1. Preplatok z RZD (2 replies)
 2. ODVODY -dohodár+ živnostník + hlavný PP (2 replies)
 3. Potvrdenie o preddavkoch na ZP (1 replies)
 4. Vymeriavací základ- je to dobre (2 replies)
 5. Dlhodoby hmotny majetok (1 replies)
 6. Daň.bonus u zamestnanca-dôchodcu (4 replies)
 7. Vzor žaloby - neplatnosť výpovede (11 replies)
 8. Nárok na dávku v nezamestanosti (6 replies)
 9. VZ na ZP u zmenových pri skončení PP (4 replies)
 10. Odmena štatutárom a.s. (2 replies)
 11. Kontrola výpočtu priemernej hodinovej mzdy (5 replies)
 12. DP typ A a PN (6 replies)
 13. Vymeriavaci základ (1 replies)
 14. Žiadosť o roč. zúč. dane - zamest. už nepracuje (11 replies)
 15. Chybné potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti (11 replies)
 16. daňový bonus (4 replies)
 17. Hlásenie - časť I. riadok D (19 replies)
 18. Predcasny dochodok (0 replies)
 19. Ročné zúčtovanie dane - prijmy pod 45 408 (6 replies)
 20. Náborový príspevok (5 replies)
 21. registracia dohodarov na SP (2 replies)
 22. Vydávanie potvrdení o príjme (25 replies)
 23. Príkaz na prácu nadčas - tlačivo (3 replies)
 24. Dve rozne sumy pri inventure (5 replies)
 25. pozastavenie živnosti a odvody (14 replies)
 26. Vyrovnanie preplatku resp. nedoplatku do 100 Sk? (43 replies)
 27. Registracny list FO rovno z porodnice (3 replies)
 28. Výpoveď a PN (1 replies)
 29. RZD a osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov (5 replies)
 30. Živnostník - dobrovolne nezamest. osoba (1 replies)
 31. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch ........ (9 replies)
 32. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote počas PN (8 replies)
 33. výpoveď v skúšobnej dobe pre porušenie prac. disciplíny (2 replies)
 34. PN - ako pocitat ... (5 replies)
 35. Faktury - vzor faktury, vysvetlenie (102 replies)
 36. Odpisovanie jednotlivých častí dlhodobého majetku s rôznou životnosťou od 1. 1. 2007 (0 replies)
 37. Výnimky z použitia metódy vlastného imania podľa IAS 28 (0 replies)
 38. Evidencia o poskytovaní príspevkov na dopravu zo sociálneho fondu (1 replies)
 39. Doklad dopĺňajúci pôvodnú faktúru (0 replies)
 40. Účtovanie tvorby a použitia rezerv na náklady od 1. 1. 2007 (16 replies)
 41. Uctovanie vydavkov osobnej spotreby konatela (48 replies)
 42. Uctovanie o priznani dotacii od 112007 (0 replies)
 43. Ročné zúčtovanie - Daňový bonus - narodenie dieťaťa (7 replies)
 44. Výpoveď dohodou (28 replies)
 45. Nárok na dovolenku (10 replies)
 46. Strategický personálny informačný systém (4 replies)
 47. vrátenie daňového bonusu (2 replies)
 48. Hlásenie za rok 2006 - zrážkova daň (7 replies)
 49. Výpočet preddavku na ZP (4 replies)
 50. kontrola výpočtu dovolenky (1 replies)
 51. Stravne listky - znizenie poctu (19 replies)
 52. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2002 (1 replies)
 53. vrátenie dotácie (1 replies)
 54. Autorské a neautorské honoráre zdaňovanie (0 replies)
 55. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie (2 replies)
 56. Dohodari a cestovne nahrady (2 replies)
