PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. umelec a zdravotné
 2. Dohoda a pridavky
 3. konateľ a odvody
 4. manželka na materskej dovolenke, manžel na OČR-ke ?
 5. manželka na materskej dovolenke, manžel na OČR-ke ?
 6. preddavok na danovy urad
 7. student+dvp+poradca
 8. RZZP
 9. daňový bonus - vysokoškolák
 10. Náhrada mzdy, na ktorú nevznikol nárok
 11. špecifické symboly do zdravotiek
 12. RZZP
 13. Prepl.dovol.versus dávka v nezam.
 14. RZZP samoplatitela
 15. Hlavné pracovné pomery u viacerých zamestnávateľov súčasne
 16. SZCO,cast roka zamestnanec a starobný dôchodok
 17. skúšobná doba-znovu dohodnutá
 18. Materská - nárok na dovolenku
 19. Zmluva - služ.auto na súkr. účely
 20. Výpoved - help
 21. SZČO - určenie základu dane, RZZP
 22. RZZP - dôchodca
 23. oslobodenie od poistného a rzzp
 24. rzzp - SZCO + zamestnanec
 25. Znížená pracovná schopnosť
 26. Nový zákonník práce
 27. Rozsah a spôsob náhrady škody spôsobenej zamestnancom
 28. RZZP - doklad o výške prijmu a o preddavkoch
 29. pracovny uraz
 30. RZZP
 31. Priklad na RZZP
 32. RZZP B a vypis z DP
 33. Rocne zuctovanie ZP
 34. rocne zuctov.zdrav.poistenia
 35. Zdravotná poisťovňa - odhlásenie
 36. RZZP študent SZČO
 37. Zrušenie živnosti - odvody
 38. Ako sa zamestnať
 39. RZZP typ B, polozka 66
 40. Povinnosť podať ročné zúčtovanie
 41. stravné v ČR (podľa predpisov ČR)
 42. Uznávanie ZPS zdrav.poisťovňami
 43. studijne volno
 44. Nemoc - úraz zavinený inou osobou
 45. Zmluva na kratsi prac. cas - formular
 46. RZZP typ S
 47. Max. preddavok na zdravotné poistenie?
 48. Ošetrovné pri DNP - zrušiť poistenie, alebo nie?
 49. Absencia a ELDP
 50. Odvody v r. 2006
 51. mladistvý zamestnanec
 52. Výpis z DP a podvojné účtovníctvo
 53. Dlžné zdravotné poistné
 54. Materská dovolenka
 55. danovy bonus a pridavky na deti
 56. RZZP
 57. RZZP + skončený pracovný pomer
 58. RZZP a SZČO
 59. Dohoda o vyk.práce a vyšší príjem ako 5000
 60. Zamestnanecké zľavy
 61. Odchod na matersku dovolenku
 62. Dôchodca - zamestnanec + dohodár a ročné zúčtovanie
 63. RZZP zamestanec + nezamestnaný
 64. Potvrdenka od lekára
 65. SZČO,zamestnanec RZZP - riadok B08
 66. Dovolenka po skončení MD a RD
 67. Dôchodkyňa v pracovnom pomere - odchodné
 68. prilohy k RZZP typ B
 69. zapocet rokov
 70. RZZP typ B, polozka c.27
 71. RZZP - SZČO a strata
 72. ELDP zápis dôchodca
 73. konatel s.r.o. a RZZP
 74. Čo je vlastne vymeriavací základ ?
