1. odpočítateľná položka a daňový bonus (10 replies)
 2. Rodičovská dovolenka a dohoda o prac. činnosti (35 replies)
 3. hmotna zodpovednost - vypoved (1 replies)
 4. k akému dátumu uhradiť odvody z dohody? (1 replies)
 5. Súbežné Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti (4 replies)
 6. Živnostník a nový zákonník práce (4 replies)
 7. Živnostník a nový zákonník práce (0 replies)
 8. daňový bonus (13 replies)
 9. Zamestnanec poberajúci výsluhový dôchodok (2 replies)
 10. student na DOVP (3 replies)
 11. zamestnanec pretelefonoval sukromne... (23 replies)
 12. ako opravit chybu v mzde?...sviatok (12 replies)
 13. okamzite skoncenie pracovneho pomeru (2 replies)
 14. socialne stipendium (1 replies)
 15. Diskriminácia vo výške mzdy (2 replies)
 16. daňový bonus (2 replies)
 17. Nárok na dovolenku - nástup v priebehu roka (4 replies)
 18. Odvody (12 replies)
 19. Zivnost, dohoda, zamestnanec v jednom (2 replies)
 20. DOVP (2 replies)
 21. Odvody do SP (5 replies)
 22. rodičovsky prispevok vs. PN (1 replies)
 23. DoBPŠ (2 replies)
 24. Pracovna pohotovost (10 replies)
 25. MD, RD a pôvodné pracovné miesto (2 replies)
 26. Ukončenie pracovného pomeru dohodou (3 replies)
 27. Hromadne cerpanie dovolenky (1 replies)
 28. Skúšobná doba (2 replies)
 29. Daňový bonus (4 replies)
 30. DoVP a DoBPS (7 replies)
 31. Skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 32. Náplň práce (8 replies)
 33. krátenie dovolenky pri skrátenom prac. úväzku (2 replies)
 34. Exekucia (10 replies)
 35. zamestnanie cudzinca s trvalým pobytom (0 replies)
 36. Zákonník práce v AJ (2 replies)
 37. Patrí do VZ pre odvody plnenie zo SF? (2 replies)
 38. Dôchodca a náhrada príjmu (7 replies)
 39. odborný kurz (5 replies)
 40. Zamestávanie dôchodcov (2 replies)
 41. Odborna prax (1 replies)
 42. Info o nároku na dovolenku pri skratenom uvazku (2 replies)
 43. Ako je to s nárokom na dovolenku? (0 replies)
 44. materska davka (6 replies)
 45. Dovolenka počas RD a platenie SP (0 replies)
 46. materska dovolenka + funkcie v sro. (4 replies)
 47. zapocet rokov z ciech (4 replies)
 48. dohoda o prácach ... - skončenie (11 replies)
 49. prerusenie rodicovskej dovolenky ? (4 replies)
 50. PN a kratší pracovný čas (1 replies)
 51. zamestnanec a živnostík (1 replies)
 52. praceneschopnost (51 replies)
 53. dohoda o pracovnej cinnosti (3 replies)
 54. otazka (2 replies)
 55. Zúčtovanie sociálneho poistenia – plánuje sa niečo také? (7 replies)
 56. DoPČ (4 replies)
 57. výkazy (5 replies)
 58. návrat z PN ako invalidný dôchodca? (6 replies)
 59. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta (2 replies)
 60. odmeny zo zisku (0 replies)
 61. Daňový bonus - nemecký občan (4 replies)
 62. PN (2 replies)
 63. Zmeny v materskom príspevku (3 replies)
 64. Sprevádzanie manželky na ošetrenie (2 replies)
 65. Skuska zo znalosti PC (7 replies)
 66. evidenčný počet zamestnancov (1 replies)
 67. invalidný dôchodca a dohoda od 1.9.07 (9 replies)
 68. Uznanie pedagogickej praxe RŠ (7 replies)
 69. Finančná náhrada za stravné lístky a vym.základ pre výpočet poistného (2 replies)
 70. dohoda o brig.práci študentov - autorský zákon (2 replies)
 71. Registračné listy FO elektronicky (5 replies)
 72. tehotenstvo - PN (6 replies)
 73. nariadený nadčas (38 replies)
 74. výpoveď (8 replies)
 75. materská dovolenka (4 replies)
 76. kratenie mzdy za precerpanu dovolenku (4 replies)
 77. dohoda vs. odvody (2 replies)
 78. DoVP v mesačnom výkaze SP (1 replies)
 79. uplatnenie nároku na ušlú mzdu (1 replies)
 80. Výpočet dovolenky v školstve (1 replies)
 81. Prerušenie poistenia (1 replies)
 82. Zrážka zo mzdy z dôvodu návštevy lekára (4 replies)
 83. Skončenie PP na dobu určitú (3 replies)
 84. Zamestnávanie občanov so zdrav. postihnutím (1 replies)
 85. Dohoda o prac.činnosti 31.08.2007 (4 replies)
 86. nadčas vo sviatok (2 replies)
