1. nepenazny prijem a SP (12 replies)
 2. Vyska materskeho prispevku (2 replies)
 3. Sociálny fond - čerpanie (0 replies)
 4. Výpočet priemerky (0 replies)
 5. SL 2x50 Sk po 1.9.2007 a "zostatok" listkov z augusta-dovolenka (2 replies)
 6. Služobné cesty a Pracovné cesty (4 replies)
 7. ukončenie prac.pomeru na dobu určitú (4 replies)
 8. odstupné (3 replies)
 9. Školenia dotované štátom (0 replies)
 10. Skončenie pracovného pomeru podľa nového Zákonníka práce (2 replies)
 11. VZ pre poisťovne (13 replies)
 12. dohodár a dane (6 replies)
 13. Zamestnávanie dôchodcov (1 replies)
 14. cestovné (3 replies)
 15. pracujuca dochodkyna (3 replies)
 16. II. pilier (9 replies)
 17. Výpočet dovolenky (7 replies)
 18. DoVP (1 replies)
 19. Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej cinnosti (293 replies)
 20. min.mzda od 1.10.07 (11 replies)
 21. Platby do socialnej poistovne (2 replies)
 22. stravne listky (20 replies)
 23. Odvody - 1996 (2 replies)
 24. Výpočet dovolenky (8 replies)
 25. Chyba RZZP (6 replies)
 26. skrateny pr.čas (86 replies)
 27. PN - starobný dôchodca? (16 replies)
 28. Skladník kde ho zaradiť aký stupeň náročnosti ? (0 replies)
 29. PN po vyprsani vypovednej lehoty (4 replies)
 30. OČR (6 replies)
 31. Daňový bonus - št.dĺžka štúdia (2 replies)
 32. stravne listky (2 replies)
 33. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 34. Bývalý zamestnanec-preplatenie nadčasov (3 replies)
 35. Výpočet náhrady mzdy (3 replies)
 36. Výpočet mzdy (4 replies)
 37. preplatenie dovolenky po PN (2 replies)
 38. vypoved dana zamestnancom (20 replies)
 39. Práca v zahraničí dobrovoľné poistenie (11 replies)
 40. Dohoda o brigadnickej cinnosti - tlacivo (20 replies)
 41. dovolenka po materskej (13 replies)
 42. stravné lístky (26 replies)
 43. čo zamestnávateľ zasiela do Sp so žiadosťou o materské (7 replies)
 44. čerpanie a preplatenie dovolenky z roku 2006 (6 replies)
 45. Prerušenie živnosti (12 replies)
 46. prekážky v práci na strane zamestnávateľa (0 replies)
 47. Ročné zúčtovanie typB - dodatočné (4 replies)
 48. Predčasný dôchodok a PN (2 replies)
 49. Dohoda o vykonani práce (114 replies)
 50. PP na dobu určitú-skončenie PP keď som na PN? (10 replies)
 51. Spätné priznanie invalidného dôchodku (5 replies)
 52. NAVŠTEVA U LEKáRA (20 replies)
 53. Spoločník s.r.o. (3 replies)
 54. mzda pri jednotlivých prácach (5 replies)
 55. cestovné náhrady (2 replies)
 56. počíta sa doba poberania rod.príspevku a nezamestn.ako odrobené roky? (2 replies)
 57. dodatok k PZ o skrátení pracovného uväzku (2 replies)
 58. Plny invalid a pracovny pomer (7 replies)
 59. Plny invalid a pracovny pomer (1 replies)
 60. pracujúci dôchoda a PN (5 replies)
 61. potvrdenie - tlačivo? (4 replies)
 62. Definovanie hrubej mzdy (5 replies)
 63. Zamestnanecký dôverník § 233ZP a platené pracovné voľno (0 replies)
 64. Zamestnanie študenta denného štúdia (4 replies)
 65. materská - osamelá matka (6 replies)
 66. Preplácanie cestovného (0 replies)
 67. mesačný výkaz do sociálnej poisťovne - DoVP (4 replies)
 68. PN a jeden deň poistenia (3 replies)
 69. odvod do 2.piliera zo Soc.poistovne - zrážka poplatku (3 replies)
 70. Mzda pri dohode (2 replies)
 71. bezodplatné vedenie JÚ (8 replies)
 72. Ukoncenie prace na lodi a registracia v SR (0 replies)
 73. Výkon práce v ČR (2 replies)
 74. Výpočet Mzdy od 09/2007 (13 replies)
 75. vyplatny termin (9 replies)
 76. 2 exekúcie - výživné (7 replies)
 77. Mzda za prácu nadčas (8 replies)
 78. Bolo v r.2003 ZP pre spolupracujúcu osobu povinné? (0 replies)
 79. Výkaz od VŠZP (3 replies)
 80. Výpoveď policajta (1 replies)
 81. ročné zúčtovanie (4 replies)
 82. Rodičovský, dohoda a mesačný výkaz od 1.9.07 (1 replies)
 83. dohoda - dobrovolne nezamestnaná osoba (2 replies)
 84. dohoda - evidencia na úrade práce (3 replies)
 85. Náhrada za dovolenku po zmene úväzku (0 replies)
 86. Rozdielna hodnota SL - diskriminácia ? (26 replies)
