1. Práca na 4 hodiny a s ňou súvisiace rôzne otázky (14 replies)
 2. odmeňovanie zam. vo verejnom záujme (5 replies)
 3. davka v hmotnej nudzi (0 replies)
 4. Zmena osobných údajov - nahlásenie na SP (6 replies)
 5. nocne priplatky (8 replies)
 6. Problém v sociálnej poisťovni (5 replies)
 7. Dobrovolné materské pripoistenie (2 replies)
 8. Dohoda § 60 ZP (5 replies)
 9. Naturálna mzda (1 replies)
 10. Náklady na školenie (19 replies)
 11. dovolenka po RD (3 replies)
 12. odvody SZČO počas rodičovskej dovolenky a PN (1 replies)
 13. Kontrola zo zdravotnej poisťovne (10 replies)
 14. Krátenie VZ do SP a ZP (3 replies)
 15. Kontrola zo SP a doklady. (0 replies)
 16. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISTOVNE - PREMLCANIE PLATIEB (4 replies)
 17. uplatnenie PN v prvom roku SZČO (18 replies)
 18. platenie výživného na študenta VŠ (5 replies)
 19. nárok na dávky NP z dvoch poistení (0 replies)
 20. Vymeriavacie základy na odvody od 1.10.2007 (11 replies)
 21. zahranicny obcan - dane (2 replies)
 22. Dôchodca a PN (2 replies)
 23. Elektronická pracovná zmluva (7 replies)
 24. pracovny uraz (10 replies)
 25. podnikanie vo verejnej službe (8 replies)
 26. odstupne, nevycerpana dovolenka... (3 replies)
 27. Dovolenka (2 replies)
 28. Problém v zdravotnej poisťovni (30 replies)
 29. stravne listky (1 replies)
 30. Dohoda o vykonaní práce - nezamestnaný občan (4 replies)
 31. základná mzda (0 replies)
 32. neskoro zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania ZP (0 replies)
 33. Vypocet PN (11 replies)
 34. Daň a dohoda o brigádnickej práci študenta (7 replies)
 35. zrazka zo mzdy (7 replies)
 36. zamestnávanie zamestnancov v ČR (3 replies)
 37. výpočet nároku na dovolenku (5 replies)
 38. Finančný príspevok zo SF pre zamestnanca (2 replies)
 39. Minimálna mzda a skrátený pracovný pomer (7 replies)
 40. Odmietnutie zamestnávateľa o zaplatenie PN (5 replies)
 41. Zamestnanec,SZCO a PN (4 replies)
 42. Ukončenie pracovného pomeru (5 replies)
 43. PN a vychadzky (4 replies)
 44. dôchodca a výpoveď (0 replies)
 45. zamestnavanie občana z Korejskej republiky (1 replies)
 46. náhrada za nevyčerpanú dovolenku (6 replies)
 47. Vyživované osoby (0 replies)
 48. Dočasné pridelenie zamestnanca do ČR (0 replies)
 49. DDS - odvody do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 50. Povinnosti szčo pri zamestnávaní zamestnanca (6 replies)
 51. Výpoveď tehotnej zamestnankyni - zrušenie zamestnavateľa (4 replies)
 52. praceneschopnost (1 replies)
 53. Invalid.dôchodca a nočný príplatok (10 replies)
 54. Lehota na doruč. PN-ky zamestnávateľovi (1 replies)
 55. Príkazná zmluva a zdaňovanie (1 replies)
 56. Skončenie pracovného pomeru (14 replies)
 57. oneskorená pracovná zmluva (3 replies)
 58. Materská (6 replies)
 59. Príplatky - prípadové štúdie (0 replies)
 60. Príspevok za zamestnanie invalid. dôchodcu (11 replies)
 61. Krátenie a preplatenie dovolenky (7 replies)
 62. PROSÍM POMOŽTE, NEDOPLATKY Z NEVEDOMOSTI (28 replies)
 63. Colný deklarant?Ako je táto práca platená? (1 replies)
 64. Dovolenka pri zmene pracovnej zmluvy (11 replies)
 65. Výpoveď (36 replies)
 66. Dohody o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykone prace (3 replies)
 67. vypomoc od manzelky a firemne auto (1 replies)
 68. SZČO (9 replies)
 69. Jednosmennosť? Dvojsmennosť? (0 replies)
 70. dohoda o pracovnej činnosti a auto (4 replies)
 71. daňový bonus (6 replies)
 72. Szco + pn (3 replies)
 73. spoplatnenie vykonávania dohôd o zrážkach (2 replies)
 74. stravne listky (7 replies)
 75. 2 exekúcie (13 replies)
 76. dohoda o vykonani prace (0 replies)
 77. exekučné zrážky (6 replies)
 78. Dovolenka - nárok (9 replies)
 79. Dodatky k pracovnej zmluve (3 replies)
 80. Preplácanie práce nadčas (16 replies)
 81. Minimálny vymeriavací základ pre platby preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO (4 replies)
 82. Zmluva o poskytovaní činnosti (5 replies)
 83. Rodič.dovolenka a krátenie dovolenky (4 replies)
 84. Variabilný symbol, odvody za zamestnancov - UNION (4 replies)
 85. odvody do zdravotnej poistovne pri docasnej praci v zahranici (2 replies)