 75. doklad o vyske prijmu a preddavkoch na ZP
 76. Doba určitá a absencia
 77. Strata a sociálka
 78. Stupne narocnosti prace
 79. polovičný úväzok - mzda podla odprac. hodin
 80. RZZP (SZCO,dochodca)
 81. Odmeňovací poriadok
 82. čerpanie zo sociálneho fondu
 83. RZZP tlačivo
 84. Príjem z prenájmu a RZZP
 85. Ročné zúčt.ZP tlačivo SD
 86. Daň - zaokrúhlenie
 87. MD
 88. Tlačivo B a príjmy v DP zo závislej činnosti
 89. preddavok na poistné
 90. zamestnanie pribuzneho
 91. výpočet mzdy - nepretržitá prevádzka
 92. Predstava o budúcej činnosti
 93. Nástup do práce počas RD - opäť skúšobná doba?
 94. dohoda
 95. výpovedná lehota a PN
 96. Prijatie dohodara
 97. Ukončenie VŠ a SP a ZP
 98. RZZP - dohoda
 99. rzzp SZČO a zamestnanec
 100. socialne poistenie - ako sa vyhnut ?
 101. Vymeriavací základ pri PNS
 102. VZ v RZZP
 103. Ukončenie pracovného pomeru počas PNS
 104. OČR
 105. Potvrdenie o návšteve školy - daň. bonus
 106. PP + mat. dovolenka
 107. RZZP predčasný dôchoca
 108. Dobrovolne nezamestnaná osoba a RZZP za rok 2006
 109. Chyba vo vyplatenej mzde
 110. Záloha v programe MRP
 111. Služobná (pracovná) cesta a výkon práce
 112. sviatky v nepretržitej prevádzke
 113. SZCO a zamestnanec, subeh rocne zuctovanie ZP
 114. Materská a dohoda
 115. Zamestnávateľ - invalidný dôchodca
 116. RZP typ S, SA, SC
 117. Mám nárok na materský príspevok ?
 118. Čo treba vybaviť po narodení dieťaťa?
