PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. skončenie PP v skúšobne dobe
 2. praca na dohodu
 3. rodinné prídavky
 4. Povedat na urade prace ze je tehotna ?
 5. Osobné prekážky vlastná svadba
 6. Dohoda o brigadnickej praci studentov - výkon prace v zahraničí
 7. Koniec RD o mesiac nástup na MD
 8. zmluva pre živnostníka
 9. Mandátna zmluva al. Pracovná zmluva
 10. Stravné - trochu inak
 11. Bežný postup pri vybavovaní materskej dovolenky
 12. Zamestnanec nenastúpil do zamestnania
 13. výpoved na základe §62
 14. Zdaniteľné náhrady
 15. Živnostník a vyhlásenie k dani
 16. Poistenec štátu - príjem
 17. Pracovný úraz a odstupné
 18. mzda v zahraničí
 19. odvody do ZP pre studenta co je SZCO
 20. Fo - SRO
 21. Občan evidovaný na ÚPSVaR
 22. szco - velky problem s odvodmi do soc. poistovne
 23. Optimalizacia odvodov a prepis auta
 24. Zadanie zákazky - plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
 25. Skola, dohoda, ZP, dane dokopy.
 26. Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti
 27. nahrada cestovnych nakladov a diety v zahranici
 28. poradte vypoved
 29. obchodný zástupca - stupeň náročnosti práce
 30. Ochrana osobných údajov a § 58a, odsek 2, bod a.
 31. II.pilier a nezamestnaná osoba
 32. penále - Sociálna poisťovňa
 33. ELDZ - tlačivo
 34. Skončenie pracovného pomeru + výpočet dovolenky
 35. Doručovanie výziev
 36. Preplatenie dovolenky za január.
 37. Okamžité skončenie PP a odstupné
 38. nevyplatena mzda
 39. Gastrolístky
 40. Vrátenie odvodov pri uznaní predčasného starob.dôchodku
 41. Dobrovolne poistená osoba - VZ
 42. Ukončenie prac. pomeru u štatutárov
 43. Výpoveď
 44. rodičovská dovolenka a škôlka
 45. Má nárok na daňový bonus
 46. Výpoveď dohodou pri PP na nižší úväzok
 47. Dochádzka
 48. Doplatok do minimálnej mzdy od 1.9.2007
 49. neptretržitá prevádzka
 50. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 51. Minimálna hodnota stravovacej poukážky
 52. nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 53. može poberať rodinné prídavky študent SŠ pokiaľ je zároveň živnostník???
 54. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 55. stravne listky a sluzobna cesta
 56. Hodnotenie zamestnanca
 57. Zvýšenie materskej
 58. Mesačný výkaz poistného - príloha
 59. Ukončenie prac.pomeru a PN
 60. Pracovná cesta v zahraničí počas sviatku
 61. stravovanie zamestnancov
 62. Prenájom pracovnej sily inému zamestnávateľovi
 63. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 64. Absencia v práci
 65. doklady pri ukončení pracovného pomeru
 66. Nárok na odstupné - skončenie PP dohodou vo výpovednej dobe plynúcej od 1.9.2007
 67. Nárok na odstupné
 68. Mesačný výkaz poistného - príloha
 69. DOPČ a cestovné náhrady
 70. dovolenka konateľa
 71. RZZP, tlačivo S, SA, SB doplnenie udajov
 72. výpoveď
 73. preventívne prehliadky
 74. povinnost zamestnanca oznamit zdravotnej poistovni ukoncenie prac.pomeru
 75. zamestnanec - invalidný dôchodca
 76. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamest. občanov so ZP
 77. Dohodár - vymáhanie spôsobenej škody
 78. Materská + zmena FO na S.R.O.
 79. Uplatnenie NZČ ZD
 80. Daňový bonus - druh, družka
 81. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej činnosti... rok 2007
 82. Dohoda o brigádnickej práci študenta - odmena!!!
 83. SZČO a OČR
 84. práca na dobu určitú
 85. Nevyplatena mzda
 86. Stravné lístky
 87. Daňový bonus
 88. Ukončenie doby určitej.
 89. Zamestnanec na neplatenom voľne vs. priemerka
 90. výkazy na sociálnu poisťovňu
 91. odstupne, výpovedná doba?
 92. pracovna cesta a nadcas
 93. nezamestnanie človeka napriek podpísanej prac.zmluve
 94. Študent - náhrada príjmu
 95. dohoda
 96. Mzda za iné obdobie ako kalendárny mesiac
 97. doba výpovednej lehoty
 98. novy zakonnik prace - docasne pridelenie
 99. Dohoda o vykonaní práce u 2 zamestnávateľov
 100. Bezpečnostný technik
 101. Dovolenka
 102. exekucia
 103. Pracovný čas
 104. neplatene volno a doplatenie poistneho
 105. TPP aj dohoda???
 106. platene volno
 107. rodinne pridavky, dan.bonus
 108. Prax učňov
 109. Zmluva o dielo - Pracovná zmluva
 110. Tehotná a ochranná lehota po PP na 10 dní
 111. Prevzatie práv a povinností vyplývajúcich z chránenej dielne
 112. Nárok na dovolenku - dlhodobo PN
 113. Dohoda o vykonaní práce
 114. Poskytovanie stravného
 115. socialne poistenie - zakon
 116. Príspevok na bývanie
 117. skončenie pracovného pomeru
 118. nahradne volno a stravne listky
 119. Ukončenie PP 20.08.2007
 120. krátenie dovolenky - výpočet
 121. Kontrola z inšpektoratú práce
 122. Krátenie dovolenky počas RD,MD
 123. minimálny VZ
 124. zaokruhlovanie
 125. Odhlásiť zamestnanca
 126. danovy raj
 127. vyplatený daňový bonus bez nároku
 128. Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov
 129. súbeh pracovného pomeru a doktoranského štúdia
 130. Skončenie pracovného pomeru
 131. Náhrada príjmu pri úraze
 132. CESTOVNE od 1.9.
 133. potvrdenie o návšteve školy
 134. odpočítateľná položka a daňový bonus
 135. Rodičovská dovolenka a dohoda o prac. činnosti
 136. hmotna zodpovednost - vypoved
 137. k akému dátumu uhradiť odvody z dohody?
