1. Ne/Zaplatena nemocenska (3 replies)
 2. zamestnanec+živnosť (5 replies)
 3. Podpora v nezamestnanosti (831 replies)
 4. Keby sa ešte niekto pýtal (RZZP) (5 replies)
 5. Vypoved pocas tehotenstva (3 replies)
 6. DOHODAR, SCZO A RZZP (18 replies)
 7. Potvrdenie zamestnávateľa - nemocenské (6 replies)
 8. RZZP a prijem nad 47000 v 1 mesiaci (5 replies)
 9. Nepoznáte presnú adresu Soc.poisťovne v Prahe? (4 replies)
 10. Absencia - aké doklady? (11 replies)
 11. Tlač ELDP (2 replies)
 12. dochadzkovy system a snimanie otlackov (4 replies)
 13. MZDA (6 replies)
 14. Koľko dovolenky?? (4 replies)
 15. Výpoveď a rodičovská dovolenka (15 replies)
 16. Výpočet odvodov do soc. poist. od 1.7.2007 (97 replies)
 17. Dohoda mzdový list r.2003 (8 replies)
 18. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (6 replies)
 19. starobní dôchodcovia a dohodári (5 replies)
 20. zamestnanec a dohoda (3 replies)
 21. Započítanie praxe - práca vo verej.záujme (0 replies)
 22. DOVOLENKA - priemer (0 replies)
 23. Rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 24. Má nárok na PN? (6 replies)
 25. Min.základ do tlačiva RZ ZP - odmeňovaný hodinovou mzdou (2 replies)
 26. rzzp - dôchodca, člen družstva (13 replies)
 27. Staré DoVP (4 replies)
 28. Doklad o výške prijmu a o preddavkoch na poistné za rok 2006 (12 replies)
 29. exekúcia (3 replies)
 30. RZZP a materská (13 replies)
 31. Zmluvný lekár (7 replies)
 32. Riadna dovolenka počas materskej a rodičovskej (18 replies)
 33. Pracovný fond zamestnancov na zmeny (1 replies)
 34. Dôchodca (6 replies)
 35. Nárok na dovolenku (2 replies)
 36. Sťažnosť (8 replies)
 37. PN, nemocenské - výpočet (20 replies)
 38. RZZP - tlačivo B (2 replies)
 39. nárok na dovolenku (6 replies)
 40. dovolenka za odpracované roky (22 replies)
 41. Vyhlásenie - 15.ročného (18 replies)
 42. rocne zuctovanie poistneho 2006 (15 replies)
 43. odvody za štatutárov (5 replies)
 44. Starobná dôchodkyňa - prepočet (0 replies)
 45. Konateľ - platenie poistného (2 replies)
 46. Tlačiva RZZP (5 replies)
 47. Nárok na odchodné (5 replies)
 48. materská (6 replies)
 49. Ziadost o vyrovnavaciu davku (5 replies)
 50. mzda šoféra (2 replies)
 51. Soc. poistovna a zapoctovy list (6 replies)
 52. Zahraničný cestovný príkaz tlačivo (3 replies)
 53. kolko k vyplate? (6 replies)
 54. Mzda za prácu vo sviatok (1 replies)
 55. SIDERIA + DOVERA (3 replies)
 56. Okamžité skončenie so zamestnancom, ktorý je ZPS (4 replies)
 57. RZZP - samoplatitel a zamestnanec (33 replies)
 58. skončenie pracovného pomeru - výpočet mzdy (6 replies)
 59. Výkon práce v zahraničí (1 replies)
 60. Zákon o službách zamestnanosti-otazka (0 replies)
 61. Opäť exekúcia (8 replies)
 62. poberateľ invalidného dôchodku a štátna služba (1 replies)
 63. dôchodca a nezdaniteľná časť dane (6 replies)
 64. zastupovanie pocas materskej na HPP (6 replies)
 65. uznanie OČR - rodinný príslušník? (6 replies)
 66. Výška exekúcie (1 replies)
 67. RZZP - kratší PP (0 replies)
 68. Priemerný počet zamestnancov (5 replies)
 69. HPP, vedl. PP a odvody (2 replies)
 70. Starobný dôchodca a DoVP (38 replies)
 71. preplatenie dovolenky (9 replies)
 72. Soc.fond,precerpanie pokladne (0 replies)
 73. individuálna prax študenta (7 replies)
 74. Ešte raz praktikantka šalamúnska (5 replies)
 75. Sprostredkovateľ poistenia a RZ ZP (1 replies)
 76. Praktikantka - strava?? (1 replies)
 77. zabudnutý preplatok z ročného zúčtovania dane (1 replies)
 78. Zodpovedný zástupca (4 replies)
 79. Výpoved a odstupné (9 replies)
 80. Povinnosti zamestnávateľa v ČR (0 replies)
 81. Materská dovolenka v dobe určitej (1 replies)
 82. Odvody z príspevku na životné poistenie (6 replies)
 83. RZZP a rodičovská dovolenka (8 replies)
 84. Zamestnanec z ÚP? (2 replies)
 85. Zahranicna pracovna cesta (2 replies)
 86. odvod DNO (4 replies)
 87. Mesačná mzda a počet odpracovaných dní (4 replies)
 88. Výpoveď zamestnancovi (21 replies)
 89. ročne zučtovanie zdrav.pois. (73 replies)
