PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nárok na PN-ku???
 2. RZZP pocet dni zivnosti
 3. RZZP a zamestnanec
 4. študent-dohoda,prac.zmluva
 5. Prihlásenie do soc. poist.
 6. Dovolenka pre noveho
 7. dorucena PNka po skonceni PP
 8. viacero zamestnávateľov-povinnosť podať RZZP?
 9. Pozastavená živnosť
 10. zas rocne zuctovanie poistneho
 11. ochrana osobných údajov
 12. Porušenie liečebného režimu
 13. Rozhodujúce obdobie - PN
 14. príplatok za nočnú prácu
 15. PN v tehotenstve + SZČO
 16. skoncenie PP § 63
 17. rzzp szco - prerusena zivnost
 18. Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny
 19. Zamestnávanie študentov
 20. Pracovná zmluva - dátum vzniku pracovného pomeru
 21. RZZP - SZCO, zamestnanec, student stary cap
 22. RZZP samoplatitel dohoda SZCO
 23. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie???
 24. Prekrocenie limitu o par korun HELP !!!
 25. brigadnik - strava?
 26. Opravne vykazy do ZP - 10 rokov dozadu
 27. zrušenie spoločnosti - nástup po MD
 28. SZČO - ako sa vyhnúť odvodom?
 29. rizikoví pracovníci
 30. RZZP a paušálne výdavky
 31. výpoveď - výstupné papiere
 32. konateľ
 33. Doklad o PV
 34. ochranna lehota
 35. SZCO + dohoda + zamestnanec
 36. RZZP
 37. Aký je rozdiel medzi hrubou mzdou a hrubým príjmom?
 38. student+zamestnanec+brigada
 39. čerpanie dovolenky
 40. Zamestnanec, SZČO, PN a predčasný starobný
 41. Platenie zdr. poistenia
 42. zaradenie pedagóga
 43. predčasný starob.dôchodok
 44. Min. VZ pri kratšom úväzku
 45. aj výkon aj PN
 46. sociálne poistenie
 47. vypracovanie rzzp - prosim
 48. RZZP - pre SZČO ak umrel
 49. El. dávka 541 (RZZP)
 50. RZZP typ B
 51. RZZP - dobrovolne nezamestnaný + SZČO
 52. Živnosť - odvody
 53. dohody a rzzp
 54. Zaevidovanie na Úrade práce a dohoda
 55. Zaciatok a koniec pracovnej doby
 56. Ročné zúčtovanie ZP
 57. RZZP - SZČO a zamestnanec
 58. Podanie RZZP
 59. RZZP
 60. Príkazná zmluva
 61. MRP DOS
 62. registracny list FO
 63. BRIGÁDNIK
 64. príkazná zmluva verzus dohoda
 65. Pracovný čas
 66. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 67. RZZP
 68. program na mzdové účtovníctvo
 69. Žena na materskej a rzzp
 70. nárok na voľno
 71. Tlačivo SC
 72. Dôchodca čo klame
 73. čo robiť? odstupné 2 alebo 3 mesačné?
 74. RZZP
 75. Dohodar
 76. Nemocenské
 77. výpis z DP
 78. Tlacivo SB
 79. záloha od zamestnanca
 80. Odvody do soc.poisťovne - dôchodca SZČO
 81. RZZP B, aky je rozdiel medzi riad. 26 a 28
 82. RZZP - ukončenie živnosti
 83. poistenec štátu a SZČO
 84. Dobrovoľne nezamestnaný - výška ZP
 85. žena na materskej a odvody do SP a ZP
 86. Konatel a zakladna mzda
 87. RZZP typ B a nedoplatok
 88. odvody do poisťovní
 89. Dôchodca
 90. Zamestnanie brigádnika - v súčasnosti nezamestnaný
 91. SZČO a RZZP typ B
 92. Vymeriavaci zaklad
 93. Skončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe
 94. Koniec materskej dovolenky a začiatok rodičovskej
 95. Zrušenie prihlásenia do Soc.p....
 96. Typ B a položke č. 27
 97. RZZP - SZČO + samoplatiteľ
 98. Skončenie prac.pomeru a čerpanie dovolenky
 99. Odvody do sociálnej poisťovne
 100. Čo po skončení VŠ?
 101. RZZP
 102. Ako ziskat danovy bonus, ked som na RD?
 103. RZZP dôchodca
 104. 9 zamestnancov a elektronický výkaz
 105. Štatutár + Dohoda o VP
 106. DOVP alebo PZ ?
 107. IČZ
 108. Ukoncenie MD - ukoncenie PP
 109. absencia - nasledna vypoved
 110. Dôvera, Sidéria a RZZP
 111. Výpoveď a odstupné
 112. RZZP - SŽČO
 113. porušenie liečebného režimu
 114. dovolenka verzus neplatene volno
 115. Skrátenie pracovného času
 116. nízky dôchodok
 117. Pridavky na dieta po ukonceni VS
 118. oddiel VI. ročného zúčt. ZP
 119. Oznamovacia povinnost zamestnavatela
 120. RZZP-2 dni neprihlásený
 121. deny vymeriavaci zaklad pre dochodcu
 122. RZZP -Zamestnávateľovi len list SA alebo komplet?
 123. odvolanie z dovolenky
 124. zárobok študenta VŠ
 125. Nástup do práce
 126. SZČO a brigadnik
 127. Nerovnomerne rozdelený pracovný čas
 128. ako rozviazat prac pomer ked zamestnavatel nie je zastihnutelny?
