1. Školenie a nemožnosť ukončiť PP zo strany zamestnanca (1 replies)
 2. ake su podmienky pri predlženej neplatenej rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 3. Určenie pracovného úväzku (8 replies)
 4. Exekučne zrážky (1 replies)
 5. Má sa moja kamarátka hlásiť na úrad práce, ak ju nezobrali na VŠ a pritom pracuje na dohody? (1 replies)
 6. zneuzitie paragrafu od lekara (31 replies)
 7. Pracovne volno? (6 replies)
 8. Mzdy v MRP K/S (0 replies)
 9. Odhláška z poistovní (11 replies)
 10. Dohoda o pracovnej činnosti na základe predloženého pobytového preukazu občana EÚ (7 replies)
 11. Vyradenie z UP (3 replies)
 12. Vypovedna lehoda pri zastupe pocas RD (1 replies)
 13. Práca vo sviatok_Mesačne odmeňovaný zamestnanec (6 replies)
 14. Opakovaný pracovný pomer a exekúcie. (4 replies)
 15. Doplatok do minimalnej mzdy (2 replies)
 16. Okamžité skončenie p.p. pri zmene kolektívnej zmluvy (štátna služba) (1 replies)
 17. DVP pravidelny prijem - register poistovni (1 replies)
 18. Neplatenie hodín (9 replies)
 19. Zodpovedná osoba (4 replies)
 20. Nárok na daňový bonus na osvojené dieťa po skončení strednej školy a dovŕšení 18 rokov (1 replies)
 21. Nenastúpenie do práce a odchod do zahraničia (4 replies)
 22. Môžem dostať príspevok na mobilitu? (1 replies)
 23. Nárok manžela na paragraf pri sprevádzaní syna k lekárovi počas MD manželky (12 replies)
 24. Zápisnica škodovej komisie (3 replies)
 25. Pracovná doba 1 hodina denne (3 replies)
 26. Vrátené poistné (5 replies)
 27. Poberanie materskej a rodičovskej (0 replies)
 28. úprava prac.času počas leta (0 replies)
 29. nepreplatena dovolenka (6 replies)
 30. Odhlasovanie zo SP (2 replies)
 31. Je protizákonné, pokiaľ zamestnancovi, ktorý nevyužije teplý obed, ktorý zabezpečujeme pre zamestnancov, nedáme stravný lístok? (38 replies)
 32. Podpisanie dodatku k PZ pocas PN (7 replies)
 33. príspevok od štátu pri najdeni prace (12 replies)
 34. 3.kategórie rizikových prác a III.pilier (4 replies)
 35. Zodpovedný zástupca a jeho mzda (4 replies)
 36. Ako ukončiť pracovný pomer po uznaní za invalida nad 70% (1 replies)
 37. Môžem podpísať novú pracovnú zmluvu počas mojej Pn-ky z dôvodu zmeny firmy (4 replies)
 38. Ukončenie PP počas trvania rodičovskej dovolenky (11 replies)
 39. Praca na dohodu a vypovedna lehota (2 replies)
 40. ako napísať výpoved zo zdravotných dôvodov? (2 replies)
 41. Dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 42. Lekarka tvrdi, ze musim ukoncit PN (7 replies)
 43. Daňový bonus - práca (2 replies)
 44. Dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 45. Odborná prax žiaka a DoBPŠ (2 replies)
 46. výpočet dovolenky (2 replies)
 47. Nárok na dovolenku špeciálneho pedagóga v dss (8 replies)
 48. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane? (2 replies)
 49. Živnosť súčasne s Prac. zmluvou (5 replies)
 50. Evidencia dochadzky - homeoffice (3 replies)
 51. prenajaté osobné auto a 1% (1 replies)
 52. exekučný príkaz na zamestnanca - začiatok exekučných zrážok (1 replies)
