PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. D P a nárok na Daňový bonus.
 2. porušenie pracovnej disciplíny
 3. Odstupné výpočet poistného
 4. Výstupná prehliadka
 5. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce
 6. DP "B" a zdravotné poistenie
 7. daňový bonus a invalidný dôchodca
 8. Materská a DoVP
 9. menili sme sidlo...problem v tlaceni dokumentov
 10. Invalidné dieťa
 11. vratenie preplatku dane zo zavislej cinnnosti
 12. Dohodár a zrážková daň
 13. oznámenie o zrážkovej dani - vzor
 14. Fond pracovného času a nadčasy, prac. pohotovosť
 15. Ako založiť odbory ?
 16. Účelové sporenie
 17. zapocet PN
 18. doklad o prijme a pred.pre ZP
 19. pracovna cesta
 20. Konateľ a výpis z DP
 21. Študentka VŠ,daňový bonus a potrebné doklady
 22. Výsledok RZdane - kompenzácia
 23. Podpis na RZD
 24. Materské a spoločník s.r.o.
 25. Z 12 hodinovej zmeny na 8 hodinovú
 26. Brigádnický plat
 27. Materska dovolenka
 28. dobrovoľné poistenie - sociálna poisťovňa
 29. Brigádnik - ročné zúčtovanie
 30. 5 týždeň dovolenky
 31. materska
 32. Nedoplatok - SP
 33. 2 pracovné pomery
 34. Sociálny fond
 35. prekazka v praci
 36. Príjem a odchod na MD
 37. Pokračujúci PN?
 38. Naturálna mzda
 39. PN a odmena
 40. Kniha Abeceda mzdovej účtovníčky
 41. DP alebo rocne zuctovanie?
 42. Personalny lizing
 43. Nočná práca
 44. odmena konateľa z nerozdeleného zisku
 45. SZČO a materska v roku 2007
 46. Dopravná nehoda v skúšobnej dobe
 47. povinnosti účtovníčky?
 48. Potvrdenie z UPSVaR
 49. Problem s vyplatnou paskou
 50. prijem zo ZC v CR
 51. rocne zuctovanie dane
 52. Spacovanie miezd spätne
 53. dočasná pracovná neschopnosť
 54. HM nižšia ako minimálna mzda
 55. RLFO do SP
 56. Vrátenie preddavku na daň zo závislej činnosti
 57. DoVP
 58. výpoveď § 63 ZP a odstupné
 59. trojsmenná prevádzka
 60. práceneschopnosť SZČO a odvody na ZP
 61. Zahranicna sluzobna cesta
 62. skoncenie VD pocas PN
 63. materska VZ > zamestnanie + dobrovolne poistenie
 64. Vykonanie ročného zúčtovania
 65. co s danovym bonusom?
 66. urazove poistenie za rok 2002 a 2003
 67. Nové tlačivo štvrťročného prehľadu
 68. Brigáda cez agentúru
 69. zamestnanec na skrátený úväzok a odvody
 70. Dovolenka - 25 rokov
 71. Ročné zúčtovanie dane
 72. študent - DoVP - 2006
 73. Postup ročného zúčtovania dane 2006
 74. Mesačný výkaz poistného
 75. ročné zúčtovanie dane
 76. Výpoveď dohodou
 77. Správny výpočet PN-ky?
 78. Nové tlačivá Prehľad o zrazených....za štvrťrok (rok 2007)
 79. danove priznanie, prijem v inej krajine EÚ
 80. Zamestnanci v odbore metalurgia
 81. Príspevok zamestnávateľa - celý mesiac PN
 82. nahrada mzdy za sviatok
 83. neprevzatie mzdy
 84. Výplata 02/2007
 85. KONTROLA Z ÚP A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 86. Mzdové účtovníčky - otázka
 87. Dohodár a str.lístky
 88. materska skola - dovolenka
 89. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 90. Potvrdenie o zaplatení dane
 91. pokuta z DU
 92. Výpočet hodinovej mzdy
 93. Predčasný dôchodca a PN
 94. HP + DoVP u jedného zamestnávateľa
 95. miesto výkonu práce
 96. Preplatok dane z roku 2002
 97. Výkon práce pri nároku na dovolenku
 98. zamestnanec z CR - danove priznanie
 99. Pracovná zmluva a zahraničie
 100. SZČO predčasný dôchodca
 101. výpovedná lehota po zániku zamestnávateľa
 102. Výpoveď z organizačných dôvodov
 103. PN-ka Problém
 104. Preplatenie poplatku
 105. zamestnať nezamestnaného
 106. Odchodne - vypocet
 107. vypoved zamestnavatelom podla 63 1a.
