PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Absolvent a ZTP ulavy
 2. povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 3. Uznať vyšetrenie?
 4. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 5. chcem pracovať ako SZČO
 6. PN v ochrannej lehote
 7. Odstupné
 8. Dohoda o vykonaní práce
 9. Denný vymeriavací základ
 10. Záverečné práce
 11. mzdy - konkurz???
 12. priemerka - predpokladany zarobok
 13. Daňový bonus
 14. POMOC a OSPRAVEDLNENIE
 15. nočna smena?
 16. Povinnost prihlasenia SZCO do SP v 2003 (podla DP 2002)
 17. VŠ študent na dvoch VŠ-denných
 18. Poberanie dávky v nezamestnanosti a vykonávanie brigády
 19. Dohoda o brig. práci študenta
 20. povinnost vyplatit odstupne
 21. Tehotná zamestnankyňa
 22. skoncenie prac.pomeru zo strany zamestnavatela a PN
 23. zrážky od 1.7.2007
 24. Ukončenie PP so zamestnancom, ktorý prestal chodiť do práce
 25. Hranice vymeriavacích základov
 26. Dovolenka s ohľadom na základnú mzdu
 27. DNP - novacik
 28. čo s dôchodcom?
 29. Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
 30. predčasný dôchodok
 31. náhrada príjmu zamestnanca
 32. Krátenie dovolenky - NV a PNS
 33. Možno znížiť mzdu?
 34. Žiadosť o invalidný dôchodok
 35. rodičovská dovolenka
 36. PN, materska, živnosť, zamestnanec
 37. RZZP prilohy - v 2006 SZCO+Zamestnanec, od oktobra uz len SZCO
 38. Náhradné voľno - nárok na stravenky?
 39. dôchodok
 40. dva trvale prac. pomery ?
 41. Prekážka v práci a prestávka na jedenie
 42. pomoc v hmotnej núdzi
 43. materská dovolenka - odvody z prémií
 44. stravne
 45. Nezdanitelná položka - dochodca
 46. Polovičný úväzok
 47. predaj osobneho automobilu
 48. stravovanie
 49. Virtuálne soboty a nedele
 50. Zrušenie maxim.vymer. základu
 51. PP na dobu určitú
 52. dovolenkový priemer pri prerušeni SP /neplatené voľno/
 53. Zasielanie RL FO po 1.9.2007
 54. Študent a odvody
 55. mzda za prácu - dovolenkový priemer
 56. Zivnost alebo kratsi prac.uvazok
 57. Vrátenie mzdy...pomozte
 58. darovanie krvi a výpočet mzdy
 59. strava v nadčase
 60. Výpoveď, PN a absencia
 61. Surne: Nedoplatok SZCO / preplatok zamL
 62. nevyčerpaná dovolenka - prenos k novému ZĽovi
 63. práca nadčas a nepretržitý denný odpočinok
 64. zúčtovanie zdrav.poistenia za rok 2006
 65. Materská a rodič.dovolenka - odpracované roky
 66. RZZP - študent
 67. maximálna výška odmeny za DoVP - študent
 68. Zamestnanec na PN-odhláška
 69. priemerný zárobok u nového zamestnanca
 70. ochranná lehota - ukonč. PP a marodka
 71. vyplata materskeho
 72. daňový bonus
 73. RZZP a PN
 74. E106
 75. Študent na brigáde
 76. rzzp B riadok 28
 77. Vypis z DP ak nevznikla povinnost podat DP
 78. dohodar - zrazkova dan
 79. Szčo a opatrovateľský príspevok na dieťa
 80. Ročné zúčtovanie rodičovský prispevok
 81. Pracovny pomer alebo Dohoda o VP?
 82. RZZP - SC?
 83. asi som SZCO, ktora nema ICO
 84. RZZP - nedoplatok
 85. Brigádnik - komplexná rada začiatočníkom
 86. PRECHOD CIAST. INV. DOCHODKU DO STAROBNEHO DOCHODKU
 87. ako platí OČR
 88. Opakovanie ročníka na VŠ – obdobie dôchodkového poistenia do roku 2003
 89. RZZP - konateľ - samoplatca
 90. ročné zúčtovanie ZP
 91. RZZP - spolupraca
 92. zodpovedný zamestnanec - VPP?
 93. Dohodár a zápočtový list
 94. Sociálna poisť. neskoro doručené rozh.
 95. RZZP - invalidný dôchodca
 96. cely rok SZCO + cely rok zamC
 97. nedoplatok
 98. rzzp autorske zmluvy
 99. nedoplatok na SP
 100. Student, prazdniny a odhlaska zo SP
 101. Výpočet vymeriavacieho základu pre sociálnu poisťovňu
 102. Odhláška zamestnávateľa - Dôvera
 103. Prechod z dobrovoľnej platby odvodov na povinnú
 104. SZČO + zamestnanec v ČR
 105. Potvrdenie do SP - umelec
 106. RZZP - SZČO a dôchodca
 107. priemerný zárobok na odstupne
 108. VZ na PN
 109. SZČO a poberareľ príspevku za opatrovanie
 110. RZZP typ S, SA, SB
 111. rzzp - študent
 112. zdrav.postihn.študent na dohodu o brig.praci
 113. student zivnostnik a vysoke nedoplatky RZZP
 114. Koniec RZZP
 115. zdravotné poistenie
 116. Novela Zákonníka práce
 117. Dobrovoľne nezamestnaný
 118. RZZP
 119. Nárok na PN-ku???
 120. RZZP pocet dni zivnosti
 121. RZZP a zamestnanec
 122. študent-dohoda,prac.zmluva
 123. Prihlásenie do soc. poist.
 124. Dovolenka pre noveho
 125. dorucena PNka po skonceni PP
 126. viacero zamestnávateľov-povinnosť podať RZZP?
