1. prepocet z EUR na SKK pri mzde (1 replies)
 2. Dohoda o vyk.práce (3 replies)
 3. Predbežná zmluva (3 replies)
 4. Výška odvodov vs. Výška dôchodku (1 replies)
 5. Čerpanie dovolenky po dlhodobej Pn - ako zaplatiť? (6 replies)
 6. Opätovné dohodnutie pracovného pomeru (1 replies)
 7. Príplatok - mzdové zvýhodnenie za poobedňajšiu prácu (2 replies)
 8. Min. hodnota stravovacej poukážky (28 replies)
 9. Tvorba sociálneho fondu (12 replies)
 10. Dvojzmenná prevádzka (6 replies)
 11. Práca nadčas a stravné lístky (1 replies)
 12. invalidný dôchodca - úrad práce (35 replies)
 13. Rozumný dôvod výpovede (2 replies)
 14. Kompenzácia preplatku dane z RZ (7 replies)
 15. rozrátavanie ročných odmien do dovolenkového priemeru (0 replies)
 16. návrat do zamestnania počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 17. Stravné lístky a nadčas. (3 replies)
 18. Dovolenka - kratší pracovný čas (2 replies)
 19. DBPŠ - externy student (4 replies)
 20. Novela ZP účinná od 1.9.2007 – prechodné ustanovenia (PP na dobu určitú) (10 replies)
 21. výpoveď z pracovného pomeru (1 replies)
 22. nárok na dovolenku (15 replies)
 23. finančny prispevok na ubytovanie (4 replies)
 24. Vypocet mzdy (2 replies)
 25. Dovolenka a materská (13 replies)
 26. Zamestnanie v ČR (2 replies)
 27. Výška dôchodku (3 replies)
 28. TPP a študent (2 replies)
 29. Zamestnávanie SZČO od 1.9.2007 (13 replies)
 30. zdravotné poistenie (4 replies)
 31. preradenie po materskej dovolenke (0 replies)
 32. Vstupné zdravotné prehliadky (6 replies)
 33. daňový bonus (3 replies)
 34. skončenie prac. pomeru, čerpanie dovolenky alebo PN (7 replies)
 35. Ukončenie PP s dôchodcom (5 replies)
 36. Materska, nezamestnanost a SZCO (31 replies)
 37. zamestnanec alebo szčo? (2 replies)
 38. Stravné lístky (5 replies)
 39. Staranie sa o otca (1 replies)
 40. DoBPŠ na prelome dvoch mesiacov a termín odvodov (1 replies)
 41. Dva pracovné pomery v jednej firme - príloha mesačného výkazu do SP (9 replies)
 42. výpočet mzdy - dovolenka a neplatené voľno (4 replies)
 43. Daňový bonus (22 replies)
 44. Ročné zúčtovanie dane po úmrtí zamestnanca (0 replies)
 45. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (15 replies)
 46. Dohoda o pracovnej činnosti - novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2007 (35 replies)
 47. dovolenka a jej nariadenie ZĽom podľa nového ZP (0 replies)
 48. výkazy do poisťovní (119 replies)
 49. Zdrav. poistenie - odvody (aj zamestnanec, aj SZČO zároveň) (9 replies)
 50. Náhrada a VZ do ZP (1 replies)
 51. DOVP - úrad práce - vyhlásenie k dani (4 replies)
 52. štátny sviatok (4 replies)
 53. Rodičovská dovolenka a práca na 1/2 uväzok (5 replies)
 54. práca cez víkend (10 replies)
 55. nástup po ďalšej rodičovskej dovolenke (1 replies)
 56. DoVP pre cudzinca (0 replies)
 57. náhrada škody pri absencii (4 replies)
 58. P - doprovod druha (2 replies)
 59. prerušenie na SP ? (3 replies)
 60. PNka (13 replies)
 61. Práca nadčas (0 replies)