 108. Zdravotný preukaz
 109. Daň z príjmu v roku 2003
 110. Zamestnanec sro pracuje v EU
 111. Cudzinec - nezdan.čiastka
 112. ako dostať peniaze z firmy
 113. Odmena štatutárom a.s. je daňovo uznaným výdavkom?
 114. dovolenka
 115. student VS na 1/2 uvazok a odvody
 116. ročné zúčtovanie - cudzinec+daň.bonus
 117. Treba niečo vyplatiť?
 118. Krátenie st.dôchodku pri skoršom nástupe
 119. marodka+preplatok na dani
 120. zdravotné odvody
 121. stravné lístky a SF
 122. ZLE VYPOČÍTANÁ MZDA
 123. nezdanitelna čast na danovnika
 124. odvody zivnostnikov v zahranici
 125. Vymeriavací základ počas PN
 126. Preplatok z RZD
 127. ODVODY -dohodár+ živnostník + hlavný PP
 128. Potvrdenie o preddavkoch na ZP
 129. Vymeriavací základ- je to dobre
 130. Dlhodoby hmotny majetok
 131. Daň.bonus u zamestnanca-dôchodcu
 132. Vzor žaloby - neplatnosť výpovede
 133. Nárok na dávku v nezamestanosti
 134. VZ na ZP u zmenových pri skončení PP
 135. Odmena štatutárom a.s.
 136. Kontrola výpočtu priemernej hodinovej mzdy
 137. DP typ A a PN
 138. Vymeriavaci základ
 139. Žiadosť o roč. zúč. dane - zamest. už nepracuje
 140. Chybné potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 141. daňový bonus
 142. Hlásenie - časť I. riadok D
 143. Predcasny dochodok
 144. Ročné zúčtovanie dane - prijmy pod 45 408
 145. Náborový príspevok
 146. registracia dohodarov na SP
 147. Vydávanie potvrdení o príjme
 148. Príkaz na prácu nadčas - tlačivo
 149. Dve rozne sumy pri inventure
 150. pozastavenie živnosti a odvody
 151. Vyrovnanie preplatku resp. nedoplatku do 100 Sk?
 152. Registracny list FO rovno z porodnice
 153. Výpoveď a PN
 154. RZD a osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov
 155. Živnostník - dobrovolne nezamest. osoba
 156. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch ........
 157. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote počas PN
 158. výpoveď v skúšobnej dobe pre porušenie prac. disciplíny
 159. PN - ako pocitat ...
 160. Faktury - vzor faktury, vysvetlenie
 161. Odpisovanie jednotlivých častí dlhodobého majetku s rôznou životnosťou od 1. 1. 2007
 162. Výnimky z použitia metódy vlastného imania podľa IAS 28
 163. Evidencia o poskytovaní príspevkov na dopravu zo sociálneho fondu
 164. Doklad dopĺňajúci pôvodnú faktúru
 165. Účtovanie tvorby a použitia rezerv na náklady od 1. 1. 2007
 166. Uctovanie vydavkov osobnej spotreby konatela
 167. Uctovanie o priznani dotacii od 112007
 168. Ročné zúčtovanie - Daňový bonus - narodenie dieťaťa
 169. Výpoveď dohodou
 170. Nárok na dovolenku
 171. Strategický personálny informačný systém
 172. vrátenie daňového bonusu
 173. Hlásenie za rok 2006 - zrážkova daň
 174. Výpočet preddavku na ZP
 175. kontrola výpočtu dovolenky
 176. Stravne listky - znizenie poctu
 177. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2002
 178. vrátenie dotácie
 179. Autorské a neautorské honoráre zdaňovanie
 180. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie
 181. Dohodari a cestovne nahrady
 182. úmrtie v rodine
 183. skončenie PP
 184. Daňový bonus a dodatočné uplatnenie.
 185. TABULKA NA NASTUP MATERSKEJ DOVOLENKY
 186. Zrušenie dodavatelskej zmluvy, vypoved zamestnancom
 187. Zníženie platu
 188. Žiadosť o RZD
 189. "P" a pružný pracovný čas
 190. ukončenie prac. pomeru dohodou
 191. Potvrdenie o zúčtovaných ...... zrážková daň
 192. Tvorba sociálneho fondu
 193. rezerva na odmeny konateľa
 194. odchod na materskú - čo s dovolenkou?
 195. potvrdenie zamestnávatela...
 196. Dokladovanie bonusu
 197. dohoda o VP
 198. Pracovná zmluva?
 199. Úrad práce a práca v ČR
 200. Dôchodca a RZD
 201. Dovolenka a víkend
 202. mzda PN neposlala na socialku
 203. plat v rôznych prevádzkach jednej firmy - diskriminácia
 204. Exekučné zrážky
 205. Skúšobná lehota pri zmene zamestnania
 206. Skončenie VŠ štúdia a daňový bonus
 207. Časovo obmedzený dodatok k prac. zmluve
 208. Odchodné a úmrtie
 209. Starobné poistenie
 210. výpoveď daná zamestnancom
 211. Bakalárske štúdium - daňový bonus
 212. životné jubileum
 213. odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 214. SZČO - odvody od 1.7.07
 215. Hrubé porušenie prac.disciplíny
 216. Zrážky zo mzdy
 217. podmienky pre rodicovsky prispevok
 218. Dni sviatku pri výpočte nároku na dovolenku
 219. zmena PZ na kratší úväzok
 220. Výpoveď z dôvodu absencie
 221. SZČO ochorel
 222. Pracovná pohotovosť v roku 2004
 223. Postup pri odvedení dane
 224. vypovedna doba + PN a DVP
 225. Podpora v nezamestnanosti a odhlasenie z UP
 226. nedoplatok z RZD a maródka
 227. Ročné zúčtovanie dane,prepl.dovolenky.
 228. výpovedná lehota
 229. DDP - odpočítateľná položka
 230. Odmena
 231. "Predĺžená" rodičovská dovolenka
 232. Daňové priznanie typ A
 233. Výpoveď počas PN
 234. daňový bonus
 235. DP typ A za r.2005 podané v r.2007
 236. kódy českých bánk
 237. Zdravotne poistenie Odpustenie nedoplatku
 238. robiť daň.priznanie dôchodkyni?
 239. DDP - RZD
 240. Registračný list FO - SP
 241. Výpoveď z org. dôvodov
 242. vyplnenie ELDP
 243. odvody a SZCO
 244. Stravne - zahr. prac. cesta a praca v kancelarii
 245. RZD - chyba za rok 2005
 246. cudzinec a dovolenka - nárok
 247. nezamestnaná po materskej
 248. SZČO + zamestnanec = odvod do SP
 249. dobrovolne nezamestnany a RZ dane
 250. Evidencny list dochodkoveho poistenia