 86. skrátenie pracovnej doby (9 replies)
 87. pohreb - potvrdenie (2 replies)
 88. dohoda o VP s cudzincom (1 replies)
 89. Mesačný výkaz ZP - riadok č. 4 (2 replies)
 90. honorár a výplata (5 replies)
 91. Príspevok do fondu zamestnanosti, resp. príspevok na poistenie v nezamestnanosti (0 replies)
 92. Reštrukturalizácia a zamestnanci (5 replies)
 93. Práca cez sviatky (12 replies)
 94. Čerpanie dovolenky po ukončení MD (1 replies)
 95. Mzda čiastočného invalida (1 replies)
 96. Odchodné po skončení PP (2 replies)
 97. PP na skrátený pracovný úväzok (7 replies)
 98. Novelizovaný zákonník práce a PP na dobu určitú (4 replies)
 99. Nevyplatená mzda - ako ďalej postupovať (1 replies)
 100. ako s odvodmi? (0 replies)
 101. Výsledok z RZZP (2 replies)
 102. PN, materská a návrat do práce (1 replies)
 103. Práca v noci v sobotu a nedeľu (1 replies)
 104. mzda a odvody (3 replies)
 105. ELDZ a prerusenie ako vyplnit? (0 replies)
 106. Predčasný starobný dôchodca (3 replies)
 107. Odvody za preplatenú dovolenku v čase PN zamestnanca (22 replies)
 108. uplatnenie OČR začiatok doma a v priebehu prijatie do nemocnice (4 replies)
 109. nadčasy v školstve (0 replies)
 110. Odvod do ZP (9 replies)
 111. Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 112. výpopčet čistej mzdy (4 replies)
 113. visačky na pracovisku (2 replies)
 114. Priemerný mesačný príjem (1 replies)
 115. Výpočet priemerného zárobku (14 replies)
 116. Doklad o stravovaní (8 replies)
 117. Diety - preplatenie (9 replies)
 118. Kratenie dovolenky (7 replies)
 119. skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 120. dohoda (2 replies)
 121. Štatutárny zástupca a pracovná zmuva (0 replies)
 122. dá sa zrušiť dohoda o vykonaní práce? (2 replies)
 123. Autorský honorár a registrácia na DÚ, SP, ZP (1 replies)
 124. Predĺženie PP na dobu určitú (2 replies)
 125. Stravovanie (2 replies)
 126. Originál doklady (1 replies)
 127. Dohoda - dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 128. odvody do SP (7 replies)
 129. Preplatenie nevycerpanej dovolenky (2 replies)
 130. maximálny vymeriavací základ (5 replies)
 131. Závislá činnosť + popri nej SZČO (1 replies)
 132. Mzda za odpracovanú sobotu (1 replies)
 133. Vypocet mesacnej mzdy od 1.10.2007 (29 replies)
 134. Odmena za nočnú prácu (3 replies)
 135. Prekážka v práci - dedičské konanie (8 replies)
 136. Prax študenta (1 replies)
 137. Kategória konateľa na prihláške do ZP (4 replies)
 138. zamestnanec - bezlepkova dieta (1 replies)
 139. zárobok popri škole (5 replies)
 140. práca vo sviatok (9 replies)
 141. odmeny (1 replies)
 142. Manko pri inventúre (6 replies)
 143. tehotna a práca na smeny (3 replies)
 144. Dohoda o pracovnej činnosti - odpočítateľná položka (7 replies)
 145. Vdova (6 replies)
 146. Práca predčasných starobných dôchodcov (2 replies)
 147. zmena predčasného dôchodku na starobný (3 replies)
 148. Dohoda na kratší pracovný čas (2 replies)
 149. Výpočet nároku na dovolenku (1 replies)
 150. odhlásenie a prihlásenie na dobrovoľné nemocenské (79 replies)
 151. Vypoved z organizacnych dovodov a ochranne lehoty (11 replies)
 152. RZZP 2005 a tlacivo (4 replies)
 153. dohoda o vykonaní prác, alebo o pracovnej činnosti (4 replies)
 154. PN a skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 155. Pracovné odevy (3 replies)
 156. Výpoveď daná zamestnacom podľa §69 ods.1 písm.b (1 replies)
 157. Preplatenie dovolenky (2 replies)
 158. Tlačivá ZP - nahlásenie zmeny platiteľa (PN zamestnanca) (3 replies)
 159. Odvody do ZP počas doby PN-ky (7 replies)
 160. pokračujúca materská a nárok na dovolenku (4 replies)
 161. Spätne priznaný starobný dôchodok zamestnancovi (7 replies)
 162. zmena odvodov SZČO po zmene minimálnej mzdy (45 replies)
 163. Príplatky odvodené z minimálnej mzdy (8 replies)
 164. PN a dva HPP (2 replies)
 165. Zdravotný poradca (2 replies)
 166. minimálne mzdové nároky podľa ZP (2 replies)
 167. Pracov.zmluva na dobu určitú (5 replies)
 168. Povinnosti z pracovného úrazu? (1 replies)
 169. stravné pri zahraničnej ceste - zaokrúhľovanie (2 replies)
 170. uraz zamestnanca (9 replies)
