1. Mzda v programe MRP a prestoj v práci (2 replies)
 2. mesačný prehľad daň nula - správnosť prehľadu na odoslanie (2 replies)
 3. Musia sa nároky za nadčasy vyplácať až po skončení u zamestnávateľa stanoveného pružného pracovného obdobia? (0 replies)
 4. Daňový bonus (1 replies)
 5. narok na dovolenku pocas roka (3 replies)
 6. Nadčas_zaokrúľovanie (1 replies)
 7. Zamestnanec s nepravidelným príjmom (5 replies)
 8. dohoda pracovný čas a rozsah (4 replies)
 9. Dohoda o brigádnickej práci študenta - ukončenie VŠ (12 replies)
 10. Oprava mzdy treba poslať opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch? (2 replies)
 11. Ako urobiť poisťovne ak bol ukončený prac.pomer k 30.6. a po vyplatnom termíne bola priznaná odmenu, ktorú treba vyplatiť? (5 replies)
 12. Spoločná domácnosť (9 replies)
 13. narok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 14. Zrážka zo mzdy - nedodržanie rýchlosti vozidla (6 replies)
 15. zrázky zo mzdy a vyzivovane osoby (1 replies)
 16. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (0 replies)
 17. Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie (3 replies)
 18. Riaditeľ ZŠ príplatok za prácu nadčas (1 replies)
 19. Môžem mať mandatnu zmluvu popri urade prace? Aké sú povinosti? (10 replies)
 20. Nárok na MD od dvoch zamestnávateľov (1 replies)
 21. Zamestnanec v slovenskej firme pracujúci v Nemecku (8 replies)
 22. Môžem byť na úrade práce a zároveň mať SRO? (2 replies)
 23. Daňový bonus na dieťa (5 replies)
 24. priemer na dovolenku - ako sa počíta? (2 replies)
 25. Predaj firmy - pracovné zmluvy (8 replies)
 26. ako vypočítať exekučné zrážky keď mám aj prednostnú aj neprednostnú pohľadávku? (5 replies)
 27. Dohodar - nepravidelny prijem - vyska VZ do SP (1 replies)
 28. Pracujuca invalidna dochodkyna (1 replies)
 29. odstupne po skonceni pracovneho pomeru a odvody (12 replies)
 30. Narok na dovolenku (2 replies)
 31. dohoda na viac ako 12 mesiacov (14 replies)
 32. vzdanie sa nároku na preplatenie dovolenky (9 replies)
 33. Aka je lehota na dorucenie vypovede zo strany zamestnavatela? Su rovnake podmienky pri vypovedi ako pri okmazitom skonceni PP? (3 replies)
 34. Ako môžem ukončiť dohodu o pracovnej činnosti s človekom po porážke? (4 replies)
 35. Zaratavaju sa dni, vikendy pocas ocr do pracovneho fondu? (9 replies)
 36. Aká sa minimálna hod.sadzba pri Dohode o brig.pr.študentov? (1 replies)
 37. Pracovný pomer na dobu určitú a PN (1 replies)
 38. Vyska mzdy (8 replies)
 39. Vyska odvodov (4 replies)
 40. Reťazový pôrod a nárok na dovolenku (8 replies)
 41. ID (6 replies)
 42. praca cez sviatky 25.12.,26,12.,1.1.,velkonocna nedela (4 replies)
 43. Exekucia zamestnanca na Dohodu o prac.cinnosti (3 replies)
 44. Dohoda o pracovnej činnosti-odvody (2 replies)
 45. Danovy bonus na dieta za jeden mesiac. (4 replies)
 46. Pravdepodobny zarobok (1 replies)
 47. Skrátenie pracovného úväzku - rozviazanie pracovného pomeru. (3 replies)
 48. Definícia pojmu "týždenne" pri dohodách. (3 replies)
 49. Ako môžem zamestnať cez prázdniny absolventa základnej školy, ktorý už dovŕšil 15 rokov a je prijatý na strednú školu? (16 replies)
 50. Preradenie do nizsej platovej triedy pocas rodicovskej dovolenky (0 replies)
 51. Práca vo sviatok (6 replies)