 62. exekúcie opäť (6 replies)
 63. Mlčanlivoť o mzdách (21 replies)
 64. Zaúčtovanie nedoplatku z RZZP (0 replies)
 65. dovolenka (5 replies)
 66. dostala som vypoved (15 replies)
 67. Podporná doba - výpočet (1 replies)
 68. Dlhodobá PN (0 replies)
 69. Limit odpracovaných hodín na dohodu podľa novelizovaného zákonníka práce od 1.9.2007 (5 replies)
 70. Nezamestnaná – nárok na materskú Ako? Ochranná lehota? DNP? PN? (0 replies)
 71. Mzda za prácu nadčas (19 replies)
 72. dbps - studujuci v zahranici (2 replies)
 73. okamžitá výpoveď počas maródky (20 replies)
 74. prechod zamestnancov na ineho zamestnavatela (4 replies)
 75. 12 hodinový prac. čas a dovolenka (2 replies)
 76. PN počas výpovednej doby (6 replies)
 77. Prihlaska zamestnanca do socialnej poistovne (11 replies)
 78. Stravovanie zamestnancov (26 replies)
 79. poistné z preplatku z RZZP (10 replies)
 80. HPP a študent VŠ 3.stupňa (1 replies)
 81. odchodné - predčasný dôchodok (13 replies)
 82. Vybavenie zápočtového listu (8 replies)
 83. PN a nárok na dovolenku (3 replies)
 84. náplň práce súčasť PZ (5 replies)
 85. Náplň práce (6 replies)
 86. pn a zamestnávateľ (32 replies)
 87. Neplatene volno (13 replies)
 88. Materská a nárok na dovolenku (8 replies)
 89. vyska materskeho prispevku (5 replies)
 90. Rodičovská dovolenka + nezamestnaná + PN (11 replies)
 91. Vypovedna lehota (9 replies)
 92. Výpoved §63, ochranná doba a ukončenie PP v znení ZP účinnom od 1.9.2007 (20 replies)
 93. Dohoda o brigádnickej práci študenta (3 replies)
 94. administrativní pracovnice - ve slovenštině (5 replies)
 95. Den nástupu do práce - sobota, neděle (4 replies)
 96. Spätné prihlasenie zamestnanca (4 replies)
 97. Nerovnommerné rozvrhnutie pracovného času a sviatok (2 replies)
 98. Vrátenie nákladov na vzdelanie zamestnance pri výpovedi (1 replies)
 99. Dodatok k pracovnej zmluve (1 replies)
 100. preplatená dovolenka a poistné (8 replies)
 101. Skončenie PP na dobu určitú počas MD - preplatenie nevyčerpanej dovolenky (2 replies)
 102. Záverečná skúška až v 9/07 - daň.bonus? (4 replies)
 103. Neplatene volno (9 replies)
 104. Odvoz z pôrodnice (4 replies)
 105. Pracovný pomer na 42 hod týždenne (1 replies)
 106. Spôsobená škoda, čo s tým? (14 replies)
 107. Výpovedná doba a odstupné (14 replies)
 108. Kontrola mzdára (5 replies)
 109. Práva zamestnanca (4 replies)
 110. Začínajúci živnostník a do konca kalendárneho roka aj zamestnanec (3 replies)
 111. Dohoda o brigádnickej práci študenta ..... (15 replies)
 112. úraz pri odchode na obedňajšiu prestávku (2 replies)
 113. Platenie PN-ky (8 replies)
 114. Hmotná zodpovednosť v obchode (4 replies)
 115. Odvody do socialnej poistovne (7 replies)
 116. Denný VZ na PN po absencii (8 replies)
 117. Nárok na dovolenku (5 replies)
 118. Zvysovanie odvodov od oktobra? (24 replies)
 119. Pracovný úraz a doba určitá (14 replies)
 120. Výpoved na kratší prac. pomer (1 replies)
 121. menovky (72 replies)
 122. Pracovný pomer a vdovský dôchodok (1 replies)
