PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zaokrúhľovanie GF
 2. Nevyplatená mzda po dobu 2 mesiacov
 3. daňový bonus
 4. Neplatene volno cez skusobnu dobu
 5. PN - "zmiznutie zamestnanca"
 6. dodatok k výpovedi
 7. zamestnanec na 4 hod denne TPP
 8. štátna RO a prepl. za predch. roky v SP
 9. Zamestnanie manžela
 10. Hlásenie
 11. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - odvody
 12. Odvod SZČO od 1.7.2007
 13. Živnosť subežne so zamestnanim
 14. List zo Sociálnej poisťovne
 15. materská 2008 - SZČO, zamestnanec
 16. Dovolenka pre plny/polovicny uvazok
 17. Nárok na dovolenku
 18. Štvrťročný prehľad
 19. skonč.prac.pomeru na dobu určitú
 20. Zápočet rokov a polovičný úväzok
 21. Predaj podniku a zamestnanci
 22. Koniec RD - nevyčerpaná dovolenka, nárok na dávku v nezamest.
 23. Invalidný dôchodok a maródka
 24. Kratší pracovný čas - 1 hodina mesačne
 25. materská - ako ju získať?
 26. ochrana osobných údajov
 27. Započítanie praxe
 28. Čerpanie sociálneho fondu
 29. Príspevok na 3.pilier DDS
 30. Platené voľno
 31. psychologické vyšetrenie - psychotesty vodičov
 32. Pracovná zmluva na dobu neurcitu
 33. Zamestnávanie v ČR
 34. Prehľad
 35. Prehľad II.Q
 36. Krátenie dovolenky
 37. ukončenie PP zo strany zamestnávateľa
 38. Úprava pracovného času
 39. Prehľad a nedoplatok zamestnávateľa
 40. Pracovná pohotovosť v ZP od 1.9.2007
 41. Sezónna práca a doba určitá podľa Zákonníka práce od 1.9.2007
 42. Stravovanie v dočasnom pridelení podľa Zákonníka práce od 1.9.2007
 43. nárok na dovolenku
 44. výpovedná lehota
 45. Moze byt zamestnanec zamestnany u firmy A na hlavny pracovny pomer, zaroven konatelom
 46. študent pracujuci na TPP
 47. Dovolenkový priemer
 48. stravovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce od 1.9.2007
 49. Skončenie pracovného pomeru - zamestnávateľ
 50. vypoved v skusobnej dobe
 51. Karta CŽV
 52. Preukaz ZŤP a odvody
 53. Odstupné v statnej sluzbe
 54. Nepodpisanie dodatku k zmluve
 55. presun dovolenky
 56. Príkazná zmluva ako závislá činnosť a Zákonník práce od 1.9.2007
 57. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v novelizovanom Zákonníku práce
 58. Nárok na daňový bonus
 59. RD, vypoved, dalsia materska
 60. Hlásenie úrazu na Inšpektorát bezpečnosti práce
 61. Aké odvody do SP ak živnosť bola pozastavená?
 62. tlačivo PREHĽAD
 63. Prerušuje sa skúšobná doba počas PN z dôvodu prac.úrazu???
 64. Tehotna na PN a skusobna doba
 65. 2 mesačná výpovedná doba
 66. PN a ochranná doba v r. 1998
 67. 2x platím odvody. ako sa tomu vyhnuť?
