PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Co s dovolenkou pri vypovedi?
 2. Výpočet exekučnej zrážky
 3. odpocitatelna položka ZP
 4. Predĺžená rodičovská dovolenka
 5. Môžem pracovať na dohodu ak chcem ist na neplatenu rodičovsku dovolenku?
 6. Zahraničný zamestnanec- súbežné vykonávanie činnosti v dvoch členských štátoch
 7. dávka v nezamestnanosti po ochrannej dobe
 8. Zaradenie do platovej triedy
 9. dve exekucie za sebou
 10. Výpočet materskej?
 11. DoBPŠ_bakalár
 12. praca pocas rodicovskej dovolenky
 13. Nevyplatena nahrada mzdy pri PN a okamzite skoncenie PP
 14. Príspevok na DDS vo verejnej správe
 15. Zákonník práce §141 2a)1
 16. Starobný dôchodok, pracovný pomer, odvody
 17. Vypoved
 18. Vzor žiadosti vrátenia poistného ZP (VŠZP) pri spätnom priznaní ID .
 19. Neplatené voľno
 20. Dovolenka za tento rok
 21. PN-práceschopný od soboty
 22. odchodné
 23. Zamestnanci chranenej dielne
 24. Aky max. pocet odprac. hodin moze brigadni odpracovat, pokial ma 2 dohody o briganickej praci studenta?
 25. Dlhodobá PN
 26. Dostanem materskú z obidvoch príjmov?
 27. NČZD na rok 2017 - pracujúci dôchodca.
 28. Náhradné plnenie - oneskorené podanie, prejde to?
 29. Predlžuje sa výpovedná doba o počet dní, ktoré som bola práceneschopná?
 30. Nárok na odstupné
 31. nárok na materské z druhého zamestnania
 32. Príplatok za sťažený výkon - prepočítavať podľa min.mzdy pri 37,5 hod.úväzku
 33. Pracovný pomer na dobu určitú a zastupovanie počas pn opakovane
 34. Z čoho sa vyráta materská?
 35. rodinný príslušník ako vypomáhajúca osoba
 36. Ako prerobiť dokument, kde zamestnanec svojim podpisom súhlasi so spracovanim uvedenych osobnych udajov /meno, priezvisko, adresa, ci slo uctu, deti, a pod./ podla par 122/2013?
