1. SZČO + zamestnanec = odvod do SP (1 replies)
 2. dobrovolne nezamestnany a RZ dane (4 replies)
 3. Evidencny list dochodkoveho poistenia (4 replies)
 4. odvod za neplnenie pov. zamestnávať obč. ZŤP (1 replies)
 5. DBPŠ - príjem nad 45408,- (0 replies)
 6. Odvody a prvých 10. dní PN (8 replies)
 7. Storno odhlášky (1 replies)
 8. Dohoda (9 replies)
 9. DICO alebo rodne čislo (8 replies)
 10. Nezdaniteľná časť na manželku (24 replies)
 11. Je potrebné daňové priznanie? (3 replies)
 12. ročné zúčtovanie zdrav.poist. (dôchodca + zamestnanec) (1 replies)
 13. mesačný výkaz poistného - príloha (28 replies)
 14. Nemocenské SZČO (7 replies)
 15. Hlasenie o vyuctovani dane (12 replies)
 16. Nezrazená daň zo závislej činnosti (0 replies)
 17. Prehľad na DU rok 2001-tlačivo (4 replies)
 18. Daňové priznanie - príjem so zrážkovou daňou (9 replies)
 19. Odchodné (3 replies)
 20. Zlý daňový bonus (2 replies)
 21. Typ A pomoc (5 replies)
 22. danový bonus (1 replies)
 23. prenesenie dovolenky (3 replies)
 24. výkaz na sociálne (2 replies)
 25. odpracovane roky (2 replies)
 26. RZD a zrážková daň (29 replies)
 27. DoVP starobný dôchodca. (1 replies)
 28. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 29. kreativny zamestnavatel (9 replies)
 30. Nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 31. Nerozumiem potvrdeniu o príjme (63 replies)
 32. smernica na priznanie osobného príplatku predagogického zamestnanca a nepedagogického (2 replies)
 33. Vyplatenie podielu na zisku konateľovi (12 replies)
 34. Živnostník a daň (9 replies)
 35. Nárok na odstupné? (6 replies)
 36. RZZP a RZD (5 replies)
 37. Nárok na daňový bonus (10 replies)
 38. Vystavenie dokladu o vykonaní RZD (6 replies)
 39. osobné hodnotenie (2 replies)
 40. Neplatené voľno (3 replies)
 41. Zrušené tlačivo Ziad.o pouk.sumy d.bonusu (5 replies)
 42. Vyplatenie preplatkov z RZ-zamestnanci. (7 replies)
 43. Potvrdenie o príjme - odmietnutie zamestnávateľa. (19 replies)
 44. Zamestnanec star.dôchodca s preuk. ŤZP (0 replies)
 45. Odmeny a DP (6 replies)
 46. Školenie BOZP a Soc. poisťovňa (1 replies)
 47. Dochodca príjem prekročil 45408 (13 replies)
 48. Ochrana os. údajov (7 replies)
 49. casova a ukolova mzda-ako sa pocita (3 replies)
 50. DP a práca v ČR (21 replies)
 51. Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby závislej činnosti......... (2 replies)
 52. povinnosť podať DP (1 replies)
 53. Zrážky zo mzdy a odstupné (3 replies)
 54. Mzda pre vodiča (39 replies)
 55. FORMA ZAMESTNANIA (15 replies)
 56. Strav.lístky (1 replies)
 57. Rocne zuctovanie dane - preplatok (3 replies)
 58. Výplatná páska (6 replies)
 59. výživné-vydatá mamička, študent (0 replies)
 60. DODATOČNÉ ročné zúčtovanie do ZP r.2005 (0 replies)
 61. Na koľko dní dovolenky mám nárok? (53 replies)
 62. Zrážka zo mzdy (2 replies)
 63. Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006 (1471 replies)
 64. autorske zmluvy - danove priznanie (20 replies)
 65. materský príspevok (3 replies)
 66. Ročné zúčtovanie dane dôchodca (22 replies)
 67. zostatok v pokladni a evidencia dochádzky (1 replies)
 68. Hrubá mzda (1 replies)
 69. Časť roka odpracovaná ČR a ZDP (1 replies)
 70. Výpoveď daná zamestnancom (10 replies)
 71. Fluktuácia v % (3 replies)
 72. RZD ako vyrovnať prepl.nedopl.z RZZP (1 replies)
 73. Skúšobná doba prosím súrne o radu (9 replies)
 74. SZČO a marodka (2 replies)
 75. exekucia (22 replies)
 76. Pracovna napln (4 replies)
 77. 4zmenna prevadzka - vyrovnanie (0 replies)
 78. Sociálna poisťovňa (13 replies)
 79. Odpočitateľná položka-dobrovoľne nezamestnaný (1 replies)
 80. Predčasný dôchodok, časť dôchodku z ČR (1 replies)
 81. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (35 replies)
 82. Odvod poistného do zdravotnej poisťovne (7 replies)
 83. Výstupná prehliadka u lekára (0 replies)
