1. Výpočet nároku na DVL počas dd PN (2 replies)
 2. INVALIDNE POISTENIE - Dôchodca (2 replies)
 3. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (3 replies)
 4. preddavky za zamestnanca (13 replies)
 5. zaokrúhľovanie GF (6 replies)
 6. Nevyplatená mzda po dobu 2 mesiacov (3 replies)
 7. daňový bonus (3 replies)
 8. Neplatene volno cez skusobnu dobu (6 replies)
 9. PN - "zmiznutie zamestnanca" (21 replies)
 10. dodatok k výpovedi (3 replies)
 11. zamestnanec na 4 hod denne TPP (13 replies)
 12. štátna RO a prepl. za predch. roky v SP (3 replies)
 13. Zamestnanie manžela (8 replies)
 14. Hlásenie (25 replies)
 15. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - odvody (2 replies)
 16. Odvod SZČO od 1.7.2007 (1 replies)
 17. Živnosť subežne so zamestnanim (5 replies)
 18. List zo Sociálnej poisťovne (5 replies)
 19. materská 2008 - SZČO, zamestnanec (5 replies)
 20. Dovolenka pre plny/polovicny uvazok (4 replies)
 21. Nárok na dovolenku (1 replies)
 22. Štvrťročný prehľad (6 replies)
 23. skonč.prac.pomeru na dobu určitú (6 replies)
 24. Zápočet rokov a polovičný úväzok (1 replies)
 25. Predaj podniku a zamestnanci (5 replies)
 26. Koniec RD - nevyčerpaná dovolenka, nárok na dávku v nezamest. (7 replies)
 27. Invalidný dôchodok a maródka (0 replies)
 28. Kratší pracovný čas - 1 hodina mesačne (6 replies)
 29. materská - ako ju získať? (18 replies)
 30. ochrana osobných údajov (0 replies)
 31. Započítanie praxe (2 replies)
 32. Čerpanie sociálneho fondu (1 replies)
 33. Príspevok na 3.pilier DDS (2 replies)
 34. Platené voľno (1 replies)
 35. psychologické vyšetrenie - psychotesty vodičov (1 replies)
 36. Pracovná zmluva na dobu neurcitu (9 replies)
 37. Zamestnávanie v ČR (3 replies)
 38. Prehľad (4 replies)
 39. Prehľad II.Q (8 replies)
 40. Krátenie dovolenky (41 replies)
 41. ukončenie PP zo strany zamestnávateľa (26 replies)
 42. Úprava pracovného času (2 replies)
 43. Prehľad a nedoplatok zamestnávateľa (2 replies)
 44. Pracovná pohotovosť v ZP od 1.9.2007 (0 replies)
 45. Sezónna práca a doba určitá podľa Zákonníka práce od 1.9.2007 (0 replies)
 46. Stravovanie v dočasnom pridelení podľa Zákonníka práce od 1.9.2007 (0 replies)
 47. nárok na dovolenku (1 replies)
 48. výpovedná lehota (1 replies)
 49. Moze byt zamestnanec zamestnany u firmy A na hlavny pracovny pomer, zaroven konatelom (1 replies)
 50. študent pracujuci na TPP (3 replies)
 51. Dovolenkový priemer (16 replies)
 52. stravovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce od 1.9.2007 (1 replies)
 53. Skončenie pracovného pomeru - zamestnávateľ (0 replies)
 54. vypoved v skusobnej dobe (26 replies)
 55. Karta CŽV (8 replies)
 56. Preukaz ZŤP a odvody (3 replies)
 57. Odstupné v statnej sluzbe (5 replies)
 58. Nepodpisanie dodatku k zmluve (2 replies)
 59. presun dovolenky (4 replies)
 60. Príkazná zmluva ako závislá činnosť a Zákonník práce od 1.9.2007 (15 replies)
