PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PN kontrola
 2. krádež - vysporiadanie škody
 3. SZCO a odvody pri dlhodobej PN
 4. VZ
 5. Zabudnutá odhláška FO
 6. Riadna a celodenná starostlivosť o dieťa
 7. Odvody a konateľ
 8. paragraf pocas celozavodnej dovolenky
 9. 3.pilier a rodičovská
 10. SZČO + konateľ v s.r.o.
 11. DOVP a DOBPŠ
 12. Obmedzená kapacita mzdového softu, vyšší stav zamestancov - riešenie
 13. exekucia aj zo sumy vyplatenej PN?
 14. NV a dovolenka
 15. Výpočet dovolenky
 16. POZASTAVENIE ZIVNOSTI
 17. Hľadanie práce
 18. PN a dovolenka
 19. Vedenie nákladného automobilu
 20. Daňový bonus - vyplácanie počas prázdnin po ukončení strednej školy
 21. Dohoda o pracovnej činnosti od 1.9.2007 - vzor tlačiva
 22. DOVP - dôchodca
 23. Daňový bonus vyplatený zamestnancovi bez nároku - ako opraviť?
 24. neplatené voľno
 25. ako vyplacat stravenky?
 26. Odvody do SZP za podnikatela
 27. Odstupné
 28. Dôchodcovia a iné
 29. SZČO - aké odvody?
 30. zrážková daň
 31. Mzdové zvýhodnění při práci přesčas (§ 121 ods. 1)
 32. Odstupné
 33. Nový výkaz preddavkov do VSZP
 34. materska - rodicovska dovolenka?
 35. Poistenie v zahranici
 36. Žiadosť o materské
 37. PN pri vypovednej dobe.
 38. Socialka - SZCO + rodicovska dovolenka
 39. Odmeňovanie sezónnych zamestnancov
 40. konatel a stravne
 41. dovolenka 80 + 20
 42. Priemerná mzda II.polrok
 43. Výpočet dovolenky
 44. Nočný príplatok
 45. Priemerný mesačný fond pracovného času
 46. stravný lístok a pol dňa dovolenky
 47. nulový výkaz
 48. Dohoda o vykonaní práce
 49. Odvody počas PN
 50. úmrtie zamestnanca
 51. pracovný pomer a predčasný starobný dôchodok
 52. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 53. zákon o rodičovskom príspevku
 54. neplatené voľno
 55. Úraz na športovom dni
 56. Koniec MD
 57. znova dovolenkový priemer
 58. Sviatok
 59. Odmeny - priemerný zárobok
 60. Počet odprac. hodín študenta
 61. vymerievací základ - odvody do fondov
 62. Zamestnanec zamestnany na zivnosť
 63. Vypomáhanie rodinného príslušníka: Právomoci!?!
 64. stravné listky
 65. Výpočet PN
 66. SZČO + zamestnanec a odvody
 67. Návrh na zrušenie prac. pomeru dohodou - zamestnávateľ nereaguje
 68. Stravovanie zamestnancov - zmeny nad mesačný fond pracovného času
 69. Mzda strojníka
 70. RZZP nedoplatok poistného
 71. dodatok k pracovnej zmluve
 72. Doktorand a pobyt v zahraničí
 73. dohoda o brigádnickej práci študenta
 74. pracovný úraz pri brigáde - dohode o vykonaní práce
 75. marodka
 76. Do kolko dni treba nahlasit prekazku v praci
 77. ukončenie pracovného pomeru
 78. Evidencia dochádzky
 79. Sprevádzanie na vyšetrenie - nárok
 80. Základná mzda a osobné ohodnotenie
 81. Konatel - prijem + odvody
 82. DVP
 83. Aku budem mat matersku?
 84. Dni poistenia (ZP, SP) počas PN trvajúcej časť kalendárneho mesiaca
 85. Nová zmluva na dobu určitú
 86. Nevyčerpaná dovolenka
 87. Materská - má nárok???
 88. ukončenie PP
 89. sprevádzanie
 90. Náhrada príjmu pri DPN
 91. Výpoveď pri PZ na dobu určitú
 92. zmena daňového bonusu
 93. živnostník a súčasne zamestnanec
 94. Časť firmy zanikne - čo so zamestnancami?
