PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. kto odratava odpocitatelnu polozku?
 2. DPN a oznámenie do ZP
 3. Dodatok pracovnej zmluvy
 4. výplatny deň
 5. Ročné zúčtovanie - koho požiadať
 6. Mzdy od 1.1.2007
 7. Plnenie zo životného poistenia - dožitie
 8. Číslo ID v prihláške zamestnávateľa do Unionu
 9. Vymeriavaci zaklad do SP - nepracovne dni
 10. docasne pridelenie zamestnanca-leasing
 11. Návšteva lekára
 12. plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení
 13. dovolenka pred skončením PP
 14. alkohol a okamžité skončenie prac.pomeru
 15. Odvody osobného asistenta
 16. odpočitateľná položka na manželku
 17. Zakázané práce
 18. Danovy bonus a vysluhovy dochodok
 19. Preventívne lekárske prehliadky vs. povinné lekárske prehliadky
 20. aká bude mzda?
 21. Tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti
 22. doprava do zamestnania zo soc. fondu
 23. SZČO a vyplácanie PN, materská
 24. STRAVNE
 25. Dohoda o VP - prekročenie 300 hod
 26. výpoved
 27. Čiastočný invalidný dôchodca a NČ
 28. Výplatná páska pre dohodára
 29. Chránená dielňa
 30. DOVP - termín výplaty
 31. MATERSKA a ADPOCIA
 32. odpočitateľná položka na manželku
 33. III.pilier_nárok na daňovú úľavu???
 34. Odmeny zo štatutar.fondu
 35. vyhlasenie k dani
 36. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
 37. Odstupné
 38. Odvody živnostník - zamestnanec
 39. daňové priznanie/uplatnenie NČZD na manželku
 40. Ročné zúčtovanie-poberanie vdovského dôchodku
 41. RZD a predaj zdedeného domu
 42. Náhrada za PN - zamestnávateľ nevyplatil
 43. Zamestnanec a štúdium
 44. Výpočet sumy daňového bonusu 2007
 45. Čerpanie dovolenky
 46. Dohoda+pracovný pomer
 47. Stravné lístky
 48. Ročné zúčtovanie dane a nedoplatok z RZ ZP
 49. RZ dane a OP na manželku
 50. odmena spoločnika sro
 51. zmluva o dielo a zdrav.poistenie
 52. Rezerva na dovolenku - rozpustenie
 53. Štúdium inkognito popri zamestnaní
 54. Dôchodca
 55. Zápočet
 56. prijem v zahranici a danove priznanie
 57. Náhrady za cestovné súčasťou mzdy
 58. mzdova agenda
 59. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 60. zamestnanec neoznámil, že poberá predč. star. dôchodok
 61. Úhrada zrážkovej dane
 62. Povolanie zamestnanca
 63. Invalidný dôchodca + DOVP - RZD????
 64. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 65. Odmeny členom dozornej rady
 66. Rocne zuctovanie dane r.06 a dovolenka alebo z každého rožku trošku
 67. Ochranná doba a náhrada za PN
 68. Danovy bonus
 69. Minimálny VZ pre zdrav.poist.dobrovolne nezamestnaného
 70. Ročné zúčtovanie dane - spoločník + tichý spoločník
 71. Invalid - Úrazová renta
 72. 2 dohody o brig.pr.štud. súčasne?
 73. Invalidný alebo starobný dôchodok a dane
 74. DP alebo RZ kvôli RZ zdr.poistenia
 75. Náplň práce
 76. NZD - potvrdenie o príjme
 77. Povinne lekarske prehliadky a pracovny cas
 78. Zaúčtovanie preplatenej nevyčerpanej dovolenky
 79. Daňový základ
 80. vykazy v SP a ziadny VZ
 81. Zdanovanie príspevku zo soc.fondu
 82. Výpočet mzdy
 83. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaný
 84. Žiadosť o RZD a bonus
 85. zapocet rokov
 86. nárok na daňový bónus - dohoda 6 mesiacov
 87. danove priznanie alebo RZ
 88. Návrh novely Zákonníka práce (január 2007)
 89. PZ s dôchodcom a odvody na IP, NP?
 90. min.mzda verzus min mzd nárok
 91. RZD A NČ
 92. Dlhodobá PN - podpis Vyhlásenia k dani
 93. Dohoda študenta
 94. skoncenie prac.pomeru absenciami
 95. Ukončenie roka
 96. plat starostu
 97. odvody do soc.poistovne
 98. Rodinní príslušníci
 99. Soc. poisťovňa - kontrola
 100. zamestnanecká strava zadarmo
 101. vypoved a odstupne
 102. Dovolenka pre zodpovedného zástupcu
 103. nariadené čerpanie dovolenky
 104. Rocne zuct.dane a zdravotne poistenie - dohodar
 105. DDP
 106. Oplatí sa to ?
 107. Školenia
 108. AKO POSTUPOVAT?
 109. Odmeny a odvody z nich
 110. práca na dohodu
 111. Prispievanie na rekreaciu a kulturu
 112. Výpočet DVZ u starobného dôchodcu
 113. vstupná lekárska prehliadka
 114. Dohoda alebo prac.zmluva
 115. počet dní
 116. Zápis do ELDP
 117. prehľad
 118. socialne stipendium
 119. Výpovedná lehota 2 alebo 3 mesiace?
 120. Odpracované dní a nárok na dovolenku
 121. Platovy dekret
 122. dôchodca a DVP
 123. OČR
 124. prebraté účto a mzdy
 125. PN a odchod na starobny dochodok
 126. nárok na podporu v nezamestnanosti
 127. Zrážka zo mzdy
 128. DDP a DDS - výber nasporených prostriedkov
 129. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD
 130. Práca dôchodcu pre stavebné sporenie
 131. Výpoveď daná zamestnávateľom
 132. hodinová mzda a mesačná
 133. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ od 1.1.2007
 134. Dohody - opakovaná činnosť
 135. Výpočet odvodov
 136. SZCO popri VS-poistenie do zdrav. poistovne
 137. Neuposlúchnutie príkazu nariadeného
 138. zivnost a praca v CR
 139. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok za rok 2005
 140. doklady pre zamestnanca pri ukonceni PP
 141. vrati sa mi nieco?