 52. dlhodobo nezamestnany - splnenie podmienok (0 replies)
 53. rodinné prídavky (12 replies)
 54. Ukoncenie PP (3 replies)
 55. Z čoho sa počíta predčasný dôchodok? (1 replies)
 56. Má zamestnávateľ právo nedať mi výplatu??? (7 replies)
 57. začiatok pracovného pomeru počas trvania Pn nad 10 dní (1 replies)
 58. Uplatnenie NČZD u dôchodcu (3 replies)
 59. Dohoda o brigádnickej práci študenta 3. stupňa VŠ (2 replies)
 60. Subeh vypovede a ustnej dohody o skonceni pracovneho pomeru (3 replies)
 61. Text výpovede dohodou podľa §60 spochybnený zamestnávateľom. (12 replies)
 62. Ziadost o znizenie pracovneho uvazku (7 replies)
 63. Môže zamestnanec v lete žiť v zahraničí a pracovať zdomu? (5 replies)
 64. Subeh MD a DVP z pohladu odvodov (4 replies)
 65. Zánik firmy,PN ........dohoda o rozviazaní pracovného pomeru (9 replies)
 66. Aké musí spĺnať požiadavky na výpoveď s odstupným občan SR, ktorý pracuje v českej firme? (4 replies)
 67. Sociálna poisťovňa výkaz poistného nepravidelný príjem - (0 replies)
 68. Dohodár s nepravidelným príjmom a PN (3 replies)
 69. Zrusenie zmluvy s DDS v TB (0 replies)
 70. Práca popri rodičovskom príspevku (7 replies)
 71. Nariadeny nadcas a navsteva lekara (5 replies)
 72. učiteľ a nárok na dovolenku (16 replies)
 73. Štatút študenta pri opakovaní štátnej skúšky (6 replies)
 74. Ako vypočítam Fluktuáciu (1 replies)
 75. dohoda o brigadnickej práci študenta a živnosť (1 replies)
 76. Zmena úväzku. (4 replies)
 77. Krátenie dovolenky pri PN (1 replies)
 78. Prepoistenie do ČR (2 replies)
 79. Mozna skoda sposobena zamestnavatelovi pri DoVP (2 replies)
 80. Zamestnanecke akcie - nepenazny prijem (0 replies)
 81. Štátny zamestnanec- narok na dovolenku (3 replies)
 82. Zamestnanie pracovníka len na jeden mesiac - je lepšia pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce? (2 replies)
 83. Vypoved pocas trvania Rodicovskej dovolenky (2 replies)
 84. Ak nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, musí mi dať zamestnávateľ výpoveď? (7 replies)
 85. Rozhodné obdobie pre materské. (2 replies)
 86. Výpoveď z org. dôvodov (4 replies)
 87. Navrat otca po materskej dovolenke (3 replies)
 88. nárok na dovolenku po rodičovskej (11 replies)
 89. Príplatok za sťažený výkon (3 replies)
 90. Student a odvodova vynimka (10 replies)
 91. Cestovné náhrady - auto spoločníka/konateľa použité v s.r.o. (0 replies)
 92. výpoveď vrámci skúšobnej doby počas zahraničnej pracovnej cesty (8 replies)
 93. dohoda o PČ - nenastúpenie prvý deň a rovno PN (0 replies)
 94. DoBPŠ_dojednaná pracovná úloha (4 replies)
 95. Ako vypočítam roky? (4 replies)
 96. Zaokrúhlenie dovolenky (2 replies)
 97. príspevok zo sociálneho fondu pozostalým zosnulého zamestnanca (4 replies)
 98. Aká je výška pokuty za nedodržanie výpovednej doby? (8 replies)
 99. Platenie poistného pri súbehu dobrovoľného dôchodkového poistenia a zamestnania (6 replies)
 100. Doručenie výpovede (8 replies)
 101. Zlučovanie materskej školy. (0 replies)
 102. dodatok k HPP zmena doby urcitej? (17 replies)
 103. Mínusová hrubá mzda - prečerpaná dovolenka (6 replies)
 104. Môžem dostať výpoveď ? (5 replies)
 105. Neplatene volno (2 replies)
 106. PN, dovolenka a možný koniec PP (3 replies)