 171. povinnost zmenit tyzdenny pracovny cas (0 replies)
 172. Dohoda o vykonani prace (1 replies)
 173. Ukončenie PP a nástup na MD (1 replies)
 174. preplatok RZZP (1 replies)
 175. narok na dovolenku (1 replies)
 176. Tehotná zamestnankyňa - doklad (1 replies)
 177. miesto výkonu zamestnania (1 replies)
 178. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 179. Čerpanie dovolenky počas RD (7 replies)
 180. Dohody o pracovnej činnosti (2 replies)
 181. Stará dovolenka pri ukončení PPV (4 replies)
 182. Náhrada mzdy pri PN zamestnanca (2 replies)
 183. stravné lístky pri kratšom prac. čase (2 replies)
 184. Stravné - výklad pojmov (7 replies)
 185. Dovolenka, SP (2 replies)
 186. zamestnávanie cudzincov (1 replies)
 187. prechod práv (2 replies)
 188. Alikvotny vymeriavaci zaklad (3 replies)
 189. Cestovné vlastným autom (1 replies)
 190. zamestnanec na dvoch stoličkách (2 replies)
 191. SZČO - príspevky na živ. poist. vs. VZ (1 replies)
 192. SZCO a zaroven zamestnanec na PN (2 replies)
 193. ročný príjem (1 replies)
 194. Aký vymeriavací základ na začiatok podnikania???? (8 replies)
 195. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov (7 replies)
 196. SZČO a zároveň zamestnanec (14 replies)
 197. Dohody (4 replies)
 198. Preplatenie dovolenky pred nástupom na MD (3 replies)
 199. odvody (5 replies)
 200. Výpočet mzdy (1 replies)
 201. Vypocet hrubej mzdy - odpracoval cast mesiaca (5 replies)
 202. Vypocet mzdy - zmluvny plat (2 replies)
 203. Ubytovanie v súkromí - živnostenský list áno, či nie? (3 replies)
 204. Nezamestnana na urade a dohoda (20 replies)
 205. Zaradenie pracovníka (3 replies)
 206. rozdielna hodinova mzda (2 replies)
 207. registracia zahranicneho klienta v socialnej poistovni (0 replies)
 208. Skončenie doby určitej počas materskej dovolenky (2 replies)
 209. Výpoveď zamestnanca pri dlhodobej PN z dôvodu zániku zamestnávateľa (3 replies)
 210. Dočasné pridelenie zamestnanca - dohodára (7 replies)
 211. ukončenie pracovného pomeru (5 replies)
 212. Nadčas tehotných (2 replies)
 213. zadávanie skráteného úväzku (7 replies)
 214. Prijatie nového zamestnanca a výpoveď starému zamestnancovi z organizačných dôvodov (1 replies)
 215. Preplatenie dovolenky v štátnej službe (1 replies)
 216. Výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou (4 replies)
 217. štátni zamestnanci (26 replies)
 218. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2005 (4 replies)
 219. sviatok (5 replies)
 220. Združenie SZČO a pracovná zmluva (6 replies)
 221. Preplatok z RZZP v mzde (42 replies)
 222. DoPČ - odpracované hodiny (3 replies)
 223. Nesplnila som si povinnosť ? (3 replies)
 224. Odmena členovi štatutárneho orgánu (4 replies)
 225. daňový bonus v prehľade (5 replies)
 226. odvody (2 replies)
 227. materská (0 replies)
 228. každý zamestnanec + SZČO musí mať zmluvu s lekárom? (2 replies)
 229. Aký druh dohody? (1 replies)
 230. PN neskoro doručená zamestnávateľovi (7 replies)
 231. Cestovny prikaz (8 replies)
 232. nárok na odchodné (5 replies)
 233. Výpoveď od zamestnávateľa - aký paragraf? (2 replies)
 234. dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 235. Zodpovedný zástupca a konateľ (3 replies)
 236. Povinné lekárske kontroly? (10 replies)
 237. Štvrťročný výkaz preddavkov dane zo závislej činnosti (469 replies)
 238. Príplatok za prácu v noci - zvýšenie od 1.10.2007 (1 replies)
 239. zaradenie pedagog. zamestnanca do správnej platovej tarify (2 replies)
 240. Neplatené voľno (1 replies)
 241. dobrovolne nemocenské pripoistenie (169 replies)
 242. Zrážky zo mzdy (0 replies)
 243. opätovne dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú (2 replies)
 244. Povinnosť zamestnávateľa určiť čerpanie dovolenky (1 replies)
 245. Krátenie nároku na dovolenku a prenášanie zostatku - rodičovská dovolenka (0 replies)
 246. Daňový bonus a manželia u jedného zamestnávateľa (5 replies)
 247. Firemné auto a odmena (9 replies)
 248. Splatnosť poistného do SP (15 replies)
 249. Výpoveď a nesprávne vypočítaná mzda (0 replies)
 250. Výpočet dôchodku pri rizikovým pracoviskách (0 replies)