 87. Zamestnanec nenastupil do prace (0 replies)
 88. nadčas za sobotu a nedeľu (5 replies)
 89. vyhlásenie na zdanenie príjmov (5 replies)
 90. Absencia (1 replies)
 91. upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny (4 replies)
 92. PN (18 replies)
 93. Preplatenie sviatku (43 replies)
 94. Môže zamestnávateľ prinútiť zamestnanca k čerpaniu náhradného voľna? (3 replies)
 95. fakturacia sro bez zamestnancov (15 replies)
 96. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (0 replies)
 97. materská dovolenka (5 replies)
 98. Sudca z ľudu (0 replies)
 99. ZŤP - odvody (3 replies)
 100. Dovolenka po nastupe z RD (2 replies)
 101. výkaz do SP (8 replies)
 102. Zrážky zo mzdy na stravné lístky (2 replies)
 103. prechod z RD na druhu matersku - najvyssia mozna materska (5 replies)
 104. Schvalenie dovolenky (3 replies)
 105. Nástup na materskú (5 replies)
 106. Práca počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 107. odvod soc. a zdravot. poj. (1 replies)
 108. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke (4 replies)
 109. Muž na rodičovskej resp. materskej dovolenke (2 replies)
 110. Skončenie pracovného pomeru a zákaz konkurencie (3 replies)
 111. výkon trestu - zápočet (1 replies)
 112. čerpanie nepodpísanej dovolenky (4 replies)
 113. 350 hod na dohodu? (10 replies)
 114. Dohoda o prac. činnosti (3 replies)
 115. registracia do socialnej poisovne (2 replies)
 116. Rocne zuctovanie do ZP (2 replies)
 117. Stravné formou odmeny? (5 replies)
 118. Čo so živnostníkmi? (41 replies)
 119. dočasná pracovná neschopnosť (18 replies)
 120. Pracovná zmluva po 3 rokoch (27 replies)
 121. Daňový bonus a PN (1 replies)
 122. Nedoplatok z RZZP (1 replies)
 123. Preplatenie dovolenky v skúšobnej dobe (1 replies)
 124. Nahrada mzdy za dovolenku (1 replies)
 125. Krátky a dlhý týždeň (0 replies)
 126. dodatková dovolenka (0 replies)
 127. SOBOTA + SVIATOK +NADČAS (0 replies)
 128. Výpoveď zo strany zamestnanca + skúšobná doba (17 replies)
 129. dohoda - prihláška (6 replies)
 130. Organizačné zmeny a skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 131. pracovná zmluva (3 replies)
 132. preplatenie dovolenky pri ukonceni pomeru dohodou - povinnosti zamestnanca (1 replies)
 133. Prijímam zamestnanca od 01.09.2007 (0 replies)
 134. Výstupná lekárska prehl. a skončenie PP (4 replies)
 135. Potvrdenie o zamestnaní (6 replies)
 136. Zdravotné poistenie v rokoch 2002 a 2003 (7 replies)
 137. Dohoda o VP od 01.09.2007 (15 replies)
 138. daňový bonus - prerušenie (2 replies)
 139. stravovanie (2 replies)
 140. zamestnávanie živnostníka (3 replies)
 141. OČR (5 replies)
 142. odvody (3 replies)
 143. Ukončenie PP - 09.08.2007 (7 replies)
 144. Dovolenka (3 replies)
 145. Chladená strava (7 replies)
 146. Danovy bonus (4 replies)
 147. celiakista a znížené odvody (7 replies)
 148. Práca vo sviatok (2 replies)
 149. Vymeriavací základ a dovolenka (1 replies)
 150. Odvody a výsluhový dôchodok (3 replies)
 151. Rozvrhnutie smien pri nepretržitej prevádzke (15 replies)
 152. opäť dovolenkový priemer (7 replies)
 153. SZČO v kine? (4 replies)
 154. Môžem odísť z práce kedykoľvek počas výpovednej lehoty? (1 replies)
 155. doplatenie stravneho za 2006 (1 replies)
 156. 1% z OC vozidla - určenie ceny (2 replies)
 157. zamestnanie rodinného príslušníka (4 replies)
 158. Zmena dohody (0 replies)
 159. Zamestnanec - vyčerpanie dovolenky - ukončenie PP (7 replies)
 160. Výpoveď prac.zmluvy na dobu určitú (0 replies)
 161. Preplatenie dovolenky (1 replies)
 162. dĺžka pedagogickej praxe (4 replies)
 163. zmena v RLFO (1 replies)
 164. úprava VZ na zdravotné poistenie (1 replies)
 165. dĺžka pracovného týždňa (8 replies)
 166. Ukončenie PP - potvrdenie o zdaniteľnej mzde (2 replies)
 167. Novela Zákonníka práce od 1.9.2007 (92 replies)
 168. Nedoručené rozviazanie PP (4 replies)