 68. Zmena zamestnávateľa
 69. Skončenie PP - strata schopnosti vykonávať doterajšiu prácu (zdravotné problémy)
 70. omylom preplatená dovolenka
 71. marodka
 72. nezaplatenie odvodov
 73. garančný fond a občianske združenie
 74. Dohoda a zmluva u jedného zamestnávateľa
 75. Nová prevádzka a odvody
 76. Prerušenie živnosti
 77. Doktorand a plny pracovny uvazok
 78. Pracovný pomer a RZZP starobného dôchodcu
 79. Dohoda a RZZP starobného dôchodcu
 80. Dvojzmenná prevádzka
 81. Maturant a prídavok na detí
 82. Dovolenka
 83. Doplnkové dôchodkové sporenie
 84. PP na dobu určitú - nový ZP
 85. Nárok na materský príspevok?
 86. Nedoplatok zdravotného poistenia
 87. Zamestnanec a paušál na PHM
 88. sro
 89. skoncenie PP § 68
 90. volno na skusky v autoskole
 91. vypocet PN
 92. novy ZP a predcasny dochodok
 93. Priemerný zárobok za 2.Q.2002 a náhrada z neplatného skončenia pracovného pomeru
 94. Vrátenie náhrady za dovolenku a odpracovaný čas
 95. PN
 96. Zákon o cestovných náhradách
 97. plat v štátnej správe
 98. Dohoda - krátenie podpory v nezamestnanosti
 99. PN a Registračný list
 100. Návšteva lekára, ošetrenie - dni s náhradou mzdy
 101. Nemocenské p.- Max. VZ
 102. ELDP - dôchodca - prepočet dôchodku
 103. SZCO
 104. neplatené voľno a rozhodujúce obdobie
 105. Skončenie PP a dovolenka
 106. dodatok alebo nova zmluva
 107. Tlačivo mesačného výkazu UNION (júl 2007)
 108. Započítateľná prax
 109. Vzor žiadosti o rodičovskú dovolenku
 110. výmera dovolenky
 111. odvody od oktobra
 112. dovolenka
 113. DoBPŠ
 114. Dohoda o pracovnej činnosti
 115. Minimálna mzda od 1.10.2007
 116. Po skončení vysokej školy
 117. Podiely na zisku v potvrdení pre súd
 118. žiadosť o zamestnanie
 119. Lekar
 120. platí szčo odvody?
