PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Kontrola výpočtu mzdy
 2. rzzp student
 3. Výplatná páska - Nevypísanie sviatkov
 4. Ciastocny uvazok + kumulovana mzda
 5. RZZP tlačivo B
 6. Celý mesiac neplatené voľno
 7. Skončenie pracovného pomeru
 8. RD zo zdravotných dôvodov
 9. priepustky
 10. RZZP-samoplatitel cely rok 2006
 11. Neplatene volno
 12. Zdravotne poistenie - obcan SR pracujuci v krajine EU
 13. Podriadený sprostredkovateľ poistenia - odvody do sociálnej poisťovne
 14. Zúčtovanie zdravotného poistenia 2006
 15. Zmluva na kratsi prac. čas-ako....
 16. RZZP - tlačivo S - dni
 17. Celodenné lekárske ošetrenie a pružný pracovný čas
 18. Odvody SZČO a súčasne zamestnanca pri prerušení a obnovení ŽO
 19. Nepretržitá prevádza a sviatok
 20. RZ
 21. Potvrdenie-účastník konania na súde.
 22. nástup na MD a prac. pomer na dobu určitú
 23. materská a nezdan.časť
 24. RZZP - tlačivo SD
 25. skončenie PP dohodou
 26. Zvýšenie plat. taríf ped. zam.
 27. DOVP a starob.dôchodca, materská dovolenka
 28. Odmietnuta nahrada za stravu
 29. RZZP S
 30. Vysokoškolský študent po ukončení štátnej skúšky
 31. Dohoda o vykonani prace - odvody
 32. RZZP - ktoré tlačivo?
 33. RZZP B dochodkyna cely rok strata
 34. Zamestnavatel si robi co sa mu paci
 35. rocne zuctovanie ZP
 36. Vymeriavací základ do SP
 37. Výplata na účet
 38. Upozornenie na koniec skúšobnej doby
 39. Diaľkové štúdium a TPP
 40. Ročné zúčtovanie
 41. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 42. Materská dovolenka a dovolenka na zotavenie
 43. Nárok na stravné lístky
 44. Dôchodca - skrátený úväzok a dovolenka
 45. Daňový bonus od 1.7.2007
 46. študenti
 47. Ukončenie PP v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku
 48. Tlačivá ZP
 49. odvody a zaokruhlovanie
 50. Hrube porusenie pracovnej discipliny a nahrada skody
 51. RZZP a divné elektronické formuláre
 52. Je to legálne?
 53. RZZP - hon na čarodejnice !!
 54. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché
 55. Ukončenie prac. pomeru a zostatok dovolenky
 56. ušlý zisk vs PN
 57. RZZP - kde podať?
 58. Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti a funk.pôžitkov za r.06
 59. konštantný symbol mzda
 60. odvody od roku 2003
 61. Konateľ s.r.o. - pracovná zmluva
 62. RZZP a konateľ
 63. predč.star.dôchodca a PN po mesiaci práci
 64. Započítava sa náhradné voľno do odpracovaných hodín?
 65. RZZP úrad práce + autorská zmluva
 66. SZČO a odvody
 67. Výmena pracovných dní
 68. Potvrdenie na nemocenské dávky
 69. Opravte ma prosim-zmluva kratsi prac. cas
 70. zapocet rokov
 71. nárok na daňový bonus
 72. Nespôsobí neplatenie preddavkov nedoplatok v roku 2008?
 73. žiadosť o aktivačný príspevok
 74. RZZP - preplatok
 75. Dôchodca a RZZP
 76. RZZP
 77. Sprostredkovatelská zmluva-RZZP
 78. preplatenie dovolenky
 79. rzzp - konateľ
 80. výpoveď a nástup na PN
 81. Prihláška zamestnanca e-mailom
 82. Výpoveď za hrubé porušenie prac.disciplíny § 68 ods.b
 83. služobné auto na sukromné učely
 84. RD a nove zamestnanie
 85. Výška daňového bonusu
 86. 1/2 dňa dovolenky
 87. konateľ a vyhlásenie
 88. problém
 89. nedavali sme stravne listky zamestnancom..