 57. úmrtie v rodine (3 replies)
 58. skončenie PP (4 replies)
 59. Daňový bonus a dodatočné uplatnenie. (9 replies)
 60. TABULKA NA NASTUP MATERSKEJ DOVOLENKY (0 replies)
 61. Zrušenie dodavatelskej zmluvy, vypoved zamestnancom (14 replies)
 62. Zníženie platu (3 replies)
 63. Žiadosť o RZD (5 replies)
 64. "P" a pružný pracovný čas (11 replies)
 65. ukončenie prac. pomeru dohodou (11 replies)
 66. Potvrdenie o zúčtovaných ...... zrážková daň (18 replies)
 67. Tvorba sociálneho fondu (2 replies)
 68. rezerva na odmeny konateľa (4 replies)
 69. odchod na materskú - čo s dovolenkou? (1 replies)
 70. potvrdenie zamestnávatela... (2 replies)
 71. Dokladovanie bonusu (2 replies)
 72. dohoda o VP (7 replies)
 73. Pracovná zmluva? (0 replies)
 74. Úrad práce a práca v ČR (3 replies)
 75. Dôchodca a RZD (4 replies)
 76. Dovolenka a víkend (2 replies)
 77. mzda PN neposlala na socialku (7 replies)
 78. plat v rôznych prevádzkach jednej firmy - diskriminácia (3 replies)
 79. Exekučné zrážky (4 replies)
 80. Skúšobná lehota pri zmene zamestnania (4 replies)
 81. Skončenie VŠ štúdia a daňový bonus (4 replies)
 82. Časovo obmedzený dodatok k prac. zmluve (0 replies)
 83. Odchodné a úmrtie (1 replies)
 84. Starobné poistenie (1 replies)
 85. výpoveď daná zamestnancom (6 replies)
 86. Bakalárske štúdium - daňový bonus (9 replies)
 87. životné jubileum (6 replies)
 88. odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne (13 replies)
 89. SZČO - odvody od 1.7.07 (8 replies)
 90. Hrubé porušenie prac.disciplíny (10 replies)
 91. Zrážky zo mzdy (1 replies)
 92. podmienky pre rodicovsky prispevok (5 replies)
 93. Dni sviatku pri výpočte nároku na dovolenku (6 replies)
 94. zmena PZ na kratší úväzok (1 replies)
 95. Výpoveď z dôvodu absencie (7 replies)
 96. SZČO ochorel (45 replies)
 97. Pracovná pohotovosť v roku 2004 (1 replies)
 98. Postup pri odvedení dane (4 replies)
 99. vypovedna doba + PN a DVP (8 replies)
 100. Podpora v nezamestnanosti a odhlasenie z UP (4 replies)
 101. nedoplatok z RZD a maródka (2 replies)
 102. Ročné zúčtovanie dane,prepl.dovolenky. (8 replies)
 103. výpovedná lehota (16 replies)
 104. DDP - odpočítateľná položka (2 replies)
 105. Odmena (2 replies)
 106. "Predĺžená" rodičovská dovolenka (0 replies)
 107. Daňové priznanie typ A (14 replies)
 108. Výpoveď počas PN (2 replies)
 109. daňový bonus (3 replies)
 110. DP typ A za r.2005 podané v r.2007 (2 replies)
 111. kódy českých bánk (2 replies)
 112. Zdravotne poistenie Odpustenie nedoplatku (9 replies)
 113. robiť daň.priznanie dôchodkyni? (24 replies)
 114. DDP - RZD (4 replies)
 115. Registračný list FO - SP (5 replies)
 116. Výpoveď z org. dôvodov (5 replies)
 117. vyplnenie ELDP (1 replies)
 118. odvody a SZCO (4 replies)
 119. Stravne - zahr. prac. cesta a praca v kancelarii (4 replies)
 120. RZD - chyba za rok 2005 (3 replies)
 121. cudzinec a dovolenka - nárok (3 replies)
 122. nezamestnaná po materskej (7 replies)
 123. SZČO + zamestnanec = odvod do SP (1 replies)
 124. dobrovolne nezamestnany a RZ dane (4 replies)
