PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dôchodca
 2. Nárok na dovolenku
 3. Sťažnosť
 4. PN, nemocenské - výpočet
 5. RZZP - tlačivo B
 6. nárok na dovolenku
 7. dovolenka za odpracované roky
 8. Vyhlásenie - 15.ročného
 9. rocne zuctovanie poistneho 2006
 10. odvody za štatutárov
 11. Starobná dôchodkyňa - prepočet
 12. Konateľ - platenie poistného
 13. Tlačiva RZZP
 14. Nárok na odchodné
 15. materská
 16. Ziadost o vyrovnavaciu davku
 17. mzda šoféra
 18. Soc. poistovna a zapoctovy list
 19. Zahraničný cestovný príkaz tlačivo
 20. kolko k vyplate?
 21. Mzda za prácu vo sviatok
 22. SIDERIA + DOVERA
 23. Okamžité skončenie so zamestnancom, ktorý je ZPS
 24. RZZP - samoplatitel a zamestnanec
 25. skončenie pracovného pomeru - výpočet mzdy
 26. Výkon práce v zahraničí
 27. Zákon o službách zamestnanosti-otazka
 28. Opäť exekúcia
 29. poberateľ invalidného dôchodku a štátna služba
 30. dôchodca a nezdaniteľná časť dane
 31. zastupovanie pocas materskej na HPP
 32. uznanie OČR - rodinný príslušník?
 33. Výška exekúcie
 34. RZZP - kratší PP
 35. Priemerný počet zamestnancov
 36. HPP, vedl. PP a odvody
 37. Starobný dôchodca a DoVP
 38. preplatenie dovolenky
 39. Soc.fond,precerpanie pokladne
 40. individuálna prax študenta
 41. Ešte raz praktikantka šalamúnska
 42. Sprostredkovateľ poistenia a RZ ZP
 43. Praktikantka - strava??
 44. zabudnutý preplatok z ročného zúčtovania dane
 45. Zodpovedný zástupca
 46. Výpoved a odstupné
 47. Povinnosti zamestnávateľa v ČR
 48. Materská dovolenka v dobe určitej
 49. Odvody z príspevku na životné poistenie
 50. RZZP a rodičovská dovolenka
 51. Zamestnanec z ÚP?
 52. Zahranicna pracovna cesta
 53. odvod DNO
 54. Mesačná mzda a počet odpracovaných dní
 55. Výpoveď zamestnancovi
 56. ročne zučtovanie zdrav.pois.
 57. Prac.pomer - MD
 58. Zivotopis
 59. Tlač potvrdenia o podaní RZZP
 60. Prosím o radu ohľadom RZZP
 61. zo zivnostnika zamestnanec...
 62. Musi tento zamestnanec vykonat RZZP za rok 2006 ?
 63. zamestnanec a SZČO
 64. Polovičný pracovný uvazok
 65. ročné zúčtovanie ZP
 66. Výpočet mzdy v ČR
 67. RZZP -student
 68. Min.VZ do ZP v KD alebo v PD?
 69. Ročné zúčtovanie ZP
 70. Dohoda o vykonaní práce
 71. Účtovanie poistného
 72. Ocenenie v prípade spracovania materiálu a v prípade obnovy materiálu
 73. Zaúčtovanie nevratných obalov u odberateľa
 74. Čiastočná škoda v rastlinnej výrobe
 75. Nevyfakturované dodávky materiálu
 76. Spôsoby účtovania reklamácií pri dodávkach materiálu
 77. Dohoda o vykonaní práce
 78. pracovná zmluva pre vodiča MKD
 79. Prosím o pomoc ...
 80. Preplatenie dovolenky
 81. Čo s tým ?