 84. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 85. MD a uplatenie nárokov pri výpovedi podľa §63 ods.1písm a)ZP (9 replies)
 86. SZČO a náhrada príjmu (3 replies)
 87. dovolenka za odpracované dni (6 replies)
 88. Darovanie 2% dane a cudzinec (0 replies)
 89. 4 exekučné príkazy (1 replies)
 90. Príkazná zmluva - ako závislá činnosť (0 replies)
 91. materský (rodičovký) príspevok (5 replies)
 92. materský (rodičovký) príspevok (0 replies)
 93. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou............ (10 replies)
 94. alkohol na pracovisku (23 replies)
 95. RZD - dôchodca (4 replies)
 96. Odmena pri životnom jubileu (3 replies)
 97. Riadok 09 v Potvrdeni o prijme za rok 2006 (10 replies)
 98. nové tlačivá pre preddavky aj zrážkovú??? (1 replies)
 99. dohoda a minimálna mzda (2 replies)
 100. výpoveď par.63 odst.1a) - výpovedná lehota (8 replies)
 101. Skončenie PP v januári a preplatenie dovolenky (38 replies)
 102. Úrad práce a brigáda (11 replies)
 103. Kto a ako si má uplatniť nezdaniteľ. časť? (2 replies)
 104. zamestnanec má živnosť - musí platiť odvody? (15 replies)
 105. aký formulár (4 replies)
 106. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 107. Starobný dôchodca a RZD (4 replies)
 108. Student - Pracovny pomer + DVP. A co odvody? (5 replies)
 109. daňový bonus (2 replies)
 110. RZ dane - dôchodca a OP (4 replies)
 111. Socialny fond - zaokruhlovanie (8 replies)
 112. Uvoľnenie reprezentanta SR-prekážka z dôvodu všeobec.záujmu?? (2 replies)
 113. Dovolenka -materska (7 replies)
 114. príjem z II.piliera (6 replies)
 115. daňový bonus pri ukončení školy (3 replies)
 116. Náhrady - úvaha (0 replies)
 117. minimálna mzda - rozdiel medzi PZ a páskou... (1 replies)
 118. sociálny fond - cestovné školné (2 replies)
 119. ZP -Ročné vyúčtovanie za zamestnávateľa? (0 replies)
 120. žiadosť o rozviazanie prac. pomeru (2 replies)
 121. Nariadená dovolenka (6 replies)
 122. ZP Dôvera - elektronické zasielanie výkazov (34 replies)
 123. RZ-životné poistenie (4 replies)
 124. RZ- viac potvrdení od zamestnávateľa (7 replies)
 125. Garančné poistenie (0 replies)
 126. Preplatok pri ročnom zúčtovaní dane (3 replies)
 127. Hmotná zodpovednosť (14 replies)
 128. evidencia dochádzky (2 replies)
 129. RZZP (4 replies)
 130. penale v zdravotnej poistovni (1 replies)
 131. Elektronicke podavanie vykazov (2 replies)
 132. Zálohové prémie (1 replies)
 133. Daňový bonus - opakovanie ročníka (12 replies)
 134. garančné poistenie (2 replies)
 135. OČR-pomoc (9 replies)
 136. Nariadená práca cez vikend (5 replies)
 137. Účtovníčka rozviazala PP bez uzatvorenia dokladov - čo robiť ? (13 replies)
 138. Potvrdenie o príjme za rok 2006 (0 replies)
 139. Príjem 2400, zrazená a odvedená preddavková daň (4 replies)
 140. výpočet VZ (17 replies)
 141. Daň preddavková alebo zrážková? (6 replies)
 142. Hodinova vypoved, stravne listky (1 replies)
 143. RZD - odvod dane (10 replies)
 144. Prehľad o preddavkoch na daň (3 replies)
 145. zdaniteľné príjmy (1 replies)
 146. danove prizanie (3 replies)
 147. Potvrdenie o vykonaní RZD (4 replies)
 148. odporúčanie. (2 replies)
 149. najnižší možný VZ na dobrovoľné NP (1 replies)
 150. Odmena po skončení PP (1 replies)
 151. Danove prizanie, RZ - obcan CR (2 replies)
 152. Konateľ s.r.o. a prac. pomer v zahraničí (0 replies)
 153. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (1 replies)
 154. Preradenie zamestnanca (11 replies)
 155. Nesprávne potvrdenie o zdan. mzde (6 replies)
 156. dôchodca a odvody NP (4 replies)
 157. RZdane a nedoplatok z RZ ZP (10 replies)
 158. Daňové priznanie- poberateľ dôchodku (4 replies)
 159. SP doplatit alebo platit viac? (11 replies)
 160. Rocne zuctovanie dane a 2% (1 replies)
 161. Nárok na starobný dôchodok (5 replies)
 162. Ako zamestnat cudzinca mimo EU? (4 replies)
 163. Odvody a dochodcovia (7 replies)
 164. invalidny dochodok (1 replies)
 165. Cudzinec ako brigadnik (1 replies)