 123. Vedenie služobného motorového vozidla (0 replies)
 124. Odmena počas PN (8 replies)
 125. zamestnávanie evidovaného na UP (3 replies)
 126. Opatrovanie blizkej (nevladnej) osoby a odvody (1 replies)
 127. Čo s PN, ak zamestnanec už skončil PP (3 replies)
 128. Dĺžka pracovného času (1 replies)
 129. občan ČR zamestnaný v SR a vyslany do EU (0 replies)
 130. pracovná zmluva od 01.09.2007 (1 replies)
 131. Daňový bonus (8 replies)
 132. dohoda o vykonaní práce (9 replies)
 133. PN a dni poistenia do SP a ZP (5 replies)
 134. Zaplatene vyssie odvody (2 replies)
 135. PN a výpoveď v skúšobnej dobe (115 replies)
 136. Nezamestnaný a PN (3 replies)
 137. návrh novely zákona - predčasný dôchodok a pracovný pomer (3 replies)
 138. Výpočet materskej dovolenky. (2 replies)
 139. Potvrdenie zamestnávateľa o zamest. na účely uplatnenia nároku na nemoc.dávku (2 replies)
 140. odčítavanie stavov meračov - akú zmluvu pre invalidného dôchodcu? (1 replies)
 141. NEMOC- KLADENKA (12 replies)
 142. Európska ZP - adresa (6 replies)
 143. Časová mzda a sviatok (7 replies)
 144. nárok na pracovné voľno - dieťa (2 replies)
 145. vypoved v case PN (13 replies)
 146. Dĺžka započítanej praxe (5 replies)
 147. Pracovná zmluva, alebo dohoda? (7 replies)
 148. Dva príjmy u toho istého zamestávateľa (0 replies)
 149. žiadosť a sprievodný list (6 replies)
 150. Urazove poistenie (2 replies)
 151. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 1997 - študent SZČO (6 replies)
 152. OČR 16 - ročného dieťaťa (2 replies)
 153. stravné lístky (3 replies)
 154. výpoveď počas dovolenky (3 replies)
 155. vodič z povolania spôsobil haváriu - čo s ním? (3 replies)
 156. Ochrana osobných údajov pre žiadateľov o zamestnanie (0 replies)
 157. Minimálny mzdový nárok z 40 hodín týždenne na 37,5 hodín týždenne (6 replies)
 158. Úraz - nie pracovný (7 replies)
 159. PRACOVNY URAZ (8 replies)
 160. Pracovná pohotovosť v novelizovanom Zákonníku práce od 1.9.2007 (1 replies)
 161. Zas II pilier (43 replies)
 162. Odvody do SP (10 replies)
 163. zamestnanec a škoda (1 replies)
 164. Tlačivo k Pn-ke (6 replies)
 165. Exekúcia (21 replies)
 166. Príspevok zamestnávateľa od 1.9.2007 (5 replies)
 167. PN pocas materskej dovolenky (16 replies)
 168. Ukončenie prac. pomeru (2 replies)
 169. príspevok pri narodení (2 replies)
 170. Neplatené voľno (1 replies)
 171. Absencia (6 replies)
 172. výpočet garanč.poistenia (2 replies)
 173. vypocet vymeriavacieho zakladu (9 replies)
 174. Príplatky za víkend (4 replies)
 175. Zníženie mzdy (3 replies)
 176. Občan SR v ČR (0 replies)
 177. Odvody po prerušení podnikania (2 replies)
 178. dochodca a PN (5 replies)
 179. vypočet dochodku (3 replies)
 180. platobná neschopnosť (12 replies)
 181. meno zamestnananca na viditeľnom mieste (8 replies)
 182. stravne listky a zivnostik (2 replies)
 183. Zamestnanec zároveň SZČO - odvody (7 replies)
 184. PN kontrola (1 replies)
 185. krádež - vysporiadanie škody (2 replies)