 61. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v novelizovanom Zákonníku práce (9 replies)
 62. Nárok na daňový bonus (5 replies)
 63. RD, vypoved, dalsia materska (2 replies)
 64. Hlásenie úrazu na Inšpektorát bezpečnosti práce (5 replies)
 65. Aké odvody do SP ak živnosť bola pozastavená? (5 replies)
 66. tlačivo PREHĽAD (10 replies)
 67. Prerušuje sa skúšobná doba počas PN z dôvodu prac.úrazu??? (15 replies)
 68. Tehotna na PN a skusobna doba (3 replies)
 69. 2 mesačná výpovedná doba (1 replies)
 70. PN a ochranná doba v r. 1998 (1 replies)
 71. 2x platím odvody. ako sa tomu vyhnuť? (4 replies)
 72. Zmena zamestnávateľa (4 replies)
 73. Skončenie PP - strata schopnosti vykonávať doterajšiu prácu (zdravotné problémy) (4 replies)
 74. omylom preplatená dovolenka (11 replies)
 75. marodka (30 replies)
 76. nezaplatenie odvodov (3 replies)
 77. garančný fond a občianske združenie (3 replies)
 78. Dohoda a zmluva u jedného zamestnávateľa (1 replies)
 79. Nová prevádzka a odvody (1 replies)
 80. Prerušenie živnosti (6 replies)
 81. Doktorand a plny pracovny uvazok (0 replies)
 82. Pracovný pomer a RZZP starobného dôchodcu (2 replies)
 83. Dohoda a RZZP starobného dôchodcu (2 replies)
 84. Dvojzmenná prevádzka (0 replies)
 85. Maturant a prídavok na detí (4 replies)
 86. Dovolenka (7 replies)
 87. Doplnkové dôchodkové sporenie (1 replies)
 88. PP na dobu určitú - nový ZP (14 replies)
 89. Nárok na materský príspevok? (1 replies)
 90. Nedoplatok zdravotného poistenia (11 replies)
 91. Zamestnanec a paušál na PHM (20 replies)
 92. sro (0 replies)
 93. skoncenie PP § 68 (5 replies)
 94. volno na skusky v autoskole (4 replies)
 95. vypocet PN (13 replies)
 96. novy ZP a predcasny dochodok (9 replies)
 97. Priemerný zárobok za 2.Q.2002 a náhrada z neplatného skončenia pracovného pomeru (4 replies)
 98. Vrátenie náhrady za dovolenku a odpracovaný čas (0 replies)
 99. PN (2 replies)
 100. Zákon o cestovných náhradách (4 replies)
 101. plat v štátnej správe (7 replies)
 102. Dohoda - krátenie podpory v nezamestnanosti (4 replies)
 103. PN a Registračný list (6 replies)
 104. Návšteva lekára, ošetrenie - dni s náhradou mzdy (3 replies)
 105. Nemocenské p.- Max. VZ (4 replies)
 106. ELDP - dôchodca - prepočet dôchodku (6 replies)
 107. SZCO (3 replies)
 108. neplatené voľno a rozhodujúce obdobie (3 replies)
 109. Skončenie PP a dovolenka (12 replies)
 110. dodatok alebo nova zmluva (7 replies)
 111. Tlačivo mesačného výkazu UNION (júl 2007) (11 replies)
 112. Započítateľná prax (16 replies)
 113. Vzor žiadosti o rodičovskú dovolenku (0 replies)
 114. výmera dovolenky (9 replies)
 115. odvody od oktobra (4 replies)
 116. dovolenka (0 replies)
 117. DoBPŠ (5 replies)
 118. Dohoda o pracovnej činnosti (3 replies)
 119. Minimálna mzda od 1.10.2007 (57 replies)
 120. Po skončení vysokej školy (3 replies)
 121. Podiely na zisku v potvrdení pre súd (3 replies)
 122. žiadosť o zamestnanie (0 replies)
 123. Lekar (2 replies)
 124. platí szčo odvody? (2 replies)