 82. vyplatenie parkovného - cudzia mena
 83. Predčasný dôchodoch a odvody - spätne
 84. Odchod do zahranicia a sposob prebratia poslednej socialnej davky
 85. ochranna doba pocas RD
 86. szčo odmieta platit odvody
 87. tehotna zamestnankyna - rizikove pracovisko
 88. Výpoveď daná zamestnávateľom alebo výpoveď dohodou?
 89. preradenie zamestnanca zo zdravotných dôvodov
 90. Nezaplatená dovolenka - výstup
 91. Čistá mzda a stravné lístky v JÚ
 92. Výpovedná lehota
 93. pracovný pomer a SZČO-odvody
 94. Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné
 95. krátenie dovolenky
 96. DoVP pre upratovačku
 97. odvod 2% za umelecky vykon - kedy a ako
 98. zamestnanec+dohodar a RZZP
 99. §141 Z.prace-narok na dovolenku pri narodeni dietata
 100. SZČO,materská ale len dobrovolný platca
 101. RZZP - zamestnanec a Daňové priznanie § 8
 102. RZZP sprostredkovatel
 103. Minimálna mzda v rokoch 2001 a 2002
 104. RZZP vysluhovy dochodca
 105. ELDZ za r. 1973
 106. Ukoncenie PP - predčas. starob. dôchodok
 107. DOVP - odvody do SP a ZP
 108. konatel a odmena za vykon funkcie
 109. študent a DOVP
 110. Zaratávajú sa nadčasy do priemerného zárobku
 111. Skončenie PP - zamestnancom
 112. Menší základ ako hrubá mzda.
 113. dobrovolne odvody do ZP
 114. Pracovný úraz
 115. NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 10. 2007
 116. SZCO a zamestnanec v roku 2007
 117. Rodicovska dovolenka a praca v zahranici
 118. odmeny a rodičovský príspevok
 119. nadčasová práca?
 120. Vyrovnanie minimálneho mzdového nároku
 121. vyúčtovanie pracovnej cesty
 122. ukončenie prevádzky
 123. Výpočet invalidného dôchodku
 124. DOVP - denný fond pracovného času
 125. Zvýšenie mzdy
 126. Opäť výpočet materskej
 127. výpoveď
 128. Vstupné prehliadky
 129. RZZP u zamestnanca, SZCO a poberatela RP
 130. Zamestnávanie neplnoletých
 131. RZZP vs materský príspevok a zamestnanie
 132. Koniec PP v sviatok
 133. RZZP a viacerí zamestnávatelia počas roku 2006
 134. Zúčtovanie zdravotného poistenia
 135. Potvrdenie na Sociálku
 136. vymáhanie škody od bývalých zamestnancov
 137. Dovolenka počas zahraničnej pracovnej cesty?
 138. konatel a zuctovanie zdrav.poistenia
 139. materská dovolenka
 140. Dohoda o vykonaní práce a prehľad na daňový
 141. zrážky pre exekútora
 142. vymeriavací základ na PN
 143. RZZP- dôchodca zúčtovanie zdravotného poistenia
 144. Škoda spôsobená zamestnacom
 145. dovolenka zamestnancov s nepravideľným rozvrhnutím pracovného času
 146. Hlásenie choroby z povolania
 147. PN a vymeriavací základ na odvody
 148. neplatené voľno
 149. Príspevok na stravovanie brigádnikom
 150. Odstupné a odchodné pri zániku firmy
 151. Ako zamestnat?
 152. Koniec PP v skúš.dobe
 153. odvody pri vzniku PP v polovici mesiaca
 154. Výpočet PN
 155. Ako ukončiť pracovný pomer - kto mi poradí?
 156. Zdravotné poistenie - robiť alebo nerobiť ročné zúčtovanie?
 157. Zápis škodovej komisie
 158. Zdravotné poistenie
 159. Zdravotne poistenie
 160. Ocenenie materiálu cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
 161. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché
 162. Kedy mám nárok na nadčas ?
 163. kumulácia funkcií
 164. študent brigádnik - rodinný príslušník
 165. minimálna mzda - invalid nad 70%
 166. dôchodca a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 167. mozu nas nútiť?