 166. HONORÁRE - ODVODY A DANE (1 replies)
 167. Zrážková daň - prehľad / hlásenie / potvrdenie o príjmoch (12 replies)
 168. Odvody z dohôd o vykonaní práce nezamestnaných (2 replies)
 169. Platenie odvodov niekoľko rokov pred dôchodkom (8 replies)
 170. Spätné uplatnenie DB (5 replies)
 171. student-pracovny pomer + DVP alebo DBPS (11 replies)
 172. Úľava na dani - nedoplatok pri RZZP (15 replies)
 173. Nárok na dovolenku (5 replies)
 174. Ako mam vypocitat VZ pre odvody poistneho? (6 replies)
 175. Odchodné (6 replies)
 176. podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 177. Výsluhový dôchodok, nízky príjem a zúčtovanie dane (2 replies)
 178. absolventska prax (9 replies)
 179. RZD (16 replies)
 180. Nástup do práce po MD (0 replies)
 181. doplatenie daňového bonusu (1 replies)
 182. Zastupovanie počas MD (0 replies)
 183. Výpočet DVZ (9 replies)
 184. EZU (2 replies)
 185. EXEKUCIA (3 replies)
 186. Potvrdenie o príjme za rok 2006 (0 replies)
 187. Upratovačka (4 replies)
 188. Odmeny členov dozornej rady (3 replies)
 189. stravné lístky (1 replies)
 190. Náhrada príjmu - starobný dôchodca (2 replies)
 191. Zabudnuté oznámenie o preplatku z RZ ZP (2 replies)
 192. Dochodkyna a narok na dovolenku (8 replies)
 193. PN - storno (6 replies)
 194. Rozdiel medzi účelovým sporením a DDS (0 replies)
 195. DP alebo ročné zúčtovanie dane ??? (23 replies)
 196. Postup nadriadeného (3 replies)
 197. rodičovský príspevok a odvody (3 replies)
 198. Garančné poistenie v rozpočt. organizácii (0 replies)
 199. Daň zo závislej činnosti - práca v ČR (6 replies)
 200. Vymahanie nezaplatenych honorarov (1 replies)
 201. Viac pracov.pomerov - súhlas zamestnávateľa (5 replies)
 202. Nerovnomerne rozvrhnuty prac. cas (0 replies)
 203. Vypoved v skusobnej dobe (2 replies)
 204. Rodičovská dovolenka - Výkaz SP, ZP (2 replies)
 205. daňový bonus - uplatnený dvojmo (7 replies)
 206. DoBPS (3 replies)
 207. Kalendár pre zistenie doby do zápočtu (1 replies)
 208. 90,- Sk stravný lístok - čo s tou 1,-Sk? (20 replies)
 209. Jednorazovy vstup do podniku (1 replies)
 210. pracovné zmluvy (19 replies)
 211. Neplatené voľno a odvody do ZP (12 replies)
 212. výpočet priemerky za dovolenku (1 replies)
 213. nemocenské (4 replies)
 214. SL nárok 2006, nakúpené 2007 (1 replies)
 215. Maximálne VZ na ZP a SP 2007 (8 replies)
 216. starý ELDP (3 replies)
 217. zmena sadzby poistného (5 replies)
 218. prijem manželky (7 replies)
 219. stravné lístky (6 replies)
 220. Starobny dochodca a odvody (15 replies)
 221. súbežný pracovný pomer (63 replies)
 222. Starobný dôchodca a odvody (1 replies)
 223. Školenie (10 replies)
 224. Dôchodkyňa na pracovnú zmluvu. (9 replies)
 225. POTVRDENIE a DDS (15 replies)
 226. Zamestnávanie ZŤP (3 replies)
 227. Zmena tlačív k 01.01.2007 (1 replies)
 228. Ústav sociálnych vecí a rodiny (0 replies)
 229. Zúčtovanie dane z príjmov z dvoch krajín (13 replies)
 230. České tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti (1 replies)
 231. nedoplatok dane z RZ (2 replies)
 232. Ošetrovné - oznámenie SP (2 replies)
 233. Používanie mobilných telefónov (2 replies)
 234. Odborný zástupca (4 replies)
 235. PN a výkazy do SP a ZP (6 replies)
 236. nastup po rodicovskej dovolenke (5 replies)
 237. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe (1 replies)
 238. PN-dovolenka? (5 replies)
 239. Mesačný výkaz do zdrav.poisťovne (3 replies)
 240. odmena za hudobné ozvučenie (4 replies)
 241. ročné zúčtovanie dane (56 replies)
 242. preddavky na daň (6 replies)
 243. odpoč. položka a ID (3 replies)
 244. Dovolenkový priemer (1 replies)
 245. návratna pôžička zo soc.fondu 50000,- bezúročná (2 replies)
 246. vypocet PN (1 replies)
 247. nezdaniteľná časť - výsluhový dôchodok (38 replies)
 248. nepodpísane vyhlásenie (4 replies)
 249. priplatky (0 replies)
 250. Daňové vyhlásenie (1 replies)