 125. Evidencny list dochodkoveho poistenia (4 replies)
 126. odvod za neplnenie pov. zamestnávať obč. ZŤP (1 replies)
 127. DBPŠ - príjem nad 45408,- (0 replies)
 128. Odvody a prvých 10. dní PN (8 replies)
 129. Storno odhlášky (1 replies)
 130. Dohoda (9 replies)
 131. DICO alebo rodne čislo (8 replies)
 132. Nezdaniteľná časť na manželku (24 replies)
 133. Je potrebné daňové priznanie? (3 replies)
 134. ročné zúčtovanie zdrav.poist. (dôchodca + zamestnanec) (1 replies)
 135. mesačný výkaz poistného - príloha (28 replies)
 136. Nemocenské SZČO (7 replies)
 137. Hlasenie o vyuctovani dane (12 replies)
 138. Nezrazená daň zo závislej činnosti (0 replies)
 139. Prehľad na DU rok 2001-tlačivo (4 replies)
 140. Daňové priznanie - príjem so zrážkovou daňou (9 replies)
 141. Odchodné (3 replies)
 142. Zlý daňový bonus (2 replies)
 143. Typ A pomoc (5 replies)
 144. danový bonus (1 replies)
 145. prenesenie dovolenky (3 replies)
 146. výkaz na sociálne (2 replies)
 147. odpracovane roky (2 replies)
 148. RZD a zrážková daň (29 replies)
 149. DoVP starobný dôchodca. (1 replies)
 150. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 151. kreativny zamestnavatel (9 replies)
 152. Nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 153. Nerozumiem potvrdeniu o príjme (63 replies)
 154. smernica na priznanie osobného príplatku predagogického zamestnanca a nepedagogického (2 replies)
 155. Vyplatenie podielu na zisku konateľovi (12 replies)
 156. Živnostník a daň (9 replies)
 157. Nárok na odstupné? (6 replies)
 158. RZZP a RZD (5 replies)
 159. Nárok na daňový bonus (10 replies)
 160. Vystavenie dokladu o vykonaní RZD (6 replies)
 161. osobné hodnotenie (2 replies)
 162. Neplatené voľno (3 replies)
 163. Zrušené tlačivo Ziad.o pouk.sumy d.bonusu (5 replies)
 164. Vyplatenie preplatkov z RZ-zamestnanci. (7 replies)
 165. Potvrdenie o príjme - odmietnutie zamestnávateľa. (19 replies)
 166. Zamestnanec star.dôchodca s preuk. ŤZP (0 replies)
 167. Odmeny a DP (6 replies)
 168. Školenie BOZP a Soc. poisťovňa (1 replies)
 169. Dochodca príjem prekročil 45408 (13 replies)
 170. Ochrana os. údajov (7 replies)
 171. casova a ukolova mzda-ako sa pocita (3 replies)
 172. DP a práca v ČR (21 replies)
 173. Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby závislej činnosti......... (2 replies)
 174. povinnosť podať DP (1 replies)
 175. Zrážky zo mzdy a odstupné (3 replies)
 176. Mzda pre vodiča (39 replies)
 177. FORMA ZAMESTNANIA (15 replies)
 178. Strav.lístky (1 replies)
 179. Rocne zuctovanie dane - preplatok (3 replies)
 180. Výplatná páska (6 replies)
 181. výživné-vydatá mamička, študent (0 replies)
 182. DODATOČNÉ ročné zúčtovanie do ZP r.2005 (0 replies)
 183. Na koľko dní dovolenky mám nárok? (53 replies)
 184. Zrážka zo mzdy (2 replies)
 185. Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006 (1471 replies)
 186. autorske zmluvy - danove priznanie (20 replies)
 187. materský príspevok (3 replies)
 188. Ročné zúčtovanie dane dôchodca (22 replies)
 189. zostatok v pokladni a evidencia dochádzky (1 replies)