 125. zrážková daň (6 replies)
 126. stupeň náročnosti (11 replies)
 127. Denný VZ pri úraze (2 replies)
 128. EXEKUČNE ZRÁŽKY (0 replies)
 129. Pracovný úraz povinnosti Inšpektorát (7 replies)
 130. Výška % na PN (2 replies)
 131. Výpočet invalidného dôchodku (7 replies)
 132. Novela Zákonníka práce (seminár Jozefa Mihála) (169 replies)
 133. nedostavam vyplatne pasky (2 replies)
 134. Žiadosť o vystavenie opisu mzdového listu (4 replies)
 135. RZZP - chybne vybrané tlačivo a oprava (20 replies)
 136. Nárok na dovolenku (0 replies)
 137. odborná spôsobilosť (2 replies)
 138. Nárok na dovolenku - zmena zamestnávateľa (8 replies)
 139. porusenie liecebneho rezimu - nasledky (4 replies)
 140. Prehľad o zrazených preddavkoch (9 replies)
 141. SZČO vs PN (4 replies)
 142. exekúcia (3 replies)
 143. Práca na dohodu (1 replies)
 144. Práca na dohodu (12 replies)
 145. Predlzenie pracovnej zmluvy (3 replies)
 146. Rodičovská dovolenka - nárok na dovolenku (2 replies)
 147. Pracovný posudok (1 replies)
 148. vypoved zo zamestnania pocas RD (5 replies)
 149. Tyzdeny pracovny cas (8 replies)
 150. minimalna vyska odvodov do SP od 1.jula 2007 (3 replies)
 151. Európske právo soc. zabezpečenia - príslušnosť k právnym predpisom (0 replies)
 152. priemerný hodinový zárobok (3 replies)
 153. Nepredlozenie dokladov DPN. Absencia? (3 replies)
 154. hodinovka rovnaka pre danu poziciu (0 replies)
 155. ukončenie PN (5 replies)
 156. Vrátený preplatok a prehľad o odvedených a zrazených... (1 replies)
 157. Novela zákonníka práce a 3-zmenná prevádzka (6 replies)
 158. Práca v Anglicku - DP FO typ A (2 replies)
 159. Miesto výkonu práce - cestovné náhrady (2 replies)
 160. Zmena stravovania zamestnancov (5 replies)
 161. rzzp - súbeh činností a vysoký nedoplatok (3 replies)
 162. RD - čiastočný úväzok a platrenie odvodov (4 replies)
 163. Zmena údajov s.r.o. - ZP (2 replies)
 164. výpočet VZ pri mesačnej mzde (2 replies)
 165. Podnikanie popri materskej dovolenke (8 replies)
 166. Vodič - predpísané skúšky (2 replies)
 167. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 168. prijmy neoplyvnujuce vysku odvodov do SP (5 replies)
 169. Kontrola z DÚ - závislá činnosť (1 replies)
 170. výpoveď daná zamestnávateľom - práva zamestnanca (19 replies)
 171. nepodpísanie prevzatia mzdy v hotovosti (5 replies)
 172. diskriminácia (3 replies)
 173. ošetrovanie člena rodiny (OČR) (111 replies)
 174. osobné prekážky (1 replies)
 175. prihlásenie zamestnanca (21 replies)
 176. Teplo na pracovisku (4 replies)
 177. Preklasifikovanie živnosti na ZČ (2 replies)
 178. konatel...dohoda, prac.zmluva...sluzobka (13 replies)
 179. rodičovska dovolenka, nasledne PN (2 replies)
 180. Nevydarený zamestnávateľ (2 replies)
 181. nevyplatena nahrada prijmu za prvych 10 dni PN (4 replies)
 182. Výpočet náhrady mzdy za dovolenku (1 replies)
 183. odmeny konatelom (6 replies)
 184. Minimálna mzda v ČR (1 replies)