 107. Uzavretá pracovná zmluva - ako ju zrušiť ešte pred dňom nástupu (3 replies)
 108. klzave voľno pri nerovnomernom prac. čase (2 replies)
 109. Je možné vrátenie odvodov sociálnou poisťovňou? (2 replies)
 110. Aká je maximálna celková mesačná výška odvodov v roku 2017 pri dohode o pracovnej činnosti (administratívna činnosť) v trvaní 12 mesiacov a v rozsahu 8 hodín týždenne pri minimálnej mzde? (0 replies)
 111. Zmena nadriadeného (9 replies)
 112. Môže uchádzačka o prácu mať DoVP u zamestnávateľa na 40dní, kde pred registráciou na UPSVaR pracovala brigádne ako študentka? (4 replies)
 113. Žiadosť o invalidný dôchodok, ako požiadať? (2 replies)
 114. Minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ako na ne? (3 replies)
 115. exek.zrážky (2 replies)
 116. Otec pracujúci na HPP, poberajúci matersky príspevok a nahrada prijmu pocas DNP (13 replies)
 117. Môže zamestnávateľ neuznať priepustku od lekára ak nie je na nej vyznačený čas ale len dátum? (25 replies)
 118. Nárok na opätovnú dávku v nezamestnanosti (2 replies)
 119. Dokumenty v xls (0 replies)
 120. Potvrdenie ZĽa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti? (4 replies)
 121. Vymeriavací základ PN zamestnanec? (3 replies)
 122. Pravdepodobný vymeriavací základ pri reťazovej materskej určím z platu dojednaného v zmluve, alebo skutočne dosiahnutý priemer pred prvou materskou? (15 replies)
 123. pracovný čas u poberateľa invalidného dôchodku (11 replies)
 124. Pracovná cesta počas skúšobnej doby (2 replies)
 125. Daňový bonus na dieťa ktoré nežije s daňovníkom v spoločnej domácnosti. (2 replies)
 126. Zamestnávateľ mi ukrátil dovolenkový príspevok nakoľko som vo výpovednej lehote. Má na to právo? (2 replies)
 127. potrebuje szčo ako konzultanta odborneho kuchara, v pripade kuchara szčo bude odmena za pracu faktúra? (2 replies)
 128. potrebujem poradit pri opätovnom prihlaseni szčo do portálu dôvery (1 replies)
 129. Aktuálny (podľa možnosti bezplatný, neobmedzený počtom použití) formulár zápočtu rokov, kde ho nájsť ? (6 replies)
 130. Agentura Sia Facillity (0 replies)
 131. patrí daňový bonus aj v mesiaci keď dieťa dokončí školu? (6 replies)
 132. bonus versus medziročník (6 replies)
 133. Má nárok na zamestnaneckú prémiu ? (2 replies)
 134. Musí mať každý zamestnanec podpísanú náplň práce? (1 replies)
 135. Mala by som dostať zaplatený nadčas za tábor s deťmi? (4 replies)
 136. Neplatene volno, §136 Zz a odvody (1 replies)
 137. Školenie a nemožnosť ukončiť PP zo strany zamestnanca (1 replies)
 138. ake su podmienky pri predlženej neplatenej rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 139. Určenie pracovného úväzku (8 replies)
 140. Exekučne zrážky (1 replies)
 141. Má sa moja kamarátka hlásiť na úrad práce, ak ju nezobrali na VŠ a pritom pracuje na dohody? (1 replies)
 142. zneuzitie paragrafu od lekara (31 replies)
 143. Pracovne volno? (6 replies)
 144. Mzdy v MRP K/S (0 replies)
 145. Odhláška z poistovní (11 replies)
 146. Dohoda o pracovnej činnosti na základe predloženého pobytového preukazu občana EÚ (7 replies)
 147. Vyradenie z UP (3 replies)
 148. Vypovedna lehoda pri zastupe pocas RD (1 replies)
 149. Práca vo sviatok_Mesačne odmeňovaný zamestnanec (6 replies)
