PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Pracovná zmluva
 2. Mesačné dokladovanie príspevku z ÚP a ochrana osobných údajov
 3. Student a nemocenske
 4. dohoda o zrazkach zo mzdy
 5. osobné údaje
 6. dietne stravovanie
 7. zdravotné odvody počas PN
 8. Výpoveď daná zamestnavateľom a PN
 9. Starobné dôchodkové sporenie
 10. stravne listky
 11. preplatenie dovolenky
 12. dohoda o skončení PP a odstupné
 13. Dochodca pracujuci na zaklade dohody
 14. Zamestnavatel a registracia zamestnanca
 15. zamestnanci na dohodu
 16. Zamestnanec po jednom dni hned na PN
 17. Podanie žiadosti o invalidný dôchodok
 18. Pracovná zmluva RŠ po výberovom konaní
 19. DOHODA - poradte
 20. starostlivost o dieťa
 21. alikvotná časť dovolenky a stravné lístky
 22. Predaj bytu - odvody na ZP
 23. Ako odhlásiť?
 24. dohoda o vykonani práce - vzor
 25. Skončenie prac. pomeru s tehotnou
 26. darca krvi - čo s tým?
 27. Absencia
 28. poistenec
 29. STATNICE a volno v praci
 30. Ukončenie dohody o vykonaní práce
 31. Nezamestnaná pred materskou dovolenkou
 32. Prehľad priemerných zárobkov
 33. Výpoveď
 34. Prechod zamestnancov k inému zamestnávateľovi
 35. Percentá odvodov za zamestnanca a zamestnávateľa
 36. dodatok k pracovnej zmluve o nahrade za skolenia
 37. archivacia vyplatnych pasok
 38. invalid 50% pokles
 39. dovolenkový nárok
 40. Skončenie PP dohodou - absencia
 41. vyplatenie PN
 42. Organizačné zmeny nárok na odstupné
 43. Aky mam mat plat od zamestnavatela
 44. pracovna zmluva - personalny leasing
 45. Pracovný odev - vrátenie či nie
 46. exekúcia a výpoveď
 47. ELDP do konca mesiaca za prebiehajúci mesiac
 48. alikvotna cast dovolenky - vypocet
 49. Zrušenie poverenia ZO
 50. Minimálna mzda čiastočného invalidného dôchodcu
 51. Co sa povazuje za nadcas?
 52. Odpracovaná časť dňa a PN
 53. Nepretržitá prevádzka a RD
 54. zrážková daň
 55. Doručenie výpovede pracovného pomeru zamestnávateľovi
 56. Pracovna doba
 57. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2006 - zamestnanec
 58. Práca popri RD
 59. čerpanie dovolenky pred nástupom na rodičovskú dovolenku
 60. daňový bonus
 61. Rozviazanie PP a povinnosť hlásenia sa do SP a ZP?
 62. potvrdenie na hypoteku
 63. RZZP - 2006 - SZČO
 64. ockovanie zamestnanca
 65. Vrátenie poistného - invalidný dôchodca nad 70%
 66. Dovolenka
 67. exekúcia a neuvoľnený poslanec
 68. Výška dôchodku
 69. aky typ výpovede
 70. Cudzinec - ročné zúčtovanie ZP
 71. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky
 72. Potvrdenie o príjme
 73. Maximálne odstupné
 74. Ochrana osobných údajov
 75. Nárok na dovolenku
 76. Dve zmluvy
 77. Prepočet dôchodku
 78. Odhlásenie zamestnávateľa
 79. Odvody
 80. DoVP - starobný dôchodca, invalidný dôchodca
 81. Výpovedná doba a PN
 82. pohreb - nárok na platené voľno
 83. pracovná zmluva
 84. Podpora
 85. spravne vypocitanie priemer.zarobku na odstupne?
 86. Čerpanie dovolenky pred skončením pracovného pomeru
 87. Dohodár a DB
 88. Náhrada za PN alebo platené voľno (§ - návšteva u lekára)
 89. Dovolenka pri práci na polovičný úväzok
 90. dôchodok
 91. Prihláška na sociálnu poisťovňu
 92. Know - how
 93. OČR - starostlivosť o hospitalizované dieťa
 94. Práca vo sviatok
 95. Tvorba rezervy na nakladanie s odovzdanym elektroodpadom
 96. Zasady uctovania a vykazovania rezerv
 97. Vseobecna charakteristika rezerv
 98. dane a odvody z vedľajšieho príjmu
 99. Zmluva na dobu určitú
 100. Odhlásenie posl. zamestnanca a odhlásenie zamestnávateľa s mesačným rozdielom
 101. Zrušenie živnosti po menej ako roku
 102. bude/nebude platiť do ZP?
 103. cestak/2 cudzie meny
 104. FO podnik. a stravne lístky
 105. Miesto výkonu práce - stavebná firma
 106. Dve pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa a odvody
 107. stravne u futbalových rozhodcov
 108. DOPLATOK
 109. DVP a DBPŠ
 110. Škoda spôsobená zamestnancom
 111. Zdravotné poisťovne
 112. exekúcia
 113. Nespravne vyplatena mzda
 114. Návšteva lekára
 115. Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnavat obcanov so ZPS - prehodnotenie inv.dôch.