 90. Prac.pomer - MD (11 replies)
 91. Zivotopis (6 replies)
 92. Tlač potvrdenia o podaní RZZP (13 replies)
 93. Prosím o radu ohľadom RZZP (2 replies)
 94. zo zivnostnika zamestnanec... (9 replies)
 95. Musi tento zamestnanec vykonat RZZP za rok 2006 ? (17 replies)
 96. zamestnanec a SZČO (0 replies)
 97. Polovičný pracovný uvazok (6 replies)
 98. ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 99. Výpočet mzdy v ČR (2 replies)
 100. RZZP -student (1 replies)
 101. Min.VZ do ZP v KD alebo v PD? (4 replies)
 102. Ročné zúčtovanie ZP (4 replies)
 103. Dohoda o vykonaní práce (40 replies)
 104. Účtovanie poistného (0 replies)
 105. Ocenenie v prípade spracovania materiálu a v prípade obnovy materiálu (0 replies)
 106. Zaúčtovanie nevratných obalov u odberateľa (0 replies)
 107. Čiastočná škoda v rastlinnej výrobe (0 replies)
 108. Nevyfakturované dodávky materiálu (7 replies)
 109. Spôsoby účtovania reklamácií pri dodávkach materiálu (2 replies)
 110. Dohoda o vykonaní práce (7 replies)
 111. pracovná zmluva pre vodiča MKD (0 replies)
 112. Prosím o pomoc ... (6 replies)
 113. Preplatenie dovolenky (5 replies)
 114. Čo s tým ? (7 replies)
 115. vyplatenie parkovného - cudzia mena (1 replies)
 116. Predčasný dôchodoch a odvody - spätne (0 replies)
 117. Odchod do zahranicia a sposob prebratia poslednej socialnej davky (2 replies)
 118. ochranna doba pocas RD (12 replies)
 119. szčo odmieta platit odvody (23 replies)
 120. tehotna zamestnankyna - rizikove pracovisko (2 replies)
 121. Výpoveď daná zamestnávateľom alebo výpoveď dohodou? (22 replies)
 122. preradenie zamestnanca zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 123. Nezaplatená dovolenka - výstup (7 replies)
 124. Čistá mzda a stravné lístky v JÚ (10 replies)
 125. Výpovedná lehota (11 replies)
 126. pracovný pomer a SZČO-odvody (2 replies)
 127. Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné (1 replies)
 128. krátenie dovolenky (11 replies)
 129. DoVP pre upratovačku (26 replies)
 130. odvod 2% za umelecky vykon - kedy a ako (1 replies)
 131. zamestnanec+dohodar a RZZP (5 replies)
 132. §141 Z.prace-narok na dovolenku pri narodeni dietata (11 replies)
 133. SZČO,materská ale len dobrovolný platca (2 replies)
 134. RZZP - zamestnanec a Daňové priznanie § 8 (1 replies)
 135. RZZP sprostredkovatel (9 replies)
 136. Minimálna mzda v rokoch 2001 a 2002 (1 replies)
 137. RZZP vysluhovy dochodca (1 replies)
 138. ELDZ za r. 1973 (0 replies)
 139. Ukoncenie PP - predčas. starob. dôchodok (2 replies)
 140. DOVP - odvody do SP a ZP (4 replies)
 141. konatel a odmena za vykon funkcie (9 replies)
 142. študent a DOVP (1 replies)
 143. Zaratávajú sa nadčasy do priemerného zárobku (2 replies)
 144. Skončenie PP - zamestnancom (7 replies)
 145. Menší základ ako hrubá mzda. (4 replies)
 146. dobrovolne odvody do ZP (2 replies)
 147. Pracovný úraz (1 replies)
 148. NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 10. 2007 (0 replies)
 149. SZCO a zamestnanec v roku 2007 (1 replies)
 150. Rodicovska dovolenka a praca v zahranici (1 replies)
 151. odmeny a rodičovský príspevok (1 replies)
 152. nadčasová práca? (18 replies)
 153. Vyrovnanie minimálneho mzdového nároku (1 replies)
 154. vyúčtovanie pracovnej cesty (7 replies)
 155. ukončenie prevádzky (3 replies)
 156. Výpočet invalidného dôchodku (14 replies)
 157. DOVP - denný fond pracovného času (5 replies)
 158. Zvýšenie mzdy (20 replies)
 159. Opäť výpočet materskej (4 replies)
 160. výpoveď (7 replies)
 161. Vstupné prehliadky (1 replies)
 162. RZZP u zamestnanca, SZCO a poberatela RP (3 replies)
 163. Zamestnávanie neplnoletých (5 replies)
 164. RZZP vs materský príspevok a zamestnanie (3 replies)
 165. Koniec PP v sviatok (3 replies)
 166. RZZP a viacerí zamestnávatelia počas roku 2006 (1 replies)
 167. Zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 168. Potvrdenie na Sociálku (2 replies)
 169. vymáhanie škody od bývalých zamestnancov (6 replies)
