PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dôchodca a DVP
 2. OČR
 3. prebraté účto a mzdy
 4. PN a odchod na starobny dochodok
 5. nárok na podporu v nezamestnanosti
 6. Zrážka zo mzdy
 7. DDP a DDS - výber nasporených prostriedkov
 8. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD
 9. Práca dôchodcu pre stavebné sporenie
 10. Výpoveď daná zamestnávateľom
 11. hodinová mzda a mesačná
 12. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ od 1.1.2007
 13. Dohody - opakovaná činnosť
 14. Výpočet odvodov
 15. SZCO popri VS-poistenie do zdrav. poistovne
 16. Neuposlúchnutie príkazu nariadeného
 17. zivnost a praca v CR
 18. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok za rok 2005
 19. doklady pre zamestnanca pri ukonceni PP
 20. vrati sa mi nieco?
 21. zmena adresa s.r.o.
 22. Daň z príjmu FO
 23. SZČO-sociálne a zdravotné poistenie
 24. skoncenie pracovneho pomeru
 25. Vypoveď
 26. príležitostná práca a odvody
 27. Ročné zúčtovanie
 28. účtovníctvo v SVB
 29. potvrdenie o zdanitelnej mzde
 30. Výpoveď daná zamestnávateľom pracovníkovi na PN -ke
 31. Ročné zúčtovanie
 32. Žiadosť o RD
 33. Vdovský dôchodok - vlastný príjem?
 34. Potvrdenie o zamestnaní
 35. ELDP a neplatené voľno
 36. dohoda o vykonaní práce
 37. TPP+živnosť
 38. Zúčtovanie dane - ktoré príspevky sa zahŕňajú na DDP
 39. Dohoda o používaní mobilu - vzor
 40. Skúšobná doba súrne
 41. Mimoriadne odmeny a priemer pre náhrady
 42. Odstupné
 43. príjem na dohodu - daň zrážková+zálohová
 44. Zákazka v chránenej dielni
 45. oprava mzdy
 46. Súbežné pracovné pomery
 47. Ziadost o RZD-popis pre laikov
 48. seminar
 49. Neodovodnene karne opatrenie
 50. Nahlasenie PN do zdravotnej poistovne
 51. dohoda popri materskej
 52. z akého zárobku vypočítať výšku odstupného?
 53. stravné
 54. Náhrada mzdy pri skoršom skončení PP na dobu určitú.
 55. potvrdenie o strate na zárobku počas PN
 56. Oznámenie o zrážkovej dani
 57. Ročné zúčtovanie - doklady
 58. Konkrétny problém pri odpočte na manželku
 59. Dobrovoľné nemoc. poistenie
 60. RZ dane u študentov a dôchodcov
 61. ročné zúčtovanie dane a vyrovnanie so ZP
 62. Poberateľ dôchodku a odchodné
 63. Materská dovolenka a daňový bonus
 64. Spravny datum na odhlaske SP,ZP
 65. Živnostníci a BOZP
 66. Zahraničný cestovný príkaz
 67. Podiel po skončení PP
 68. Neplatene volno
 69. Nahlásenie nemoci na ZP
 70. aké potvrdenie o príjmoch zdanených zrážkovou daňou?
 71. materska + rod.prispevok
 72. Potrebujeme bezpečnostný projekt?
 73. znalec a odvody alebo živnosť?
 74. Dodatočne odpočitatelná položka
 75. Príspevok za opatrovanie
 76. prehlad o zrazených a odvedených preddavkov na dan
 77. narok na dovolenku pri stahovani
 78. Preplatenie nevyčerp.dovolenky - odvody
 79. zamestnávanie rodinného príslušníka v rozpočtovej organizácii
 80. nezdaniteľná čiastka 2007 versus "milionárska daň"