 186. SZCO a odvody pri dlhodobej PN (14 replies)
 187. VZ (3 replies)
 188. Zabudnutá odhláška FO (3 replies)
 189. Riadna a celodenná starostlivosť o dieťa (5 replies)
 190. Odvody a konateľ (2 replies)
 191. paragraf pocas celozavodnej dovolenky (3 replies)
 192. 3.pilier a rodičovská (7 replies)
 193. SZČO + konateľ v s.r.o. (5 replies)
 194. DOVP a DOBPŠ (4 replies)
 195. Obmedzená kapacita mzdového softu, vyšší stav zamestancov - riešenie (10 replies)
 196. exekucia aj zo sumy vyplatenej PN? (10 replies)
 197. NV a dovolenka (1 replies)
 198. Výpočet dovolenky (4 replies)
 199. POZASTAVENIE ZIVNOSTI (2 replies)
 200. Hľadanie práce (1 replies)
 201. PN a dovolenka (1 replies)
 202. Vedenie nákladného automobilu (2 replies)
 203. Daňový bonus - vyplácanie počas prázdnin po ukončení strednej školy (8 replies)
 204. Dohoda o pracovnej činnosti od 1.9.2007 - vzor tlačiva (6 replies)
 205. DOVP - dôchodca (10 replies)
 206. Daňový bonus vyplatený zamestnancovi bez nároku - ako opraviť? (21 replies)
 207. neplatené voľno (5 replies)
 208. ako vyplacat stravenky? (1 replies)
 209. Odvody do SZP za podnikatela (10 replies)
 210. Odstupné (13 replies)
 211. Dôchodcovia a iné (4 replies)
 212. SZČO - aké odvody? (4 replies)
 213. zrážková daň (26 replies)
 214. Mzdové zvýhodnění při práci přesčas (§ 121 ods. 1) (0 replies)
 215. Odstupné (1 replies)
 216. Nový výkaz preddavkov do VSZP (8 replies)
 217. materska - rodicovska dovolenka? (53 replies)
 218. Poistenie v zahranici (1 replies)
 219. Žiadosť o materské (6 replies)
 220. PN pri vypovednej dobe. (2 replies)
 221. Socialka - SZCO + rodicovska dovolenka (3 replies)
 222. Odmeňovanie sezónnych zamestnancov (0 replies)
 223. konatel a stravne (4 replies)
 224. dovolenka 80 + 20 (2 replies)
 225. Priemerná mzda II.polrok (2 replies)
 226. Výpočet dovolenky (1 replies)
 227. Nočný príplatok (8 replies)
 228. Priemerný mesačný fond pracovného času (5 replies)
 229. stravný lístok a pol dňa dovolenky (2 replies)
 230. nulový výkaz (1 replies)
 231. Dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 232. Odvody počas PN (9 replies)
 233. úmrtie zamestnanca (13 replies)
 234. pracovný pomer a predčasný starobný dôchodok (0 replies)
 235. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (5 replies)
 236. zákon o rodičovskom príspevku (11 replies)
 237. neplatené voľno (3 replies)
 238. Úraz na športovom dni (1 replies)
 239. Koniec MD (4 replies)
 240. znova dovolenkový priemer (1 replies)
 241. Sviatok (1 replies)
 242. Odmeny - priemerný zárobok (3 replies)
 243. Počet odprac. hodín študenta (2 replies)
 244. vymerievací základ - odvody do fondov (1 replies)
 245. Zamestnanec zamestnany na zivnosť (3 replies)
 246. Vypomáhanie rodinného príslušníka: Právomoci!?! (4 replies)
 247. stravné listky (3 replies)
 248. Výpočet PN (3 replies)
 249. SZČO + zamestnanec a odvody (3 replies)
 250. Návrh na zrušenie prac. pomeru dohodou - zamestnávateľ nereaguje (1 replies)