PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dohoda alebo vypoved?
 2. na kolko dni dovolenky mam narok - zaokruhlovanie
 3. Pracovný úraz alebo úraz zavinený inou osobou pracovníka SBS?
 4. RZZP - 2 zamestnávatelia
 5. Výpočet čistej mzdy
 6. Problem s vypisom do SP
 7. kurz anglického jazyka
 8. Náplň práce
 9. zrazky zo mzdy
 10. okamžité skončenie pracovného pomeru
 11. PP
 12. Podiely na zisku
 13. Stravné lístky za dovolenku
 14. Stravné lístky na výplatnej páske
 15. dohoda - daň
 16. Vrátený prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň
 17. Zmluva o dielo-dôchodca
 18. Prílohy k RZZP
 19. Pracovné zdravotné služby
 20. RZZP a prechod do novej poisťovne
 21. Výpoveď zamestnancovi so ZPS vs. podpora v nezamestnanosti
 22. Ročné zúčtovanie a PN
 23. Otázka ohladom opatrovatelstva
 24. Ako sa môže zamestnanec brániť?
 25. Ukoncenie PP bez naroku na dovolenku
 26. RZZP - SZČO + samoplatiteľ
 27. materské
 28. Pocet pracovnych dni
 29. Aké tlačivo?
 30. Materska a rozhodujuce obdobie
 31. Výpoveď zamestnanca
 32. RZZP-SZČO+materská+rodič.príspevok
 33. zamestnanec - ukoncenie prac.pomeru
 34. Vyhlásenie k dani..........
 35. Výpoveď v skúšobnej dobe
 36. Konštantný symbol - zrážková daň ?
 37. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 38. RZZP doklady o príjme bývalí zamestnanci
 39. RZZP - SZČO a nezamestnaný
 40. RZZP
 41. Preplatok preddavkov poistného na ZP
 42. Dovolenka
 43. RZZP
 44. dôchodca -TPP a dovolenka
 45. Mzda strážnikov
 46. RZ ZP a V,VI oddiel
 47. Pracovný čas v poľnohospodárstve
 48. Vymeriavací základ v potvrdení k RZZP
 49. Prispevok pri narodeni dietata
 50. ukončenie TPP v SR a nový TPP v Čechách
 51. Zrážky
 52. RZZP zamestnanec+zam. v zahraničí
 53. RZ ZP
 54. Strata - RZ zdravotného poistenia
 55. Pn a krátenie DOV
 56. RZ ZP
 57. ukončenie prac.pomeru invalidita 80 %
 58. dovolenka za odprac.dni
 59. Pracovný čas predavačky
 60. Stravné lístky
 61. Výpočet priemerného hodinové zárobku
 62. Kontrola zo soc.poist.
 63. vymeriavaci základ študenta
 64. Výpoveď v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku
 65. Ročné zúčtovanie zdr.poistenia
 66. Zrážkova daň - RZZP
 67. priplatok za odpracovane zmeny
 68. prechod prav na ineho zamestnavatela
 69. školenie cez vikend
 70. pn - materská
 71. Dlhodobo nezamestnaný
 72. neplatené voľno
 73. Ne/Zaplatena nemocenska
 74. zamestnanec+živnosť
 75. Podpora v nezamestnanosti
 76. Keby sa ešte niekto pýtal (RZZP)
 77. Vypoved pocas tehotenstva
 78. DOHODAR, SCZO A RZZP
 79. Potvrdenie zamestnávateľa - nemocenské
 80. RZZP a prijem nad 47000 v 1 mesiaci
 81. Nepoznáte presnú adresu Soc.poisťovne v Prahe?
 82. Absencia - aké doklady?
 83. Tlač ELDP
 84. dochadzkovy system a snimanie otlackov
 85. MZDA
 86. Koľko dovolenky??
 87. Výpoveď a rodičovská dovolenka
 88. Výpočet odvodov do soc. poist. od 1.7.2007
 89. Dohoda mzdový list r.2003
 90. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 91. starobní dôchodcovia a dohodári
 92. zamestnanec a dohoda
 93. Započítanie praxe - práca vo verej.záujme
 94. DOVOLENKA - priemer
 95. Rocne zuctovanie ZP
 96. Má nárok na PN?
 97. Min.základ do tlačiva RZ ZP - odmeňovaný hodinovou mzdou
 98. rzzp - dôchodca, člen družstva
 99. Staré DoVP
 100. Doklad o výške prijmu a o preddavkoch na poistné za rok 2006
 101. exekúcia
 102. RZZP a materská
 103. Zmluvný lekár
 104. Riadna dovolenka počas materskej a rodičovskej
 105. Pracovný fond zamestnancov na zmeny
 106. Dôchodca
 107. Nárok na dovolenku
 108. Sťažnosť
 109. PN, nemocenské - výpočet
 110. RZZP - tlačivo B
 111. nárok na dovolenku
 112. dovolenka za odpracované roky
 113. Vyhlásenie - 15.ročného
 114. rocne zuctovanie poistneho 2006
 115. odvody za štatutárov
 116. Starobná dôchodkyňa - prepočet
 117. Konateľ - platenie poistného
 118. Tlačiva RZZP
 119. Nárok na odchodné
 120. materská
 121. Ziadost o vyrovnavaciu davku
 122. mzda šoféra
 123. Soc. poistovna a zapoctovy list
 124. Zahraničný cestovný príkaz tlačivo
 125. kolko k vyplate?
 126. Mzda za prácu vo sviatok
 127. SIDERIA + DOVERA
 128. Okamžité skončenie so zamestnancom, ktorý je ZPS
 129. RZZP - samoplatitel a zamestnanec
 130. skončenie pracovného pomeru - výpočet mzdy
 131. Výkon práce v zahraničí
 132. Zákon o službách zamestnanosti-otazka
 133. Opäť exekúcia
 134. poberateľ invalidného dôchodku a štátna služba
 135. dôchodca a nezdaniteľná časť dane
 136. zastupovanie pocas materskej na HPP
 137. uznanie OČR - rodinný príslušník?