 95. štatistika a materská
 96. Pracovné voľno s náhradou mzdy
 97. Zamestnanie čiastočného invalida
 98. Výpočet PN
 99. sluzobna cesta cez vikend a mzda
 100. podpísané vyhlásenie - aká suma sa odratáva
 101. nenastupil do zamestnania
 102. Odvody z prémií vyplatených po skončení PP
 103. Chybná výplatná páska, chybné odvody a chybná mzda
 104. Skončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 105. Doplatok do min. mzdy
 106. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa
 107. Štátna služba a súčasne práca na dohodu mimo štátnej služby
 108. zmena obciansky preukaz
 109. Skončenie pracovného vzťahu zo strany zamestnávateľa
 110. Môžem už teraz dať výpoveď zamestnancovi k 30.9.2007?
 111. Neplatené voľno pri skrátenom úväzku
 112. PN a zápočet rokov
 113. materská po skončení VŠ
 114. Čerpanie sociálneho fondu počas výpovednej lehoty
 115. Konateľka a MD
 116. Alikvótne krátenie - VZ SOC.POISTENIE
 117. zamestnanie dôchodcu
 118. plný invalid a pracovný pomer
 119. §60 a PN
 120. Preplatenie dovolenky
 121. Dohoda o brigadnickej práci študentov
 122. Výpočet nároku na DVL počas dd PN
 123. INVALIDNE POISTENIE - Dôchodca
 124. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 125. preddavky za zamestnanca
 126. zaokrúhľovanie GF
 127. Nevyplatená mzda po dobu 2 mesiacov
 128. daňový bonus
 129. Neplatene volno cez skusobnu dobu
 130. PN - "zmiznutie zamestnanca"
 131. dodatok k výpovedi
 132. zamestnanec na 4 hod denne TPP
 133. štátna RO a prepl. za predch. roky v SP
 134. Zamestnanie manžela
 135. Hlásenie
 136. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - odvody
 137. Odvod SZČO od 1.7.2007
 138. Živnosť subežne so zamestnanim
 139. List zo Sociálnej poisťovne
 140. materská 2008 - SZČO, zamestnanec
 141. Dovolenka pre plny/polovicny uvazok
 142. Nárok na dovolenku
 143. Štvrťročný prehľad
 144. skonč.prac.pomeru na dobu určitú
 145. Zápočet rokov a polovičný úväzok
 146. Predaj podniku a zamestnanci
 147. Koniec RD - nevyčerpaná dovolenka, nárok na dávku v nezamest.
 148. Invalidný dôchodok a maródka
 149. Kratší pracovný čas - 1 hodina mesačne
 150. materská - ako ju získať?