 150. Opakovaný pracovný pomer a exekúcie. (4 replies)
 151. Doplatok do minimalnej mzdy (2 replies)
 152. Okamžité skončenie p.p. pri zmene kolektívnej zmluvy (štátna služba) (1 replies)
 153. DVP pravidelny prijem - register poistovni (1 replies)
 154. Neplatenie hodín (9 replies)
 155. Zodpovedná osoba (4 replies)
 156. Nárok na daňový bonus na osvojené dieťa po skončení strednej školy a dovŕšení 18 rokov (1 replies)
 157. Nenastúpenie do práce a odchod do zahraničia (4 replies)
 158. Môžem dostať príspevok na mobilitu? (1 replies)
 159. Nárok manžela na paragraf pri sprevádzaní syna k lekárovi počas MD manželky (12 replies)
 160. Zápisnica škodovej komisie (3 replies)
 161. Pracovná doba 1 hodina denne (3 replies)
 162. Vrátené poistné (5 replies)
 163. Poberanie materskej a rodičovskej (0 replies)
 164. úprava prac.času počas leta (0 replies)
 165. nepreplatena dovolenka (6 replies)
 166. Odhlasovanie zo SP (2 replies)
 167. Je protizákonné, pokiaľ zamestnancovi, ktorý nevyužije teplý obed, ktorý zabezpečujeme pre zamestnancov, nedáme stravný lístok? (38 replies)
 168. Podpisanie dodatku k PZ pocas PN (7 replies)
 169. príspevok od štátu pri najdeni prace (12 replies)
 170. 3.kategórie rizikových prác a III.pilier (4 replies)
 171. Zodpovedný zástupca a jeho mzda (4 replies)
 172. Ako ukončiť pracovný pomer po uznaní za invalida nad 70% (1 replies)
 173. Môžem podpísať novú pracovnú zmluvu počas mojej Pn-ky z dôvodu zmeny firmy (4 replies)
 174. Ukončenie PP počas trvania rodičovskej dovolenky (11 replies)
 175. Praca na dohodu a vypovedna lehota (2 replies)
 176. ako napísať výpoved zo zdravotných dôvodov? (2 replies)
 177. Dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 178. Lekarka tvrdi, ze musim ukoncit PN (7 replies)
 179. Daňový bonus - práca (2 replies)
 180. Dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 181. Odborná prax žiaka a DoBPŠ (2 replies)
 182. výpočet dovolenky (2 replies)
 183. Nárok na dovolenku špeciálneho pedagóga v dss (8 replies)
 184. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane? (2 replies)
 185. Živnosť súčasne s Prac. zmluvou (5 replies)
 186. Evidencia dochadzky - homeoffice (3 replies)
 187. prenajaté osobné auto a 1% (1 replies)
 188. exekučný príkaz na zamestnanca - začiatok exekučných zrážok (1 replies)
 189. Ako sa mi vypočíta materská keď sa vraciam z rodičovskej do TPP a nastupujem na MD o znovu o 5 mesiacov? (3 replies)
 190. Čerpanie paragrafu dva dni po sebe (5 replies)
 191. odpracovaný sviatok (3 replies)
 192. ako postupovať pri preplácaní nevyčerpanej dovolenky po skončení PP (1 replies)
 193. Z rodičovskej na materskú (1 replies)
 194. Môže zamestnanec, ktorý mal pracovať vo sviatok aj pracoval, rozhodnúť, že namiesto príplatku 50 % za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok ? (4 replies)
 195. dohodár + evidovaný na ÚP (16 replies)
 196. exekučné zrážky - výživné (3 replies)
 197. Preplatenie zostatkovej dovolenky pri ukončení PN a zároveň prac. pomeru (2 replies)
 198. Preplatený príjem po ukončení PP a ELDP (0 replies)
 199. Odvody zamestnanca - spoločník s podielom 50% (0 replies)
 200. DOBPŠ a pracovný čas (2 replies)
 201. Práca vo sviatok_služobná cesta (2 replies)