 116. Vymeriavací základ pre odvody do SP,ZP u zamestnancov s nerovnomerným prac. časom
 117. Odpoveď na žiadosť do zamestnani
 118. absencia a dovolenka
 119. Stará mama - materská dovolenka
 120. VZ na soc.poistovnu
 121. dovolenka pri skrátení uväzku
 122. tabulky platov v statnej sluzbe
 123. dohoda o vykonani práce
 124. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 125. SP - penále za neodhlásenie zamestnávateľa
 126. dodatocne DP alebo opravne
 127. zamestnanec - mandatár
 128. Súhrnná info o PP na kratší prac. čas
 129. Invalid a praca
 130. Program na RZZP 2006
 131. materska - skoncenie PP doba urcita
 132. Dodatocne RZ ZP za r.2005 580/2004??
 133. SZČO a zamestnávateľ
 134. krátenie dovolenky - ukonč. prac.pomeru
 135. Náhradné voľno
 136. dohoda o vykonani prace
 137. Opäť daňový bonus
 138. Predlžena rodič. dovolenka a dávky v hmotnej núdzi
 139. Invalidny dochodca a praca
 140. preplatky z ročného zúčtovania
 141. peňažitá pomoc v materstve
 142. Zamestnávanie uchádzača o zamestnanie
 143. SZČO+externý študent - platiť i ZP odvody?
 144. Okamžitá výpoveď
 145. Náhrada mzdy
 146. Predčasný starobný dôchodok - ísť, či neísť?
 147. Pracovný pomer & pokles pracovnej schopnosti 80%
 148. Dovolenka - materska dovolenka
 149. paragrafy a priepustky
 150. starobný dôchodca a zápočtový list
 151. Prekážky v práci - pohreb prarodiča
 152. Prekážky v práci - pohreb prarodiča
 153. cestak - zahraničná pracovná cesta
 154. Pracovná zmluva v českom jazyku
 155. kratenie dovolenky kvoli PN
 156. Pracujúci dôchodca
 157. Neplatenie odvodov a dane
 158. Zvýšenie platu pred odchodom do dôchodku
 159. Vymeriavací základ do SP.
 160. nezdaniteľná časť
 161. Je platná výpoveď?
 162. definícia vedúceho zamestnanca
 163. Ušlý zisk
 164. Opätovná materská
 165. Zmluva o hosťovaní
 166. ABSENCIA
 167. Daňový bonus.
 168. absencia a VZ
 169. Nový zamestnanec
 170. Minimálny VZ - zdravotné poistenie roky 1994 až 1997
 171. EL - vyplnenie
 172. Účtovanie rezerv tvorených v roku 2006 , v roku 2007
 173. Ochranná lehota
 174. Strážne služby prava a povinnosti zo ZP
 175. chaos v zdravotnom poisteni
 176. Výpoveď po dlhšie trvajúcej absencii
 177. RZZP - pomôcka
 178. Nesprávne použitý maximálny VZ pre ZP
 179. výpoveď a odstupné
 180. Miesto výkonu práce
 181. EZU A MD, PN
 182. PN + dávky z DNP
 183. Úrazové poistenie za dohodárov
 184. podmienky výplaty materského
 185. Musí sa určiť mzda?
 186. Karta zamestnanca
 187. Vymeriavaci základ na ZP
 188. Socialna poistovna
 189. opatrovateľský príspevok a práca na skrát. čas
 190. Miestna príslušnosť k SP, DÚ, ZP
 191. Odvody - invalidný dôchodca
 192. daňový bonus na dieta - prosim
 193. aj živnosť aj s.ro. - odvody v oboch?
 194. Pracovna zmluva na skrateny pracovny cas(McDonald)
 195. archivácia
 196. zamestnanec v predbežnom zadržaní
 197. Daňový bonus - cudzinec
 198. nadčasy a vplyv na mzdy
 199. Dohoda o vykonaní práce
 200. Odmena za živ.jubil. a dovolenkový priemer
 201. Exekúcia - preplatok dane po ročnom zúčtovaní
 202. zriadovacia listina
 203. Pracovný čas a čas na pracovisku
 204. Odpracovaný deň na účely dovolenky
 205. Odvody do SP,ZP a ošetrovné nad 10 dní
 206. stravne listky - dohoda o zrazkach zo mzdy
 207. kde sa mam nahlasit?
 208. Rodičovský príspevok a OČR
 209. DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA
 210. Zamestnanec z ČR
 211. Zamestnanec z ČR
 212. študent na dohodu
 213. dve exekúcie
 214. Odvody zamestnávateľa
 215. pracovná zmluva
 216. Nadčas pri hodinovej mzde
 217. Výplata miezd firmou v konkurze
 218. Materský a rodičovský príspevok v ČR
 219. PN zamestnanca
 220. životné minimum
 221. dobrovoľne nezamestnaná osoba a príjem
 222. Exekúcia zo mzdy
 223. Ukončenie PP - dovolenka
 224. ODCHODNÉ
 225. dlhodobá PN + ukončenie prac. pomeru
 226. Materská!
 227. Vyplatená vyššia mzda
 228. Zrážková daň
 229. PN a DVZ
 230. Polovičný pracovný úväzok a dôsledky
 231. Ako zamestnať manžela?
 232. Mzda na účet
 233. PN a rozviazanie PP
 234. platenie sviatkov
 235. Doručovanie exekúcie
 236. Ukončenie prac. pomeru so spätnou platnosťou
 237. nahlásenie DPN na zdravotnú poisťovňu
 238. Celý mesiac PN - zrážka na DDP
 239. DPN a denný VZ
 240. koniec predlzenej MD
 241. PN a SP
 242. daňový bonus
 243. Príspevok na opatrovanie
 244. Dlhodoba PN a odvody do SP a ZP.
 245. Pohotovosť nad 100 hod. ročne
 246. Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu PN
 247. Česká firma na Slovensku a stravné
 248. invalidní dôchodcovia
 249. Ako "potrestať" zamestnanca
 250. exekučná zrážka zo mzdy