1. OČR (5 replies)
 2. Potvrdenie o návšteve školy - daň. bonus (28 replies)
 3. PP + mat. dovolenka (5 replies)
 4. RZZP predčasný dôchoca (0 replies)
 5. Dobrovolne nezamestnaná osoba a RZZP za rok 2006 (1 replies)
 6. Chyba vo vyplatenej mzde (9 replies)
 7. Záloha v programe MRP (1 replies)
 8. Služobná (pracovná) cesta a výkon práce (4 replies)
 9. sviatky v nepretržitej prevádzke (4 replies)
 10. SZCO a zamestnanec, subeh rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 11. Materská a dohoda (14 replies)
 12. Zamestnávateľ - invalidný dôchodca (5 replies)
 13. RZP typ S, SA, SC (3 replies)
 14. Mám nárok na materský príspevok ? (23 replies)
 15. Čo treba vybaviť po narodení dieťaťa? (12 replies)
 16. zivnost a aj zamestnanie (1 replies)
 17. koeficient a minimálna mzda (16 replies)
 18. Služobka POĽSKO (5 replies)
 19. Zúčtovanie poistného (6 replies)
 20. Materská a sviatok (5 replies)
 21. registraturny plan a poriadok - adresa (6 replies)
 22. Materská dovolenka (4 replies)
 23. PN pred ukončením PP dohodou (5 replies)
 24. Uplynutie výpovednej doby počas PN - odhlásenie zo SP, ZP (1 replies)
 25. zrážky zo mzdy - exekúcia (980 replies)
 26. Kontrola výpočtu mzdy (11 replies)
 27. rzzp student (4 replies)
 28. Výplatná páska - Nevypísanie sviatkov (8 replies)
 29. Ciastocny uvazok + kumulovana mzda (6 replies)
 30. RZZP tlačivo B (2 replies)
 31. Celý mesiac neplatené voľno (14 replies)
 32. Skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 33. RD zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 34. priepustky (2 replies)
 35. RZZP-samoplatitel cely rok 2006 (1 replies)
 36. Neplatene volno (3 replies)
 37. Zdravotne poistenie - obcan SR pracujuci v krajine EU (2 replies)
 38. Podriadený sprostredkovateľ poistenia - odvody do sociálnej poisťovne (1 replies)
 39. Zúčtovanie zdravotného poistenia 2006 (8 replies)
 40. Zmluva na kratsi prac. čas-ako.... (11 replies)
 41. RZZP - tlačivo S - dni (11 replies)
 42. Celodenné lekárske ošetrenie a pružný pracovný čas (12 replies)
 43. Odvody SZČO a súčasne zamestnanca pri prerušení a obnovení ŽO (2 replies)
 44. Nepretržitá prevádza a sviatok (12 replies)
 45. RZ (1 replies)
 46. Potvrdenie-účastník konania na súde. (1 replies)
 47. nástup na MD a prac. pomer na dobu určitú (2 replies)
 48. materská a nezdan.časť (1 replies)
 49. RZZP - tlačivo SD (2 replies)
 50. skončenie PP dohodou (8 replies)
 51. Zvýšenie plat. taríf ped. zam. (4 replies)
 52. DOVP a starob.dôchodca, materská dovolenka (3 replies)
 53. Odmietnuta nahrada za stravu (12 replies)
 54. RZZP S (3 replies)
 55. Vysokoškolský študent po ukončení štátnej skúšky (1 replies)
 56. Dohoda o vykonani prace - odvody (1 replies)
 57. RZZP - ktoré tlačivo? (1 replies)
 58. RZZP B dochodkyna cely rok strata (5 replies)
 59. Zamestnavatel si robi co sa mu paci (30 replies)
 60. rocne zuctovanie ZP (2 replies)
 61. Vymeriavací základ do SP (1 replies)
 62. Výplata na účet (13 replies)
 63. Upozornenie na koniec skúšobnej doby (3 replies)
 64. Diaľkové štúdium a TPP (7 replies)
 65. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 66. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (6 replies)
 67. Materská dovolenka a dovolenka na zotavenie (8 replies)
 68. Nárok na stravné lístky (2 replies)
 69. Dôchodca - skrátený úväzok a dovolenka (3 replies)
 70. Daňový bonus od 1.7.2007 (20 replies)
 71. študenti (2 replies)
 72. Ukončenie PP v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku (5 replies)
 73. Tlačivá ZP (2 replies)
 74. odvody a zaokruhlovanie (2 replies)
 75. Hrube porusenie pracovnej discipliny a nahrada skody (5 replies)
 76. RZZP a divné elektronické formuláre (2 replies)
 77. Je to legálne? (3 replies)
 78. RZZP - hon na čarodejnice !! (13 replies)
 79. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché (1 replies)
 80. Ukončenie prac. pomeru a zostatok dovolenky (4 replies)
 81. ušlý zisk vs PN (6 replies)
 82. RZZP - kde podať? (7 replies)