 81. Odporúčací list, referencie
 82. zamestnanie manžela
 83. Dôchodca a zdravotné poistenie
 84. Vyživované osoby pri zrážkach-výkon rozhodnutia
 85. Povinnosti po skončení roka?
 86. Zápočet rokov
 87. ZPC CECHY- 600 Sk a menej? - moze byt?
 88. Doba medzi dvoma materskými dovolenkami
 89. cisty priemerny mesacny prijem
 90. Daňvý bonus.
 91. zápočtový list
 92. Kontrola zo sociálky
 93. Oznámenie zamestnávateľovi o uzavretí zmluvy o SDS
 94. Invalidita
 95. výpočet náhrady pri PN
 96. Materská a doklady
 97. Dohoda o vykonaní práce - ročné zúčtovanie dane
 98. Aka forma zmluvneho vztahu???
 99. Daň. bonus dodatočne
 100. Skončenie zamestnávania
 101. Domácky zamestanec
 102. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
 103. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - je správne vyplnené?
 104. nezdanitelna cast zakladu dane na rok 2007
 105. študijné voľno starostu
 106. Skončenie pracovného pomeru pred jeho začatím
 107. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 108. potvrdenia pre manzela aby si uplatnil na manzelku nezdanitelne minimum.
 109. Absencia a OČR
 110. TPP A ZIVNOST PLATIA SA SOCIALNE ODVODY ?
 111. čerpanie sociálneho fondu
 112. Zrážková daň
 113. PN - ukončenie tehotenstva
 114. Potvrdenie o príjme - ÚP
 115. Vysluhovy dochodok a odvody
 116. prace neschopna
 117. Ako napísať výpoveď?
 118. Ako zdokladovať príjem k RPD
 119. ZP Dôvera Nitra
 120. Podiely na zisku
 121. IZRAEL
 122. Ročné zúčtovanie dane
 123. MZDA
 124. Príspevok zamestnancovi na vzdelanie
 125. Ročné zúčtovanie
 126. chaos s PN
 127. Návrh na skončenie prac. pomeru dohodou - tlačivo
 128. Veľa odprac.hodín
 129. práca na dohodu
 130. SZCO a zamestnanec-rodinny prislušnik
 131. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za 2006
 132. RZD a manželka s príjmom
 133. povinnosti k príkaznej zmluve
 134. Doklad o výške príjmu - RZZP
 135. Požiadal som o invalidný dôchodok, mám sa hlásiť na úrad práce?
 136. Chyba vo výplate
 137. Čestné prehlásenie
 138. Dlhujú mi mzdu a ani nevedia koľko
 139. Odvody pre dôchodkový vek
 140. Pracovna zmluva-vodic MKD
 141. Smernica
 142. Životné poistnie - ukončenie roka 2006
 143. Budú nové tlačivá pre ROČNÉ ZÚČTOVANIE dane???
 144. Výpoveď z dôvodu premeny SZČO na SRO
 145. ročné zúčtovanie dane
 146. potvrdenie zamestnavatela o zamestnancovi na ucely uplatnenia naroku na nemocensku da
 147. Oznámenie zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne o nástupe na materskú
 148. Prispevok zamestnavatela na skukromny MT
 149. Ročné zúčtovanie- zdravotná poisťovňa
 150. Dovolenka 2007
 151. porušil som pracovnú disciplínu?
 152. OSPRAVEDĽŇUJEM SA
 153. Obsah mzdového listu
 154. Ochrana osobných údajov
 155. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň......
 156. Help
 157. Sociálny fond - evidencia
 158. Vyradenie z evidencie uchádzača o zamestnanie
 159. FO a odvody na soc.poistenie
 160. Rod. príspevok + prac. pomer
 161. Pracovná zmluva a výpočet DVZ.
 162. Materská a DB
 163. Praca na Dohodu popri zamestnani v tej istej firme
 164. Vymerala mi VšZP preddavky resp. rocne zuctovanie spravne?
 165. Nemame gastro listky ale iba listky na obed s razitkom.
 166. tlaciva
 167. zrážky zo mzdy
 168. Pracovný poriadok
 169. daňový bonus
 170. Zoznam dlznikov socialnej poistovne
 171. Podielová mzda - pridelenie inej práce
 172. RZD
 173. Dovolenka a RD
 174. kolektívna zmluva alebo zástupca zamestnancov?
