PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dodatok pracov. zmluve v skúšob. lehote
 2. Masáže
 3. Dva pracovné pomery a rodičovská dov.
 4. Vymeriavací základ
 5. Zápočet rokov
 6. Problem s PN-kou
 7. nárok na materskú
 8. Záznam zo ZSC
 9. Konatelia spoločnosti a pracovný pomer
 10. Výpoveď - dovolenka
 11. Účet pre úhradu nedoplatku na dani
 12. Odchodné pre invalida
 13. Materská dovolenka - oznámenie SP, ZP
 14. Doch.vek a platenie poistneho
 15. Skončenie v skúš. dobe a preplatenie dovolenky
 16. dochodkyna a odchodne
 17. stravné lístky - minimum
 18. Potvrdenie o preddavkoch na ZP
 19. ELDP-materská a rodičovská dovolenka r.2006-2007
 20. odhlasit zo ZP
 21. Zaúčtovanie preplatku/nedoplatku na ZP
 22. ZP - daň.výdavok v § 8
 23. Odhláška SP - vyzva na zaplatenie dlzneho poistneho
 24. úmrtie daňovníka
 25. Daňový bonus
 26. OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ ZO STRANY ZAMESTNANCA - AKÝ PARAGRAF?
 27. RZZP a pokuta?
 28. RZD u zamestnakyne ZPS
 29. Mandátna zmluva a dôchodca
 30. ELDP
 31. daňové priznanie FO typ A
 32. nový zamestnávateľ počas čerpania D u starého
 33. Rodičovská dovolenka a HPP
 34. Príjem za r.2006 SZČO a odvody do soc.poistovne
 35. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia
 36. starobny dôchodca a RZD
 37. študenti - odvody
 38. ukončenie pracovného pomeru so ZŤP
 39. Zaúčtovanie dohody za dlhšie obdobie
 40. vypis z registra trestu
 41. Potvrdenie
 42. ukončenie pracovného pomeru dohodou počas tehotenstva
 43. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú s tehotnou pracovníčkou
 44. Vrátenie odvodov za dôchodcu
 45. Zamestnanie dochodcu
 46. Nevyčerpaná dovolenka rok 2004
 47. Náhrady za pracovnú pohotovosť
 48. PN starobný dôchodca
 49. Jedná sa o nepretržitú prevádzku a nerovnomerné rozvrhnutie?
 50. čerpanie dovolenky
 51. Výpoveď
 52. Miesto výkonu práce a diety
 53. Fond pracovného času
 54. Dodatočné vyrubenie DPH a jej daňová uznateľnosť
 55. Otázky k podávaniu daňových priznaní k DzP FO 2006
 56. Ako platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2007?
 57. Vyradenie neodpísaného majetku – budovy a protokol o vyradení
 58. Účtovanie tvorby rezerv súvisiacich s obstaraním majetku
 59. Analytická evidencia tvorby a zúčtovania rezerv a opravných položiek a ich vykázanie
 60. Odmeny zamestnancom, ktorí nie sú členmi štatutárnych alebo dozorných orgánov
 61. Zrážky zo mzdy
 62. ukoncenie prac,pomeru v skusobnej dobe pre PN z dôvodu tehotenstva
 63. Čo mám uvádzať z hľadiska správnosti?
 64. Stravné lístky pre zamestnanca na dohodu
 65. Dohody na vzdelávacie poukazy
 66. Pracovný úraz - % náhrady
 67. skrátenie skúšobnej doby
 68. zmena pracovnej pozície vs. organizačná zmena
 69. Predlžovanie pracovného pomeru na dobu určitú
 70. pracovný úraz - zamestnanec má nárok?
 71. Zdanenie mzdy a odmeny za dohodu o vykonaní práce
 72. Vymeriavaci zaklad pre PN
 73. poobedná zmena
 74. ukončenie pracovného pomeru 31.03.2007
 75. zamestnanec po ukončení školy a nezdaniteľná čiastka do RZD ???