 53. Ako sa mi vypočíta materská keď sa vraciam z rodičovskej do TPP a nastupujem na MD o znovu o 5 mesiacov? (3 replies)
 54. Čerpanie paragrafu dva dni po sebe (5 replies)
 55. odpracovaný sviatok (3 replies)
 56. ako postupovať pri preplácaní nevyčerpanej dovolenky po skončení PP (1 replies)
 57. Z rodičovskej na materskú (1 replies)
 58. Môže zamestnanec, ktorý mal pracovať vo sviatok aj pracoval, rozhodnúť, že namiesto príplatku 50 % za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok ? (4 replies)
 59. dohodár + evidovaný na ÚP (16 replies)
 60. exekučné zrážky - výživné (3 replies)
 61. Preplatenie zostatkovej dovolenky pri ukončení PN a zároveň prac. pomeru (2 replies)
 62. Preplatený príjem po ukončení PP a ELDP (0 replies)
 63. Odvody zamestnanca - spoločník s podielom 50% (0 replies)
 64. DOBPŠ a pracovný čas (2 replies)
 65. Práca vo sviatok_služobná cesta (2 replies)
 66. Môže dostať zamestnanec výpoveď, ak zastupuje zamestnankyňu počas rod. dovolenky? (4 replies)
 67. Čo treba spľňať pri čiastočnej invalidite keď som SZČO a neplatila sociálne? (23 replies)
 68. szčo + zamestnanie odvody (8 replies)
 69. Ukončenie PP dohodou, nárok na odstupné či odchodné (5 replies)
 70. ELDP (6 replies)
 71. Rodičovská dovolenka, dieťa v MŠ a iný prac. pomer (0 replies)
 72. Rodné číslo zamestnanca na pracovnoprávnych dokumentoch (2 replies)
 73. Môže študent pracovať na TPP? (5 replies)
 74. Zvysenie materskeho - sposob (12 replies)
 75. Materské z dvoch zamestnaní (6 replies)
 76. 3. kategoria rizikových prác - priplatky, 3.pilier? (5 replies)
 77. Príplatok za riadenie (0 replies)
 78. Preplatenie sviatkov (5 replies)
 79. druhá atestácia - dátum preradenia do vyššieho platového stupňa (0 replies)
 80. Je možné že nemá zamestnanec nárok na dovolenku lebo rok bol na PN? (6 replies)
 81. Ako postupovať pri zamestnankyni ktorá nekomunikuje so zamestnávateľom? (3 replies)
 82. DoBPŠ a štatút študenta (0 replies)
 83. Bude vyradený uchádzač o zamestnanie z ÚP po 09.06..2017? (2 replies)
 84. Dohodári evidovani na úrade práce (2 replies)
 85. DoBPŠ a odpracované hodiny (2 replies)
 86. stále pracujem a začal som zároveň poberať dôchodok mám nárok na odstupné ? (5 replies)
 87. Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD po PN+MD+RD (1 replies)
 88. Mám nárok na vyššiu materskú ako minimum? (6 replies)
 89. Nelegálne zamestnávanie - výpomoc dcéry na rodičovskej dovolenke u matky SZČO (2 replies)
 90. Musí sa prihlásiť dohodár (nepravidelný príjem) do ZP keď odpracoval 3 dni v mesiaci, ale nejde mať vyplatenú odmenu za tento mesiac? (0 replies)
 91. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky (5 replies)
 92. Zákaz predaja počas sviatkov po novom (3 replies)
 93. Zmenoví pracovníci a ľubovoľné prehadzovanie zmien (4 replies)
 94. Môže sa absolvent VŠ zaregistrovať na UPRSV na 6 dní, ak si našiel po 6. dňoch zamestnanie? (6 replies)
 95. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 96. Uvoľnenie zamestnanca na zastupiteľstvo-funkcia poslanec (2 replies)
 97. prehľad o zrazených preddavkoch (0 replies)
