1. Výpoveď zamestnancovi (21 replies)
 2. ročne zučtovanie zdrav.pois. (73 replies)
 3. Prac.pomer - MD (11 replies)
 4. Zivotopis (6 replies)
 5. Tlač potvrdenia o podaní RZZP (13 replies)
 6. Prosím o radu ohľadom RZZP (2 replies)
 7. zo zivnostnika zamestnanec... (9 replies)
 8. Musi tento zamestnanec vykonat RZZP za rok 2006 ? (17 replies)
 9. zamestnanec a SZČO (0 replies)
 10. Polovičný pracovný uvazok (6 replies)
 11. ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 12. Výpočet mzdy v ČR (2 replies)
 13. RZZP -student (1 replies)
 14. Min.VZ do ZP v KD alebo v PD? (4 replies)
 15. Ročné zúčtovanie ZP (4 replies)
 16. Dohoda o vykonaní práce (40 replies)
 17. Účtovanie poistného (0 replies)
 18. Ocenenie v prípade spracovania materiálu a v prípade obnovy materiálu (0 replies)
 19. Zaúčtovanie nevratných obalov u odberateľa (0 replies)
 20. Čiastočná škoda v rastlinnej výrobe (0 replies)
 21. Nevyfakturované dodávky materiálu (7 replies)
 22. Spôsoby účtovania reklamácií pri dodávkach materiálu (2 replies)
 23. Dohoda o vykonaní práce (7 replies)
 24. pracovná zmluva pre vodiča MKD (0 replies)
 25. Prosím o pomoc ... (6 replies)
 26. Preplatenie dovolenky (5 replies)
 27. Čo s tým ? (7 replies)
 28. vyplatenie parkovného - cudzia mena (1 replies)
 29. Predčasný dôchodoch a odvody - spätne (0 replies)
 30. Odchod do zahranicia a sposob prebratia poslednej socialnej davky (2 replies)
 31. ochranna doba pocas RD (12 replies)
 32. szčo odmieta platit odvody (23 replies)
 33. tehotna zamestnankyna - rizikove pracovisko (2 replies)
 34. Výpoveď daná zamestnávateľom alebo výpoveď dohodou? (22 replies)
 35. preradenie zamestnanca zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 36. Nezaplatená dovolenka - výstup (7 replies)
 37. Čistá mzda a stravné lístky v JÚ (10 replies)
 38. Výpovedná lehota (11 replies)
 39. pracovný pomer a SZČO-odvody (2 replies)
 40. Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné (1 replies)
 41. krátenie dovolenky (11 replies)
 42. DoVP pre upratovačku (26 replies)
 43. odvod 2% za umelecky vykon - kedy a ako (1 replies)
 44. zamestnanec+dohodar a RZZP (5 replies)
 45. §141 Z.prace-narok na dovolenku pri narodeni dietata (11 replies)
 46. SZČO,materská ale len dobrovolný platca (2 replies)
 47. RZZP - zamestnanec a Daňové priznanie § 8 (1 replies)
 48. RZZP sprostredkovatel (9 replies)
 49. Minimálna mzda v rokoch 2001 a 2002 (1 replies)
 50. RZZP vysluhovy dochodca (1 replies)
 51. ELDZ za r. 1973 (0 replies)
 52. Ukoncenie PP - predčas. starob. dôchodok (2 replies)
 53. DOVP - odvody do SP a ZP (4 replies)
 54. konatel a odmena za vykon funkcie (9 replies)
 55. študent a DOVP (1 replies)
 56. Zaratávajú sa nadčasy do priemerného zárobku (2 replies)
 57. Skončenie PP - zamestnancom (7 replies)
 58. Menší základ ako hrubá mzda. (4 replies)
 59. dobrovolne odvody do ZP (2 replies)
 60. Pracovný úraz (1 replies)
 61. NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 10. 2007 (0 replies)
 62. SZCO a zamestnanec v roku 2007 (1 replies)
 63. Rodicovska dovolenka a praca v zahranici (1 replies)
 64. odmeny a rodičovský príspevok (1 replies)
 65. nadčasová práca? (18 replies)
 66. Vyrovnanie minimálneho mzdového nároku (1 replies)
 67. vyúčtovanie pracovnej cesty (7 replies)
 68. ukončenie prevádzky (3 replies)
 69. Výpočet invalidného dôchodku (14 replies)
 70. DOVP - denný fond pracovného času (5 replies)
 71. Zvýšenie mzdy (20 replies)
 72. Opäť výpočet materskej (4 replies)
 73. výpoveď (7 replies)
 74. Vstupné prehliadky (1 replies)
 75. RZZP u zamestnanca, SZCO a poberatela RP (3 replies)
 76. Zamestnávanie neplnoletých (5 replies)
 77. RZZP vs materský príspevok a zamestnanie (3 replies)
 78. Koniec PP v sviatok (3 replies)
 79. RZZP a viacerí zamestnávatelia počas roku 2006 (1 replies)
 80. Zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 81. Potvrdenie na Sociálku (2 replies)
 82. vymáhanie škody od bývalých zamestnancov (6 replies)
 83. Dovolenka počas zahraničnej pracovnej cesty? (3 replies)
