1. zrušenie maximálneho VZ pre sociálne poistenie (5 replies)
 2. výplatná páska (9 replies)
 3. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (1 replies)
 4. TPP + dohoda u jedného zamestnavateľa (7 replies)
 5. Predlzenie pracovneho pomeru (3 replies)
 6. nahlásenie zamestnancov - zmeny (1 replies)
 7. § 63 ods. 1, písm d (6 replies)
 8. Dohoda aká? (3 replies)
 9. Ukončenie PP (2 replies)
 10. Narok na danovy bonus (6 replies)
 11. Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe (6 replies)
 12. priemery pri mzde (0 replies)
 13. stravne lístky (3 replies)
 14. DVP alebo DVČ (3 replies)
 15. dohoda o vykonaní práce a minimálna mzda (3 replies)
 16. stravné listky (3 replies)
 17. mzdová kompenzácia (6 replies)
 18. Nástup do zamestnania počas RD - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa (5 replies)
 19. Odvody z minimálnej mzdy (1 replies)
 20. Rada právnika (8 replies)
 21. Hlásenie o vyúčtovaní dane.... pokuta (3 replies)
 22. Ukončenie pracovného pomeru (7 replies)
 23. Okamžité skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 24. Práca nadčas (3 replies)
 25. absolvent - povinnosti voci UP a ZP (3 replies)
 26. neplatenie odvodov (11 replies)
 27. odvody SZČO praceneschopnosť (2 replies)
 28. Zvyšovanie kvalifikácie (11 replies)
 29. Dohoda o pracovnej činnosti - tlačivo (2 replies)
 30. nahrada za zamC pri odchode na matersku (1 replies)
 31. Dohoda o pracovnej činnosti - študent a nezdaniteľná časť (2 replies)
 32. stravné alebo cestovné náhrady ? (3 replies)
 33. Náplň práce (1 replies)
 34. rodičovský príspevok po novom (3 replies)
 35. pracovný čas (5 replies)
 36. Priepustka (8 replies)
 37. Práceneschopnosť (15 replies)
 38. §60, §61, §62 (1 replies)
 39. nárok na dovolenku (6 replies)
 40. odvody z dohody o pracovnej činnosti (388 replies)
 41. PP na dobu určitú (2 replies)
 42. práca na dohodu (7 replies)
 43. počet vyživovaných detí - komu uviesť? (2 replies)
 44. Preplatenie dovolenky (2 replies)
 45. pracovný čas, náhradné voľno (0 replies)
 46. súbeh výpovednej lehoty a odstupného (3 replies)
 47. Odvody pri dvoch zamestnaniach (3 replies)
 48. Odchodne - invalidny dôchodca (2 replies)
 49. skončenie PP v skúšobne dobe (2 replies)
 50. praca na dohodu (5 replies)
 51. rodinné prídavky (2 replies)
 52. Povedat na urade prace ze je tehotna ? (19 replies)
 53. Osobné prekážky vlastná svadba (8 replies)
 54. Dohoda o brigadnickej praci studentov - výkon prace v zahraničí (1 replies)
 55. Koniec RD o mesiac nástup na MD (5 replies)
 56. zmluva pre živnostníka (41 replies)
 57. Mandátna zmluva al. Pracovná zmluva (1 replies)
 58. Stravné - trochu inak (7 replies)
 59. Bežný postup pri vybavovaní materskej dovolenky (7 replies)
 60. Zamestnanec nenastúpil do zamestnania (1 replies)
 61. výpoved na základe §62 (34 replies)
 62. Zdaniteľné náhrady (5 replies)
 63. Živnostník a vyhlásenie k dani (3 replies)
 64. Poistenec štátu - príjem (1 replies)
 65. Pracovný úraz a odstupné (0 replies)
 66. mzda v zahraničí (1 replies)
 67. odvody do ZP pre studenta co je SZCO (7 replies)
 68. Fo - SRO (3 replies)
 69. Občan evidovaný na ÚPSVaR (1 replies)
 70. szco - velky problem s odvodmi do soc. poistovne (8 replies)
 71. Optimalizacia odvodov a prepis auta (9 replies)
 72. Zadanie zákazky - plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (4 replies)
 73. Skola, dohoda, ZP, dane dokopy. (10 replies)
 74. Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti (39 replies)
 75. nahrada cestovnych nakladov a diety v zahranici (1 replies)
 76. poradte vypoved (11 replies)
 77. obchodný zástupca - stupeň náročnosti práce (6 replies)
 78. Ochrana osobných údajov a § 58a, odsek 2, bod a. (1 replies)
 79. II.pilier a nezamestnaná osoba (1 replies)
 80. penále - Sociálna poisťovňa (2 replies)
 81. ELDZ - tlačivo (11 replies)
 82. Skončenie pracovného pomeru + výpočet dovolenky (2 replies)
 83. Doručovanie výziev (7 replies)
 84. Preplatenie dovolenky za január. (7 replies)