 119. zivnost a aj zamestnanie
 120. koeficient a minimálna mzda
 121. Služobka POĽSKO
 122. Zúčtovanie poistného
 123. Materská a sviatok
 124. registraturny plan a poriadok - adresa
 125. Materská dovolenka
 126. PN pred ukončením PP dohodou
 127. Uplynutie výpovednej doby počas PN - odhlásenie zo SP, ZP
 128. zrážky zo mzdy - exekúcia
 129. Kontrola výpočtu mzdy
 130. rzzp student
 131. Výplatná páska - Nevypísanie sviatkov
 132. Ciastocny uvazok + kumulovana mzda
 133. RZZP tlačivo B
 134. Celý mesiac neplatené voľno
 135. Skončenie pracovného pomeru
 136. RD zo zdravotných dôvodov
 137. priepustky
 138. RZZP-samoplatitel cely rok 2006
 139. Neplatene volno
 140. Zdravotne poistenie - obcan SR pracujuci v krajine EU
 141. Podriadený sprostredkovateľ poistenia - odvody do sociálnej poisťovne
 142. Zúčtovanie zdravotného poistenia 2006
 143. Zmluva na kratsi prac. čas-ako....
 144. RZZP - tlačivo S - dni
 145. Celodenné lekárske ošetrenie a pružný pracovný čas
 146. Odvody SZČO a súčasne zamestnanca pri prerušení a obnovení ŽO
 147. Nepretržitá prevádza a sviatok
 148. RZ
 149. Potvrdenie-účastník konania na súde.
 150. nástup na MD a prac. pomer na dobu určitú
 151. materská a nezdan.časť
 152. RZZP - tlačivo SD
 153. skončenie PP dohodou
 154. Zvýšenie plat. taríf ped. zam.
 155. DOVP a starob.dôchodca, materská dovolenka
 156. Odmietnuta nahrada za stravu
 157. RZZP S
 158. Vysokoškolský študent po ukončení štátnej skúšky
 159. Dohoda o vykonani prace - odvody
 160. RZZP - ktoré tlačivo?
 161. RZZP B dochodkyna cely rok strata
 162. Zamestnavatel si robi co sa mu paci
 163. rocne zuctovanie ZP
 164. Vymeriavací základ do SP
 165. Výplata na účet
 166. Upozornenie na koniec skúšobnej doby
 167. Diaľkové štúdium a TPP
 168. Ročné zúčtovanie
 169. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 170. Materská dovolenka a dovolenka na zotavenie
 171. Nárok na stravné lístky
 172. Dôchodca - skrátený úväzok a dovolenka
 173. Daňový bonus od 1.7.2007
 174. študenti
 175. Ukončenie PP v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku
 176. Tlačivá ZP
 177. odvody a zaokruhlovanie
 178. Hrube porusenie pracovnej discipliny a nahrada skody
 179. RZZP a divné elektronické formuláre
 180. Je to legálne?
 181. RZZP - hon na čarodejnice !!
 182. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché
 183. Ukončenie prac. pomeru a zostatok dovolenky
 184. ušlý zisk vs PN
 185. RZZP - kde podať?
 186. Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti a funk.pôžitkov za r.06
 187. konštantný symbol mzda
 188. odvody od roku 2003
 189. Konateľ s.r.o. - pracovná zmluva
 190. RZZP a konateľ
 191. predč.star.dôchodca a PN po mesiaci práci
 192. Započítava sa náhradné voľno do odpracovaných hodín?
 193. RZZP úrad práce + autorská zmluva
 194. SZČO a odvody
 195. Výmena pracovných dní
 196. Potvrdenie na nemocenské dávky
 197. Opravte ma prosim-zmluva kratsi prac. cas
 198. zapocet rokov
 199. nárok na daňový bonus
 200. Nespôsobí neplatenie preddavkov nedoplatok v roku 2008?
 201. žiadosť o aktivačný príspevok
 202. RZZP - preplatok
 203. Dôchodca a RZZP
 204. RZZP
 205. Sprostredkovatelská zmluva-RZZP
 206. preplatenie dovolenky
 207. rzzp - konateľ
 208. výpoveď a nástup na PN
 209. Prihláška zamestnanca e-mailom
 210. Výpoveď za hrubé porušenie prac.disciplíny § 68 ods.b
 211. služobné auto na sukromné učely
 212. RD a nove zamestnanie
 213. Výška daňového bonusu
 214. 1/2 dňa dovolenky
 215. konateľ a vyhlásenie
 216. problém
 217. nedavali sme stravne listky zamestnancom..
 218. PN a odvody
 219. rocne zuctovanie ZP SZCO a zamestnanec
 220. RZZP-zam-nec + SZČO
 221. krátenie pohyblivej zložky
 222. Spätné vymáhanie stravného za zahraničné pracovné cesty do ČR
 223. PP na D. Určitú a dovolenka
 224. Tlačivá na ročné zúčtovanie ZP
 225. Odvody z PZ na 4 hodiny denne
 226. Zamestnavanie brigadnikov
 227. výdavky za ubytovanie
 228. náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny
 229. Typ tlačiva; zamestnanec + SZČO
 230. Študent, dohoda aRZZP
 231. mzdový list - nezdaniteľná časť
 232. Cudzinec na území SR
 233. Aké tlačivo použiť
 234. Výpoveď
 235. Nahlasovanie PN do zdravotných poisťovní
 236. Preddavok na poistné
 237. Zamestnanec tajil, že poberá star. dôchodok
 238. ročné zúčtovanie - vdova poberajúca pozostalostný dôchodok
 239. SZCO cudzinec odvody do ZP
 240. Vznik nároku na dovolenku - novonastúpený zamestnanec
 241. Súbežné pr.pomery a odvody do SP
 242. Predĺženie materskej
 243. nadčasy
 244. VZ pri dočasnej PN
 245. RZZP - typ B, p.27 - prijmy podľa §43 ZDP
 246. RZZP
 247. VYSKA A KRATENIE DOCHODKU
 248. Skončenie PP z dôvodu neuhrádzania odvodov
 249. Zmluva na kratsi prac. cas-dochodca
 250. Komplikovny pripad - RZZP