1. BOZP v taxisluzbe (1 replies)
 2. vypoved pred nastupom otca na rodicovsku (6 replies)
 3. čo znamená veta: v dohodnutej mzde je zahrnutá mzda za prípadný nadčas za podmienok ustanovených v ZP § 121? (4 replies)
 4. HUMAN - manuál (2 replies)
 5. Sociálne a zdravotné poistenie, daňové priznanie. (5 replies)
 6. Kombinované štúdium- môžem zamestnať na dohodu o BPŠ ? (1 replies)
 7. Aký má zamestnanec nárok na dovolenku pri 4-zmennej prevádzke pri ukončenom PP a PN ? (2 replies)
 8. Exekúcia doručená 2. v poradí až po predloženej dohode o zrážkach podľa §551 OZ (5 replies)
 9. Doba určita a PN (1 replies)
 10. dohody o pracovnej činnosti (1 replies)
 11. Invalidny dôchodok a odvody (4 replies)
 12. Mám nárok na nahradu prijmu pri okamzitom skonceni PP, aj keď som bol zamestnaný menej ako 1 rok? (6 replies)
 13. Nebankovky (3 replies)
 14. závislá činnosť+živnosť-odvody (2 replies)
 15. Daňový bonus_narodenie dieťaťa (1 replies)
 16. Ako najlepšie spätne opraviť zníženú sadzbu na zdravotné poistenie? (7 replies)
 17. Dovolenka miesto sviatku (1 replies)
 18. ukoncenie RD preplatenie dovolenky odvody (0 replies)
 19. Dohoda o pracovnej činnosti a PN ( nárok na materské) (2 replies)
 20. Minimálna mzda čiastočne invalidného dôchodcu? (14 replies)
 21. dohoda a pracovný pomer (5 replies)
 22. Nárok na dovolenku po reťazovej MD/RD (3 replies)
 23. preplatenie dovolenky a RD,MD (17 replies)
 24. priznanie starobného dôchodku-vrátenie preplatku (0 replies)
 25. Nárok na dovolenku. (6 replies)
 26. ziadost o dohodu + vypoved v jednom (1 replies)
 27. Dôchodkyna - odchodné- nástup na PN (6 replies)
 28. návrat z rodičovskej dovolenky (6 replies)
 29. Ukoncenie PP na dobu urcitu dohodou? - nasledne nova zmluva (1 replies)
 30. Neplatené voľno a nárok na dovolenku (2 replies)
 31. Socialny fond a čerpanie (2 replies)
 32. Čerpanie dovolenky počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 33. oprava chybne vyučtovanej pracovnej cesty kurz (1 replies)
 34. Zahranicny zamestnavatel neodvadzal odvody ale posielal mi peniaze na ucet (0 replies)
 35. Skončenie výpovednej lehoty a PN (3 replies)
 36. nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach (7 replies)
 37. Dve PNky v rámci jedného mesiaca (2 replies)
 38. preplatenie/vycerpanie dovolenky pri MD,RD (3 replies)
 39. Pracovný pomer na dobu určitú - ukončenie (11 replies)
 40. Nárok na PN (3 replies)
 41. Nedostavanie Vyplatnej pasky a stravnych listkov (5 replies)
 42. Oznámenie nástupu na materskú dovolenku manželom (5 replies)
 43. Dohoda o vykonani prace a podpora v nezamestnanosti (5 replies)
 44. Invalidny dochodca a praca v zahranici (12 replies)
 45. Môže mi zamestnávateľ nariďovať prácu nadčas po odpracovaní 360 h nadčasov? (1 replies)
 46. Splatnosť dane z príjmu zo ZČ (3 replies)
 47. Príplatok za nočnú prácu pri 37,5 hod.týždennom prac.čase (5 replies)
 48. Vystavenie PN-ky (2 replies)
 49. 13.plat (8 replies)
 50. mzdy počas nútenej správy (1 replies)
 51. Dohoda o skončení pracovného pomeru a vysporiadaní vzájomných záväzkov (1 replies)
 52. Od kedy platia vychádzky počas PN? (4 replies)
 53. Spätné vyplatenie kreditov (0 replies)
 54. stravné lístky- daňovo uznateľný výdavok (2 replies)
 55. navýšenie náplne práce a odmena (10 replies)
 56. Nárok na podporu v nezamestnanosti (7 replies)
 57. dostal som dohodu o skonceni PP § 60 ZP (7 replies)
 58. MRP-skrátený prac.pomer a vymeriavací základ (1 replies)
 59. Dlhodobá Pn-ka + prechodky Pn na konci mesiaca. (1 replies)
 60. Vypočet kratenia dovolenky pri PN . (13 replies)
 61. Ak zamestnávateľ neukončil Dohodu o pracovnej činnosti písomnou dohodou, má povinnosť platiť odvody a mzdu až do dátumu trvania "Dohody" ? (14 replies)