 169. zmena pracovnej zmluvy a vypoved (7 replies)
 170. Ošatné a odvody (1 replies)
 171. SZCO popri zamestnani a odvody (15 replies)
 172. Porušenie liečebného režimu (0 replies)
 173. Vypoved (4 replies)
 174. Prihlasenie sa na urade prace (17 replies)
 175. Práca vo sviatok? (19 replies)
 176. Absencia (0 replies)
 177. odvody + SZCO + autorsky zakon (5 replies)
 178. Zrazky zo mzdy po 1.9.2007 podla § 63 ods. (3) ZP (4 replies)
 179. praca v sobotu a zaroven sviatok (4 replies)
 180. Zamestnanec na PN (23 replies)
 181. Predlženie PP na dobu určitú (2 replies)
 182. Starobný dôchodca - trvalý PP - ukončenie (6 replies)
 183. Výpomoc v obchode (4 replies)
 184. stravné lístky (7 replies)
 185. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
 186. výpoved pri skrátenom pracovnom čase (14 replies)
 187. Zníženie pracovného času (2 replies)
 188. Stravné lístky (3 replies)
 189. povinnosť platiť odvody do SP osobe SZČO na materskej (5 replies)
 190. Odvody SP - čiastočný invalid (9 replies)
 191. stravne listky - verejna sprava (1 replies)
 192. este raz priemerny hodinovy zarobok (2 replies)
 193. Peniaze z uradu prace (10 replies)
 194. Tri PN-ky v mesiaci (1 replies)
 195. dodatok k PZ (16 replies)
 196. Dohoda o pracovnej činnosti a Maďarsko (0 replies)
 197. Stravné lístky (5 replies)
 198. Skončenie PP dohodou §60 - PZ na neurčito (1 replies)
 199. Prvý zápočet rokov (7 replies)
 200. Skončenie PP v skúšobnej dobe (22 replies)
 201. Sociálny fond - čerpanie reálne (12 replies)
 202. Je výpovedná doba "povinná" podľa nového ZP? (1 replies)
 203. Náhrada za ušlý zárobok (6 replies)
 204. nepreplatená dovolenka (5 replies)
 205. rodinné podnikanie (1 replies)
 206. Zasielanie prvej strany mesačného výkazu sociálneho poistenia (8 replies)
 207. PN a hospitalizácia v nemocnici (27 replies)
 208. odvody za doktorandov (1 replies)
 209. ohlasenie tehotenstva zamestnavatelovi (65 replies)
 210. DVP daň- zahraniční lektori (0 replies)
 211. Odchodné (13 replies)
 212. Negativne hodnotenie zamestnavatela (4 replies)
 213. Súbeh dohodnutého a zákonného odstupného podľa ZP platneho do 31.8.2007 (2 replies)
 214. Štátny sviatok (3 replies)
 215. SP a invalidný zamestnanec (2 replies)
 216. Práca doma? (1 replies)
 217. Absencia a výpočet mzdy (5 replies)
 218. odpocet a invalidny dochodca (3 replies)
 219. Dohoda o štúdiu popri zamestnaní (1 replies)
 220. Statna značka pre pracovný úraz (1 replies)
 221. Aký druh pracovného pomeru? (0 replies)
 222. Ukončenie pracovného pomeru počas PN (3 replies)
 223. služobná cesta - čas (0 replies)
 224. Skušobná doba + materská (3 replies)
 225. Daňový bonus (7 replies)
 226. Odstupné (30 replies)
 227. ukončenie prac.pomeru a úraz (5 replies)
 228. predčasný dôchodca (1 replies)
 229. Vypoved (4 replies)
 230. deti a ich príjem (8 replies)
 231. Smenovosť pri nepretržitej prevádzke. (0 replies)
 232. Stiahnutie výpovede (9 replies)
 233. Okamžité skončenie PP - hrubé porušenie pracovnej disciplíny (22 replies)
 234. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 235. podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 236. individuálny pracovný čas (0 replies)
 237. dohoda a odhlasenie zo SP (2 replies)
 238. ako dať výpoveď zamestnancovi pre nedôveru (17 replies)
 239. Materská 2008: kombinované poistenie SZČO + dobrovolné poistenie (19 replies)
 240. úkol a hodiny (6 replies)
 241. Evidencia pracovného času §99 (17 replies)
 242. tyzdenny uvazok (3 replies)
 243. tlačivá ELDP a RLFO s možnosťou uloženia s údajmi (7 replies)
 244. Zaplatenie nadčasov (3 replies)
 245. Invalidný dôchodca (8 replies)
 246. ŠPECIALISTA ODMEŇOVANIA ????? (1 replies)
 247. doba určitá od 1. 9. 2007 (8 replies)
 248. Skončenie PP s nezvestným (1 replies)
 249. Výpovedná doba (2 replies)
 250. zákon 553/2003 - zaradenie zamestnanca (0 replies)