PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Rodičovská dovolenka - nárok na dovolenku
 2. Pracovný posudok
 3. vypoved zo zamestnania pocas RD
 4. Tyzdeny pracovny cas
 5. minimalna vyska odvodov do SP od 1.jula 2007
 6. Európske právo soc. zabezpečenia - príslušnosť k právnym predpisom
 7. priemerný hodinový zárobok
 8. Nepredlozenie dokladov DPN. Absencia?
 9. hodinovka rovnaka pre danu poziciu
 10. ukončenie PN
 11. Vrátený preplatok a prehľad o odvedených a zrazených...
 12. Novela zákonníka práce a 3-zmenná prevádzka
 13. Práca v Anglicku - DP FO typ A
 14. Miesto výkonu práce - cestovné náhrady
 15. Zmena stravovania zamestnancov
 16. rzzp - súbeh činností a vysoký nedoplatok
 17. RD - čiastočný úväzok a platrenie odvodov
 18. Zmena údajov s.r.o. - ZP
 19. výpočet VZ pri mesačnej mzde
 20. Podnikanie popri materskej dovolenke
 21. Vodič - predpísané skúšky
 22. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 23. prijmy neoplyvnujuce vysku odvodov do SP
 24. Kontrola z DÚ - závislá činnosť
 25. výpoveď daná zamestnávateľom - práva zamestnanca
 26. nepodpísanie prevzatia mzdy v hotovosti
 27. diskriminácia
 28. ošetrovanie člena rodiny (OČR)
 29. osobné prekážky
 30. prihlásenie zamestnanca
 31. Teplo na pracovisku
 32. Preklasifikovanie živnosti na ZČ
 33. konatel...dohoda, prac.zmluva...sluzobka
 34. rodičovska dovolenka, nasledne PN
 35. Nevydarený zamestnávateľ
 36. nevyplatena nahrada prijmu za prvych 10 dni PN
 37. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku
 38. odmeny konatelom
 39. Minimálna mzda v ČR
 40. AXA
 41. Predčasný dôchodok
 42. Krátenie prémií
 43. diety
 44. stravne listky a PN
 45. danovy bonus - kto si ma uplatnit?
 46. zamestnanie brigádnika
 47. pracovny pomer
 48. SZČO, neplatenie do SP a PN
 49. zavisla praca
 50. dochodok
 51. pracovný uvazok
 52. stravné zamestnanca vyplácané v hotovosti
 53. Skončenie PP potom DoVP - čo treba urobiť?
 54. odmeňovanie členov dozornej rady
 55. Odhlasovanie zo SP pred septembrom - pridajte skúsenosti
 56. Dohoda o zmene PP či predĺženie?
 57. 2 pracovné pomery
 58. Životné minimum
 59. Daňový bonus a dohoda o vykonaní práce
 60. potvdenie pre phn
 61. mzda pri dotácii
 62. Zvysenie dochodku
 63. zrážky z minimálnej mzdy
 64. prehlad
 65. Variantný spôsob vypĺňania prehľadu
 66. konateľ zamestnancom
 67. dva pracovné pomery
 68. Tehotenstvo a výpoveď
 69. predčasný dôchodok a príkazna zmluva
 70. Príspevky pri prvom dieťati
 71. Skúšobná doba pripadajúca na nedeľu
 72. Prehľad o preddavkoch
 73. Okamžité skončenie PP na dobu určitú zo strany zamestnávateľa
 74. nezdaniteľná časť
 75. odstupné
 76. nahrada za sviatok...
 77. Dochodca na pra.zmluvu a dovolenka
 78. Pokuta za podanie RZZP nebude
 79. dovolenka
 80. 32 hodin v praci bez prestavky - je to mozne???
 81. zamestnanec št. firmy + konateľ?