 170. Dovolenka počas zahraničnej pracovnej cesty? (3 replies)
 171. konatel a zuctovanie zdrav.poistenia (3 replies)
 172. materská dovolenka (7 replies)
 173. Dohoda o vykonaní práce a prehľad na daňový (3 replies)
 174. zrážky pre exekútora (5 replies)
 175. vymeriavací základ na PN (2 replies)
 176. RZZP- dôchodca zúčtovanie zdravotného poistenia (13 replies)
 177. Škoda spôsobená zamestnacom (17 replies)
 178. dovolenka zamestnancov s nepravideľným rozvrhnutím pracovného času (7 replies)
 179. Hlásenie choroby z povolania (5 replies)
 180. PN a vymeriavací základ na odvody (1 replies)
 181. neplatené voľno (3 replies)
 182. Príspevok na stravovanie brigádnikom (3 replies)
 183. Odstupné a odchodné pri zániku firmy (1 replies)
 184. Ako zamestnat? (9 replies)
 185. Koniec PP v skúš.dobe (13 replies)
 186. odvody pri vzniku PP v polovici mesiaca (2 replies)
 187. Výpočet PN (21 replies)
 188. Ako ukončiť pracovný pomer - kto mi poradí? (1 replies)
 189. Zdravotné poistenie - robiť alebo nerobiť ročné zúčtovanie? (1 replies)
 190. Zápis škodovej komisie (16 replies)
 191. Zdravotné poistenie (1 replies)
 192. Zdravotne poistenie (13 replies)
 193. Ocenenie materiálu cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom (0 replies)
 194. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché (1 replies)
 195. Kedy mám nárok na nadčas ? (6 replies)
 196. kumulácia funkcií (5 replies)
 197. študent brigádnik - rodinný príslušník (12 replies)
 198. minimálna mzda - invalid nad 70% (2 replies)
 199. dôchodca a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 200. mozu nas nútiť? (3 replies)
 201. Brigádnik, cestovné výdavky, jeho povinnosti (5 replies)
 202. Rodičovská dovolenka a nástup na materskú (5 replies)
 203. Absencia alebo PN (4 replies)
 204. dobrovolne nezamestnana osoba - moze pracovat? (1 replies)
 205. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 206. zvýšenie mzdy a osobné ohodnotenie (5 replies)
 207. náhrada za sviatok-priemerka (2 replies)
 208. Dovolenka (1 replies)
 209. PN vplyv na dôchodok (0 replies)
 210. Odvody za zamestnanca so ZPS o viac ako 70% (2 replies)
 211. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (17 replies)
 212. rodicovska dovolenka a dohoda (5 replies)
 213. Hmotna zodpovednost (1 replies)
 214. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 215. PN - predpokladaný VZ (1 replies)
 216. Presun neodpracovaných dní do ďalšieho mesiaca (8 replies)
 217. neskoro donesená PN (9 replies)
 218. Skončenie PP - dlhodobo PN (7 replies)
 219. Práca v zahraničí-pracovná zmluva (1 replies)
 220. Prihlášky zamestnanca - nezapísaná s.r.o. v OR (3 replies)
 221. Evidencia PN (14 replies)
 222. RZZP (1 replies)
 223. ZP DoVP (19 replies)
 224. odvody pre SZČO (7 replies)
 225. Lepsie platene vikendy a sviatky (2 replies)
 226. zuctovanie ZP - viac zamestnavatelov (3 replies)
 227. Aké je to plnenie? (10 replies)
 228. Mzda vodica (0 replies)
 229. ako ukončiť pracovný pomer (3 replies)
 230. ukončenie pracovného pomeru počas PN (1 replies)
 231. tretí pilier dôchodkového zabezpečenia (1 replies)
 232. Pracovný úraz - náhrada ušlej mzdy ? - ako dalej ? (11 replies)
 233. Sociálna poisťovňa - vrátenie preplatku na NP (1 replies)
 234. Ročné zúščtovanie do zdra. poisť. (3 replies)
 235. kto robi RZZP (2 replies)
 236. Zrážky zo mzdy ???? (7 replies)
 237. Ukončenie PP dohodou (6 replies)
 238. narodenie dietata (1 replies)
 239. starobny dôchodca a odvody (1 replies)
 240. Skončenie PP - nárok na dovolenku (3 replies)
 241. Mzda/Odmena/Vyhra (0 replies)
 242. jazykový kurz (4 replies)
 243. Výpovedná lehota a P na hľadanie nového zamestnania (2 replies)
 244. RZZP zamestnanec+MD+dohoda (4 replies)
 245. dôchodca a časť roka zamestnanec (4 replies)
 246. návrat z MD (5 replies)
 247. konateľ a spoločník s.r.o. - ZP rôzne kombinácie (0 replies)
 248. Nevyplatenie mzdy? (26 replies)
 249. Je nárok na odstupné? (1 replies)
 250. Okamžité skončenie PP (7 replies)