 85. Okamžité skončenie PP a odstupné (10 replies)
 86. nevyplatena mzda (1 replies)
 87. Gastrolístky (25 replies)
 88. Vrátenie odvodov pri uznaní predčasného starob.dôchodku (5 replies)
 89. Dobrovolne poistená osoba - VZ (1 replies)
 90. Ukončenie prac. pomeru u štatutárov (0 replies)
 91. Výpoveď (4 replies)
 92. rodičovská dovolenka a škôlka (3 replies)
 93. Má nárok na daňový bonus (5 replies)
 94. Výpoveď dohodou pri PP na nižší úväzok (2 replies)
 95. Dochádzka (2 replies)
 96. Doplatok do minimálnej mzdy od 1.9.2007 (8 replies)
 97. neptretržitá prevádzka (0 replies)
 98. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (7 replies)
 99. Minimálna hodnota stravovacej poukážky (2 replies)
 100. nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku (6 replies)
 101. može poberať rodinné prídavky študent SŠ pokiaľ je zároveň živnostník??? (5 replies)
 102. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (1 replies)
 103. stravne listky a sluzobna cesta (5 replies)
 104. Hodnotenie zamestnanca (1 replies)
 105. Zvýšenie materskej (0 replies)
 106. Mesačný výkaz poistného - príloha (0 replies)
 107. Ukončenie prac.pomeru a PN (6 replies)
 108. Pracovná cesta v zahraničí počas sviatku (0 replies)
 109. stravovanie zamestnancov (4 replies)
 110. Prenájom pracovnej sily inému zamestnávateľovi (13 replies)
 111. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (2 replies)
 112. Absencia v práci (0 replies)
 113. doklady pri ukončení pracovného pomeru (5 replies)
 114. Nárok na odstupné - skončenie PP dohodou vo výpovednej dobe plynúcej od 1.9.2007 (7 replies)
 115. Nárok na odstupné (12 replies)
 116. Mesačný výkaz poistného - príloha (40 replies)
 117. DOPČ a cestovné náhrady (0 replies)
 118. dovolenka konateľa (13 replies)
 119. RZZP, tlačivo S, SA, SB doplnenie udajov (1 replies)
 120. výpoveď (2 replies)
 121. preventívne prehliadky (3 replies)
 122. povinnost zamestnanca oznamit zdravotnej poistovni ukoncenie prac.pomeru (12 replies)
 123. zamestnanec - invalidný dôchodca (2 replies)
 124. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamest. občanov so ZP (1 replies)
 125. Dohodár - vymáhanie spôsobenej škody (2 replies)
 126. Materská + zmena FO na S.R.O. (0 replies)
 127. Uplatnenie NZČ ZD (3 replies)
 128. Daňový bonus - druh, družka (1 replies)
 129. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej činnosti... rok 2007 (11 replies)
 130. Dohoda o brigádnickej práci študenta - odmena!!! (8 replies)
 131. SZČO a OČR (7 replies)
 132. práca na dobu určitú (1 replies)
 133. Nevyplatena mzda (4 replies)
 134. Stravné lístky (7 replies)
 135. Daňový bonus (4 replies)
 136. Ukončenie doby určitej. (1 replies)
 137. Zamestnanec na neplatenom voľne vs. priemerka (5 replies)
 138. výkazy na sociálnu poisťovňu (8 replies)
 139. odstupne, výpovedná doba? (3 replies)
 140. pracovna cesta a nadcas (1 replies)
 141. nezamestnanie človeka napriek podpísanej prac.zmluve (3 replies)
 142. Študent - náhrada príjmu (9 replies)
 143. dohoda (2 replies)
 144. Mzda za iné obdobie ako kalendárny mesiac (3 replies)
 145. doba výpovednej lehoty (7 replies)
 146. novy zakonnik prace - docasne pridelenie (1 replies)
 147. Dohoda o vykonaní práce u 2 zamestnávateľov (9 replies)
 148. Bezpečnostný technik (0 replies)
 149. Dovolenka (3 replies)
 150. exekucia (6 replies)
 151. Pracovný čas (3 replies)
 152. neplatene volno a doplatenie poistneho (2 replies)
 153. TPP aj dohoda??? (6 replies)
 154. platene volno (11 replies)
 155. rodinne pridavky, dan.bonus (5 replies)
 156. Prax učňov (2 replies)
 157. Zmluva o dielo - Pracovná zmluva (7 replies)
 158. Tehotná a ochranná lehota po PP na 10 dní (5 replies)
 159. Prevzatie práv a povinností vyplývajúcich z chránenej dielne (1 replies)
 160. Nárok na dovolenku - dlhodobo PN (3 replies)
 161. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 162. Poskytovanie stravného (6 replies)
 163. socialne poistenie - zakon (1 replies)
 164. Príspevok na bývanie (7 replies)