 90. PN a odvody
 91. rocne zuctovanie ZP SZCO a zamestnanec
 92. RZZP-zam-nec + SZČO
 93. krátenie pohyblivej zložky
 94. Spätné vymáhanie stravného za zahraničné pracovné cesty do ČR
 95. PP na D. Určitú a dovolenka
 96. Tlačivá na ročné zúčtovanie ZP
 97. Odvody z PZ na 4 hodiny denne
 98. Zamestnavanie brigadnikov
 99. výdavky za ubytovanie
 100. náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny
 101. Typ tlačiva; zamestnanec + SZČO
 102. Študent, dohoda aRZZP
 103. mzdový list - nezdaniteľná časť
 104. Cudzinec na území SR
 105. Aké tlačivo použiť
 106. Výpoveď
 107. Nahlasovanie PN do zdravotných poisťovní
 108. Preddavok na poistné
 109. Zamestnanec tajil, že poberá star. dôchodok
 110. ročné zúčtovanie - vdova poberajúca pozostalostný dôchodok
 111. SZCO cudzinec odvody do ZP
 112. Vznik nároku na dovolenku - novonastúpený zamestnanec
 113. Súbežné pr.pomery a odvody do SP
 114. Predĺženie materskej
 115. nadčasy
 116. VZ pri dočasnej PN
 117. RZZP - typ B, p.27 - prijmy podľa §43 ZDP
 118. RZZP
 119. VYSKA A KRATENIE DOCHODKU
 120. Skončenie PP z dôvodu neuhrádzania odvodov
 121. Zmluva na kratsi prac. cas-dochodca
 122. Komplikovny pripad - RZZP
 123. Sviatok a mzda
 124. Zdanenie preplatku z RZZP a VZ poistneho
 125. RZZP za 2006 a PN (SZČO)
 126. Pracovný čas 6-22???
 127. RZZP - SZCO p.26 pri nespravne odvedenych preddavkoch
 128. Vyjadrenie zo Soc.poisťovne - krátenie VZ
 129. RZZP dobrovoľne nezamestnaná + dohody
 130. nezamestnaný potom SZČO RZZP
 131. Ake boli zdrav.odvody 00/01 dobr.nezamestnanych?
 132. príplatok za prácu vo sviatok
 133. auto,služobná cesta, mzda
 134. Študent a príjem k RZZP
 135. Skončenie PP v priebehu mesiaca alebo PN
 136. Prac. pomer + dohoda (RZZP)
 137. Výplata 05/2007
 138. zúčtovanie ZP typ S
 139. pokr.témy-Dovolenka rok 2006, 07-ukončenie PP
 140. Nuteny nadcas nad 150 hodin?
 141. Vyrátanie nadčasov
 142. Dotácia z ÚP na zamestnanca
 143. Podiel zo zisku a odvody
 144. 1 deň sviatok, 20 dni PN
 145. zapoctovy list
 146. odstupné za 1 mesiac
 147. odstupné
 148. Doplnkové dôchodkové sporenie
 149. daňový bonus
 150. zamestnávanie ľudí z členských štátov EÚ na Slovensku
 151. Konateľ, zamestnanec a príjem z prenájmu
 152. Invalidný dôchodok a zamestnanie
 153. zmluva o výkone funkcie-cudzinec
 154. ELDZ
 155. Zamestnanie, materská, dohoda a RZZP
 156. RZZP - SZČO od 10/07 predtým zamestanec
 157. Ukončenie PP 04.05.2007+odvody
 158. Dovolenka - čašníci
 159. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 160. neplatene volno versus dovolenka