 98. Ukončenie PP na dobu určitú počas tehotenstva na PN (4 replies)
 99. Invalidný dôchodok (1 replies)
 100. DVZ pre náhradu príjmu, neodpracovaných 90 dní, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (0 replies)
 101. gastráče - 55%ceny obeda do výplaty (2 replies)
 102. PNka začiatok a koniec (3 replies)
 103. Môže mladistvý brigádovať v pohostinstve? (5 replies)
 104. Z rodičovskej spat do TPP ale pred nastupom neplanovana gravidita. Chcem do porodu pracovat, je to mozne? (4 replies)
 105. Sociálna poisťovňa - opravy RL FO (0 replies)
 106. Vymeriavací základ pri materskej dovolenke (4 replies)
 107. Výpočet denného vymeriavacieho základu na nemocenské (11 replies)
 108. Je možné predlžiť dohodu o vykonaní práce? (1 replies)
 109. zamestnávanie cudzincov cez agentúru (0 replies)
 110. Stravné karty (4 replies)
 111. Výpoveď § 63 ods.1 b) (6 replies)
 112. Zaplatenie odvodov popredu (0 replies)
 113. Ukončenie PN a nasledne ukončenie PP dohodu (0 replies)
 114. dovolenka pri skrátenom pracovnom čase (4 replies)
 115. Môžem so zamestnancom uzavriet dohodu o skonceni prac.pomeru aj pocas PN? (4 replies)
 116. nárok na dovolenku (7 replies)
 117. PN dohodára (4 replies)
 118. Je nárok na dovolenku pred nástupom na MD? (1 replies)
 119. Môžem dať ako muž na materskej výpoveď? (1 replies)
 120. Nárok na opätovné nemocenské dávky. (4 replies)
 121. Zmení sa pracovná zmluva z doby určitej automaticky na dobu neurčitú? (1 replies)
 122. Nárok na dovolenku počas MD a RD (7 replies)
 123. Upratovačka a zdravotný preukaz (2 replies)
 124. zvýšenie mzdy zamestnancom (5 replies)
 125. Odchodné a odstupné (3 replies)
 126. Môžem zakázať zamestnancovi neísť v určitý deň darovať krv, pretože v daný deň ho tu jednoducho v praci potrebujem? (32 replies)
 127. Práca na dohodu. (6 replies)
 128. Moze byt dohoda o vykonani prace na 2 mesiace a na 350 hodin? (7 replies)
 129. Stravovanie zamestnancov - krátenie SL (0 replies)
 130. Pracujúci dôchodca_ZP (1 replies)
 131. Náhrada mzdy za sviatok. (9 replies)
 132. Ukončenie pracovného pomeru na dobu neurčitú po dvoch MD a RD (14 replies)
 133. exekúcia a daň.bonus (0 replies)
 134. Živnosť, práceneschopnosť a zdravotná poisťovňa (6 replies)
 135. odvody (2 replies)
 136. Cislovanie v registrativnom denniku? (1 replies)
 137. Ako určiť poradie exekúcie? (1 replies)
 138. PN-ka (7 replies)
 139. opakovaná evidencia na ÚP (5 replies)
 140. Daňové poradenstvo pre občanov SR pracujúcich v bezdaňovej zóne (0 replies)
 141. Skončenie jednej exekúcie, rozdelenie exekučnej sumy medzi ďalšie exekúcie (3 replies)
 142. technik BOZP na dohodu (1 replies)
 143. Výmera dovolenky a dva pracovné pomery u 1 zamestnávateľa (2 replies)
 144. Neoprávnene vyplácaný príplatok za triednictvo (1 replies)
 145. Chybný počet dní dovolenky (8 replies)
 146. skončenie pracovného pomeru na druhý deň - v skúšobnej dobe (9 replies)
 147. Ukončenie pracovného pomeru (13 replies)
 148. Co s dovolenkou pri vypovedi? (21 replies)
 149. Výpočet exekučnej zrážky (7 replies)
 150. odpocitatelna položka ZP (3 replies)