 37. Ako zabrániť tomu, aby zamestnanci si navzájom nekradli jedlo z chladničky?
 38. Výsluhový dôchodca - odvody
 39. Povinnosti matky pri nástupe otca na materskú dovolenku.
 40. Zamestnávateľ mi prikázal vykonávať práce, ktoré nemám v pracovnej zmluve.
 41. miesto gastrolískov hotovosť do výplaty
 42. Musím sa po ukončení VŠ hlásiť na úrade práce, aj keď od nasledujúceho dňa mám prácu na polovičný úväzok?
 43. Preplatenie dovolenky pocas PN
 44. Zamestnat na dohodu byvaleho pracovnika
 45. nárok na odstupne pri vypovedi kvoli stahovaniu
 46. Dohoda o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca a vyplatenie dovolenky
 47. Potvrdenie_priemerný čistý mesačný príjem
 48. Výpoveď počas PN
 49. Pn počas TPP a DOPČ sucasne
 50. Polovičný prac.úväzok
 51. Preradenie v praci a alkohol u buduceho nadriadeneho
 52. PN ochranná doba a podpora v nezamestnanosti
 53. Môže predávať osoba do 18 rokov v bufete, kde sa predáva aj alkohol ?
 54. Práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky
 55. Dohody po 1.5.2017
 56. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016
 57. Ochrana osobných údajov
 58. Podpora v nezamestnanosti a rodičovská dovolenka
 59. Evidencia dochádzky
 60. omylom RLFO odhláška zo SP
 61. Mzdy v štát.správe...
 62. Môžem napísať k dohode o vykonaní práce dodatok?
 63. Splname podmienku pre poskytovanie penazneho prispevku podla par. 152 ods. 6 ZP?
 64. Rozviazať pracovný pomer so zamestnancom - starobným dôchodcom
 65. Prenájom nehnuteľnosti a úrad práce
 66. Služobná cesta
 67. Prijem na dohodu a popri davkach v hmotnej nudzi
 68. polovicny uvazok a mesacný daň. bonus
 69. exekucia a zrazky zo mzdy
 70. Absencia
 71. Kedy mi musí zamestnávateľ dať zmluvu na dobu neurčitú?
 72. Výška mzdy
 73. Ako vyplniť oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona?
 74. Ako vypočítať exekučnú zrážku zamestnancovi na dohodu o vykonaní práce, ktorý zároveň poberá invalidný dôchodok?
 75. Účtovníčka na 4 hodiny denne - mzda alebo živnosť
 76. Pracovný úraz
 77. Môže mi niekto polopate vysvetliť obmedzenie DVZ pre PN?
 78. Výpoveď zo strany zamestnávateľa bez vyplatenia mzdy
 79. Vypoved po ukonceni PN
 80. Podľa čoho sa určuje výška nemocenskej dávky?
 81. Práca vodiča v noci zo SR do HU a späť
 82. hospitalizacia pocas evidencie na up
 83. odchodné - žiadosť v správnom termíne?
 84. Odvody pri príjme za patent
 85. Materská dovolenka
 86. Nárok na dovolenku počas PN
 87. Ako mi zaratat pracu nadcas vo sviatok?
 88. Živnostník na rodičovskom príspevku
 89. Dohoda a UPSVaR
 90. Ako legalne moze FO poskytnut jednorazovu sluzbu v domacnosti inej FO?
 91. Preplatenie dovolenky po PN
 92. Vypoved
 93. Znizenie PU
 94. Výpoveď pre nadbytočnosť - konkurzné konanie,nárok na dávku v nezamestnanosti
 95. Ide o hrubé porušenie alebo menej závažne porušenie pracovnej disciplíny?
 96. Daňový bonus zamestnanca
 97. sviatky preplatene mesacnou mzdou vs. priemer
 98. exekucne zrazky a ukoncenie
 99. Návšteva lekára zamestnanca a zisťovanie zamestnávateľa
 100. Dovolenkový priemer
 101. Je nárok na ročný daňový bonus??
 102. Nastavenie odvodov do ZP a SP za dohodára s pravidelným príjmom v MRP Mzdy a personalistika
 103. Nadcasy a ich vyplacanie
 104. ELDP - počíta sa do VZ vyplatená dovolenka?
 105. Dohoda po 1.5.2017 a UP
 106. zakaz čerpania dovolenky?
 107. Ine pohladavky - exekucia
 108. Kedy vyradia uchádzača o zamestnanie, ak bude pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá začala od 1.4.2017?
 109. Musím vyplniť Informačnú kartu pre stazistu z krajiny v eu, ktory u nas ma staz a odovzdat upsvar-u?
 110. Koľko môže pracovať na dohodu dôchodca.
 111. davky pn
 112. Nárok na DPPN a nemocenské?
 113. Základná nepostihnuteľná suma pri exekúcií
 114. Daňový bonus a zanechanie štúdia
 115. Kedy moze zena nastupit do prace po skonceni rodicovskej dovolenky?
 116. výpočet odvodu do zp u viacnásobného dohodára u jedného zamestnávateľa.
 117. Práca na dohodu po 1.5.
 118. Dohoda o pracovnej činnosti
 119. Ma pravo mi zamestnavatel zaplatit menej hodin ako som realne odrobila?
 120. aký je fond pracovného času v nepretržitej prevádzke pri 37,5 hod týždni, smeny 11,5 v apríli 2017,
 121. Pn-z čoho sa vypočíta?
 122. Nezdaniteľná časť na manželku, otec poberá materskú
 123. Zamestnávanie: konateľ a zamestnanec v jednej osobe...
 124. prechod z dohody na TPP a datumy v prihlaske do socialnej poistovne
 125. môže byť zmluva pracovná pre evidované na úrade práce aj na 1 hodinu denne??
