PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ročné zúčtovanie - vdova poberajúca pozostalostný dôchodok
 2. SZCO cudzinec odvody do ZP
 3. Vznik nároku na dovolenku - novonastúpený zamestnanec
 4. Súbežné pr.pomery a odvody do SP
 5. Predĺženie materskej
 6. nadčasy
 7. VZ pri dočasnej PN
 8. RZZP - typ B, p.27 - prijmy podľa §43 ZDP
 9. RZZP
 10. VYSKA A KRATENIE DOCHODKU
 11. Skončenie PP z dôvodu neuhrádzania odvodov
 12. Zmluva na kratsi prac. cas-dochodca
 13. Komplikovny pripad - RZZP
 14. Sviatok a mzda
 15. Zdanenie preplatku z RZZP a VZ poistneho
 16. RZZP za 2006 a PN (SZČO)
 17. Pracovný čas 6-22???
 18. RZZP - SZCO p.26 pri nespravne odvedenych preddavkoch
 19. Vyjadrenie zo Soc.poisťovne - krátenie VZ
 20. RZZP dobrovoľne nezamestnaná + dohody
 21. nezamestnaný potom SZČO RZZP
 22. Ake boli zdrav.odvody 00/01 dobr.nezamestnanych?
 23. príplatok za prácu vo sviatok
 24. auto,služobná cesta, mzda
 25. Študent a príjem k RZZP
 26. Skončenie PP v priebehu mesiaca alebo PN
 27. Prac. pomer + dohoda (RZZP)
 28. Výplata 05/2007
 29. zúčtovanie ZP typ S
 30. pokr.témy-Dovolenka rok 2006, 07-ukončenie PP
 31. Nuteny nadcas nad 150 hodin?
 32. Vyrátanie nadčasov
 33. Dotácia z ÚP na zamestnanca
 34. Podiel zo zisku a odvody
 35. 1 deň sviatok, 20 dni PN
 36. zapoctovy list
 37. odstupné za 1 mesiac
 38. odstupné
 39. Doplnkové dôchodkové sporenie
 40. daňový bonus
 41. zamestnávanie ľudí z členských štátov EÚ na Slovensku
 42. Konateľ, zamestnanec a príjem z prenájmu
 43. Invalidný dôchodok a zamestnanie
 44. zmluva o výkone funkcie-cudzinec
 45. ELDZ
 46. Zamestnanie, materská, dohoda a RZZP
 47. RZZP - SZČO od 10/07 predtým zamestanec
 48. Ukončenie PP 04.05.2007+odvody
 49. Dovolenka - čašníci
 50. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 51. neplatene volno versus dovolenka
 52. Cestovny prikaz - co musi obsahovat
 53. Preplacanie priepustiek
 54. ukončenie pracovného pomeru okamžitým zrušením
 55. Individuálny účet poistenca
 56. Predčasný dôchodok a brigáda
 57. Náhradné voľno za cestu na služobku
 58. 1x uplatnenie daň bonusu
 59. Do ktorej pobočky ZP odovzdať RZZP?
 60. Ročné zúčtovanie poistného 2006 priklad
 61. Dočasne prideleny zamestnanec
 62. Konateľ a RZZP
 63. Daňový bonus
 64. SZČO+zamestnanec+dohoda
 65. zdanovanie poukazok
 66. Ukončenie PP -§ 69 odst. 1 ZP a prosba o pomoc
 67. komplikovaný prípad RZZP 2006
 68. Rodinné prídavky
 69. leasing zamestnancov
 70. Daňový bonus
 71. PN-od 2. dňa prac.pomeru
 72. pracovny uraz
 73. vyrátanie výšky materského
 74. Dohoda o vykonaní práce
 75. Krátenie dovolenky
 76. dohoda + odmena
 77. Ohodnocovanie a účtovanie členských podielov v družstvách podľa IAS/IFRS
 78. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a nevýznamné dodatočné dorubenie dane z p
 79. Účtovanie v pomocných knihách v jednoduchom účtovníctve
 80. Dlhodobý majetok obstaraný z úveru v jednoduchom účtovníctve
 81. Dovolenka
 82. marodka versus odvody
 83. Odvody do ZP neplat. volno
 84. Skončenie prac.pomeru
 85. Vypoved
 86. MD 2007
 87. kolko hodin zaplatim sviatok?
 88. Náhradné voľno
 89. Krátenie dovolenky
 90. Dohoda o BP študenta - odvod do SP.
 91. Odstupné
 92. platené volno
 93. RZ ZP SZCO + študent
 94. rocne zuctovanie ZP
 95. skonč.PP výpoveďou zo str.zamestnávateľa
 96. Odstupné
 97. Dočasná pracovná neschopnosť SZČO výpočet poistného
 98. zamestnanec - student denneho studia
 99. dovolenka
 100. Dobrovoľne nezamestnaný - prihlásenie
 101. preddavky - daň zo zavislej činnosti
 102. max dôchodok, max nezamestnanecke
 103. absolvent strednej školy a ZP
 104. Opravné RZ za rok 2005
 105. TPP - 100% invalid, aká MM, čo "všetko"?
 106. rozdelenie zisku zamestnancom
 107. RZZP - Doklad o príjmoch ... (časti A a B)
 108. Výpoveď...nevyplatenie časti mzdy...
 109. vdovec
 110. Dovolenka
 111. Doktorand - denná forma a RZZP
 112. Výpoveď a materská
 113. Potvrdenie zamestnávateľa - nemocenské (opakovaná nemoc)
 114. študent strednej skoly, TPP,
 115. Vymeriavací základ ivalida
 116. ...Neviem ako ďalej....