 161. Cestovny prikaz - co musi obsahovat
 162. Preplacanie priepustiek
 163. ukončenie pracovného pomeru okamžitým zrušením
 164. Individuálny účet poistenca
 165. Predčasný dôchodok a brigáda
 166. Náhradné voľno za cestu na služobku
 167. 1x uplatnenie daň bonusu
 168. Do ktorej pobočky ZP odovzdať RZZP?
 169. Ročné zúčtovanie poistného 2006 priklad
 170. Dočasne prideleny zamestnanec
 171. Konateľ a RZZP
 172. Daňový bonus
 173. SZČO+zamestnanec+dohoda
 174. zdanovanie poukazok
 175. Ukončenie PP -§ 69 odst. 1 ZP a prosba o pomoc
 176. komplikovaný prípad RZZP 2006
 177. Rodinné prídavky
 178. leasing zamestnancov
 179. Daňový bonus
 180. PN-od 2. dňa prac.pomeru
 181. pracovny uraz
 182. vyrátanie výšky materského
 183. Dohoda o vykonaní práce
 184. Krátenie dovolenky
 185. dohoda + odmena
 186. Ohodnocovanie a účtovanie členských podielov v družstvách podľa IAS/IFRS
 187. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a nevýznamné dodatočné dorubenie dane z p
 188. Účtovanie v pomocných knihách v jednoduchom účtovníctve
 189. Dlhodobý majetok obstaraný z úveru v jednoduchom účtovníctve
 190. Dovolenka
 191. marodka versus odvody
 192. Odvody do ZP neplat. volno
 193. Skončenie prac.pomeru
 194. Vypoved
 195. MD 2007
 196. kolko hodin zaplatim sviatok?
 197. Náhradné voľno
 198. Krátenie dovolenky
 199. Dohoda o BP študenta - odvod do SP.
 200. Odstupné
 201. platené volno
 202. RZ ZP SZCO + študent
 203. rocne zuctovanie ZP
 204. skonč.PP výpoveďou zo str.zamestnávateľa
 205. Odstupné
 206. Dočasná pracovná neschopnosť SZČO výpočet poistného
 207. zamestnanec - student denneho studia
 208. dovolenka
 209. Dobrovoľne nezamestnaný - prihlásenie
 210. preddavky - daň zo zavislej činnosti
 211. max dôchodok, max nezamestnanecke
 212. absolvent strednej školy a ZP
 213. Opravné RZ za rok 2005
 214. TPP - 100% invalid, aká MM, čo "všetko"?
 215. rozdelenie zisku zamestnancom
 216. RZZP - Doklad o príjmoch ... (časti A a B)
 217. Výpoveď...nevyplatenie časti mzdy...
 218. vdovec
 219. Dovolenka
 220. Doktorand - denná forma a RZZP
 221. Výpoveď a materská
 222. Potvrdenie zamestnávateľa - nemocenské (opakovaná nemoc)
 223. študent strednej skoly, TPP,
 224. Vymeriavací základ ivalida
 225. ...Neviem ako ďalej....
 226. Mzdy
 227. soc.poisťovňa - e-mail adresa
 228. Ako zamestnať zamestnanca ?
 229. dohoda o brig.práci študentov
 230. Narok na opatovne prijatie do pracovneho pomeru
 231. Zápočtový list a práca v ČR
 232. Čerpanie starej dovolenky - dokedy je možné?
 233. zrážky 3 a naraz
 234. Daňový bonus
 235. Nový pracovník
 236. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 237. RZ ZP a preplatok
 238. Už nárok na dovolenku?
 239. dochádzka
 240. kto plati nemocenske?
 241. daňový bonus
 242. zrušenie zamestnávateľa - pracovníčka na RP
 243. RD a pracovná zmluva
 244. Zápočtový list
 245. Pracovný pomer na dobu určitú
 246. ODVODY-cast mesiaca
 247. Skrátenie pracovného času z 8 na 4 hodiny...?
 248. Zamestnanec - uplynutie vypovednej doby pocas PN
 249. RZZP - daňovník zomrel
 250. Čo platí - mzda slovom alebo číselne?