 121. zrážková daň
 122. stupeň náročnosti
 123. Denný VZ pri úraze
 124. EXEKUČNE ZRÁŽKY
 125. Pracovný úraz povinnosti Inšpektorát
 126. Výška % na PN
 127. Výpočet invalidného dôchodku
 128. Novela Zákonníka práce (seminár Jozefa Mihála)
 129. nedostavam vyplatne pasky
 130. Žiadosť o vystavenie opisu mzdového listu
 131. RZZP - chybne vybrané tlačivo a oprava
 132. Nárok na dovolenku
 133. odborná spôsobilosť
 134. Nárok na dovolenku - zmena zamestnávateľa
 135. porusenie liecebneho rezimu - nasledky
 136. Prehľad o zrazených preddavkoch
 137. SZČO vs PN
 138. exekúcia
 139. Práca na dohodu
 140. Práca na dohodu
 141. Predlzenie pracovnej zmluvy
 142. Rodičovská dovolenka - nárok na dovolenku
 143. Pracovný posudok
 144. vypoved zo zamestnania pocas RD
 145. Tyzdeny pracovny cas
 146. minimalna vyska odvodov do SP od 1.jula 2007
 147. Európske právo soc. zabezpečenia - príslušnosť k právnym predpisom
 148. priemerný hodinový zárobok
 149. Nepredlozenie dokladov DPN. Absencia?
 150. hodinovka rovnaka pre danu poziciu
 151. ukončenie PN
 152. Vrátený preplatok a prehľad o odvedených a zrazených...
 153. Novela zákonníka práce a 3-zmenná prevádzka
 154. Práca v Anglicku - DP FO typ A
 155. Miesto výkonu práce - cestovné náhrady
 156. Zmena stravovania zamestnancov
 157. rzzp - súbeh činností a vysoký nedoplatok
 158. RD - čiastočný úväzok a platrenie odvodov
 159. Zmena údajov s.r.o. - ZP
 160. výpočet VZ pri mesačnej mzde
 161. Podnikanie popri materskej dovolenke
 162. Vodič - predpísané skúšky
 163. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 164. prijmy neoplyvnujuce vysku odvodov do SP
 165. Kontrola z DÚ - závislá činnosť
 166. výpoveď daná zamestnávateľom - práva zamestnanca
 167. nepodpísanie prevzatia mzdy v hotovosti
 168. diskriminácia
 169. ošetrovanie člena rodiny (OČR)
 170. osobné prekážky
 171. prihlásenie zamestnanca
 172. Teplo na pracovisku
 173. Preklasifikovanie živnosti na ZČ
 174. konatel...dohoda, prac.zmluva...sluzobka
 175. rodičovska dovolenka, nasledne PN
 176. Nevydarený zamestnávateľ
 177. nevyplatena nahrada prijmu za prvych 10 dni PN
 178. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku
 179. odmeny konatelom
 180. Minimálna mzda v ČR
 181. AXA
 182. Predčasný dôchodok
 183. Krátenie prémií
 184. diety
 185. stravne listky a PN
 186. danovy bonus - kto si ma uplatnit?
 187. zamestnanie brigádnika
 188. pracovny pomer
 189. SZČO, neplatenie do SP a PN
 190. zavisla praca
 191. dochodok
 192. pracovný uvazok
 193. stravné zamestnanca vyplácané v hotovosti
 194. Skončenie PP potom DoVP - čo treba urobiť?
 195. odmeňovanie členov dozornej rady
 196. Odhlasovanie zo SP pred septembrom - pridajte skúsenosti
 197. Dohoda o zmene PP či predĺženie?
 198. 2 pracovné pomery
 199. Životné minimum
 200. Daňový bonus a dohoda o vykonaní práce
 201. potvdenie pre phn
 202. mzda pri dotácii
 203. Zvysenie dochodku
 204. zrážky z minimálnej mzdy
 205. prehlad
 206. Variantný spôsob vypĺňania prehľadu
 207. konateľ zamestnancom
 208. dva pracovné pomery
 209. Tehotenstvo a výpoveď
 210. predčasný dôchodok a príkazna zmluva
 211. Príspevky pri prvom dieťati
 212. Skúšobná doba pripadajúca na nedeľu
 213. Prehľad o preddavkoch
 214. Okamžité skončenie PP na dobu určitú zo strany zamestnávateľa
 215. nezdaniteľná časť
 216. odstupné
 217. nahrada za sviatok...
 218. Dochodca na pra.zmluvu a dovolenka
 219. Pokuta za podanie RZZP nebude
 220. dovolenka
 221. 32 hodin v praci bez prestavky - je to mozne???
 222. zamestnanec št. firmy + konateľ?
 223. Predčasný dôchodok, DNP a PN
 224. Úrad práce - hlásenie a dovolenka
 225. Maximálne VZ na SP
 226. Prehlásenie o dovolenke - vodiči
 227. Výpoveď a potom dohoda o VP na pôvodnú pracovnú náplň
 228. stravné zamestnanec
 229. platové tarify v s.r.o.
 230. člen predstavenstva a odvody
 231. exekucie
 232. Novela zákonníka práce
 233. PN a rozviazanie pracovného pomeru
 234. Prerokovanie výpovede so zástupcom zamestnancov
 235. Brigadnik a gastrolistky
 236. Zraziť DDP z čistej mzdy?
 237. Ako ukončiť pracovný pomer?
 238. denný priemer - materská (2PP)
 239. Prerušenie poistenia - neplatené voľno
 240. nárok na PN
 241. dôchodky a nezdaniť. časť zákl.dane?
 242. dohoda, zr.daň, prehľady
 243. Patrí dôchodcom odstupné?
 244. Nariadenie plateného voľna
 245. konkurz a mzdy
 246. Exekúcia starobného dôchodku
 247. opäť materská..."dvojitá"?
 248. Exekúcia - výška zrážky?
 249. Pracovný pomer s tehotnou ženou
 250. Exe a nepostihnuteľná čiastka