PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. nahradne volno a stravne listky
 2. Ukončenie PP 20.08.2007
 3. krátenie dovolenky - výpočet
 4. Kontrola z inšpektoratú práce
 5. Krátenie dovolenky počas RD,MD
 6. minimálny VZ
 7. zaokruhlovanie
 8. Odhlásiť zamestnanca
 9. danovy raj
 10. vyplatený daňový bonus bez nároku
 11. Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov
 12. súbeh pracovného pomeru a doktoranského štúdia
 13. Skončenie pracovného pomeru
 14. Náhrada príjmu pri úraze
 15. CESTOVNE od 1.9.
 16. potvrdenie o návšteve školy
 17. odpočítateľná položka a daňový bonus
 18. Rodičovská dovolenka a dohoda o prac. činnosti
 19. hmotna zodpovednost - vypoved
 20. k akému dátumu uhradiť odvody z dohody?
 21. Súbežné Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti
 22. Živnostník a nový zákonník práce
 23. Živnostník a nový zákonník práce
 24. daňový bonus
 25. Zamestnanec poberajúci výsluhový dôchodok
 26. student na DOVP
 27. zamestnanec pretelefonoval sukromne...
 28. ako opravit chybu v mzde?...sviatok
 29. okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 30. socialne stipendium
 31. Diskriminácia vo výške mzdy
 32. daňový bonus
 33. Nárok na dovolenku - nástup v priebehu roka
 34. Odvody
 35. Zivnost, dohoda, zamestnanec v jednom
 36. DOVP
 37. Odvody do SP
 38. rodičovsky prispevok vs. PN
 39. DoBPŠ
 40. Pracovna pohotovost
 41. MD, RD a pôvodné pracovné miesto
 42. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 43. Hromadne cerpanie dovolenky
 44. Skúšobná doba
 45. Daňový bonus
 46. DoVP a DoBPS
 47. Skončenie pracovného pomeru
 48. Náplň práce
 49. krátenie dovolenky pri skrátenom prac. úväzku
 50. Exekucia
 51. zamestnanie cudzinca s trvalým pobytom
 52. Zákonník práce v AJ
 53. Patrí do VZ pre odvody plnenie zo SF?
 54. Dôchodca a náhrada príjmu
 55. odborný kurz
 56. Zamestávanie dôchodcov
 57. Odborna prax
 58. Info o nároku na dovolenku pri skratenom uvazku
 59. Ako je to s nárokom na dovolenku?
 60. materska davka
 61. Dovolenka počas RD a platenie SP
 62. materska dovolenka + funkcie v sro.
 63. zapocet rokov z ciech
 64. dohoda o prácach ... - skončenie
 65. prerusenie rodicovskej dovolenky ?
 66. PN a kratší pracovný čas
 67. zamestnanec a živnostík
 68. praceneschopnost
 69. dohoda o pracovnej cinnosti
 70. otazka
 71. Zúčtovanie sociálneho poistenia – plánuje sa niečo také?
 72. DoPČ
 73. výkazy
 74. návrat z PN ako invalidný dôchodca?
 75. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 76. odmeny zo zisku
 77. Daňový bonus - nemecký občan
 78. PN
 79. Zmeny v materskom príspevku
 80. Sprevádzanie manželky na ošetrenie
 81. Skuska zo znalosti PC
 82. evidenčný počet zamestnancov
 83. invalidný dôchodca a dohoda od 1.9.07
 84. Uznanie pedagogickej praxe RŠ
 85. Finančná náhrada za stravné lístky a vym.základ pre výpočet poistného
 86. dohoda o brig.práci študentov - autorský zákon
 87. Registračné listy FO elektronicky
 88. tehotenstvo - PN
 89. nariadený nadčas
 90. výpoveď
 91. materská dovolenka
 92. kratenie mzdy za precerpanu dovolenku
 93. dohoda vs. odvody
 94. DoVP v mesačnom výkaze SP
 95. uplatnenie nároku na ušlú mzdu
 96. Výpočet dovolenky v školstve
 97. Prerušenie poistenia
 98. Zrážka zo mzdy z dôvodu návštevy lekára
 99. Skončenie PP na dobu určitú
 100. Zamestnávanie občanov so zdrav. postihnutím
 101. Dohoda o prac.činnosti 31.08.2007
 102. nadčas vo sviatok
 103. Zamestnanec nenastupil do prace
 104. nadčas za sobotu a nedeľu
 105. vyhlásenie na zdanenie príjmov
 106. Absencia
 107. upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny
 108. PN
 109. Preplatenie sviatku
 110. Môže zamestnávateľ prinútiť zamestnanca k čerpaniu náhradného voľna?
 111. fakturacia sro bez zamestnancov
 112. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 113. materská dovolenka
 114. Sudca z ľudu
 115. ZŤP - odvody
 116. Dovolenka po nastupe z RD
 117. výkaz do SP
 118. Zrážky zo mzdy na stravné lístky
 119. prechod z RD na druhu matersku - najvyssia mozna materska
 120. Schvalenie dovolenky
 121. Nástup na materskú
 122. Práca počas rodičovskej dovolenky
 123. odvod soc. a zdravot. poj.
 124. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke
 125. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke
 126. Skončenie pracovného pomeru a zákaz konkurencie
 127. výkon trestu - zápočet
 128. čerpanie nepodpísanej dovolenky
 129. 350 hod na dohodu?