 151. Predĺžená rodičovská dovolenka (1 replies)
 152. Môžem pracovať na dohodu ak chcem ist na neplatenu rodičovsku dovolenku? (13 replies)
 153. Zahraničný zamestnanec- súbežné vykonávanie činnosti v dvoch členských štátoch (5 replies)
 154. dávka v nezamestnanosti po ochrannej dobe (4 replies)
 155. Zaradenie do platovej triedy (0 replies)
 156. dve exekucie za sebou (3 replies)
 157. Výpočet materskej? (4 replies)
 158. DoBPŠ_bakalár (7 replies)
 159. praca pocas rodicovskej dovolenky (3 replies)
 160. Nevyplatena nahrada mzdy pri PN a okamzite skoncenie PP (31 replies)
 161. Príspevok na DDS vo verejnej správe (0 replies)
 162. Zákonník práce §141 2a)1 (3 replies)
 163. Starobný dôchodok, pracovný pomer, odvody (4 replies)
 164. Vypoved (6 replies)
 165. Vzor žiadosti vrátenia poistného ZP (VŠZP) pri spätnom priznaní ID . (4 replies)
 166. Neplatené voľno (1 replies)
 167. Dovolenka za tento rok (3 replies)
 168. PN-práceschopný od soboty (13 replies)
 169. odchodné (4 replies)
 170. Zamestnanci chranenej dielne (1 replies)
 171. Aky max. pocet odprac. hodin moze brigadni odpracovat, pokial ma 2 dohody o briganickej praci studenta? (7 replies)
 172. Dlhodobá PN (4 replies)
 173. Dostanem materskú z obidvoch príjmov? (4 replies)
 174. NČZD na rok 2017 - pracujúci dôchodca. (4 replies)
 175. Náhradné plnenie - oneskorené podanie, prejde to? (0 replies)
 176. Predlžuje sa výpovedná doba o počet dní, ktoré som bola práceneschopná? (2 replies)
 177. Nárok na odstupné (2 replies)
 178. nárok na materské z druhého zamestnania (4 replies)
 179. Príplatok za sťažený výkon - prepočítavať podľa min.mzdy pri 37,5 hod.úväzku (1 replies)
 180. Pracovný pomer na dobu určitú a zastupovanie počas pn opakovane (2 replies)
 181. Z čoho sa vyráta materská? (0 replies)
 182. rodinný príslušník ako vypomáhajúca osoba (2 replies)
 183. Ako prerobiť dokument, kde zamestnanec svojim podpisom súhlasi so spracovanim uvedenych osobnych udajov /meno, priezvisko, adresa, ci slo uctu, deti, a pod./ podla par 122/2013? (0 replies)
 184. Ako zabrániť tomu, aby zamestnanci si navzájom nekradli jedlo z chladničky? (47 replies)
 185. Výsluhový dôchodca - odvody (3 replies)
 186. Povinnosti matky pri nástupe otca na materskú dovolenku. (10 replies)
 187. Zamestnávateľ mi prikázal vykonávať práce, ktoré nemám v pracovnej zmluve. (10 replies)
 188. miesto gastrolískov hotovosť do výplaty (9 replies)
 189. Musím sa po ukončení VŠ hlásiť na úrade práce, aj keď od nasledujúceho dňa mám prácu na polovičný úväzok? (8 replies)
 190. Preplatenie dovolenky pocas PN (1 replies)
 191. Zamestnat na dohodu byvaleho pracovnika (4 replies)
 192. nárok na odstupne pri vypovedi kvoli stahovaniu (2 replies)
 193. Dohoda o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca a vyplatenie dovolenky (31 replies)
 194. Potvrdenie_priemerný čistý mesačný príjem (6 replies)
 195. Výpoveď počas PN (1 replies)
 196. Pn počas TPP a DOPČ sucasne (4 replies)
 197. Polovičný prac.úväzok (3 replies)
 198. Preradenie v praci a alkohol u buduceho nadriadeneho (1 replies)