 175. Exekúcia
 176. Zamestnanie rodninného príslušníka a práca na čierno.
 177. Som SZČO a zamestnanec požiadal o invalidný dôchodok...
 178. Možnost uzavření smluv s více DDS
 179. Odstupné
 180. Návšteva u lekára s dieťaťom
 181. potvrdenie o príjme
 182. Dochádzka a služobné cesty.
 183. Potvrdenie o príjme za rok 2006
 184. Daňový bonus
 185. Ročné zúčtovanie dane za rok 2006 a nástup do PP v decembri 2006
 186. Ochrana os.údajov
 187. odpocitatelna polozka - cudzinec
 188. zdanenie úrokov z omeškania
 189. Rocne zuctovanie 2006
 190. Zmätok po predchodcovi
 191. CELY MESIAC PN A ODVODY
 192. Denný vymeravací základ - dôchodca
 193. VZ pre odvody- ukončenie PP
 194. Aký je rozdiel medzi S.R.O. a FO.?
 195. Doplatok poistneho + opakovane danove priznanie?
 196. Daňový bonus a zrážková daň.
 197. osobné ohodnotenie
 198. Výmera dovolenky pedagóga v neškolskej organizácii
 199. Práca vo sviatok a zároveň v sobotu
 200. materská a SZČO
 201. Ročné hlásenie na DÚ
 202. dohoda o VP
 203. potvrdenie o zdanitelnej mzde 2006
 204. PN za november 2006
 205. Mzda ako za odpracovaný deň v prípade návratu zamestnanca zo zahraničia ?
 206. Neodvedená práca
 207. Lekárske prehliadky - preplácanie
 208. stravné § 9
 209. čiastočne invalidný dôchodca
 210. Narok na prestavku v praci
 211. Žiadosť o vykonanie RZ r. 2006
 212. Skončenie pracovného pomeru a PN
 213. Okamzita vypoved - problem...
 214. čiastočný invalidný dôchodca - platí štát odvody?
 215. Zrážková daň ponížená o daňový bonus
 216. hodnotenie zamestnancov-podklad
 217. DoVP - odmena za vykonanú prácu
 218. výpočet odvodov do SP
 219. DDP, účelové sporenie,životné poistenie.....
 220. Pracovný pomer - zmena z doby neurčitej na dobu určitú
 221. Zmluva pre živnostníka
 222. Penále - sociálna poisťovňa
 223. Konateľ a zrážková daň
 224. PN a SZČO
 225. Potvrdenie o príjmoch FO - riadok 06
 226. vyúčtovanie svedočného
 227. Preventívna lekárska prehliadka mimo prac. času
 228. PN viac ako 10 dni
 229. výsluhový dôchodok a odpočítateľná položka
 230. Prehľad
 231. Sprostredkovanie SDS a vydavky do DP
 232. Vypoved dana zamestnavatelom
 233. Skoncenie PP pocas PN
 234. ma si zamestnanec dodanit dohody zdanene zrazkou?
 235. Odvody konateľa zo zahraničia
 236. mzda a odvody
 237. potvrdenie zamest. na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. - vyplnenie tlačiva
 238. Zamestnanec- neplatené voľno+Vyhlásenie k dani z príjmov závis.činnosť
 239. zamestnana, potom nezamestnana, aka materska?
 240. zaokrúhľovanie náhrad pri PC
 241. Nemocenske davky
 242. zostatok minuloročnej dovolenky
 243. Zmeny v RZ dane
 244. Odchodné
 245. Fiškálny rok
 246. príplatok za sviatok
 247. Koniec RD
 248. skúšobná doba a jej koniec
 249. dohoda
 250. rodičovská D a koniec pp