PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. platenie sviatkov
 2. Doručovanie exekúcie
 3. Ukončenie prac. pomeru so spätnou platnosťou
 4. nahlásenie DPN na zdravotnú poisťovňu
 5. Celý mesiac PN - zrážka na DDP
 6. DPN a denný VZ
 7. koniec predlzenej MD
 8. PN a SP
 9. daňový bonus
 10. Príspevok na opatrovanie
 11. Dlhodoba PN a odvody do SP a ZP.
 12. Pohotovosť nad 100 hod. ročne
 13. Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu PN
 14. Česká firma na Slovensku a stravné
 15. invalidní dôchodcovia
 16. Ako "potrestať" zamestnanca
 17. exekučná zrážka zo mzdy
 18. pracovna zmluva podpisana dopredu
 19. Vypoved zamestnavatelom+materska dovolenka+odstupne
 20. Študent VŠ + pracovný pomer + sociálny systém
 21. odhlásenie dohodára-SP
 22. Študent a pracovný pomer na skrátený pracovný čas
 23. vymeriavací základ soc. a zdrav. poistenia
 24. prenos dovolenky - dočasne pridelený zamestnanec
 25. neplatené voľno
 26. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 27. Vymeriavací základ a celkový príjem
 28. provizia zamestnanca
 29. SVIATOK - náhrada za sviatok
 30. Upravený štatistický výkaz o práci 2-04 - modul 5
 31. dodatok - pracovna zmluva
 32. preplatok stravného z r. 2006
 33. DNP a PN.
 34. Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 35. Novela Zákonníka práce - od 1.5.2007???
 36. okamžité skončenie pracovného pomeru
 37. SOCIÁLNA POISŤOVŇA - "PORIADOK"?
 38. Odhlásenie zamestnávateľa - termíny
 39. výpočet náhrady príjmu za nemoc
 40. ZAMESTNANEC A ZÁROVEŇ SZČO - odvody
 41. SZČO - daňový bonus a rodinné prídavky
 42. Zrážky zo mzdy - povinnosť?
 43. Moderný personalista...
 44. doba určitá a PN prac.úraz
 45. Úraz zavinený 2.osobou
 46. Prázdne výkazy SP a ZP
 47. student: brigada a stipendium
 48. DzZČ novy vykaz - kde ho najdem?
 49. Dôchodca a PN
 50. DOHODA O ROZVIAZANÍ PP
 51. 2.pilier
 52. dane
 53. Upratovačka - DOVP
 54. Dlhodobá PN a zdravotné poistenie
 55. Skoncenie PP po nocnej zmene
 56. Ako mám vyplatiť PN?
 57. Exekúcia a výpoveď
 58. Dohoda
 59. potvrdenie o odpracovanych rokoch
 60. Potvrdenie pre SP na účely na dávku v nezamestnanosti
 61. Pracovná licencia
 62. Pohyblivá zložka mzdy
 63. Odpustenie úroku = štátna pomoc?
 64. pracovne volno - svadba
 65. Potvrdenie od lekara
 66. aka min.mzda
 67. Pracovné voľno s náhradou mzdy
 68. Práca v ČR
 69. Závisla činnosť - nedoplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia
 70. NADČASOVÝ PRÍPLATOK
 71. termíny zmeny platenia odvodov
 72. Doplatok do MM
 73. Mesačné výkazy do sociálnej poisťovne
 74. ročné zúčtovanie preddavkov na dan
 75. Ako správne vyplniť Potvrdenie o DPN?
 76. ako postupovat pri celozav.dovol.s novymi zamestnancami
 77. Po podani danoveho priznania
 78. Dohoda o brigadnickej cinnosti studenta
 79. Rizikové tehotenstvo
 80. registračná a oznamovacia povinnosť
 81. doba určitá a výpoveď zamestnanca
 82. Materská
 83. Zodpovednosť zamestnávateľa pri doržaní autorského zákona
 84. pridavky na dve deti?