 199. PN ochranná doba a podpora v nezamestnanosti (10 replies)
 200. Môže predávať osoba do 18 rokov v bufete, kde sa predáva aj alkohol ? (1 replies)
 201. Práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 202. Dohody po 1.5.2017 (1 replies)
 203. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 (23 replies)
 204. Ochrana osobných údajov (1 replies)
 205. Podpora v nezamestnanosti a rodičovská dovolenka (15 replies)
 206. Evidencia dochádzky (0 replies)
 207. omylom RLFO odhláška zo SP (2 replies)
 208. Mzdy v štát.správe... (7 replies)
 209. Môžem napísať k dohode o vykonaní práce dodatok? (3 replies)
 210. Splname podmienku pre poskytovanie penazneho prispevku podla par. 152 ods. 6 ZP? (3 replies)
 211. Rozviazať pracovný pomer so zamestnancom - starobným dôchodcom (14 replies)
 212. Prenájom nehnuteľnosti a úrad práce (11 replies)
 213. Služobná cesta (2 replies)
 214. Prijem na dohodu a popri davkach v hmotnej nudzi (6 replies)
 215. polovicny uvazok a mesacný daň. bonus (6 replies)
 216. exekucia a zrazky zo mzdy (10 replies)
 217. Absencia (1 replies)
 218. Kedy mi musí zamestnávateľ dať zmluvu na dobu neurčitú? (6 replies)
 219. Výška mzdy (1 replies)
 220. Ako vyplniť oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona? (0 replies)
 221. Ako vypočítať exekučnú zrážku zamestnancovi na dohodu o vykonaní práce, ktorý zároveň poberá invalidný dôchodok? (1 replies)
 222. Účtovníčka na 4 hodiny denne - mzda alebo živnosť (19 replies)
 223. Pracovný úraz (5 replies)
 224. Môže mi niekto polopate vysvetliť obmedzenie DVZ pre PN? (4 replies)
 225. Výpoveď zo strany zamestnávateľa bez vyplatenia mzdy (1 replies)
 226. Vypoved po ukonceni PN (1 replies)
 227. Podľa čoho sa určuje výška nemocenskej dávky? (3 replies)
 228. Práca vodiča v noci zo SR do HU a späť (1 replies)
 229. hospitalizacia pocas evidencie na up (2 replies)
 230. odchodné - žiadosť v správnom termíne? (2 replies)
 231. Odvody pri príjme za patent (0 replies)
 232. Materská dovolenka (3 replies)
 233. Nárok na dovolenku počas PN (5 replies)
 234. Ako mi zaratat pracu nadcas vo sviatok? (0 replies)
 235. Živnostník na rodičovskom príspevku (6 replies)
 236. Dohoda a UPSVaR (6 replies)
 237. Ako legalne moze FO poskytnut jednorazovu sluzbu v domacnosti inej FO? (3 replies)
 238. Preplatenie dovolenky po PN (3 replies)
 239. Vypoved (1 replies)
 240. Znizenie PU (2 replies)
 241. Výpoveď pre nadbytočnosť - konkurzné konanie,nárok na dávku v nezamestnanosti (6 replies)
 242. Ide o hrubé porušenie alebo menej závažne porušenie pracovnej disciplíny? (4 replies)
 243. Daňový bonus zamestnanca (14 replies)
 244. sviatky preplatene mesacnou mzdou vs. priemer (1 replies)
 245. exekucne zrazky a ukoncenie (0 replies)
 246. Návšteva lekára zamestnanca a zisťovanie zamestnávateľa (29 replies)
 247. Dovolenkový priemer (4 replies)
 248. Je nárok na ročný daňový bonus?? (2 replies)
 249. Nastavenie odvodov do ZP a SP za dohodára s pravidelným príjmom v MRP Mzdy a personalistika (0 replies)
 250. Nadcasy a ich vyplacanie (5 replies)