 62. Mozem dat okamzitu vypoved? (2 replies)
 63. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ( 3 803,33 / 316,94 EUR ) (7 replies)
 64. Súbeh zamestnaní v dvoch krajinách EÚ - zdaňovanie (2 replies)
 65. krátenie dovolenky počas PN,MD a RP (14 replies)
 66. termín odovzdania výplatnej pásky (2 replies)
 67. Vyska odvodov do zdravotnej poistovne - prerusenie zivnosti, dobrovolne nezamestnany (5 replies)
 68. Zaradenie do 9 platovej triedy. (0 replies)
 69. žiadať o vrátenie služobného automobilu (14 replies)
 70. Môžem dve práce na dohodu vpísať do jedného ELDP? (4 replies)
 71. ziskanie max. podpory v nezamestnanosti (17 replies)
 72. exekučné zrážky (2 replies)
 73. odvodová povinnosť pri preplatení nevyčerpanej dovolenky po skončení pracovného pomeru a pri čerpaní dovolenky v pracovnom pomere (0 replies)
 74. výplatná páska (6 replies)
 75. Dovolenka miesto sviatku (9 replies)
 76. Príplatok za sviatok 17.11.2017 (1 replies)
 77. RZZP - preplatok zamestnávaľa za svojich zamestnancov (2 replies)
 78. Ukoncenie pracovneho pomeru pocas PN. (2 replies)
 79. Exekučné zrážky zo mzdy a preplatok zp (3 replies)
 80. výplatný termín (3 replies)
 81. Schvaľuje vychovávateľke v ŠKD obecné zastupiteľstvo III. pilier dôchod.sporenia? (4 replies)
 82. Platiteľ dôchodkového poistenia za osobu na rodičovskej dovolenke (3 replies)
 83. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy (0 replies)
 84. Nevyplatenie Memoranda (2 replies)
 85. szčo a pn (9 replies)
 86. Skoncenie PP a dovolenka (1 replies)
 87. Školenie zamestnanca (1 replies)
 88. Cesky zakonnik prace (5 replies)
 89. stravné prvý deň zahraničnej pracovnej cesty (1 replies)
 90. Vrátené poistné zo SP (1 replies)
 91. Koľko je primeraný počet zamestnancov na 1 mzdárku a 1 personalistku? (12 replies)
 92. Výpočet nemocenskej a materskej pri zmene práce z dohody na TPP (2 replies)
 93. zmena (4 replies)
 94. Má obsahovať spis učiteľa doklady z predchádzajúcich škôl, keďže bol stále zamestnancom školstva? (0 replies)
 95. kedy nastúpiť na materskú? (1 replies)
 96. Koľko dní dovolenky má zamestnanec ktorý nastúpi 1. februára do práce? (2 replies)
 97. Čerpanie sociálneho fondu na stravné (15 replies)
 98. DPN nového zamestnanca -výpočet (1 replies)
 99. Socialny fond - zdanenie poukážok (1 replies)
 100. rzzp za rok 2016 (1 replies)
 101. Môže konateľ a majiteľ sro poberať predčasný dôchodok? (1 replies)
 102. Stravné lístky (5 replies)
 103. vdovsky dochodok (15 replies)
 104. Odvody poistného (3 replies)
 105. Pracovný pomer na dobu urcitu (1 replies)
 106. Zmena pracovnej zmluvy (1 replies)
 107. Ziadost o SD a praca (1 replies)
 108. Zamestnanie popri živnosti: vysoké odvody? (3 replies)
 109. Zrazenie odvodov zaplatených do Čiech (4 replies)
 110. Dohoda o pracovnej činnosti (3 replies)
 111. 2 %-Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov (2 replies)
 112. Na aké príspevky mám nárok po narodení dieťaťa? (1 replies)
 113. Poskytnutie náhradného voľna a Sociálna poisťovňa (7 replies)
 114. može byt TPP a dohoda o vykonaní práce vyplatené na jednej výplatnej páske? (7 replies)
 115. Nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas - hodinova mzda (5 replies)
 116. § 134 ZP - pravdepodobný dov. priemer (0 replies)
 117. Konateľ Čech - pracovný vzťah s vlastnou s.r.o. (0 replies)
 118. Ako túto otazku posuniem na DRAK-a ? (2 replies)
 119. Pokuta (1 replies)
 120. nevyčerpaná dovolenka (1 replies)
 121. nevyčerpaná dovolenka žene na rodičovskom príspevku (1 replies)
 122. Dohoda a narok na davky v pripade choroby deti (1 replies)
 123. PN a narok na dovolenku (4 replies)
 124. Existuje zákonná lehota pre exekuciu (2 replies)
 125. Výpočet DVZ ? (7 replies)