 83. Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti a funk.pôžitkov za r.06 (3 replies)
 84. konštantný symbol mzda (3 replies)
 85. odvody od roku 2003 (4 replies)
 86. Konateľ s.r.o. - pracovná zmluva (3 replies)
 87. RZZP a konateľ (1 replies)
 88. predč.star.dôchodca a PN po mesiaci práci (3 replies)
 89. Započítava sa náhradné voľno do odpracovaných hodín? (8 replies)
 90. RZZP úrad práce + autorská zmluva (3 replies)
 91. SZČO a odvody (4 replies)
 92. Výmena pracovných dní (2 replies)
 93. Potvrdenie na nemocenské dávky (7 replies)
 94. Opravte ma prosim-zmluva kratsi prac. cas (12 replies)
 95. zapocet rokov (21 replies)
 96. nárok na daňový bonus (18 replies)
 97. Nespôsobí neplatenie preddavkov nedoplatok v roku 2008? (5 replies)
 98. žiadosť o aktivačný príspevok (7 replies)
 99. RZZP - preplatok (8 replies)
 100. Dôchodca a RZZP (2 replies)
 101. RZZP (10 replies)
 102. Sprostredkovatelská zmluva-RZZP (1 replies)
 103. preplatenie dovolenky (2 replies)
 104. rzzp - konateľ (2 replies)
 105. výpoveď a nástup na PN (14 replies)
 106. Prihláška zamestnanca e-mailom (9 replies)
 107. Výpoveď za hrubé porušenie prac.disciplíny § 68 ods.b (2 replies)
 108. služobné auto na sukromné učely (6 replies)
 109. RD a nove zamestnanie (2 replies)
 110. Výška daňového bonusu (0 replies)
 111. 1/2 dňa dovolenky (21 replies)
 112. konateľ a vyhlásenie (1 replies)
 113. problém (10 replies)
 114. nedavali sme stravne listky zamestnancom.. (68 replies)
 115. PN a odvody (18 replies)
 116. rocne zuctovanie ZP SZCO a zamestnanec (0 replies)
 117. RZZP-zam-nec + SZČO (5 replies)
 118. krátenie pohyblivej zložky (7 replies)
 119. Spätné vymáhanie stravného za zahraničné pracovné cesty do ČR (4 replies)
 120. PP na D. Určitú a dovolenka (1 replies)
 121. Tlačivá na ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 122. Odvody z PZ na 4 hodiny denne (1 replies)
 123. Zamestnavanie brigadnikov (5 replies)
 124. výdavky za ubytovanie (2 replies)
 125. náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (1 replies)
 126. Typ tlačiva; zamestnanec + SZČO (2 replies)
 127. Študent, dohoda aRZZP (1 replies)
 128. mzdový list - nezdaniteľná časť (5 replies)
 129. Cudzinec na území SR (7 replies)
 130. Aké tlačivo použiť (8 replies)
 131. Výpoveď (28 replies)
 132. Nahlasovanie PN do zdravotných poisťovní (4 replies)
 133. Preddavok na poistné (4 replies)
 134. Zamestnanec tajil, že poberá star. dôchodok (3 replies)
 135. ročné zúčtovanie - vdova poberajúca pozostalostný dôchodok (0 replies)
 136. SZCO cudzinec odvody do ZP (4 replies)
 137. Vznik nároku na dovolenku - novonastúpený zamestnanec (11 replies)
 138. Súbežné pr.pomery a odvody do SP (0 replies)
 139. Predĺženie materskej (1 replies)
 140. nadčasy (3 replies)
 141. VZ pri dočasnej PN (2 replies)
 142. RZZP - typ B, p.27 - prijmy podľa §43 ZDP (4 replies)
 143. RZZP (0 replies)
 144. VYSKA A KRATENIE DOCHODKU (2 replies)
 145. Skončenie PP z dôvodu neuhrádzania odvodov (12 replies)
 146. Zmluva na kratsi prac. cas-dochodca (4 replies)
 147. Komplikovny pripad - RZZP (2 replies)
 148. Sviatok a mzda (2 replies)
 149. Zdanenie preplatku z RZZP a VZ poistneho (1 replies)
 150. RZZP za 2006 a PN (SZČO) (26 replies)
 151. Pracovný čas 6-22??? (1 replies)
 152. RZZP - SZCO p.26 pri nespravne odvedenych preddavkoch (6 replies)
 153. Vyjadrenie zo Soc.poisťovne - krátenie VZ (27 replies)
 154. RZZP dobrovoľne nezamestnaná + dohody (1 replies)
 155. nezamestnaný potom SZČO RZZP (6 replies)
 156. Ake boli zdrav.odvody 00/01 dobr.nezamestnanych? (2 replies)
 157. príplatok za prácu vo sviatok (14 replies)
 158. auto,služobná cesta, mzda (1 replies)
 159. Študent a príjem k RZZP (7 replies)
 160. Skončenie PP v priebehu mesiaca alebo PN (3 replies)
 161. Prac. pomer + dohoda (RZZP) (3 replies)
 162. Výplata 05/2007 (2 replies)
 163. zúčtovanie ZP typ S (1 replies)
 164. pokr.témy-Dovolenka rok 2006, 07-ukončenie PP (3 replies)
 165. Nuteny nadcas nad 150 hodin? (7 replies)
 166. Vyrátanie nadčasov (4 replies)