 190. Hrubá mzda (1 replies)
 191. Časť roka odpracovaná ČR a ZDP (1 replies)
 192. Výpoveď daná zamestnancom (10 replies)
 193. Fluktuácia v % (3 replies)
 194. RZD ako vyrovnať prepl.nedopl.z RZZP (1 replies)
 195. Skúšobná doba prosím súrne o radu (9 replies)
 196. SZČO a marodka (2 replies)
 197. exekucia (22 replies)
 198. Pracovna napln (4 replies)
 199. 4zmenna prevadzka - vyrovnanie (0 replies)
 200. Sociálna poisťovňa (13 replies)
 201. Odpočitateľná položka-dobrovoľne nezamestnaný (1 replies)
 202. Predčasný dôchodok, časť dôchodku z ČR (1 replies)
 203. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (35 replies)
 204. Odvod poistného do zdravotnej poisťovne (7 replies)
 205. Výstupná prehliadka u lekára (0 replies)
 206. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 207. MD a uplatenie nárokov pri výpovedi podľa §63 ods.1písm a)ZP (9 replies)
 208. SZČO a náhrada príjmu (3 replies)
 209. dovolenka za odpracované dni (6 replies)
 210. Darovanie 2% dane a cudzinec (0 replies)
 211. 4 exekučné príkazy (1 replies)
 212. Príkazná zmluva - ako závislá činnosť (0 replies)
 213. materský (rodičovký) príspevok (5 replies)
 214. materský (rodičovký) príspevok (0 replies)
 215. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou............ (10 replies)
 216. alkohol na pracovisku (23 replies)
 217. RZD - dôchodca (4 replies)
 218. Odmena pri životnom jubileu (3 replies)
 219. Riadok 09 v Potvrdeni o prijme za rok 2006 (10 replies)
 220. nové tlačivá pre preddavky aj zrážkovú??? (1 replies)
 221. dohoda a minimálna mzda (2 replies)
 222. výpoveď par.63 odst.1a) - výpovedná lehota (8 replies)
 223. Skončenie PP v januári a preplatenie dovolenky (38 replies)
 224. Úrad práce a brigáda (11 replies)
 225. Kto a ako si má uplatniť nezdaniteľ. časť? (2 replies)
 226. zamestnanec má živnosť - musí platiť odvody? (15 replies)
 227. aký formulár (4 replies)
 228. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 229. Starobný dôchodca a RZD (4 replies)
 230. Student - Pracovny pomer + DVP. A co odvody? (5 replies)
 231. daňový bonus (2 replies)
 232. RZ dane - dôchodca a OP (4 replies)
 233. Socialny fond - zaokruhlovanie (8 replies)
 234. Uvoľnenie reprezentanta SR-prekážka z dôvodu všeobec.záujmu?? (2 replies)
 235. Dovolenka -materska (7 replies)
 236. príjem z II.piliera (6 replies)
 237. daňový bonus pri ukončení školy (3 replies)
 238. Náhrady - úvaha (0 replies)
 239. minimálna mzda - rozdiel medzi PZ a páskou... (1 replies)
 240. sociálny fond - cestovné školné (2 replies)
 241. ZP -Ročné vyúčtovanie za zamestnávateľa? (0 replies)
 242. žiadosť o rozviazanie prac. pomeru (2 replies)
 243. Nariadená dovolenka (6 replies)
 244. ZP Dôvera - elektronické zasielanie výkazov (34 replies)
 245. RZ-životné poistenie (4 replies)
 246. RZ- viac potvrdení od zamestnávateľa (7 replies)
 247. Garančné poistenie (0 replies)
 248. Preplatok pri ročnom zúčtovaní dane (3 replies)
 249. Hmotná zodpovednosť (14 replies)
 250. evidencia dochádzky (2 replies)