PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. výkaz do SP
 2. Zrážky zo mzdy na stravné lístky
 3. prechod z RD na druhu matersku - najvyssia mozna materska
 4. Schvalenie dovolenky
 5. Nástup na materskú
 6. Práca počas rodičovskej dovolenky
 7. odvod soc. a zdravot. poj.
 8. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke
 9. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke
 10. Skončenie pracovného pomeru a zákaz konkurencie
 11. výkon trestu - zápočet
 12. čerpanie nepodpísanej dovolenky
 13. 350 hod na dohodu?
 14. Dohoda o prac. činnosti
 15. registracia do socialnej poisovne
 16. Rocne zuctovanie do ZP
 17. Stravné formou odmeny?
 18. Čo so živnostníkmi?
 19. dočasná pracovná neschopnosť
 20. Pracovná zmluva po 3 rokoch
 21. Daňový bonus a PN
 22. Nedoplatok z RZZP
 23. Preplatenie dovolenky v skúšobnej dobe
 24. Nahrada mzdy za dovolenku
 25. Krátky a dlhý týždeň
 26. dodatková dovolenka
 27. SOBOTA + SVIATOK +NADČAS
 28. Výpoveď zo strany zamestnanca + skúšobná doba
 29. dohoda - prihláška
 30. Organizačné zmeny a skončenie pracovného pomeru
 31. pracovná zmluva
 32. preplatenie dovolenky pri ukonceni pomeru dohodou - povinnosti zamestnanca
 33. Prijímam zamestnanca od 01.09.2007
 34. Výstupná lekárska prehl. a skončenie PP
 35. Potvrdenie o zamestnaní
 36. Zdravotné poistenie v rokoch 2002 a 2003
 37. Dohoda o VP od 01.09.2007
 38. daňový bonus - prerušenie
 39. stravovanie
 40. zamestnávanie živnostníka
 41. OČR
 42. odvody
 43. Ukončenie PP - 09.08.2007
 44. Dovolenka
 45. Chladená strava
 46. Danovy bonus
 47. celiakista a znížené odvody
 48. Práca vo sviatok
 49. Vymeriavací základ a dovolenka
 50. Odvody a výsluhový dôchodok
 51. Rozvrhnutie smien pri nepretržitej prevádzke
 52. opäť dovolenkový priemer
 53. SZČO v kine?
 54. Môžem odísť z práce kedykoľvek počas výpovednej lehoty?
 55. doplatenie stravneho za 2006
 56. 1% z OC vozidla - určenie ceny
 57. zamestnanie rodinného príslušníka
 58. Zmena dohody
 59. Zamestnanec - vyčerpanie dovolenky - ukončenie PP
 60. Výpoveď prac.zmluvy na dobu určitú
 61. Preplatenie dovolenky
 62. dĺžka pedagogickej praxe
 63. zmena v RLFO
 64. úprava VZ na zdravotné poistenie
 65. dĺžka pracovného týždňa
 66. Ukončenie PP - potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 67. Novela Zákonníka práce od 1.9.2007
 68. Nedoručené rozviazanie PP
 69. zmena pracovnej zmluvy a vypoved
 70. Ošatné a odvody
 71. SZCO popri zamestnani a odvody
 72. Porušenie liečebného režimu
 73. Vypoved