 168. Brigádnik, cestovné výdavky, jeho povinnosti
 169. Rodičovská dovolenka a nástup na materskú
 170. Absencia alebo PN
 171. dobrovolne nezamestnana osoba - moze pracovat?
 172. dohoda o vykonaní práce
 173. zvýšenie mzdy a osobné ohodnotenie
 174. náhrada za sviatok-priemerka
 175. Dovolenka
 176. PN vplyv na dôchodok
 177. Odvody za zamestnanca so ZPS o viac ako 70%
 178. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 179. rodicovska dovolenka a dohoda
 180. Hmotna zodpovednost
 181. pracovný pomer na dobu určitú
 182. PN - predpokladaný VZ
 183. Presun neodpracovaných dní do ďalšieho mesiaca
 184. neskoro donesená PN
 185. Skončenie PP - dlhodobo PN
 186. Práca v zahraničí-pracovná zmluva
 187. Prihlášky zamestnanca - nezapísaná s.r.o. v OR
 188. Evidencia PN
 189. RZZP
 190. ZP DoVP
 191. odvody pre SZČO
 192. Lepsie platene vikendy a sviatky
 193. zuctovanie ZP - viac zamestnavatelov
 194. Aké je to plnenie?
 195. Mzda vodica
 196. ako ukončiť pracovný pomer
 197. ukončenie pracovného pomeru počas PN
 198. tretí pilier dôchodkového zabezpečenia
 199. Pracovný úraz - náhrada ušlej mzdy ? - ako dalej ?
 200. Sociálna poisťovňa - vrátenie preplatku na NP
 201. Ročné zúščtovanie do zdra. poisť.
 202. kto robi RZZP
 203. Zrážky zo mzdy ????
 204. Ukončenie PP dohodou
 205. narodenie dietata
 206. starobny dôchodca a odvody
 207. Skončenie PP - nárok na dovolenku
 208. Mzda/Odmena/Vyhra
 209. jazykový kurz
 210. Výpovedná lehota a P na hľadanie nového zamestnania
 211. RZZP zamestnanec+MD+dohoda
 212. dôchodca a časť roka zamestnanec
 213. návrat z MD
 214. konateľ a spoločník s.r.o. - ZP rôzne kombinácie
 215. Nevyplatenie mzdy?
 216. Je nárok na odstupné?
 217. Okamžité skončenie PP
 218. Ročné zúčtovanie ZP
 219. Ako urcit dovolenky-vratnici v 3-sm.prev.
 220. Potvrdenie o dĺžke zamestnania
 221. Nárok na odstupné?
 222. nastup na matersku-povinnosti zamestnavatela
 223. Znovuprihlásenie zamestnávateľa
 224. Výpis z osobného dôchodkového účtu
 225. využívanie motorového vozidla na súkromné účely
 226. Invalidný dôchodok a odchodné
 227. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NEVEDÚ K PREPRACOVANIU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
 228. Novela zakona o uctovnictve ucinna od 26.4.2007 - komentar
 229. Vypoved - doba urcita
 230. pracovna zmluva
 231. statnice, volno
 232. pracovný úraz
 233. okamžitá výpoveď
 234. Dovolenka rok 2006, 2007 - ukončenie PP
 235. Dohodár
 236. Odmeňovanie starostu z eurofondov
 237. Číslovanie dohôd.
 238. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 239. Kedy zaplatiť - zrážková daň
 240. Dohoda o zmene PP
 241. Vymeriavací základ pre PN
 242. Pracovný čas a nadčasy
 243. pravdepodobný zárobok
 244. preplatenie dovolenky
 245. Skoncenie pracov. pomeru
 246. Ukončenie pracovného pomeru a odpočet na seba
 247. výpoveď - odstupné a odchodné na RD
 248. Sprostredkovanie a zdravotné poistenie
 249. Predčasný starobný dôchodok
 250. Odvody z výhry