 84. konatel a zuctovanie zdrav.poistenia (3 replies)
 85. materská dovolenka (7 replies)
 86. Dohoda o vykonaní práce a prehľad na daňový (3 replies)
 87. zrážky pre exekútora (5 replies)
 88. vymeriavací základ na PN (2 replies)
 89. RZZP- dôchodca zúčtovanie zdravotného poistenia (13 replies)
 90. Škoda spôsobená zamestnacom (17 replies)
 91. dovolenka zamestnancov s nepravideľným rozvrhnutím pracovného času (7 replies)
 92. Hlásenie choroby z povolania (5 replies)
 93. PN a vymeriavací základ na odvody (1 replies)
 94. neplatené voľno (3 replies)
 95. Príspevok na stravovanie brigádnikom (3 replies)
 96. Odstupné a odchodné pri zániku firmy (1 replies)
 97. Ako zamestnat? (9 replies)
 98. Koniec PP v skúš.dobe (13 replies)
 99. odvody pri vzniku PP v polovici mesiaca (2 replies)
 100. Výpočet PN (21 replies)
 101. Ako ukončiť pracovný pomer - kto mi poradí? (1 replies)
 102. Zdravotné poistenie - robiť alebo nerobiť ročné zúčtovanie? (1 replies)
 103. Zápis škodovej komisie (16 replies)
 104. Zdravotné poistenie (1 replies)
 105. Zdravotne poistenie (13 replies)
 106. Ocenenie materiálu cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom (0 replies)
 107. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché (1 replies)
 108. Kedy mám nárok na nadčas ? (6 replies)
 109. kumulácia funkcií (5 replies)
 110. študent brigádnik - rodinný príslušník (12 replies)
 111. minimálna mzda - invalid nad 70% (2 replies)
 112. dôchodca a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 113. mozu nas nútiť? (3 replies)
 114. Brigádnik, cestovné výdavky, jeho povinnosti (5 replies)
 115. Rodičovská dovolenka a nástup na materskú (5 replies)
 116. Absencia alebo PN (4 replies)
 117. dobrovolne nezamestnana osoba - moze pracovat? (1 replies)
 118. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 119. zvýšenie mzdy a osobné ohodnotenie (5 replies)
 120. náhrada za sviatok-priemerka (2 replies)
 121. Dovolenka (1 replies)
 122. PN vplyv na dôchodok (0 replies)
 123. Odvody za zamestnanca so ZPS o viac ako 70% (2 replies)
 124. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (17 replies)
 125. rodicovska dovolenka a dohoda (5 replies)
 126. Hmotna zodpovednost (1 replies)
 127. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 128. PN - predpokladaný VZ (1 replies)
 129. Presun neodpracovaných dní do ďalšieho mesiaca (8 replies)
 130. neskoro donesená PN (9 replies)
 131. Skončenie PP - dlhodobo PN (7 replies)
 132. Práca v zahraničí-pracovná zmluva (1 replies)
 133. Prihlášky zamestnanca - nezapísaná s.r.o. v OR (3 replies)
 134. Evidencia PN (14 replies)
 135. RZZP (1 replies)
 136. ZP DoVP (19 replies)
 137. odvody pre SZČO (7 replies)
 138. Lepsie platene vikendy a sviatky (2 replies)
 139. zuctovanie ZP - viac zamestnavatelov (3 replies)
 140. Aké je to plnenie? (10 replies)
 141. Mzda vodica (0 replies)
 142. ako ukončiť pracovný pomer (3 replies)
 143. ukončenie pracovného pomeru počas PN (1 replies)
 144. tretí pilier dôchodkového zabezpečenia (1 replies)
 145. Pracovný úraz - náhrada ušlej mzdy ? - ako dalej ? (11 replies)
 146. Sociálna poisťovňa - vrátenie preplatku na NP (1 replies)
 147. Ročné zúščtovanie do zdra. poisť. (3 replies)
 148. kto robi RZZP (2 replies)
 149. Zrážky zo mzdy ???? (7 replies)
 150. Ukončenie PP dohodou (6 replies)
 151. narodenie dietata (1 replies)
 152. starobny dôchodca a odvody (1 replies)
 153. Skončenie PP - nárok na dovolenku (3 replies)
 154. Mzda/Odmena/Vyhra (0 replies)
 155. jazykový kurz (4 replies)
 156. Výpovedná lehota a P na hľadanie nového zamestnania (2 replies)
 157. RZZP zamestnanec+MD+dohoda (4 replies)
 158. dôchodca a časť roka zamestnanec (4 replies)
 159. návrat z MD (5 replies)
 160. konateľ a spoločník s.r.o. - ZP rôzne kombinácie (0 replies)
 161. Nevyplatenie mzdy? (26 replies)
 162. Je nárok na odstupné? (1 replies)
 163. Okamžité skončenie PP (7 replies)
 164. Ročné zúčtovanie ZP (17 replies)
 165. Ako urcit dovolenky-vratnici v 3-sm.prev. (1 replies)