 126. Zabudla som odhlásiť po roku študenta zostal stále prihlásený aj keď mal mať novú zmluvu.
 127. Výpočet dovolenky po MD a RD
 128. Výpočet nemocenskej dávky z dohody
 129. Kedy mozem ist na Pn-ku?
 130. Čerpanie obednej prestávky
 131. Bývalý zamestnanec bez ZP v SR
 132. mzda pre vypocet nadcasu
 133. Výpočet dovolenkového priemeru?
 134. Zmena v zákonníku práce od 01.06.2017 sviatky
 135. oznamovacia povinnosť pri PN
 136. Absencia+pisomne napomenutie
 137. komu dat oznamenie o ukonceni pp
 138. zamestnanec - exekúcie
 139. hlasenie
 140. Nemocenské poistenie z dohody a nárok na materské.
 141. Ako sa presne vypočítava časový fond v nepretržitej prevádzke?
 142. ukoncenie pp v skusobnej dobe
 143. RZD a daňové priznanie za toho istého zamestnanca súčasne
 144. referencie pocas trvania pracovneho pomeru?
 145. Zamestnanecká rada
 146. porusenie prac. discipliny
 147. Zamestnanie po 1. 5. 2017
 148. mamička na materskej dovolenke a práca na dohodu
 149. Elektronická výplatná páska
 150. Musí sa robiť dodatok k pracovnej zmluve pri zmene mena? (sobáš)
 151. Opätovne uzavretý pracovný pomer
 152. Zamestnankynu, ktora bola PN, sme prepustili v skusobnej dobe, ona nam nasledne poslala tehotens.kniz. Sme ako firma pravne ok?
 153. Študentka zo Srbska, s povolením na pobyt v SR je z daňového hľadiska čo? Ideme s ňou robiť dohodu o BPŠ tak potrebujem info a už som s tých daní .....
 154. PN-ka na poslednú chvíľu?
 155. zaokrúhľovanie osobných ohodnotení
 156. Nariadeny nadcas- zamestnanec nenastupil na zmenu
 157. PZ s cudzincom
 158. Na internú smernicu zahrnujucu podmienky nadcasu do vysky 400 hodin v ramci kalendárneho roka mozem len dohodnut so zamestnaneckou radou?
 159. Dohodar, ktorý má dohodu od 1.1.2017, doteraz odrobil 24 dní, môžem s ním ukončiť dohodu a urobiť novú podľa nového zákona?
 160. Opätové predĺženie pracovného pomeru
 161. Ako platiť príplatky za rizikové pracovisko?
 162. Ako je to možné, že dôchodok nepresahuje životné minimum?
 163. Stupen narocnosti prace
 164. Nedoplatok z ročného zúčtovania dane a 2%
 165. 1/4 úväzok a zdravotné odvody
 166. Druhá materská s dieťaťom
 167. Zmena zamestnávateľa a dovolenka
 168. Výpoveď daná zamestnancom
 169. odhlasenie zo zdravotnej poistovne počas pracovneho pomeru
 170. Čistý príjem_zrážky za stravné lístky
 171. Obnova Dohody po 40tich dnoch u toho isteho zamestnavatela
 172. Podporné obdobie pri PN
 173. Zmena zameškaná po sviatkoch a náhrada mzdy za veľkonočný piatok
 174. práca na zmeny - pracovná zmluva
 175. UoZ a dohody od 1.1.2017-aký bude postup
 176. zvysenie vyzivneho
 177. dokedy je termín na vrátenie preplatku z DU
 178. ked je pracovná zmluva na dobu určitú jeden rok,aká najdlhšia výpovedná doba môžebyť
 179. Priplatky za soboty a nedele
 180. Moze zamestnavatel ukoncit PP kvoli OCR?
 181. Trvá dohoda o vykonaní práce
 182. Zrážka na základe dohody a exekúcia.
 183. Maju zamestnanci narok na priplatok za pracu vo sviatok, ak tam mali presunute zmeny?
 184. Ako má správne vyzerať organizačná štruktúra?
 185. MRP Daňový bonus
 186. Ukončenie dohody o brig.praci študenta a urad prace
 187. Zákon platný od 01.05.2017
 188. Môžem dostať odmenu pri príležitosti jubilea 50 rokov vo výške 1 funkčného platu v oboch zamestnaniach vo verejnom záujme, v ktorých pracujem?