 85. SF - pracovná zmluva - kratší prac.čas
 86. Tréneri TJ a dohoda o vykonaní práce
 87. pokuta za neskoro zapl.odvody
 88. Prijem SZČO a odvody do soc. poistovne
 89. Pracovná zmluva - zmena z doby určitej na dobu neurčitú
 90. študent a DP
 91. Nárok na vdovský dôchodok
 92. Potvrdenie o prijme
 93. odchodne
 94. sociálny fond
 95. štatistický úrad - číselníky
 96. PRIHLASKA DO DOVERY
 97. HLÁSENIE o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...
 98. RZD a materská zo SP
 99. Dohoda o vykonaní práce
 100. Tlačivo Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 101. neplatene voľno, ukončenie PP - čo urobiť
 102. Moze zamestnavatel odmietnut vyplatenie rocnych odmien - provizii?
 103. pracovné pomery
 104. Platenie PN
 105. Prosim o pomoc rozhodujúce obdobie
 106. Potvrdenie o návšteve školy
 107. Ročné hlásenie dane na diskete / CD
 108. Odvody do socialnej poistovne pri obnoveni zivnosti.
 109. RZD sa podava na DU, na ktory idu aj Prehlady a Hlasenie?
 110. materská + dohoda
 111. Spracovanie miezd - hľadám pre klienta
 112. úroky
 113. Strážené parkovisko - je potrebná licencia?
 114. pracovné zmeny
 115. dodatočný výpis DP do SP
 116. Rodičovský prispevok a príjem z DoVP viac ako 1/2 min. mzdy
 117. nadcasy - odmietnutie zamestnanca
 118. Skúšobná doba
 119. ako máme počítať dovolenku, súrne...
 120. materská a vyplatenie nevyčerpanej dovolenky
 121. Nadčasová práca - čo po prekročení 150 hodín?
 122. Dovolenka pri rozviazaní PP
 123. Vypoved! Prosim pomoc
 124. Daňový bonus na Ing.
 125. Hlásenie o vyúčt. dane
 126. Novelizácia ZP 2007
 127. služobná cesta
 128. čo mám urobiť?
 129. Pracovná zmluva od ...........
 130. zamestnanec zo zahraničia
 131. Príjem pre daňový bonus
 132. SZCO, starobny dochodca a ZP
 133. uvoľnení poslanci a náhrada mzdy za dovolenku
 134. Cestovny prikaz do ČZ - vzor
 135. mzdové náklady
 136. DoVP a rodičovská dovolenka
 137. Daňový bonus a RZD
 138. RZD typ A- zabudol vsak na vynosy z CP
 139. ukončenie PP dohodou
 140. zápočtový list
 141. Exekucia zo mzdy
 142. Ako sa mám brániť???
 143. Výpoveď dohodou - čo ak zamestnávateľ "štrajkuje"?
 144. Prílohy k DP
 145. ročné zúčtovanie a vyradený z evidencie
 146. 2% z dane
 147. Vyplatenie materskej
 148. zmluva o dielo
 149. Ostatne prijmy a dopad na zdravotne poistne
 150. Zavisla cinnost v CR a SZCO v SR
 151. Daň u dôchodcu
 152. príjem z poradenských činností
 153. Nový prehľad za rok 2007
 154. Úhrada zrážkovej dane
 155. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na ND
 156. Kvalifikácia zamestnanca
 157. Hygienické potreby na pracovisku
 158. vypoved pocas materskej dovolenky
 159. Typ pracovného pomeru
 160. Doba určitá a PN
 161. PN zamestnanca v dobe ukončenia podnikania zamestnávateľa
 162. Nezdaniteľ.suma
 163. Hlásenie + zrážková daň
 164. Príjem DVP nad 41400,-
 165. SOCIALNE poistenie SZCO
 166. Práca v zahraničí
 167. daň.bonus
 168. pomoc
 169. Výkon trestu
 170. ochranna doba a tehotenstvo
 171. stupeň náročnosti - koeficient min. mzdy
 172. vypoved s odstupnym?