 76. Materská dovolenka a odvody
 77. Ročné zúčtovanie zdrav. odvodov
 78. Nástup na ďalšiu MD pred ukončením RD
 79. Rekondičný pobyt - náhrada mzdy
 80. Stravné lístky pre zamestnancov
 81. je to spravne?
 82. výplatná páska
 83. Strážna služba
 84. Výpoved §63ods.1b),odstupné hneď dopísať k výpovedi?
 85. Daňové priznanie FO typ A
 86. zdanenie príjmov na základe zmlúv o dielo
 87. okamžitá výpoveď zamestnávateľ a PN zamestnanca
 88. Nový max VZ pre Sp od 1.7.2007
 89. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas materskej dovolenky
 90. Poskytnutie odstupného
 91. Nástup na MD a čerpanie dovolenky pred MD
 92. Daňové priznanie-dobrovoľne nezamest.
 93. RZD alebo DP A ?
 94. nepravom priznany danovy bonus
 95. "predlžená" rodičovská dovolenka a škôlka
 96. odvody
 97. Ročné zúčtovanie dane alebo daňnové priznanie - dôchodca na dohodu o vykonaní práce
 98. Denný VZ pre nemocenské - bývalá SZČO, teraz zamestnanec
 99. Nárok na dovolenku
 100. nárok na dovolenku pred MD pri PN
 101. Súd - potvrdenie o mzde
 102. Vznik prac.pomeru a PN
 103. vyplnenie tlačiva - hlásenie
 104. Životné poistenie na výplatnej páske
 105. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa
 106. Pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa
 107. zrazky zo mzdy
 108. Danove priznanie a materska dovolenka
 109. ELDP - vyplňujem správne?
 110. volno na statnice
 111. rozdelenie zisku s.r.o.
 112. POKUTA ZA NEPODANE VYKAZY
 113. Reťazový pôrod+dovolenka+odstupné
 114. Príplatok za prácu vo sviatok
 115. Evidencia na UPSVaR a RZD
 116. Zrážková daň a MRP DOS
 117. zmena prac. pozície a pridanie činností
 118. potvrdenie o príjme FO zo ZČ
 119. Výpoveď pred alebo po materskej dovolenke
 120. dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 121. Ako správne postupovať pri výpočte mzdy dôchodcovi?
 122. DDS
 123. 3 zmenná prevádzka
 124. Vodiči referentských vozidiel
 125. Min.VZ do SP
 126. Evidencny list dochodkoveho zabezpecenia
 127. Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 128. Hmotná zodpovednosť - mám problém.