 167. Dotácia z ÚP na zamestnanca (16 replies)
 168. Podiel zo zisku a odvody (7 replies)
 169. 1 deň sviatok, 20 dni PN (7 replies)
 170. zapoctovy list (8 replies)
 171. odstupné za 1 mesiac (3 replies)
 172. odstupné (2 replies)
 173. Doplnkové dôchodkové sporenie (0 replies)
 174. daňový bonus (5 replies)
 175. zamestnávanie ľudí z členských štátov EÚ na Slovensku (2 replies)
 176. Konateľ, zamestnanec a príjem z prenájmu (4 replies)
 177. Invalidný dôchodok a zamestnanie (55 replies)
 178. zmluva o výkone funkcie-cudzinec (0 replies)
 179. ELDZ (11 replies)
 180. Zamestnanie, materská, dohoda a RZZP (9 replies)
 181. RZZP - SZČO od 10/07 predtým zamestanec (6 replies)
 182. Ukončenie PP 04.05.2007+odvody (4 replies)
 183. Dovolenka - čašníci (3 replies)
 184. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (7 replies)
 185. neplatene volno versus dovolenka (3 replies)
 186. Cestovny prikaz - co musi obsahovat (2 replies)
 187. Preplacanie priepustiek (4 replies)
 188. ukončenie pracovného pomeru okamžitým zrušením (3 replies)
 189. Individuálny účet poistenca (14 replies)
 190. Predčasný dôchodok a brigáda (8 replies)
 191. Náhradné voľno za cestu na služobku (1 replies)
 192. 1x uplatnenie daň bonusu (5 replies)
 193. Do ktorej pobočky ZP odovzdať RZZP? (1 replies)
 194. Ročné zúčtovanie poistného 2006 priklad (0 replies)
 195. Dočasne prideleny zamestnanec (1 replies)
 196. Konateľ a RZZP (11 replies)
 197. Daňový bonus (3 replies)
 198. SZČO+zamestnanec+dohoda (4 replies)
 199. zdanovanie poukazok (7 replies)
 200. Ukončenie PP -§ 69 odst. 1 ZP a prosba o pomoc (8 replies)
 201. komplikovaný prípad RZZP 2006 (4 replies)
 202. Rodinné prídavky (2 replies)
 203. leasing zamestnancov (2 replies)
 204. Daňový bonus (1 replies)
 205. PN-od 2. dňa prac.pomeru (6 replies)
 206. pracovny uraz (6 replies)
 207. vyrátanie výšky materského (1 replies)
 208. Dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 209. Krátenie dovolenky (36 replies)
 210. dohoda + odmena (2 replies)
 211. Ohodnocovanie a účtovanie členských podielov v družstvách podľa IAS/IFRS (0 replies)
 212. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a nevýznamné dodatočné dorubenie dane z p (0 replies)
 213. Účtovanie v pomocných knihách v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 214. Dlhodobý majetok obstaraný z úveru v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 215. Dovolenka (2 replies)
 216. marodka versus odvody (6 replies)
 217. Odvody do ZP neplat. volno (1 replies)
 218. Skončenie prac.pomeru (11 replies)
 219. Vypoved (2 replies)
 220. MD 2007 (3 replies)
 221. kolko hodin zaplatim sviatok? (1 replies)
 222. Náhradné voľno (17 replies)
 223. Krátenie dovolenky (10 replies)
 224. Dohoda o BP študenta - odvod do SP. (2 replies)
 225. Odstupné (3 replies)
 226. platené volno (0 replies)
 227. RZ ZP SZCO + študent (1 replies)
 228. rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 229. skonč.PP výpoveďou zo str.zamestnávateľa (3 replies)
 230. Odstupné (3 replies)
 231. Dočasná pracovná neschopnosť SZČO výpočet poistného (2 replies)
 232. zamestnanec - student denneho studia (15 replies)
 233. dovolenka (4 replies)
 234. Dobrovoľne nezamestnaný - prihlásenie (1 replies)
 235. preddavky - daň zo zavislej činnosti (9 replies)
 236. max dôchodok, max nezamestnanecke (3 replies)
 237. absolvent strednej školy a ZP (12 replies)
 238. Opravné RZ za rok 2005 (6 replies)
 239. TPP - 100% invalid, aká MM, čo "všetko"? (1 replies)
 240. rozdelenie zisku zamestnancom (4 replies)
 241. RZZP - Doklad o príjmoch ... (časti A a B) (1 replies)
 242. Výpoveď...nevyplatenie časti mzdy... (4 replies)
 243. vdovec (2 replies)
 244. Dovolenka (1 replies)
 245. Doktorand - denná forma a RZZP (9 replies)
 246. Výpoveď a materská (21 replies)
 247. Potvrdenie zamestnávateľa - nemocenské (opakovaná nemoc) (4 replies)
 248. študent strednej skoly, TPP, (3 replies)
 249. Vymeriavací základ ivalida (3 replies)
 250. ...Neviem ako ďalej.... (15 replies)