárok na dovolenku
 239. odvody z dohody o pracovnej činnosti
 240. PP na dobu určitú
 241. práca na dohodu
 242. počet vyživovaných detí - komu uviesť?
 243. Preplatenie dovolenky
 244. pracovný čas, náhradné voľno
 245. súbeh výpovednej lehoty a odstupného
 246. Odvody pri dvoch zamestnaniach
 247. Odchodne - invalidny dôchodca
 248. skončenie PP v skúšobne dobe
 249. praca na dohodu
 250. rodinné prídavky