 185. AXA (0 replies)
 186. Predčasný dôchodok (2 replies)
 187. Krátenie prémií (1 replies)
 188. diety (1 replies)
 189. stravne listky a PN (4 replies)
 190. danovy bonus - kto si ma uplatnit? (16 replies)
 191. zamestnanie brigádnika (4 replies)
 192. pracovny pomer (0 replies)
 193. SZČO, neplatenie do SP a PN (3 replies)
 194. zavisla praca (2 replies)
 195. dochodok (5 replies)
 196. pracovný uvazok (1 replies)
 197. stravné zamestnanca vyplácané v hotovosti (31 replies)
 198. Skončenie PP potom DoVP - čo treba urobiť? (7 replies)
 199. odmeňovanie členov dozornej rady (0 replies)
 200. Odhlasovanie zo SP pred septembrom - pridajte skúsenosti (27 replies)
 201. Dohoda o zmene PP či predĺženie? (5 replies)
 202. 2 pracovné pomery (1 replies)
 203. Životné minimum (13 replies)
 204. Daňový bonus a dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 205. potvdenie pre phn (0 replies)
 206. mzda pri dotácii (4 replies)
 207. Zvysenie dochodku (0 replies)
 208. zrážky z minimálnej mzdy (1 replies)
 209. prehlad (1 replies)
 210. Variantný spôsob vypĺňania prehľadu (0 replies)
 211. konateľ zamestnancom (7 replies)
 212. dva pracovné pomery (2 replies)
 213. Tehotenstvo a výpoveď (3 replies)
 214. predčasný dôchodok a príkazna zmluva (1 replies)
 215. Príspevky pri prvom dieťati (5 replies)
 216. Skúšobná doba pripadajúca na nedeľu (1 replies)
 217. Prehľad o preddavkoch (6 replies)
 218. Okamžité skončenie PP na dobu určitú zo strany zamestnávateľa (1 replies)
 219. nezdaniteľná časť (2 replies)
 220. odstupné (1 replies)
 221. nahrada za sviatok... (9 replies)
 222. Dochodca na pra.zmluvu a dovolenka (1 replies)
 223. Pokuta za podanie RZZP nebude (1 replies)
 224. dovolenka (1 replies)
 225. 32 hodin v praci bez prestavky - je to mozne??? (22 replies)
 226. zamestnanec št. firmy + konateľ? (2 replies)
 227. Predčasný dôchodok, DNP a PN (2 replies)
 228. Úrad práce - hlásenie a dovolenka (8 replies)
 229. Maximálne VZ na SP (3 replies)
 230. Prehlásenie o dovolenke - vodiči (9 replies)
 231. Výpoveď a potom dohoda o VP na pôvodnú pracovnú náplň (5 replies)
 232. stravné zamestnanec (6 replies)
 233. platové tarify v s.r.o. (8 replies)
 234. člen predstavenstva a odvody (12 replies)
 235. exekucie (5 replies)
 236. Novela zákonníka práce (6 replies)
 237. PN a rozviazanie pracovného pomeru (5 replies)
 238. Prerokovanie výpovede so zástupcom zamestnancov (40 replies)
 239. Brigadnik a gastrolistky (14 replies)
 240. Zraziť DDP z čistej mzdy? (2 replies)
 241. Ako ukončiť pracovný pomer? (4 replies)
 242. denný priemer - materská (2PP) (0 replies)
 243. Prerušenie poistenia - neplatené voľno (1 replies)
 244. nárok na PN (16 replies)
 245. dôchodky a nezdaniť. časť zákl.dane? (4 replies)
 246. dohoda, zr.daň, prehľady (7 replies)
 247. Patrí dôchodcom odstupné? (5 replies)
 248. Nariadenie plateného voľna (5 replies)
 249. konkurz a mzdy (0 replies)
 250. Exekúcia starobného dôchodku (1 replies)