 165. skončenie pracovného pomeru (8 replies)
 166. nahradne volno a stravne listky (20 replies)
 167. Ukončenie PP 20.08.2007 (5 replies)
 168. krátenie dovolenky - výpočet (3 replies)
 169. Kontrola z inšpektoratú práce (2 replies)
 170. Krátenie dovolenky počas RD,MD (3 replies)
 171. minimálny VZ (10 replies)
 172. zaokruhlovanie (4 replies)
 173. Odhlásiť zamestnanca (1 replies)
 174. danovy raj (0 replies)
 175. vyplatený daňový bonus bez nároku (4 replies)
 176. Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (17 replies)
 177. súbeh pracovného pomeru a doktoranského štúdia (2 replies)
 178. Skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 179. Náhrada príjmu pri úraze (3 replies)
 180. CESTOVNE od 1.9. (2 replies)
 181. potvrdenie o návšteve školy (8 replies)
 182. odpočítateľná položka a daňový bonus (10 replies)
 183. Rodičovská dovolenka a dohoda o prac. činnosti (35 replies)
 184. hmotna zodpovednost - vypoved (1 replies)
 185. k akému dátumu uhradiť odvody z dohody? (1 replies)
 186. Súbežné Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti (4 replies)
 187. Živnostník a nový zákonník práce (4 replies)
 188. Živnostník a nový zákonník práce (0 replies)
 189. daňový bonus (13 replies)
 190. Zamestnanec poberajúci výsluhový dôchodok (2 replies)
 191. student na DOVP (3 replies)
 192. zamestnanec pretelefonoval sukromne... (23 replies)
 193. ako opravit chybu v mzde?...sviatok (12 replies)
 194. okamzite skoncenie pracovneho pomeru (2 replies)
 195. socialne stipendium (1 replies)
 196. Diskriminácia vo výške mzdy (2 replies)
 197. daňový bonus (2 replies)
 198. Nárok na dovolenku - nástup v priebehu roka (4 replies)
 199. Odvody (12 replies)
 200. Zivnost, dohoda, zamestnanec v jednom (2 replies)
 201. DOVP (2 replies)
 202. Odvody do SP (5 replies)
 203. rodičovsky prispevok vs. PN (1 replies)
 204. DoBPŠ (2 replies)
 205. Pracovna pohotovost (10 replies)
 206. MD, RD a pôvodné pracovné miesto (2 replies)
 207. Ukončenie pracovného pomeru dohodou (3 replies)
 208. Hromadne cerpanie dovolenky (1 replies)
 209. Skúšobná doba (2 replies)
 210. Daňový bonus (4 replies)
 211. DoVP a DoBPS (7 replies)
 212. Skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 213. Náplň práce (8 replies)
 214. krátenie dovolenky pri skrátenom prac. úväzku (2 replies)
 215. Exekucia (10 replies)
 216. zamestnanie cudzinca s trvalým pobytom (0 replies)
 217. Zákonník práce v AJ (2 replies)
 218. Patrí do VZ pre odvody plnenie zo SF? (2 replies)
 219. Dôchodca a náhrada príjmu (7 replies)
 220. odborný kurz (5 replies)
 221. Zamestávanie dôchodcov (2 replies)
 222. Odborna prax (1 replies)
 223. Info o nároku na dovolenku pri skratenom uvazku (2 replies)
 224. Ako je to s nárokom na dovolenku? (0 replies)
 225. materska davka (6 replies)
 226. Dovolenka počas RD a platenie SP (0 replies)
 227. materska dovolenka + funkcie v sro. (4 replies)
 228. zapocet rokov z ciech (4 replies)
 229. dohoda o prácach ... - skončenie (11 replies)
 230. prerusenie rodicovskej dovolenky ? (4 replies)
 231. PN a kratší pracovný čas (1 replies)
 232. zamestnanec a živnostík (1 replies)
 233. praceneschopnost (51 replies)
 234. dohoda o pracovnej cinnosti (3 replies)
 235. otazka (2 replies)
 236. Zúčtovanie sociálneho poistenia – plánuje sa niečo také? (7 replies)
 237. DoPČ (4 replies)
 238. výkazy (5 replies)
 239. návrat z PN ako invalidný dôchodca? (6 replies)
 240. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta (2 replies)
 241. odmeny zo zisku (0 replies)
 242. Daňový bonus - nemecký občan (4 replies)
 243. PN (2 replies)
 244. Zmeny v materskom príspevku (3 replies)
 245. Sprevádzanie manželky na ošetrenie (2 replies)
 246. Skuska zo znalosti PC (7 replies)
 247. evidenčný počet zamestnancov (1 replies)
 248. invalidný dôchodca a dohoda od 1.9.07 (9 replies)
 249. Uznanie pedagogickej praxe RŠ (7 replies)
 250. Finančná náhrada za stravné lístky a vym.základ pre výpočet poistného (2 replies)