 82. Predčasný dôchodok, DNP a PN
 83. Úrad práce - hlásenie a dovolenka
 84. Maximálne VZ na SP
 85. Prehlásenie o dovolenke - vodiči
 86. Výpoveď a potom dohoda o VP na pôvodnú pracovnú náplň
 87. stravné zamestnanec
 88. platové tarify v s.r.o.
 89. člen predstavenstva a odvody
 90. exekucie
 91. Novela zákonníka práce
 92. PN a rozviazanie pracovného pomeru
 93. Prerokovanie výpovede so zástupcom zamestnancov
 94. Brigadnik a gastrolistky
 95. Zraziť DDP z čistej mzdy?
 96. Ako ukončiť pracovný pomer?
 97. denný priemer - materská (2PP)
 98. Prerušenie poistenia - neplatené voľno
 99. nárok na PN
 100. dôchodky a nezdaniť. časť zákl.dane?
 101. dohoda, zr.daň, prehľady
 102. Patrí dôchodcom odstupné?
 103. Nariadenie plateného voľna
 104. konkurz a mzdy
 105. Exekúcia starobného dôchodku
 106. opäť materská..."dvojitá"?
 107. Exekúcia - výška zrážky?
 108. Pracovný pomer s tehotnou ženou
 109. Exe a nepostihnuteľná čiastka
 110. mesacna mzda a nepravidelna odmena
 111. denný priemer pre náhradu príjmu za nemoc
 112. nový pracovný pomer do 5 dní od ukončenia predchádzajúceho
 113. preradenie zamestnancov
 114. Ukoncenie prac. pomeru v skusobnej lehote a PN
 115. Štatistický výkaz a TREXIMA s.r.o.
 116. zahraničný dôchodok a odvody
 117. Max. denný vymer. základ na nemoc?
 118. DoBPS - postup 1, 2, 3, ...
 119. Čo je to OKČ /OKEČ/
 120. Ukoncenie PP dohodou podla §60
 121. nárok na dovolenku
 122. Stravne listky - zamestnanci na lizing
 123. Absolvent a ZTP ulavy
 124. povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 125. Uznať vyšetrenie?
 126. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 127. chcem pracovať ako SZČO
 128. PN v ochrannej lehote
 129. Odstupné
 130. Dohoda o vykonaní práce
 131. Denný vymeriavací základ
 132. Záverečné práce
 133. mzdy - konkurz???
 134. priemerka - predpokladany zarobok
 135. Daňový bonus
 136. POMOC a OSPRAVEDLNENIE
 137. nočna smena?
 138. Povinnost prihlasenia SZCO do SP v 2003 (podla DP 2002)
 139. VŠ študent na dvoch VŠ-denných
 140. Poberanie dávky v nezamestnanosti a vykonávanie brigády
 141. Dohoda o brig. práci študenta
 142. povinnost vyplatit odstupne
 143. Tehotná zamestnankyňa
 144. skoncenie prac.pomeru zo strany zamestnavatela a PN
 145. zrážky od 1.7.2007
 146. Ukončenie PP so zamestnancom, ktorý prestal chodiť do práce
 147. Hranice vymeriavacích základov
 148. Dovolenka s ohľadom na základnú mzdu
 149. DNP - novacik
 150. čo s dôchodcom?
 151. Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
 152. predčasný dôchodok
 153. náhrada príjmu zamestnanca
 154. Krátenie dovolenky - NV a PNS
 155. Možno znížiť mzdu?
 156. Žiadosť o invalidný dôchodok
 157. rodičovská dovolenka
 158. PN, materska, živnosť, zamestnanec
 159. RZZP prilohy - v 2006 SZCO+Zamestnanec, od oktobra uz len SZCO
 160. Náhradné voľno - nárok na stravenky?
 161. dôchodok
 162. dva trvale prac. pomery ?