 127. Pozastavená živnosť
 128. zas rocne zuctovanie poistneho
 129. ochrana osobných údajov
 130. Porušenie liečebného režimu
 131. Rozhodujúce obdobie - PN
 132. príplatok za nočnú prácu
 133. PN v tehotenstve + SZČO
 134. skoncenie PP § 63
 135. rzzp szco - prerusena zivnost
 136. Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny
 137. Zamestnávanie študentov
 138. Pracovná zmluva - dátum vzniku pracovného pomeru
 139. RZZP - SZCO, zamestnanec, student stary cap
 140. RZZP samoplatitel dohoda SZCO
 141. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie???
 142. Prekrocenie limitu o par korun HELP !!!
 143. brigadnik - strava?
 144. Opravne vykazy do ZP - 10 rokov dozadu
 145. zrušenie spoločnosti - nástup po MD
 146. SZČO - ako sa vyhnúť odvodom?
 147. rizikoví pracovníci
 148. RZZP a paušálne výdavky
 149. výpoveď - výstupné papiere
 150. konateľ
 151. Doklad o PV
 152. ochranna lehota
 153. SZCO + dohoda + zamestnanec
 154. RZZP
 155. Aký je rozdiel medzi hrubou mzdou a hrubým príjmom?
 156. student+zamestnanec+brigada
 157. čerpanie dovolenky
 158. Zamestnanec, SZČO, PN a predčasný starobný
 159. Platenie zdr. poistenia
 160. zaradenie pedagóga
 161. predčasný starob.dôchodok
 162. Min. VZ pri kratšom úväzku
 163. aj výkon aj PN
 164. sociálne poistenie
 165. vypracovanie rzzp - prosim
 166. RZZP - pre SZČO ak umrel
 167. El. dávka 541 (RZZP)
 168. RZZP typ B
 169. RZZP - dobrovolne nezamestnaný + SZČO
 170. Živnosť - odvody
 171. dohody a rzzp
 172. Zaevidovanie na Úrade práce a dohoda
 173. Zaciatok a koniec pracovnej doby
 174. Ročné zúčtovanie ZP
 175. RZZP - SZČO a zamestnanec
 176. Podanie RZZP
 177. RZZP
 178. Príkazná zmluva
 179. MRP DOS
 180. registracny list FO
 181. BRIGÁDNIK
 182. príkazná zmluva verzus dohoda
 183. Pracovný čas
 184. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 185. RZZP
 186. program na mzdové účtovníctvo
 187. Žena na materskej a rzzp
 188. nárok na voľno
 189. Tlačivo SC
 190. Dôchodca čo klame
 191. čo robiť? odstupné 2 alebo 3 mesačné?
 192. RZZP
 193. Dohodar
 194. Nemocenské
 195. výpis z DP
 196. Tlacivo SB
 197. záloha od zamestnanca
 198. Odvody do soc.poisťovne - dôchodca SZČO
 199. RZZP B, aky je rozdiel medzi riad. 26 a 28
 200. RZZP - ukončenie živnosti
 201. poistenec štátu a SZČO
 202. Dobrovoľne nezamestnaný - výška ZP
 203. žena na materskej a odvody do SP a ZP
 204. Konatel a zakladna mzda
 205. RZZP typ B a nedoplatok
 206. odvody do poisťovní
 207. Dôchodca
 208. Zamestnanie brigádnika - v súčasnosti nezamestnaný
 209. SZČO a RZZP typ B
 210. Vymeriavaci zaklad
 211. Skončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe
 212. Koniec materskej dovolenky a začiatok rodičovskej
 213. Zrušenie prihlásenia do Soc.p....
 214. Typ B a položke č. 27
 215. RZZP - SZČO + samoplatiteľ
 216. Skončenie prac.pomeru a čerpanie dovolenky
 217. Odvody do sociálnej poisťovne
 218. Čo po skončení VŠ?
 219. RZZP
 220. Ako ziskat danovy bonus, ked som na RD?
 221. RZZP dôchodca
 222. 9 zamestnancov a elektronický výkaz
 223. Štatutár + Dohoda o VP
 224. DOVP alebo PZ ?
 225. IČZ
 226. Ukoncenie MD - ukoncenie PP
 227. absencia - nasledna vypoved
 228. Dôvera, Sidéria a RZZP
 229. Výpoveď a odstupné
 230. RZZP - SŽČO
 231. porušenie liečebného režimu
 232. dovolenka verzus neplatene volno
 233. Skrátenie pracovného času
 234. nízky dôchodok
 235. Pridavky na dieta po ukonceni VS
 236. oddiel VI. ročného zúčt. ZP
 237. Oznamovacia povinnost zamestnavatela
 238. RZZP-2 dni neprihlásený
 239. deny vymeriavaci zaklad pre dochodcu
 240. RZZP -Zamestnávateľovi len list SA alebo komplet?
 241. odvolanie z dovolenky
 242. zárobok študenta VŠ
 243. Nástup do práce
 244. SZČO a brigadnik
 245. Nerovnomerne rozdelený pracovný čas
 246. ako rozviazat prac pomer ked zamestnavatel nie je zastihnutelny?
 247. RZZP - Základ dane
 248. Zamestnanec + SZČO (strata) RZZP
 249. RZZP - cena za spracovanie
 250. SZCO - 1.rok - oznam. povinnosti