 126. Zmena nepravidelného príjmu na pravidelný (1 replies)
 127. Doprovod s dcérou k lekárovi počas mojej PN (8 replies)
 128. Odstupne a podpora v nezamestnanosti (3 replies)
 129. Do akej platovej triedy budem zaradena? (0 replies)
 130. Aký použiť kurz ak zamestnanec vracia preplatok inej mene ako bola záloha? (4 replies)
 131. Aky je zostatok dovolenky? (7 replies)
 132. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu od 1.1.2018 (0 replies)
 133. RZ poistného za rok 2017 (2 replies)
 134. polovica dňa dovolenky (2 replies)
 135. platnost dorucenia okamziteho skoncenia pracovneho pomeru (2 replies)
 136. Pravdepodobný dovolenkový priemer (6 replies)
 137. Náhrada škody spôsobená zamestnancom (2 replies)
 138. Platová trieda zamestnanca verejnej správy (3 replies)
 139. Vypovedna doba (2 replies)
 140. SKusobna doba (7 replies)
 141. Mzdové podmienky v pracovnej zmluve (13 replies)
 142. PN-ka a TPP (3 replies)
 143. Oznamenie rusenia prac.pozicie - termin (4 replies)
 144. Cudzinec/švajčiar - dohodár - odvody - A1 (0 replies)
 145. Ukončenie PN po skončení podpornej doby a podpora v nezamestnanosti. (4 replies)
 146. Danovy bonus na dieta pre matku na rodicovskej dovolenke (9 replies)
 147. Výpoveď v zamestnaní v rámci národného projektu (3 replies)
 148. PP na dobu urcitu (2 replies)
 149. Majú opatrovateľky nárok na zvýšenie tarifného platu? (0 replies)
 150. Mzda s ocr (5 replies)
 151. Aký argument by obstál v odvolaní voči rozhodnutiu úradu prace ktorým odsúhlasil výpoveď pre zamestnanca so zníženou prac. schopnosťou? (6 replies)
 152. zrážky zo mzdy po vyhlásení konkurzu. (2 replies)
 153. Ako vyplatiť zamestnankyni zostatok dovolenky po skončení PP ak je na RD. (2 replies)
 154. Kedy mám povinnosť podať Výkaz poistného a príspevkov? (2 replies)
 155. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (3 replies)
 156. Mám nárok na stravný lístok? (2 replies)
 157. Dohoda o prácach vykonávaných mimo PP (0 replies)
 158. Môžem dať kameru zameranu na automat s jedlom, ktory je umiestneny vo vyrobe? (3 replies)
 159. registrácia spoločnosti pre daň zo ZČ-opakované prihlásenie (3 replies)
 160. Dochádzka v Exceli (9 replies)
 161. Ukončenie PP dohodu podľa §60, s odmenou (4 replies)
 162. nárok dovolenky počas ochrannej doby po skončení PP (9 replies)
 163. dovolenka za jeden mesiac (3 replies)
 164. Ktorá dss spoločnosť na II. pilier ? (7 replies)
 165. Nepretrzity odpocinok v tyzdni (2 replies)
 166. Dobrovoľne sociálne poistená SZČO a tehotenstvo (3 replies)
 167. nárok na invalidný dôchodok (10 replies)
 168. pracujuci dochodca, ukoncenie rocnej PN (6 replies)
 169. Odmeny namiesto odstupneho (16 replies)
 170. Dobrovoľne nezamestnaná a práca na dohodu o vykonaní práce (3 replies)
 171. Aký je nárok na dovolenku počas MD (3 replies)
 172. Čo s nevyčerpanou dovolenkou po RD? (4 replies)
 173. PN a materská dovolenka (1 replies)
 174. zrušenie registrácie pre daň zo závislej činnosti (3 replies)
 175. ako si overim ci zarabam ako by som mala podla ZP? (1 replies)
 176. Nárok na odstupné a odchodné-invalidný dôchodca (1 replies)
 177. neplatené voľno - definícia (2 replies)
 178. Ako sa vypočíta výška materskej dávky v prípade, že nemám odpracovaný celý kalendárny rok? (7 replies)
 179. Ako odpovedať personalistovi, ktorý ma oboznámil s vyjadrením výberového konania, žiaľ neúspešné. (10 replies)
 180. Prijatie do zamestnania pocas MD (6 replies)
 181. Dividendy za obdobie hospodársky rok trvajúci od 1.7.2016 do 30.6..2017 (1 replies)
 182. Cerpanie socialneho fondu (1 replies)
 183. PN a povinnosti zamestnávateľa (3 replies)
 184. môžem byť zaradená v 10PT ? (0 replies)
 185. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri práci na zmeny (6 replies)