 129. RZZP - Základ dane
 130. Zamestnanec + SZČO (strata) RZZP
 131. RZZP - cena za spracovanie
 132. SZCO - 1.rok - oznam. povinnosti
 133. umelec a zdravotné
 134. Dohoda a pridavky
 135. konateľ a odvody
 136. manželka na materskej dovolenke, manžel na OČR-ke ?
 137. manželka na materskej dovolenke, manžel na OČR-ke ?
 138. preddavok na danovy urad
 139. student+dvp+poradca
 140. RZZP
 141. daňový bonus - vysokoškolák
 142. Náhrada mzdy, na ktorú nevznikol nárok
 143. špecifické symboly do zdravotiek
 144. RZZP
 145. Prepl.dovol.versus dávka v nezam.
 146. RZZP samoplatitela
 147. Hlavné pracovné pomery u viacerých zamestnávateľov súčasne
 148. SZCO,cast roka zamestnanec a starobný dôchodok
 149. skúšobná doba-znovu dohodnutá
 150. Materská - nárok na dovolenku
 151. Zmluva - služ.auto na súkr. účely
 152. Výpoved - help
 153. SZČO - určenie základu dane, RZZP
 154. RZZP - dôchodca
 155. oslobodenie od poistného a rzzp
 156. rzzp - SZCO + zamestnanec
 157. Znížená pracovná schopnosť
 158. Nový zákonník práce
 159. Rozsah a spôsob náhrady škody spôsobenej zamestnancom
 160. RZZP - doklad o výške prijmu a o preddavkoch
 161. pracovny uraz
 162. RZZP
 163. Priklad na RZZP
 164. RZZP B a vypis z DP
 165. Rocne zuctovanie ZP
 166. rocne zuctov.zdrav.poistenia
 167. Zdravotná poisťovňa - odhlásenie
 168. RZZP študent SZČO
 169. Zrušenie živnosti - odvody
 170. Ako sa zamestnať
 171. RZZP typ B, polozka 66
 172. Povinnosť podať ročné zúčtovanie
 173. stravné v ČR (podľa predpisov ČR)
 174. Uznávanie ZPS zdrav.poisťovňami
 175. studijne volno
 176. Nemoc - úraz zavinený inou osobou
 177. Zmluva na kratsi prac. cas - formular
 178. RZZP typ S
 179. Max. preddavok na zdravotné poistenie?
 180. Ošetrovné pri DNP - zrušiť poistenie, alebo nie?
 181. Absencia a ELDP
 182. Odvody v r. 2006
 183. mladistvý zamestnanec
 184. Výpis z DP a podvojné účtovníctvo
 185. Dlžné zdravotné poistné
 186. Materská dovolenka
 187. danovy bonus a pridavky na deti
 188. RZZP
 189. RZZP + skončený pracovný pomer
 190. RZZP a SZČO
 191. Dohoda o vyk.práce a vyšší príjem ako 5000
 192. Zamestnanecké zľavy
 193. Odchod na matersku dovolenku
 194. Dôchodca - zamestnanec + dohodár a ročné zúčtovanie
 195. RZZP zamestanec + nezamestnaný
 196. Potvrdenka od lekára
 197. SZČO,zamestnanec RZZP - riadok B08
 198. Dovolenka po skončení MD a RD
 199. Dôchodkyňa v pracovnom pomere - odchodné
 200. prilohy k RZZP typ B
 201. zapocet rokov
 202. RZZP typ B, polozka c.27
 203. RZZP - SZČO a strata
 204. ELDP zápis dôchodca
 205. konatel s.r.o. a RZZP
 206. Čo je vlastne vymeriavací základ ?
 207. doklad o vyske prijmu a preddavkoch na ZP
 208. Doba určitá a absencia
 209. Strata a sociálka
 210. Stupne narocnosti prace
 211. polovičný úväzok - mzda podla odprac. hodin
 212. RZZP (SZCO,dochodca)
 213. Odmeňovací poriadok
 214. čerpanie zo sociálneho fondu
 215. RZZP tlačivo
 216. Príjem z prenájmu a RZZP
 217. Ročné zúčt.ZP tlačivo SD
 218. Daň - zaokrúhlenie
 219. MD
 220. Tlačivo B a príjmy v DP zo závislej činnosti
 221. preddavok na poistné
 222. zamestnanie pribuzneho
 223. výpočet mzdy - nepretržitá prevádzka
 224. Predstava o budúcej činnosti
 225. Nástup do práce počas RD - opäť skúšobná doba?
 226. dohoda
 227. výpovedná lehota a PN
 228. Prijatie dohodara
 229. Ukončenie VŠ a SP a ZP
 230. RZZP - dohoda
 231. rzzp SZČO a zamestnanec
 232. socialne poistenie - ako sa vyhnut ?
 233. Vymeriavací základ pri PNS
 234. VZ v RZZP
 235. Ukončenie pracovného pomeru počas PNS
 236. OČR
 237. Potvrdenie o návšteve školy - daň. bonus
 238. PP + mat. dovolenka
 239. RZZP predčasný dôchoca
 240. Dobrovolne nezamestnaná osoba a RZZP za rok 2006
 241. Chyba vo vyplatenej mzde
 242. Záloha v programe MRP
 243. Služobná (pracovná) cesta a výkon práce
 244. sviatky v nepretržitej prevádzke
 245. SZCO a zamestnanec, subeh rocne zuctovanie ZP
 246. Materská a dohoda
 247. Zamestnávateľ - invalidný dôchodca
 248. RZP typ S, SA, SC
 249. Mám nárok na materský príspevok ?
 250. Čo treba vybaviť po narodení dieťaťa?