 189. Alkohol a výpoveď
 190. Čo mám predložiť zamestnávateľovi ak mi bol priznaný invalidný dôchodok?A rozhodnutie ešte nemám...
 191. Urad prace, forex.
 192. Práca vo veľkonočnú nedeľu- patrí príplatok za sviatok??
 193. Má invalidný dôchodca po odpracovaní 8 rokov v chránenej dielni nárok na podporu v nezamestnanosti po zrušení chránenej dielne?
 194. Dohoda a vyradenie z UP + ZP
 195. Vydanie certifikatov po ukončeni pracovneho pomeru
 196. Nepeňažný príjem zamestnanca, ako účtovať?
 197. okamžité skončenie pracovného pomeru
 198. Výpočet materskej SZČO
 199. ELDP - dohodár s nepravidelným príjmom
 200. Odhlásenie zamestnávateľa z DZČ (DÚ) - kedy?
 201. Manželka nastupuje do zamestnania po rodičovskej dovolenke, je povinná vyčerpať riadnu dovolenku, na ktorú jej vznikol nárok počas materskej dovolenky (8mesiacov)? Zamestnávateľ jej to nariaďuje.
 202. Som DPN, zamestnávateľ sa ruší, ako ďalej
 203. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 204. Materska a jasle - je mozny subeh?
 205. Oprava OZ + MV vo VŠZP - potrebujem pomôcť s vyplnením.
 206. Ako vyzerá rokovací poriadok zamestnaneckej rady?
 207. nárok na nezdaniteľnú časť - invalidný dôchodca
 208. Dovolenkový priemer
 209. Ako ukončiť PP so zamestnancom s PZ na dobu neurčitú.
 210. ustanovený týždenný čas
 211. Vyčerpanie dovolenky.
 212. Mám sa zúčastňovať štipendijnej praxe napriek tomu, že som PN?
 213. Human - neplatí garančné poistenie - kde sa zadáva?
 214. Sezónna práca?
 215. Nočné zmeny
 216. Môže zamestnávateľ vyplácať cez mzdu príspevok na pranie oblečenia zamestnancovi?
 217. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 218. Náhradné voľno poskytnuté vopred
 219. Brigádnik a cestovne
 220. Aký vymeriavaci základ na materskú?
 221. Preradenie zamestnanca na ine miesto vykonu prace
 222. Exekučná zrážka z odstupného
 223. Vypláca soc.poisťovňa invalidný dôchodok aj počas práceneschopnosti?
 224. Olymp a DDS
 225. Ukončenie RD cez sviatok
 226. Preplatok na dani sa pocita k cistej mzde pre vypocet exekucie?
 227. Nadčas a zamestnanecká rada
 228. Podporná doba - 52 týždňov PN
 229. § 48 ods. 4 ZP
 230. Dobrovoľne nezamestnaný + evidencia na úrade práce
 231. Aké sú moje možnosti, ak by som chcela ukončiť pracovný pomer skôr ako je moja výpovedná lehota?
 232. priepustka
 233. Plat za prácu nadčas a navýšenie mesačných príplatkov
 234. Dodatočné daň. priznanie zamestnanca
 235. Nárok na odstupné.
 236. Nedoplatok na SP
 237. Evidencia na UP po ukonceni jedneho zamestnania z dvoch
 238. Odstupné
 239. Príplatok za prácu nadčas Nocnej zmene
 240. Zdravotné poistenie dohodára - európsky poistenec
 241. PN - povinnosti zamestnávateľa
 242. odvody z odstupného
 243. Je príspevok zo SF oslobodený od dane oslobodený aj od odvodov?
 244. Ako vypočítam náhradu mzdy ak bola čerpaná dovolenka?
 245. Materská a reťazový pracovný pomer - áno alebo nie?
 246. výpoveď-zrušenie prevádzky
 247. Narok na odstupné po 6rokoch práce na základe zlého zdravotného stavu?
 248. stravné lístky pocas PN
 249. Na čo mám nárok?
 250. Výška zrážok v konkurze