 74. Prihlasenie sa na urade prace
 75. Práca vo sviatok?
 76. Absencia
 77. odvody + SZCO + autorsky zakon
 78. Zrazky zo mzdy po 1.9.2007 podla § 63 ods. (3) ZP
 79. praca v sobotu a zaroven sviatok
 80. Zamestnanec na PN
 81. Predlženie PP na dobu určitú
 82. Starobný dôchodca - trvalý PP - ukončenie
 83. Výpomoc v obchode
 84. stravné lístky
 85. Potvrdenie o návšteve školy
 86. výpoved pri skrátenom pracovnom čase
 87. Zníženie pracovného času
 88. Stravné lístky
 89. povinnosť platiť odvody do SP osobe SZČO na materskej
 90. Odvody SP - čiastočný invalid
 91. stravne listky - verejna sprava
 92. este raz priemerny hodinovy zarobok
 93. Peniaze z uradu prace
 94. Tri PN-ky v mesiaci
 95. dodatok k PZ
 96. Dohoda o pracovnej činnosti a Maďarsko
 97. Stravné lístky
 98. Skončenie PP dohodou §60 - PZ na neurčito
 99. Prvý zápočet rokov
 100. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 101. Sociálny fond - čerpanie reálne
 102. Je výpovedná doba "povinná" podľa nového ZP?
 103. Náhrada za ušlý zárobok
 104. nepreplatená dovolenka
 105. rodinné podnikanie
 106. Zasielanie prvej strany mesačného výkazu sociálneho poistenia
 107. PN a hospitalizácia v nemocnici
 108. odvody za doktorandov
 109. ohlasenie tehotenstva zamestnavatelovi
 110. DVP daň- zahraniční lektori
 111. Odchodné
 112. Negativne hodnotenie zamestnavatela
 113. Súbeh dohodnutého a zákonného odstupného podľa ZP platneho do 31.8.2007
 114. Štátny sviatok
 115. SP a invalidný zamestnanec
 116. Práca doma?
 117. Absencia a výpočet mzdy
 118. odpocet a invalidny dochodca
 119. Dohoda o štúdiu popri zamestnaní
 120. Statna značka pre pracovný úraz
 121. Aký druh pracovného pomeru?
 122. Ukončenie pracovného pomeru počas PN
 123. služobná cesta - čas
 124. Skušobná doba + materská
 125. Daňový bonus
 126. Odstupné
 127. ukončenie prac.pomeru a úraz
 128. predčasný dôchodca
 129. Vypoved
 130. deti a ich príjem
 131. Smenovosť pri nepretržitej prevádzke.
 132. Stiahnutie výpovede
 133. Okamžité skončenie PP - hrubé porušenie pracovnej disciplíny
 134. Podpora v nezamestnanosti
 135. podpora v nezamestnanosti
 136. individuálny pracovný čas
 137. dohoda a odhlasenie zo SP
 138. ako dať výpoveď zamestnancovi pre nedôveru
 139. Materská 2008: kombinované poistenie SZČO + dobrovolné poistenie
 140. úkol a hodiny
 141. Evidencia pracovného času §99
 142. tyzdenny uvazok
 143. tlačivá ELDP a RLFO s možnosťou uloženia s údajmi
 144. Zaplatenie nadčasov
 145. Invalidný dôchodca
 146. ŠPECIALISTA ODMEŇOVANIA ?????