 186. Ako skončiť pracovný pomer? (5 replies)
 187. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky. (3 replies)
 188. ELDP + bola absencia (1 replies)
 189. mzdové-ukončenie absencie bez dokladu (4 replies)
 190. Dátum na potvrdenie o DPN (2 replies)
 191. Bude mi krátena dovolenka počas PN? (5 replies)
 192. Cestovný príkaz (0 replies)
 193. Daňový bonus_dovŕšenie 25 rokov (1 replies)
 194. Aký je § na ukončenie pracovného pomeru pred odchodom do predčasného dôchodku? (2 replies)
 195. RZZP a vrátenie preplatku (4 replies)
 196. Príspevok zo SF žene na materskej (0 replies)
 197. odvody po skončení živnosti (11 replies)
 198. Vypoved zo strany zamestnanca, kedy sa hlasit na urad prace? (4 replies)
 199. Ako na danove priznanie z roku 2015 ? (5 replies)
 200. Preplatok rzzp (2 replies)
 201. Kto patrí medzi vybrané skupiny zamestnancov, ktorým sa určuje tarifný plat podľa prílohy č.2 napr. NV č. 432/2015? (5 replies)
 202. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 203. odchodné a VZ na odvody (4 replies)
 204. Dohoda o skonceni PP zo zdrav.dovodov (2 replies)
 205. Rata sa kompenzacny prispevok na dieta do prijmu? (0 replies)
 206. RZ zdravotného poistenia a exekúcia (1 replies)
 207. neplatené voľno - povinnosti zamestnanca (13 replies)
 208. Z akeho vym.zakladu sa pocita PN po desiatich dnoch-ake obdobie? (4 replies)
 209. pracovné voľno na pohreb (4 replies)
 210. Mám nárok na náhradné voľno za SC? (3 replies)
 211. Nezdaniteľná časť základu dane- jej uplatnenie pri práci v 2 zamestnaniach na pracovnú zmluvu. (3 replies)
 212. Zlúčenie 2 spoločností (0 replies)
 213. Zmluva o spolupráci medzi 2 s.r.o.-čkami (2 replies)
 214. nárok na dovolenku (2 replies)
 215. skusobna doba a PN (4 replies)
 216. Nárok na polovičné sadzby pre platenie odvodov do ZP (1 replies)
 217. odstupné a odvody (4 replies)
 218. Nárok na dovolenku otec poberajúci materské. (9 replies)
 219. § 141, ods. 6 Zákonníka práce (Dôležité prekážky v práci) (4 replies)
 220. práca v nedeľu (2 replies)
 221. nadčas (4 replies)
 222. Preplatenie dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky - končí PPV (3 replies)
 223. Úprava mzdy (3 replies)
 224. Odpracované hodiny (13 replies)
 225. Kde nájsť sumu (0,183Eur) za 1 km jazdy pri služ.ceste a použití vl. motorového vozidla. (2 replies)
 226. RZZP za rok 2016 (7 replies)
 227. Nové zamestnanie - PN a materská (2 replies)
 228. Zrážky zo mzdy (0 replies)
 229. Zamestnanci a živnostníci (1 replies)
 230. Dovolenka po ročnej PN-ke... (7 replies)
 231. Práca popri materskej dovolenke (1 replies)
 232. Náhradné voľno v školstve (2 replies)
 233. Pracovná zmluva na zastupovanie počas PN (6 replies)
 234. Skrátený prac. pomer / dohoda (6 replies)
 235. RZZP - ukončený pracovný pomer (4 replies)
 236. Je potrebné ukončenie dohody o vykonaní práce písomnou formou? (1 replies)
 237. Dôchodkyňa-PN-odchodné-odvody (2 replies)
 238. Môže byť PN vystavená 6.10. t.j. v piatok so začiatkom práceneschopnosti od 9.10.? (12 replies)
 239. Smrť zamestnanca a jeho posledná výplata (10 replies)
 240. Invalidný dôchodca (3 replies)
 241. prerušenie rodičovskej dovolenky (2 replies)
 242. Zamestnanie dohodárov z Maďarska (0 replies)
 243. Celodenné ošetrenie pri polročnej PN (2 replies)
 244. Inšpektorat prace spätná kontrola (1 replies)
 245. PP s poistencom vo Švajčiarsku s trvalým pobytom v na Slovensku (9 replies)
 246. Výška podpory v nazamestnanosti (2 replies)
 247. benefit zamestnavatela s náhradou mzdy (1 replies)
 248. Neoprávnene vyplatený daňový bonus (6 replies)
 249. Rozhodujúce obdobie a výpočet náhrady príjmu pri PN (1 replies)
 250. jediný spoločník sro, konateľ a zamestnanec (3 replies)