 173. Starobný dôchodca a odstupné
 174. SZČO a dohodár
 175. Platenie PN sociálnou poisťovňou.
 176. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 177. starobný dôchodca - RZD 2006 - bonus
 178. odvody z ročnej odmeny spoločníka, konateľa, zamestnance
 179. Usmernenie k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1. januára 2007
 180. Prihlasovanie do SP v r. 2002
 181. DoVP-spracovanie účtovníctva
 182. Odhlásenie zamestnávateľa
 183. Odvody za rok 2003
 184. skončenie v skúš. dobe vs. výp. doba
 185. Hlásenie o zrazených preddavkoch
 186. Nedoplatok z RZZP a priznanie
 187. ročné zúčtovanie
 188. dohoda nezamestnaného a odvody
 189. Fyzické napadnutie
 190. dohodár a kontrola zo socpoist.
 191. odvody a predčasný starobný dôchodok
 192. Ukončenie materskej dovolenky - začiatok rodičovskej dovolenky
 193. Môžem zahrnuť do DP príspevky zamestnávateľa?
 194. RZ aj DP?
 195. Prijmem osobneho asistenta
 196. Dohoda o brigádnickej práci
 197. Min. mzda podľa ZP
 198. domácky zamestnanec
 199. Žiadosť o vrátenie preplatkov dane
 200. Hlásenie o vyúčtovaní dane - zúčtované a vyplatené príjmy
 201. invalidny dochodca-SZCO
 202. Mzdový list
 203. specifikacia nadcasov v prac.zmluve
 204. Odvody z podielu na HV
 205. Neprávom uplatnený daňový bonus.
 206. Pracovný úraz - postup mzdára
 207. starobný dôchodca a ELDP
 208. Samozavinená PN
 209. 2 Hlavné pracovné pomery a nárok na SL
 210. vypoved §63,ods.1)b. vypov.doba.odstupne
 211. okamzite skoncenie PP, § 68
 212. Sirotský dôchodok - výška pri znovuzískaní nároku
 213. DVP
 214. RZ dane a dodatočné uplatnenie za poistku
 215. mzdy a platby do fondov
 216. nástup do zamestnania po RD
 217. DVP a DBŠ
 218. zamestnanie + živnosť
 219. dôchodkový vek a zmluva na neurčitú dobu
 220. Zamestnaný v Slovinsku
 221. RZD a nedoplatok na VZP za rok 2006
 222. starobný dôchodca HPP a SZČO
 223. DDS a poistné
 224. DOVP
 225. Pracovná doba - dlhý a krátky týždeň
 226. Povinnosti zamestnávateľa
 227. nevyplatena odmena za brigadnicku cinnost
 228. mzda pri vypovedi
 229. 6 stupňov náročnosti práce?
 230. ešte raz konatelia
 231. Domácky zamestnanec
 232. predĺžená materská dovolenka
 233. Mzdový príspevok
 234. Prenájom a odvody
 235. Ako sa vypočíta výška podpory v nezamestnanosti?
 236. Zmena trvalého pobytu zamestnanca a SP
 237. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2006
 238. DAŇ Z PRÍJMOV (závislá činnosť) - štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch ...
 239. Ako sa vypočítajú odvody z náhrady mzdy vyplat. pri neplatne skončenom prac.pomere?
 240. Ako sa vypočítajú odvody z náhrady mzdy vyplat. pri neplatne skončenom prac.pomere?
 241. Os. ohodn. priznané od polky mesiaca
 242. Právoplatnosť pozastavenia živnosti a SP
 243. Odvody do soc. poisťovne
 244. Zdravotné poistenie - odmeny členov dozornej rady
 245. Ročné zúčtovanie dane - študent - sám si zaplatil zdravotné
 246. Opatrovateľka
 247. zaúčtovanie odvodov
 248. "Pôrodné"
 249. výsluhový dôchodok-postih
 250. vymeriavací základ pri PN - pri hod. mzde