 87. nezdanitelna cast (3 replies)
 88. Európska ZP - elektronické výkazy (15 replies)
 89. Etiketa obliekania (4 replies)
 90. Nárok na dovolenku za rok 2007 (16 replies)
 91. platí za mňa , brigádnika, zam. odvody do ZP alebo SP? (14 replies)
 92. Konateľ - dobrovoľné poistenie (2 replies)
 93. nahradne volno za nadcas vybrate vopred (3 replies)
 94. živnostník a sociálka (8 replies)
 95. Datum na hlaseniach o zrazenych preddavkoch (33 replies)
 96. Výpočet príplatku za prácu v zdraviu škodlivom prostredí (7 replies)
 97. VZ na SP (4 replies)
 98. Spolocnost z CR a zamestanci v SR (0 replies)
 99. zrušenie dohody o poskytnutí služby (7 replies)
 100. Predčasný st.dôchodca - PP na dobu určitú (3 replies)
 101. minimalna vyska odvodov (6 replies)
 102. stravny listok (6 replies)
 103. Zamestnanie mladistvého (1 replies)
 104. Formulár E-101 (1 replies)
 105. RZZP 2006 (1 replies)
 106. Konateľ a SZČO (3 replies)
 107. Neakceptovanie PN ani OCR zamestnavatelom (2 replies)
 108. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (4 replies)
 109. PN pred materskou (6 replies)
 110. Skončenie PP v skúšobnej dobe (12 replies)
 111. Pracovný čas - začiatok a koniec (0 replies)
 112. Študentka na DOBPŠ (2 replies)
 113. Porušenie pracovnej disciplíny (11 replies)
 114. RD a práca na dohodu (2 replies)
 115. Pracovný pomer na dobu určitú (5 replies)
 116. daňový bonus-prepis na manželku (2 replies)
 117. Cestovné príkazy starostu obce (0 replies)
 118. Vyplatenie mzdy (2 replies)
 119. dohlad nad ochranou osob.udajov (3 replies)
 120. ELDP (1 replies)
 121. Absencia (2 replies)
 122. Zodpovednosť zam-ca za stratu zverených predmetov (7 replies)
 123. Ako fakturovať ? (7 replies)
 124. lekarska prehliadka preplatenie (3 replies)
 125. HPP a DoVP (16 replies)
 126. Návrat zamestnanca po rodič.dovolenke (0 replies)
 127. OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ (3 replies)
 128. penažný postih zamestnanca (2 replies)
 129. pracovný úraz (1 replies)
 130. preplatok z RZZP a vymeriavací základ (4 replies)
 131. Zdravotne poistenie pre cudzinca (0 replies)
 132. odvody zamestankyňa poberateľka RP (1 replies)
 133. Nárok na stravné lístky pri práci nadčas (7 replies)
 134. Mzda vo sviatok 01.09.2007 (1 replies)
 135. Odchod zamestnankyne na matersku (0 replies)
 136. Nočná práca (20 replies)
 137. Výpoveď (2 replies)
 138. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (1 replies)
 139. návšteva lekára s 15-ročným dieťaťom (31 replies)
 140. minimálny základ samoplatcu do zdrav. poisť. (1 replies)
 141. Podporava v nezamestnanosti (1 replies)
 142. Starostlivosť o dieťa po skončení materskej dovolenky (1 replies)
 143. odvody do soc.poisť. (2 replies)
 144. Ukoncenie PP a preplatenie dovolenky (2 replies)
 145. Prémie a materská dovolenka (3 replies)
 146. RZ ZP (7 replies)
 147. cestovné náhrady - sluzobna cesta v zahraničí (4 replies)
 148. nerovnomerný pracovný čas (3 replies)
 149. Dohodár (9 replies)
 150. Otazky k dochadzke (15 replies)
 151. pocas dovolenky ochorel zamestnanec (1 replies)
 152. zdravotná poisťovňa (17 replies)
 153. Dochadzkovy system - citacka odtlackov prstov (4 replies)
 154. PN viac ako 11 dni (15 replies)
 155. Týždenný fond prac.času v ambulancii (1 replies)
 156. Čiastkový dôchodok? (29 replies)
 157. Kam sa treba prihlásiť?? (5 replies)
 158. vyplatenie dôchodku (2 replies)
 159. absencia a zápočet doby zamestnania (1 replies)
 160. Minimálna mzda 37,5 hodín týždenne (8 replies)
 161. Vypocet exekucnej zrazky (2 replies)
 162. práceneschopnosť (3 replies)
 163. Prehľad DÚ (3 replies)
 164. RLFO EZU (2 replies)
 165. kratenie dovolenky (35 replies)
 166. Výberové konanie? (0 replies)
 167. prerušenie štúdia + zdravotné poistenie (4 replies)
 168. Vyplácanie vreckového (0 replies)
 169. sadzby minimálnych mzdových nárokov (7 replies)
 170. nezdaniteľná časť ?? (5 replies)