 129. DoVP v roku 2007
 130. tlačivo Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl. činnosti atď
 131. Služobná cesta cez víkend
 132. Daňový bonus - rozvedení manželia
 133. Výpoveď - napomenutie
 134. Cerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 135. Hrubá mzda
 136. zdravotne poistenie
 137. nezdaniteľná časť na daňovníka
 138. Dôchodok
 139. Dôchodca a odvody
 140. Čerpanie dovolenky po MD a pred nástupom na RD
 141. mamicka na materskej a DvP
 142. daňovy bonus a SZČO
 143. Zápočet rokov
 144. Zdravotné poistenie - externý študent
 145. mzda výpočet
 146. D P a nárok na Daňový bonus.
 147. porušenie pracovnej disciplíny
 148. Odstupné výpočet poistného
 149. Výstupná prehliadka
 150. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce
 151. DP "B" a zdravotné poistenie
 152. daňový bonus a invalidný dôchodca
 153. Materská a DoVP
 154. menili sme sidlo...problem v tlaceni dokumentov
 155. Invalidné dieťa
 156. vratenie preplatku dane zo zavislej cinnnosti
 157. Dohodár a zrážková daň
 158. oznámenie o zrážkovej dani - vzor
 159. Fond pracovného času a nadčasy, prac. pohotovosť
 160. Ako založiť odbory ?
 161. Účelové sporenie
 162. zapocet PN
 163. doklad o prijme a pred.pre ZP
 164. pracovna cesta
 165. Konateľ a výpis z DP
 166. Študentka VŠ,daňový bonus a potrebné doklady
 167. Výsledok RZdane - kompenzácia
 168. Podpis na RZD
 169. Materské a spoločník s.r.o.
 170. Z 12 hodinovej zmeny na 8 hodinovú
 171. Brigádnický plat
 172. Materska dovolenka
 173. dobrovoľné poistenie - sociálna poisťovňa
 174. Brigádnik - ročné zúčtovanie
 175. 5 týždeň dovolenky
 176. materska
 177. Nedoplatok - SP
 178. 2 pracovné pomery
 179. Sociálny fond
 180. prekazka v praci
 181. Príjem a odchod na MD
 182. Pokračujúci PN?
 183. Naturálna mzda
 184. PN a odmena
 185. Kniha Abeceda mzdovej účtovníčky
 186. DP alebo rocne zuctovanie?
 187. Personalny lizing
 188. Nočná práca
 189. odmena konateľa z nerozdeleného zisku
 190. SZČO a materska v roku 2007
 191. Dopravná nehoda v skúšobnej dobe
 192. povinnosti účtovníčky?
 193. Potvrdenie z UPSVaR
 194. Problem s vyplatnou paskou
 195. prijem zo ZC v CR
 196. rocne zuctovanie dane
 197. Spacovanie miezd spätne
 198. dočasná pracovná neschopnosť
 199. HM nižšia ako minimálna mzda
 200. RLFO do SP
 201. Vrátenie preddavku na daň zo závislej činnosti
 202. DoVP
 203. výpoveď § 63 ZP a odstupné
 204. trojsmenná prevádzka
 205. práceneschopnosť SZČO a odvody na ZP
 206. Zahranicna sluzobna cesta
 207. skoncenie VD pocas PN
 208. materska VZ > zamestnanie + dobrovolne poistenie
 209. Vykonanie ročného zúčtovania
 210. co s danovym bonusom?
 211. urazove poistenie za rok 2002 a 2003
 212. Nové tlačivo štvrťročného prehľadu
 213. Brigáda cez agentúru
 214. zamestnanec na skrátený úväzok a odvody
 215. Dovolenka - 25 rokov
 216. Ročné zúčtovanie dane
 217. študent - DoVP - 2006
 218. Postup ročného zúčtovania dane 2006
 219. Mesačný výkaz poistného
 220. ročné zúčtovanie dane
 221. Výpoveď dohodou
 222. Správny výpočet PN-ky?
 223. Nové tlačivá Prehľad o zrazených....za štvrťrok (rok 2007)
 224. danove priznanie, prijem v inej krajine EÚ
 225. Zamestnanci v odbore metalurgia
 226. Príspevok zamestnávateľa - celý mesiac PN
 227. nahrada mzdy za sviatok
 228. neprevzatie mzdy
 229. Výplata 02/2007
 230. KONTROLA Z ÚP A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 231. Mzdové účtovníčky - otázka
 232. Dohodár a str.lístky
 233. materska skola - dovolenka
 234. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 235. Potvrdenie o zaplatení dane
 236. pokuta z DU
 237. Výpočet hodinovej mzdy
 238. Predčasný dôchodca a PN
 239. HP + DoVP u jedného zamestnávateľa
 240. miesto výkonu práce
 241. Preplatok dane z roku 2002
 242. Výkon práce pri nároku na dovolenku
 243. zamestnanec z CR - danove priznanie
 244. Pracovná zmluva a zahraničie
 245. SZČO predčasný dôchodca
 246. výpovedná lehota po zániku zamestnávateľa
 247. Výpoveď z organizačných dôvodov
 248. PN-ka Problém
 249. Preplatenie poplatku
 250. zamestnať nezamestnaného