 138. Výška exekúcie
 139. RZZP - kratší PP
 140. Priemerný počet zamestnancov
 141. HPP, vedl. PP a odvody
 142. Starobný dôchodca a DoVP
 143. preplatenie dovolenky
 144. Soc.fond,precerpanie pokladne
 145. individuálna prax študenta
 146. Ešte raz praktikantka šalamúnska
 147. Sprostredkovateľ poistenia a RZ ZP
 148. Praktikantka - strava??
 149. zabudnutý preplatok z ročného zúčtovania dane
 150. Zodpovedný zástupca
 151. Výpoved a odstupné
 152. Povinnosti zamestnávateľa v ČR
 153. Materská dovolenka v dobe určitej
 154. Odvody z príspevku na životné poistenie
 155. RZZP a rodičovská dovolenka
 156. Zamestnanec z ÚP?
 157. Zahranicna pracovna cesta
 158. odvod DNO
 159. Mesačná mzda a počet odpracovaných dní
 160. Výpoveď zamestnancovi
 161. ročne zučtovanie zdrav.pois.
 162. Prac.pomer - MD
 163. Zivotopis
 164. Tlač potvrdenia o podaní RZZP
 165. Prosím o radu ohľadom RZZP
 166. zo zivnostnika zamestnanec...
 167. Musi tento zamestnanec vykonat RZZP za rok 2006 ?
 168. zamestnanec a SZČO
 169. Polovičný pracovný uvazok
 170. ročné zúčtovanie ZP
 171. Výpočet mzdy v ČR
 172. RZZP -student
 173. Min.VZ do ZP v KD alebo v PD?
 174. Ročné zúčtovanie ZP
 175. Dohoda o vykonaní práce
 176. Účtovanie poistného
 177. Ocenenie v prípade spracovania materiálu a v prípade obnovy materiálu
 178. Zaúčtovanie nevratných obalov u odberateľa
 179. Čiastočná škoda v rastlinnej výrobe
 180. Nevyfakturované dodávky materiálu
 181. Spôsoby účtovania reklamácií pri dodávkach materiálu
 182. Dohoda o vykonaní práce
 183. pracovná zmluva pre vodiča MKD
 184. Prosím o pomoc ...
 185. Preplatenie dovolenky
 186. Čo s tým ?
 187. vyplatenie parkovného - cudzia mena
 188. Predčasný dôchodoch a odvody - spätne
 189. Odchod do zahranicia a sposob prebratia poslednej socialnej davky
 190. ochranna doba pocas RD
 191. szčo odmieta platit odvody
 192. tehotna zamestnankyna - rizikove pracovisko
 193. Výpoveď daná zamestnávateľom alebo výpoveď dohodou?
 194. preradenie zamestnanca zo zdravotných dôvodov
 195. Nezaplatená dovolenka - výstup
 196. Čistá mzda a stravné lístky v JÚ
 197. Výpovedná lehota
 198. pracovný pomer a SZČO-odvody
 199. Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné
 200. krátenie dovolenky
 201. DoVP pre upratovačku
 202. odvod 2% za umelecky vykon - kedy a ako
 203. zamestnanec+dohodar a RZZP
 204. §141 Z.prace-narok na dovolenku pri narodeni dietata
 205. SZČO,materská ale len dobrovolný platca
 206. RZZP - zamestnanec a Daňové priznanie § 8
 207. RZZP sprostredkovatel
 208. Minimálna mzda v rokoch 2001 a 2002
 209. RZZP vysluhovy dochodca
 210. ELDZ za r. 1973
 211. Ukoncenie PP - predčas. starob. dôchodok
 212. DOVP - odvody do SP a ZP
 213. konatel a odmena za vykon funkcie
 214. študent a DOVP
 215. Zaratávajú sa nadčasy do priemerného zárobku
 216. Skončenie PP - zamestnancom
 217. Menší základ ako hrubá mzda.
 218. dobrovolne odvody do ZP
 219. Pracovný úraz
 220. NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 10. 2007
 221. SZCO a zamestnanec v roku 2007
 222. Rodicovska dovolenka a praca v zahranici
 223. odmeny a rodičovský príspevok
 224. nadčasová práca?
 225. Vyrovnanie minimálneho mzdového nároku
 226. vyúčtovanie pracovnej cesty
 227. ukončenie prevádzky
 228. Výpočet invalidného dôchodku
 229. DOVP - denný fond pracovného času
 230. Zvýšenie mzdy
 231. Opäť výpočet materskej
 232. výpoveď
 233. Vstupné prehliadky
 234. RZZP u zamestnanca, SZCO a poberatela RP
 235. Zamestnávanie neplnoletých
 236. RZZP vs materský príspevok a zamestnanie
 237. Koniec PP v sviatok
 238. RZZP a viacerí zamestnávatelia počas roku 2006
 239. Zúčtovanie zdravotného poistenia
 240. Potvrdenie na Sociálku
 241. vymáhanie škody od bývalých zamestnancov
 242. Dovolenka počas zahraničnej pracovnej cesty?
 243. konatel a zuctovanie zdrav.poistenia
 244. materská dovolenka
 245. Dohoda o vykonaní práce a prehľad na daňový
 246. zrážky pre exekútora
 247. vymeriavací základ na PN
 248. RZZP- dôchodca zúčtovanie zdravotného poistenia
 249. Škoda spôsobená zamestnacom
 250. dovolenka zamestnancov s nepravideľným rozvrhnutím pracovného času