 130. Dohoda o prac. činnosti
 131. registracia do socialnej poisovne
 132. Rocne zuctovanie do ZP
 133. Stravné formou odmeny?
 134. Čo so živnostníkmi?
 135. dočasná pracovná neschopnosť
 136. Pracovná zmluva po 3 rokoch
 137. Daňový bonus a PN
 138. Nedoplatok z RZZP
 139. Preplatenie dovolenky v skúšobnej dobe
 140. Nahrada mzdy za dovolenku
 141. Krátky a dlhý týždeň
 142. dodatková dovolenka
 143. SOBOTA + SVIATOK +NADČAS
 144. Výpoveď zo strany zamestnanca + skúšobná doba
 145. dohoda - prihláška
 146. Organizačné zmeny a skončenie pracovného pomeru
 147. pracovná zmluva
 148. preplatenie dovolenky pri ukonceni pomeru dohodou - povinnosti zamestnanca
 149. Prijímam zamestnanca od 01.09.2007
 150. Výstupná lekárska prehl. a skončenie PP
 151. Potvrdenie o zamestnaní
 152. Zdravotné poistenie v rokoch 2002 a 2003
 153. Dohoda o VP od 01.09.2007
 154. daňový bonus - prerušenie
 155. stravovanie
 156. zamestnávanie živnostníka
 157. OČR
 158. odvody
 159. Ukončenie PP - 09.08.2007
 160. Dovolenka
 161. Chladená strava
 162. Danovy bonus
 163. celiakista a znížené odvody
 164. Práca vo sviatok
 165. Vymeriavací základ a dovolenka
 166. Odvody a výsluhový dôchodok
 167. Rozvrhnutie smien pri nepretržitej prevádzke
 168. opäť dovolenkový priemer
 169. SZČO v kine?
 170. Môžem odísť z práce kedykoľvek počas výpovednej lehoty?
 171. doplatenie stravneho za 2006
 172. 1% z OC vozidla - určenie ceny
 173. zamestnanie rodinného príslušníka
 174. Zmena dohody
 175. Zamestnanec - vyčerpanie dovolenky - ukončenie PP
 176. Výpoveď prac.zmluvy na dobu určitú
 177. Preplatenie dovolenky
 178. dĺžka pedagogickej praxe
 179. zmena v RLFO
 180. úprava VZ na zdravotné poistenie
 181. dĺžka pracovného týždňa
 182. Ukončenie PP - potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 183. Novela Zákonníka práce od 1.9.2007
 184. Nedoručené rozviazanie PP
 185. zmena pracovnej zmluvy a vypoved
 186. Ošatné a odvody
 187. SZCO popri zamestnani a odvody
 188. Porušenie liečebného režimu
 189. Vypoved
 190. Prihlasenie sa na urade prace
 191. Práca vo sviatok?
 192. Absencia
 193. odvody + SZCO + autorsky zakon
 194. Zrazky zo mzdy po 1.9.2007 podla § 63 ods. (3) ZP
 195. praca v sobotu a zaroven sviatok
 196. Zamestnanec na PN
 197. Predlženie PP na dobu určitú
 198. Starobný dôchodca - trvalý PP - ukončenie
 199. Výpomoc v obchode
 200. stravné lístky
 201. Potvrdenie o návšteve školy
 202. výpoved pri skrátenom pracovnom čase
 203. Zníženie pracovného času
 204. Stravné lístky
 205. povinnosť platiť odvody do SP osobe SZČO na materskej
 206. Odvody SP - čiastočný invalid
 207. stravne listky - verejna sprava
 208. este raz priemerny hodinovy zarobok
 209. Peniaze z uradu prace
 210. Tri PN-ky v mesiaci
 211. dodatok k PZ
 212. Dohoda o pracovnej činnosti a Maďarsko
 213. Stravné lístky
 214. Skončenie PP dohodou §60 - PZ na neurčito
 215. Prvý zápočet rokov
 216. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 217. Sociálny fond - čerpanie reálne
 218. Je výpovedná doba "povinná" podľa nového ZP?
 219. Náhrada za ušlý zárobok
 220. nepreplatená dovolenka
 221. rodinné podnikanie
 222. Zasielanie prvej strany mesačného výkazu sociálneho poistenia
 223. PN a hospitalizácia v nemocnici
 224. odvody za doktorandov
 225. ohlasenie tehotenstva zamestnavatelovi
 226. DVP daň- zahraniční lektori
 227. Odchodné
 228. Negativne hodnotenie zamestnavatela
 229. Súbeh dohodnutého a zákonného odstupného podľa ZP platneho do 31.8.2007
 230. Štátny sviatok
 231. SP a invalidný zamestnanec
 232. Práca doma?
 233. Absencia a výpočet mzdy
 234. odpocet a invalidny dochodca
 235. Dohoda o štúdiu popri zamestnaní
 236. Statna značka pre pracovný úraz
 237. Aký druh pracovného pomeru?
 238. Ukončenie pracovného pomeru počas PN
 239. služobná cesta - čas
 240. Skušobná doba + materská
 241. Daňový bonus
 242. Odstupné
 243. ukončenie prac.pomeru a úraz
 244. predčasný dôchodca
 245. Vypoved
 246. deti a ich príjem
 247. Smenovosť pri nepretržitej prevádzke.
 248. Stiahnutie výpovede
 249. Okamžité skončenie PP - hrubé porušenie pracovnej disciplíny
 250. Podpora v nezamestnanosti