 171. Predčasný starobný dôchodok (5 replies)
 172. Zamestnávanie živnostníkov (10 replies)
 173. gastrolistky (17 replies)
 174. pracovný čas zamestnanca (1 replies)
 175. vstupná lekárska prehliadka (2 replies)
 176. skoncenie pracovneho pomeru (1 replies)
 177. pracovné voľno mzda (1 replies)
 178. Odborná spôsobilosť v potravinách (21 replies)
 179. Potvrdenie zamestnavateľa..... nárok na ND (11 replies)
 180. Prihlásenie (10 replies)
 181. odstupné - výpoveď par.69 odst.1b (1 replies)
 182. Výpoveď na základe §63 ods.1 písmeno e (21 replies)
 183. RD a predčasné umiestnenie dieťaťa do škôlky (7 replies)
 184. odchodné (3 replies)
 185. Odvody po 1.oktobri SZCO (4 replies)
 186. Sociálne poistenie živnostník + zamestnanec (11 replies)
 187. doba určitá a ochranná doba (5 replies)
 188. Traktorista - stupeň náročnosti pracovných miest (2 replies)
 189. Potvrdenie - nepoberá rodinné prídavky (4 replies)
 190. zrážky zo mzdy - znovu (9 replies)
 191. Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení (seminár Jozefa Mihála) (105 replies)
 192. Prevzatie výpovede (1 replies)
 193. nárok na platené voľno (15 replies)
 194. Dohoda o pracovnej činnosti (28 replies)
 195. ako s výpoveďou po piatich mesiacoch? (1 replies)
 196. chaos technika (0 replies)
 197. ukončenie pracovného pomeru (0 replies)
 198. práca nadčas (3 replies)
 199. koniec MD a podpora v nezamestnanoti (0 replies)
 200. EZU (3 replies)
 201. Mzda a čerpanie dovolenky po návrate z RD (0 replies)
 202. RZZP - oznámenie zamestnávateľa r. 2006 (4 replies)
 203. príspevok na stravné (2 replies)
 204. PN nepredloženie všetkých dokladov (4 replies)
 205. DOVP a daňový bonus (2 replies)
 206. RZZP 2006 - typ B - preddavky čo by mal a čo zaplatil (3 replies)
 207. príplatok za smennosť učiteľkám mater. školy (1 replies)
 208. Musim po vypovedi v skusobnej dobe zaplatit skolenia? (17 replies)
 209. Stravný lístok alebo náhrada stravného? (36 replies)
 210. Ročné zúčtovanie poistenia má podávať menej ľudí (0 replies)
 211. Stravné lístky (5 replies)
 212. Vyplata a odvody (2 replies)
 213. Kamery na pracovisku (5 replies)
 214. vypoveď (3 replies)
 215. Účtovníčka a stupeň náročnosti práce (5 replies)
 216. Odborný výcvik žiakov a poistné (5 replies)
 217. Rodičovský príspevok a dovolenka (5 replies)
 218. materska po dobu urcitu (2 replies)
 219. Vypoved zo zdravotnych dôvodov (91 replies)
 220. osetrenie u zubara (7 replies)
 221. odchod na dôchodok (2 replies)
 222. Živnostník a prestávka na obed (14 replies)
 223. Dve brigády (3 replies)
 224. PN a skončenie PP v skúšobnej dobe (5 replies)
 225. Zvýšenie min.mzdy - dopad na DBPŠ (1 replies)
 226. firemny automobil prideleny zamestnancovi - co to obnasa? (32 replies)
 227. Výpoveď zo strany zamestnanca §62 (35 replies)
 228. zmena pracovného času (2 replies)
 229. Narok na dovolenku za MD a RD (2 replies)
 230. Materské alebo rodičovský príspevok ? (1 replies)
 231. Potvrdenie o PN (15 replies)
 232. vyplnanie cestovnych prikazov (1 replies)
 233. Dovolenka - §111 (2 replies)
 234. rozviazanie PP starobným dôchodcom (1 replies)
 235. Problém s vyplnením Oznámenia zamestnávateľa stiahnutým z www.rzzp.sk (0 replies)
 236. preradenie zamestnanca na inu pracu, karne pokarhanie (6 replies)
 237. Preplatenie dovolenky - žiadosť (11 replies)
 238. Výpoveď daná zamestnancom a PN (1 replies)
 239. neplatene volno verzus nahradne volno (16 replies)
 240. pracovná zmluva - odmena (4 replies)
 241. Prihlásiť sa na úrad práce? (19 replies)
 242. úrad práce (2 replies)
 243. Stravné lístky z miezd do účtovníctva (2 replies)
 244. Odmietnutie dohody o skonceni PP (0 replies)
 245. Živnostník a dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 246. Výpoveď - Preradenie (1 replies)
 247. Prekážky v práci (3 replies)
 248. Ukončenie MD - začiatok RD (3 replies)
 249. Osobné prekážky (2 replies)
 250. Výpoveď zo zdravotných dôvodov (1 replies)