 163. Prekážka v práci a prestávka na jedenie
 164. pomoc v hmotnej núdzi
 165. materská dovolenka - odvody z prémií
 166. stravne
 167. Nezdanitelná položka - dochodca
 168. Polovičný úväzok
 169. predaj osobneho automobilu
 170. stravovanie
 171. Virtuálne soboty a nedele
 172. Zrušenie maxim.vymer. základu
 173. PP na dobu určitú
 174. dovolenkový priemer pri prerušeni SP /neplatené voľno/
 175. Zasielanie RL FO po 1.9.2007
 176. Študent a odvody
 177. mzda za prácu - dovolenkový priemer
 178. Zivnost alebo kratsi prac.uvazok
 179. Vrátenie mzdy...pomozte
 180. darovanie krvi a výpočet mzdy
 181. strava v nadčase
 182. Výpoveď, PN a absencia
 183. Surne: Nedoplatok SZCO / preplatok zamL
 184. nevyčerpaná dovolenka - prenos k novému ZĽovi
 185. práca nadčas a nepretržitý denný odpočinok
 186. zúčtovanie zdrav.poistenia za rok 2006
 187. Materská a rodič.dovolenka - odpracované roky
 188. RZZP - študent
 189. maximálna výška odmeny za DoVP - študent
 190. Zamestnanec na PN-odhláška
 191. priemerný zárobok u nového zamestnanca
 192. ochranná lehota - ukonč. PP a marodka
 193. vyplata materskeho
 194. daňový bonus
 195. RZZP a PN
 196. E106
 197. Študent na brigáde
 198. rzzp B riadok 28
 199. Vypis z DP ak nevznikla povinnost podat DP
 200. dohodar - zrazkova dan
 201. Szčo a opatrovateľský príspevok na dieťa
 202. Ročné zúčtovanie rodičovský prispevok
 203. Pracovny pomer alebo Dohoda o VP?
 204. RZZP - SC?
 205. asi som SZCO, ktora nema ICO
 206. RZZP - nedoplatok
 207. Brigádnik - komplexná rada začiatočníkom
 208. PRECHOD CIAST. INV. DOCHODKU DO STAROBNEHO DOCHODKU
 209. ako platí OČR
 210. Opakovanie ročníka na VŠ – obdobie dôchodkového poistenia do roku 2003
 211. RZZP - konateľ - samoplatca
 212. ročné zúčtovanie ZP
 213. RZZP - spolupraca
 214. zodpovedný zamestnanec - VPP?
 215. Dohodár a zápočtový list
 216. Sociálna poisť. neskoro doručené rozh.
 217. RZZP - invalidný dôchodca
 218. cely rok SZCO + cely rok zamC
 219. nedoplatok
 220. rzzp autorske zmluvy
 221. nedoplatok na SP
 222. Student, prazdniny a odhlaska zo SP
 223. Výpočet vymeriavacieho základu pre sociálnu poisťovňu
 224. Odhláška zamestnávateľa - Dôvera
 225. Prechod z dobrovoľnej platby odvodov na povinnú
 226. SZČO + zamestnanec v ČR
 227. Potvrdenie do SP - umelec
 228. RZZP - SZČO a dôchodca
 229. priemerný zárobok na odstupne
 230. VZ na PN
 231. SZČO a poberareľ príspevku za opatrovanie
 232. RZZP typ S, SA, SB
 233. rzzp - študent
 234. zdrav.postihn.študent na dohodu o brig.praci
 235. student zivnostnik a vysoke nedoplatky RZZP
 236. Koniec RZZP
 237. zdravotné poistenie
 238. Novela Zákonníka práce
 239. Dobrovoľne nezamestnaný
 240. RZZP
 241. Nárok na PN-ku???
 242. RZZP pocet dni zivnosti
 243. RZZP a zamestnanec
 244. študent-dohoda,prac.zmluva
 245. Prihlásenie do soc. poist.
 246. Dovolenka pre noveho
 247. dorucena PNka po skonceni PP
 248. viacero zamestnávateľov-povinnosť podať RZZP?
 249. Pozastavená živnosť
 250. zas rocne zuctovanie poistneho