 151. ochrana osobných údajov
 152. Započítanie praxe
 153. Čerpanie sociálneho fondu
 154. Príspevok na 3.pilier DDS
 155. Platené voľno
 156. psychologické vyšetrenie - psychotesty vodičov
 157. Pracovná zmluva na dobu neurcitu
 158. Zamestnávanie v ČR
 159. Prehľad
 160. Prehľad II.Q
 161. Krátenie dovolenky
 162. ukončenie PP zo strany zamestnávateľa
 163. Úprava pracovného času
 164. Prehľad a nedoplatok zamestnávateľa
 165. Pracovná pohotovosť v ZP od 1.9.2007
 166. Sezónna práca a doba určitá podľa Zákonníka práce od 1.9.2007
 167. Stravovanie v dočasnom pridelení podľa Zákonníka práce od 1.9.2007
 168. nárok na dovolenku
 169. výpovedná lehota
 170. Moze byt zamestnanec zamestnany u firmy A na hlavny pracovny pomer, zaroven konatelom
 171. študent pracujuci na TPP
 172. Dovolenkový priemer
 173. stravovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce od 1.9.2007
 174. Skončenie pracovného pomeru - zamestnávateľ
 175. vypoved v skusobnej dobe
 176. Karta CŽV
 177. Preukaz ZŤP a odvody
 178. Odstupné v statnej sluzbe
 179. Nepodpisanie dodatku k zmluve
 180. presun dovolenky
 181. Príkazná zmluva ako závislá činnosť a Zákonník práce od 1.9.2007
 182. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v novelizovanom Zákonníku práce
 183. Nárok na daňový bonus
 184. RD, vypoved, dalsia materska
 185. Hlásenie úrazu na Inšpektorát bezpečnosti práce
 186. Aké odvody do SP ak živnosť bola pozastavená?
 187. tlačivo PREHĽAD
 188. Prerušuje sa skúšobná doba počas PN z dôvodu prac.úrazu???
 189. Tehotna na PN a skusobna doba
 190. 2 mesačná výpovedná doba
 191. PN a ochranná doba v r. 1998
 192. 2x platím odvody. ako sa tomu vyhnuť?
 193. Zmena zamestnávateľa
 194. Skončenie PP - strata schopnosti vykonávať doterajšiu prácu (zdravotné problémy)
 195. omylom preplatená dovolenka
 196. marodka
 197. nezaplatenie odvodov
 198. garančný fond a občianske združenie
 199. Dohoda a zmluva u jedného zamestnávateľa
 200. Nová prevádzka a odvody
 201. Prerušenie živnosti
 202. Doktorand a plny pracovny uvazok
 203. Pracovný pomer a RZZP starobného dôchodcu
 204. Dohoda a RZZP starobného dôchodcu
 205. Dvojzmenná prevádzka
 206. Maturant a prídavok na detí
 207. Dovolenka
 208. Doplnkové dôchodkové sporenie
 209. PP na dobu určitú - nový ZP
 210. Nárok na materský príspevok?
 211. Nedoplatok zdravotného poistenia
 212. Zamestnanec a paušál na PHM
 213. sro
 214. skoncenie PP § 68
 215. volno na skusky v autoskole
 216. vypocet PN
 217. novy ZP a predcasny dochodok
 218. Priemerný zárobok za 2.Q.2002 a náhrada z neplatného skončenia pracovného pomeru
 219. Vrátenie náhrady za dovolenku a odpracovaný čas
 220. PN
 221. Zákon o cestovných náhradách
 222. plat v štátnej správe
 223. Dohoda - krátenie podpory v nezamestnanosti
 224. PN a Registračný list
 225. Návšteva lekára, ošetrenie - dni s náhradou mzdy
 226. Nemocenské p.- Max. VZ
 227. ELDP - dôchodca - prepočet dôchodku
 228. SZCO
 229. neplatené voľno a rozhodujúce obdobie
 230. Skončenie PP a dovolenka
 231. dodatok alebo nova zmluva
 232. Tlačivo mesačného výkazu UNION (júl 2007)
 233. Započítateľná prax
 234. Vzor žiadosti o rodičovskú dovolenku
 235. výmera dovolenky
 236. odvody od oktobra
 237. dovolenka
 238. DoBPŠ
 239. Dohoda o pracovnej činnosti
 240. Minimálna mzda od 1.10.2007
 241. Po skončení vysokej školy
 242. Podiely na zisku v potvrdení pre súd
 243. žiadosť o zamestnanie
 244. Lekar
 245. platí szčo odvody?
 246. zrážková daň
 247. stupeň náročnosti
 248. Denný VZ pri úraze
 249. EXEKUČNE ZRÁŽKY
 250. Pracovný úraz povinnosti Inšpektorát