 142. zmena adresa s.r.o.
 143. Daň z príjmu FO
 144. SZČO-sociálne a zdravotné poistenie
 145. skoncenie pracovneho pomeru
 146. Vypoveď
 147. príležitostná práca a odvody
 148. Ročné zúčtovanie
 149. účtovníctvo v SVB
 150. potvrdenie o zdanitelnej mzde
 151. Výpoveď daná zamestnávateľom pracovníkovi na PN -ke
 152. Ročné zúčtovanie
 153. Žiadosť o RD
 154. Vdovský dôchodok - vlastný príjem?
 155. Potvrdenie o zamestnaní
 156. ELDP a neplatené voľno
 157. dohoda o vykonaní práce
 158. TPP+živnosť
 159. Zúčtovanie dane - ktoré príspevky sa zahŕňajú na DDP
 160. Dohoda o používaní mobilu - vzor
 161. Skúšobná doba súrne
 162. Mimoriadne odmeny a priemer pre náhrady
 163. Odstupné
 164. príjem na dohodu - daň zrážková+zálohová
 165. Zákazka v chránenej dielni
 166. oprava mzdy
 167. Súbežné pracovné pomery
 168. Ziadost o RZD-popis pre laikov
 169. seminar
 170. Neodovodnene karne opatrenie
 171. Nahlasenie PN do zdravotnej poistovne
 172. dohoda popri materskej
 173. z akého zárobku vypočítať výšku odstupného?
 174. stravné
 175. Náhrada mzdy pri skoršom skončení PP na dobu určitú.
 176. potvrdenie o strate na zárobku počas PN
 177. Oznámenie o zrážkovej dani
 178. Ročné zúčtovanie - doklady
 179. Konkrétny problém pri odpočte na manželku
 180. Dobrovoľné nemoc. poistenie
 181. RZ dane u študentov a dôchodcov
 182. ročné zúčtovanie dane a vyrovnanie so ZP
 183. Poberateľ dôchodku a odchodné
 184. Materská dovolenka a daňový bonus
 185. Spravny datum na odhlaske SP,ZP
 186. Živnostníci a BOZP
 187. Zahraničný cestovný príkaz
 188. Podiel po skončení PP
 189. Neplatene volno
 190. Nahlásenie nemoci na ZP
 191. aké potvrdenie o príjmoch zdanených zrážkovou daňou?
 192. materska + rod.prispevok
 193. Potrebujeme bezpečnostný projekt?
 194. znalec a odvody alebo živnosť?
 195. Dodatočne odpočitatelná položka
 196. Príspevok za opatrovanie
 197. prehlad o zrazených a odvedených preddavkov na dan
 198. narok na dovolenku pri stahovani
 199. Preplatenie nevyčerp.dovolenky - odvody
 200. zamestnávanie rodinného príslušníka v rozpočtovej organizácii
 201. nezdaniteľná čiastka 2007 versus "milionárska daň"
 202. Odporúčací list, referencie
 203. zamestnanie manžela
 204. Dôchodca a zdravotné poistenie
 205. Vyživované osoby pri zrážkach-výkon rozhodnutia
 206. Povinnosti po skončení roka?
 207. Zápočet rokov
 208. ZPC CECHY- 600 Sk a menej? - moze byt?
 209. Doba medzi dvoma materskými dovolenkami
 210. cisty priemerny mesacny prijem
 211. Daňvý bonus.
 212. zápočtový list
 213. Kontrola zo sociálky
 214. Oznámenie zamestnávateľovi o uzavretí zmluvy o SDS
 215. Invalidita
 216. výpočet náhrady pri PN
 217. Materská a doklady
 218. Dohoda o vykonaní práce - ročné zúčtovanie dane
 219. Aka forma zmluvneho vztahu???
 220. Daň. bonus dodatočne
 221. Skončenie zamestnávania
 222. Domácky zamestanec
 223. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
 224. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - je správne vyplnené?
 225. nezdanitelna cast zakladu dane na rok 2007
 226. študijné voľno starostu
 227. Skončenie pracovného pomeru pred jeho začatím
 228. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 229. potvrdenia pre manzela aby si uplatnil na manzelku nezdanitelne minimum.
 230. Absencia a OČR
 231. TPP A ZIVNOST PLATIA SA SOCIALNE ODVODY ?
 232. čerpanie sociálneho fondu
 233. Zrážková daň
 234. PN - ukončenie tehotenstva
 235. Potvrdenie o príjme - ÚP
 236. Vysluhovy dochodok a odvody
 237. prace neschopna
 238. Ako napísať výpoveď?
 239. Ako zdokladovať príjem k RPD
 240. ZP Dôvera Nitra
 241. Podiely na zisku
 242. IZRAEL
 243. Ročné zúčtovanie dane
 244. MZDA
 245. Príspevok zamestnancovi na vzdelanie
 246. Ročné zúčtovanie
 247. chaos s PN
 248. Návrh na skončenie prac. pomeru dohodou - tlačivo
 249. Veľa odprac.hodín
 250. práca na dohodu