 202. Môže dostať zamestnanec výpoveď, ak zastupuje zamestnankyňu počas rod. dovolenky? (4 replies)
 203. Čo treba spľňať pri čiastočnej invalidite keď som SZČO a neplatila sociálne? (23 replies)
 204. szčo + zamestnanie odvody (8 replies)
 205. Ukončenie PP dohodou, nárok na odstupné či odchodné (5 replies)
 206. ELDP (6 replies)
 207. Rodičovská dovolenka, dieťa v MŠ a iný prac. pomer (0 replies)
 208. Rodné číslo zamestnanca na pracovnoprávnych dokumentoch (2 replies)
 209. Môže študent pracovať na TPP? (5 replies)
 210. Zvysenie materskeho - sposob (12 replies)
 211. Materské z dvoch zamestnaní (6 replies)
 212. 3. kategoria rizikových prác - priplatky, 3.pilier? (5 replies)
 213. Príplatok za riadenie (0 replies)
 214. Preplatenie sviatkov (5 replies)
 215. druhá atestácia - dátum preradenia do vyššieho platového stupňa (0 replies)
 216. Je možné že nemá zamestnanec nárok na dovolenku lebo rok bol na PN? (6 replies)
 217. Ako postupovať pri zamestnankyni ktorá nekomunikuje so zamestnávateľom? (3 replies)
 218. DoBPŠ a štatút študenta (0 replies)
 219. Bude vyradený uchádzač o zamestnanie z ÚP po 09.06..2017? (2 replies)
 220. Dohodári evidovani na úrade práce (2 replies)
 221. DoBPŠ a odpracované hodiny (2 replies)
 222. stále pracujem a začal som zároveň poberať dôchodok mám nárok na odstupné ? (5 replies)
 223. Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD po PN+MD+RD (1 replies)
 224. Mám nárok na vyššiu materskú ako minimum? (6 replies)
 225. Nelegálne zamestnávanie - výpomoc dcéry na rodičovskej dovolenke u matky SZČO (2 replies)
 226. Musí sa prihlásiť dohodár (nepravidelný príjem) do ZP keď odpracoval 3 dni v mesiaci, ale nejde mať vyplatenú odmenu za tento mesiac? (0 replies)
 227. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky (5 replies)
 228. Zákaz predaja počas sviatkov po novom (3 replies)
 229. Zmenoví pracovníci a ľubovoľné prehadzovanie zmien (4 replies)
 230. Môže sa absolvent VŠ zaregistrovať na UPRSV na 6 dní, ak si našiel po 6. dňoch zamestnanie? (6 replies)
 231. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 232. Uvoľnenie zamestnanca na zastupiteľstvo-funkcia poslanec (2 replies)
 233. prehľad o zrazených preddavkoch (0 replies)
 234. Ukončenie PP na dobu určitú počas tehotenstva na PN (4 replies)
 235. Invalidný dôchodok (1 replies)
 236. DVZ pre náhradu príjmu, neodpracovaných 90 dní, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (0 replies)
 237. gastráče - 55%ceny obeda do výplaty (2 replies)
 238. PNka začiatok a koniec (3 replies)
 239. Môže mladistvý brigádovať v pohostinstve? (5 replies)
 240. Z rodičovskej spat do TPP ale pred nastupom neplanovana gravidita. Chcem do porodu pracovat, je to mozne? (4 replies)
 241. Sociálna poisťovňa - opravy RL FO (0 replies)
 242. Vymeriavací základ pri materskej dovolenke (4 replies)
 243. Výpočet denného vymeriavacieho základu na nemocenské (11 replies)
 244. Je možné predlžiť dohodu o vykonaní práce? (1 replies)
 245. zamestnávanie cudzincov cez agentúru (0 replies)
 246. Stravné karty (4 replies)
 247. Výpoveď § 63 ods.1 b) (6 replies)
 248. Zaplatenie odvodov popredu (0 replies)
 249. Ukončenie PN a nasledne ukončenie PP dohodu (0 replies)
 250. dovolenka pri skrátenom pracovnom čase (4 replies)