 138. Súbežné Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti
 139. Živnostník a nový zákonník práce
 140. Živnostník a nový zákonník práce
 141. daňový bonus
 142. Zamestnanec poberajúci výsluhový dôchodok
 143. student na DOVP
 144. zamestnanec pretelefonoval sukromne...
 145. ako opravit chybu v mzde?...sviatok
 146. okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 147. socialne stipendium
 148. Diskriminácia vo výške mzdy
 149. daňový bonus
 150. Nárok na dovolenku - nástup v priebehu roka
 151. Odvody
 152. Zivnost, dohoda, zamestnanec v jednom
 153. DOVP
 154. Odvody do SP
 155. rodičovsky prispevok vs. PN
 156. DoBPŠ
 157. Pracovna pohotovost
 158. MD, RD a pôvodné pracovné miesto
 159. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 160. Hromadne cerpanie dovolenky
 161. Skúšobná doba
 162. Daňový bonus
 163. DoVP a DoBPS
 164. Skončenie pracovného pomeru
 165. Náplň práce
 166. krátenie dovolenky pri skrátenom prac. úväzku
 167. Exekucia
 168. zamestnanie cudzinca s trvalým pobytom
 169. Zákonník práce v AJ
 170. Patrí do VZ pre odvody plnenie zo SF?
 171. Dôchodca a náhrada príjmu
 172. odborný kurz
 173. Zamestávanie dôchodcov
 174. Odborna prax
 175. Info o nároku na dovolenku pri skratenom uvazku
 176. Ako je to s nárokom na dovolenku?
 177. materska davka
 178. Dovolenka počas RD a platenie SP
 179. materska dovolenka + funkcie v sro.
 180. zapocet rokov z ciech
 181. dohoda o prácach ... - skončenie
 182. prerusenie rodicovskej dovolenky ?
 183. PN a kratší pracovný čas
 184. zamestnanec a živnostík
 185. praceneschopnost
 186. dohoda o pracovnej cinnosti
 187. otazka
 188. Zúčtovanie sociálneho poistenia – plánuje sa niečo také?
 189. DoPČ
 190. výkazy
 191. návrat z PN ako invalidný dôchodca?
 192. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 193. odmeny zo zisku
 194. Daňový bonus - nemecký občan
 195. PN
 196. Zmeny v materskom príspevku
 197. Sprevádzanie manželky na ošetrenie
 198. Skuska zo znalosti PC
 199. evidenčný počet zamestnancov
 200. invalidný dôchodca a dohoda od 1.9.07
 201. Uznanie pedagogickej praxe RŠ
 202. Finančná náhrada za stravné lístky a vym.základ pre výpočet poistného
 203. dohoda o brig.práci študentov - autorský zákon
 204. Registračné listy FO elektronicky
 205. tehotenstvo - PN
 206. nariadený nadčas
 207. výpoveď
 208. materská dovolenka
 209. kratenie mzdy za precerpanu dovolenku
 210. dohoda vs. odvody
 211. DoVP v mesačnom výkaze SP
 212. uplatnenie nároku na ušlú mzdu
 213. Výpočet dovolenky v školstve
 214. Prerušenie poistenia
 215. Zrážka zo mzdy z dôvodu návštevy lekára
 216. Skončenie PP na dobu určitú
 217. Zamestnávanie občanov so zdrav. postihnutím
 218. Dohoda o prac.činnosti 31.08.2007
 219. nadčas vo sviatok
 220. Zamestnanec nenastupil do prace
 221. nadčas za sobotu a nedeľu
 222. vyhlásenie na zdanenie príjmov
 223. Absencia
 224. upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny
 225. PN
 226. Preplatenie sviatku
 227. Môže zamestnávateľ prinútiť zamestnanca k čerpaniu náhradného voľna?
 228. fakturacia sro bez zamestnancov
 229. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 230. materská dovolenka
 231. Sudca z ľudu
 232. ZŤP - odvody
 233. Dovolenka po nastupe z RD
 234. výkaz do SP
 235. Zrážky zo mzdy na stravné lístky
 236. prechod z RD na druhu matersku - najvyssia mozna materska
 237. Schvalenie dovolenky
 238. Nástup na materskú
 239. Práca počas rodičovskej dovolenky
 240. odvod soc. a zdravot. poj.
 241. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke
 242. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke
 243. Skončenie pracovného pomeru a zákaz konkurencie
 244. výkon trestu - zápočet
 245. čerpanie nepodpísanej dovolenky
 246. 350 hod na dohodu?
 247. Dohoda o prac. činnosti
 248. registracia do socialnej poisovne
 249. Rocne zuctovanie do ZP
 250. Stravné formou odmeny?