 166. Potvrdenie o dĺžke zamestnania (2 replies)
 167. Nárok na odstupné? (14 replies)
 168. nastup na matersku-povinnosti zamestnavatela (1 replies)
 169. Znovuprihlásenie zamestnávateľa (3 replies)
 170. Výpis z osobného dôchodkového účtu (1 replies)
 171. využívanie motorového vozidla na súkromné účely (2 replies)
 172. Invalidný dôchodok a odchodné (1 replies)
 173. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NEVEDÚ K PREPRACOVANIU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY (0 replies)
 174. Novela zakona o uctovnictve ucinna od 26.4.2007 - komentar (2 replies)
 175. Vypoved - doba urcita (6 replies)
 176. pracovna zmluva (9 replies)
 177. statnice, volno (6 replies)
 178. pracovný úraz (1 replies)
 179. okamžitá výpoveď (6 replies)
 180. Dovolenka rok 2006, 2007 - ukončenie PP (15 replies)
 181. Dohodár (5 replies)
 182. Odmeňovanie starostu z eurofondov (2 replies)
 183. Číslovanie dohôd. (2 replies)
 184. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (5 replies)
 185. Kedy zaplatiť - zrážková daň (1 replies)
 186. Dohoda o zmene PP (2 replies)
 187. Vymeriavací základ pre PN (7 replies)
 188. Pracovný čas a nadčasy (1 replies)
 189. pravdepodobný zárobok (6 replies)
 190. preplatenie dovolenky (13 replies)
 191. Skoncenie pracov. pomeru (4 replies)
 192. Ukončenie pracovného pomeru a odpočet na seba (5 replies)
 193. výpoveď - odstupné a odchodné na RD (0 replies)
 194. Sprostredkovanie a zdravotné poistenie (0 replies)
 195. Predčasný starobný dôchodok (10 replies)
 196. Odvody z výhry (2 replies)
 197. Oznamenie platiteľa dane - DVP (2 replies)
 198. min. mzdový nárok (1 replies)
 199. Prerušenie dovolenky a paragraf (11 replies)
 200. Spoločník a konateľ a dohoda o vykonaní práce (83 replies)
 201. odstupné pri kratšom pracovnom čase (5 replies)
 202. konateľ zamestnancom (2 replies)
 203. Nezdaniteľná časť (2 replies)
 204. Ukončenie PP (4 replies)
 205. Odchodné a odstupné (5 replies)
 206. sprevádzanie (1 replies)
 207. krátenie dovolenky (6 replies)
 208. Závislá práca (3 replies)
 209. Mesačné výstupy zo mzdového programu (2 replies)
 210. strážnik (4 replies)
 211. Prekážky v práci - súdne pojednávanie (1 replies)
 212. výpoveď - PN - odstupné (1 replies)
 213. Práca v sobotu a v nedeľu (3 replies)
 214. Pracovná zmluva (5 replies)
 215. Mesačné dokladovanie príspevku z ÚP a ochrana osobných údajov (1 replies)
 216. Student a nemocenske (14 replies)
 217. dohoda o zrazkach zo mzdy (0 replies)
 218. osobné údaje (3 replies)
 219. dietne stravovanie (1 replies)
 220. zdravotné odvody počas PN (2 replies)
 221. Výpoveď daná zamestnavateľom a PN (1 replies)
 222. Starobné dôchodkové sporenie (13 replies)
 223. stravne listky (33 replies)
 224. preplatenie dovolenky (8 replies)
 225. dohoda o skončení PP a odstupné (20 replies)
 226. Dochodca pracujuci na zaklade dohody (1 replies)
 227. Zamestnavatel a registracia zamestnanca (8 replies)
 228. zamestnanci na dohodu (18 replies)
 229. Zamestnanec po jednom dni hned na PN (5 replies)
 230. Podanie žiadosti o invalidný dôchodok (1 replies)
 231. Pracovná zmluva RŠ po výberovom konaní (0 replies)
 232. DOHODA - poradte (7 replies)
 233. starostlivost o dieťa (2 replies)
 234. alikvotná časť dovolenky a stravné lístky (4 replies)
 235. Predaj bytu - odvody na ZP (5 replies)
 236. Ako odhlásiť? (3 replies)
 237. dohoda o vykonani práce - vzor (0 replies)
 238. Skončenie prac. pomeru s tehotnou (12 replies)
 239. darca krvi - čo s tým? (7 replies)
 240. Absencia (6 replies)
 241. poistenec (8 replies)
 242. STATNICE a volno v praci (13 replies)
 243. Ukončenie dohody o vykonaní práce (6 replies)
 244. Nezamestnaná pred materskou dovolenkou (30 replies)
 245. Prehľad priemerných zárobkov (1 replies)
 246. Výpoveď (11 replies)
 247. Prechod zamestnancov k inému zamestnávateľovi (3 replies)
 248. Percentá odvodov za zamestnanca a zamestnávateľa (0 replies)
 249. dodatok k pracovnej zmluve o nahrade za skolenia (1 replies)
 250. archivacia vyplatnych pasok (4 replies)