 147. doba určitá od 1. 9. 2007
 148. Skončenie PP s nezvestným
 149. Výpovedná doba
 150. zákon 553/2003 - zaradenie zamestnanca
 151. Vyplatenie odmien po skončení pracovného pomeru
 152. skúšobná doba
 153. Pravdepodobný vymer. základ
 154. Minimálna mzda
 155. Sociálna výpomoc od štátu počas materskej
 156. Skončenie pracovného pomeru
 157. RZZP - konateľ a SZČO
 158. Čerpanie sociálneho fondu
 159. Pracovna zmluva
 160. práceneschopnosť a kontroly
 161. nadčasy a priemerný zárobok
 162. Ako ukončiť pracovný pomer
 163. Ukončenie VŠ
 164. docasne prideleny zamestnanec do Ciech
 165. SP po pozastaveni zivnosti
 166. Potvrdenie o návšteve školy na účely rodinných prídavkov
 167. Pracovný čas - študentka
 168. výsluhový dôchodok - odvody
 169. dohoda - zamestnanie dôchodcu a zamestnanie evidovaného na ÚP
 170. Predčasný dôchodca = starobný dôchodca? Odkedy?
 171. vdovský dôchodok
 172. dohoda a odvody
 173. pracovný pomer na dobu urcitu - predlzenie
 174. dočasné pridelenie a cestovné náhrady
 175. Návrat do zamestnania v priebehu RD
 176. Nárok na dovolenku
 177. Potvrdenie o návšteve školy na účely rodinných prídavkov (VIII/2007)
 178. Prac.pomer
 179. výpoveď v dobe určitej
 180. PP na dobu určitú a PN
 181. otváram si obchodík
 182. Výpoveď so spätnou platnosťou
 183. Stravné lístky
 184. pracovný čas
 185. priepustka
 186. 2 paragrafy
 187. Ukončenie prac.pomeru konateľa
 188. nariadenie zvýšenia kvalifikácie
 189. Plat - % zo zisku pobocky
 190. SZČO - platenie poistného do SP počas poberania rodičovského príspevku
 191. Dohoda o vykonaní práce po skončení TPP
 192. Stravne listky od 1.9.2007
 193. Oznámenie na DU
 194. Akú dohodu pre anketára?
 195. TPP + DoVP
 196. 12 hodinová pracovná smena - denná
 197. prepocet z EUR na SKK pri mzde
 198. Dohoda o vyk.práce
 199. Predbežná zmluva
 200. Výška odvodov vs. Výška dôchodku
 201. Čerpanie dovolenky po dlhodobej Pn - ako zaplatiť?
 202. Opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 203. Príplatok - mzdové zvýhodnenie za poobedňajšiu prácu
 204. Min. hodnota stravovacej poukážky
 205. Tvorba sociálneho fondu
 206. Dvojzmenná prevádzka
 207. Práca nadčas a stravné lístky
 208. invalidný dôchodca - úrad práce
 209. Rozumný dôvod výpovede
 210. Kompenzácia preplatku dane z RZ
 211. rozrátavanie ročných odmien do dovolenkového priemeru
 212. návrat do zamestnania počas rodičovskej dovolenky
 213. Stravné lístky a nadčas.
 214. Dovolenka - kratší pracovný čas
 215. DBPŠ - externy student
 216. Novela ZP účinná od 1.9.2007 – prechodné ustanovenia (PP na dobu určitú)
 217. výpoveď z pracovného pomeru
 218. nárok na dovolenku
 219. finančny prispevok na ubytovanie
 220. Vypocet mzdy
 221. Dovolenka a materská
 222. Zamestnanie v ČR
 223. Výška dôchodku
 224. TPP a študent
 225. Zamestnávanie SZČO od 1.9.2007
 226. zdravotné poistenie
 227. preradenie po materskej dovolenke
 228. Vstupné zdravotné prehliadky
 229. daňový bonus
 230. skončenie prac. pomeru, čerpanie dovolenky alebo PN
 231. Ukončenie PP s dôchodcom
 232. Materska, nezamestnanost a SZCO
 233. zamestnanec alebo szčo?
 234. Stravné lístky
 235. Staranie sa o otca
 236. DoBPŠ na prelome dvoch mesiacov a termín odvodov
 237. Dva pracovné pomery v jednej firme - príloha mesačného výkazu do SP
 238. výpočet mzdy - dovolenka a neplatené voľno
 239. Daňový bonus
 240. Ročné zúčtovanie dane po úmrtí zamestnanca
 241. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 242. Dohoda o pracovnej činnosti - novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2007
 243. dovolenka a jej nariadenie ZĽom podľa nového ZP
 244. výkazy do poisťovní
 245. Zdrav. poistenie - odvody (aj zamestnanec, aj SZČO zároveň)
 246. Náhrada a VZ do ZP
 247. DOVP - úrad práce - vyhlásenie k dani
 248. štátny sviatok
 249. Rodičovská dovolenka a práca na 1/2 uväzok
 250. práca cez víkend