 117. Mzdy
 118. soc.poisťovňa - e-mail adresa
 119. Ako zamestnať zamestnanca ?
 120. dohoda o brig.práci študentov
 121. Narok na opatovne prijatie do pracovneho pomeru
 122. Zápočtový list a práca v ČR
 123. Čerpanie starej dovolenky - dokedy je možné?
 124. zrážky 3 a naraz
 125. Daňový bonus
 126. Nový pracovník
 127. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 128. RZ ZP a preplatok
 129. Už nárok na dovolenku?
 130. dochádzka
 131. kto plati nemocenske?
 132. daňový bonus
 133. zrušenie zamestnávateľa - pracovníčka na RP
 134. RD a pracovná zmluva
 135. Zápočtový list
 136. Pracovný pomer na dobu určitú
 137. ODVODY-cast mesiaca
 138. Skrátenie pracovného času z 8 na 4 hodiny...?
 139. Zamestnanec - uplynutie vypovednej doby pocas PN
 140. RZZP - daňovník zomrel
 141. Čo platí - mzda slovom alebo číselne?
 142. dohoda alebo vypoved?
 143. na kolko dni dovolenky mam narok - zaokruhlovanie
 144. Pracovný úraz alebo úraz zavinený inou osobou pracovníka SBS?
 145. RZZP - 2 zamestnávatelia
 146. Výpočet čistej mzdy
 147. Problem s vypisom do SP
 148. kurz anglického jazyka
 149. Náplň práce
 150. zrazky zo mzdy
 151. okamžité skončenie pracovného pomeru
 152. PP
 153. Podiely na zisku
 154. Stravné lístky za dovolenku
 155. Stravné lístky na výplatnej páske
 156. dohoda - daň
 157. Vrátený prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň
 158. Zmluva o dielo-dôchodca
 159. Prílohy k RZZP
 160. Pracovné zdravotné služby
 161. RZZP a prechod do novej poisťovne
 162. Výpoveď zamestnancovi so ZPS vs. podpora v nezamestnanosti
 163. Ročné zúčtovanie a PN
 164. Otázka ohladom opatrovatelstva
 165. Ako sa môže zamestnanec brániť?
 166. Ukoncenie PP bez naroku na dovolenku
 167. RZZP - SZČO + samoplatiteľ
 168. materské
 169. Pocet pracovnych dni
 170. Aké tlačivo?
 171. Materska a rozhodujuce obdobie
 172. Výpoveď zamestnanca
 173. RZZP-SZČO+materská+rodič.príspevok
 174. zamestnanec - ukoncenie prac.pomeru
 175. Vyhlásenie k dani..........
 176. Výpoveď v skúšobnej dobe
 177. Konštantný symbol - zrážková daň ?
 178. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 179. RZZP doklady o príjme bývalí zamestnanci
 180. RZZP - SZČO a nezamestnaný
 181. RZZP
 182. Preplatok preddavkov poistného na ZP
 183. Dovolenka
 184. RZZP
 185. dôchodca -TPP a dovolenka
 186. Mzda strážnikov
 187. RZ ZP a V,VI oddiel
 188. Pracovný čas v poľnohospodárstve
 189. Vymeriavací základ v potvrdení k RZZP
 190. Prispevok pri narodeni dietata
 191. ukončenie TPP v SR a nový TPP v Čechách
 192. Zrážky
 193. RZZP zamestnanec+zam. v zahraničí
 194. RZ ZP
 195. Strata - RZ zdravotného poistenia
 196. Pn a krátenie DOV
 197. RZ ZP
 198. ukončenie prac.pomeru invalidita 80 %
 199. dovolenka za odprac.dni
 200. Pracovný čas predavačky
 201. Stravné lístky
 202. Výpočet priemerného hodinové zárobku
 203. Kontrola zo soc.poist.
 204. vymeriavaci základ študenta
 205. Výpoveď v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku
 206. Ročné zúčtovanie zdr.poistenia
 207. Zrážkova daň - RZZP
 208. priplatok za odpracovane zmeny
 209. prechod prav na ineho zamestnavatela
 210. školenie cez vikend
 211. pn - materská
 212. Dlhodobo nezamestnaný
 213. neplatené voľno
 214. Ne/Zaplatena nemocenska
 215. zamestnanec+živnosť
 216. Podpora v nezamestnanosti
 217. Keby sa ešte niekto pýtal (RZZP)
 218. Vypoved pocas tehotenstva
 219. DOHODAR, SCZO A RZZP
 220. Potvrdenie zamestnávateľa - nemocenské
 221. RZZP a prijem nad 47000 v 1 mesiaci
 222. Nepoznáte presnú adresu Soc.poisťovne v Prahe?
 223. Absencia - aké doklady?
 224. Tlač ELDP
 225. dochadzkovy system a snimanie otlackov
 226. MZDA
 227. Koľko dovolenky??
 228. Výpoveď a rodičovská dovolenka
 229. Výpočet odvodov do soc. poist. od 1.7.2007
 230. Dohoda mzdový list r.2003
 231. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 232. starobní dôchodcovia a dohodári
 233. zamestnanec a dohoda
 234. Započítanie praxe - práca vo verej.záujme
 235. DOVOLENKA - priemer
 236. Rocne zuctovanie ZP
 237. Má nárok na PN?
 238. Min.základ do tlačiva RZ ZP - odmeňovaný hodinovou mzdou
 239. rzzp - dôchodca, člen družstva
 240. Staré DoVP
 241. Doklad o výške prijmu a o preddavkoch na poistné za rok 2006
 242. exekúcia
 243. RZZP a materská
 244. Zmluvný lekár
 245. Riadna dovolenka počas materskej a rodičovskej
 246. Pracovný fond zamestnancov na zmeny
 247. Dôchodca
 248. Nárok na dovolenku
 249. Sťažnosť
 250. PN, nemocenské - výpočet