1. Zúčtovanie dane z príjmov z dvoch krajín (13 replies)
 2. České tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti (1 replies)
 3. nedoplatok dane z RZ (2 replies)
 4. Ošetrovné - oznámenie SP (2 replies)
 5. Používanie mobilných telefónov (2 replies)
 6. Odborný zástupca (4 replies)
 7. PN a výkazy do SP a ZP (6 replies)
 8. nastup po rodicovskej dovolenke (5 replies)
 9. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe (1 replies)
 10. PN-dovolenka? (5 replies)
 11. Mesačný výkaz do zdrav.poisťovne (3 replies)
 12. odmena za hudobné ozvučenie (4 replies)
 13. ročné zúčtovanie dane (56 replies)
 14. preddavky na daň (6 replies)
 15. odpoč. položka a ID (3 replies)
 16. Dovolenkový priemer (1 replies)
 17. návratna pôžička zo soc.fondu 50000,- bezúročná (2 replies)
 18. vypocet PN (1 replies)
 19. nezdaniteľná časť - výsluhový dôchodok (38 replies)
 20. nepodpísane vyhlásenie (4 replies)
 21. priplatky (0 replies)
 22. Daňové vyhlásenie (1 replies)
 23. materská a Dov (33 replies)
 24. Priemerný mesačný čistý príjem (4 replies)
 25. daňový bonus uplatnený oboma manželmi (5 replies)
 26. RZD a zdanená výhra v súťaži (2 replies)
 27. Ako dlho v zahraničí (4 replies)
 28. Uplatnenie daňového bonusu na viac detí (10 replies)
 29. Ročné zúčtovanie - družka (2 replies)
 30. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - dôchodca (0 replies)
 31. nariadenie dovolenky (0 replies)
 32. Ročné hlásenie na DÚ (16 replies)
 33. Roč. zúčtovanie ZP u invalida (12 replies)
 34. RZD - zrážková daň (31 replies)
 35. Aké tlačivo použiť pri preukazovaní príjmov na odpočet nezdaniteľnej čiastky (10 replies)
 36. minimálna mzda (4 replies)
 37. Starobný dôchodok a práca (5 replies)
 38. Výška odstupného (11 replies)
 39. Muz tvale sa starajuci o dieta (3 replies)
 40. výpoved (18 replies)
 41. Študent a DP (6 replies)
 42. Ukončenie PN a skonč.prac.pomeru (5 replies)
 43. RZD -OP na manželku (1 replies)
 44. Životné poistenie a príspevok zamestnávateľa (10 replies)
 45. ošetrovné ukončenie (1 replies)
 46. Spätne vyplatený dôchodok za rok 2005, 2006 a daň z príjmu (14 replies)
 47. vypoved dana zamestnancom - nevyplatená mzda alebo jej časť (6 replies)
 48. odvody do SP a ZP (7 replies)
 49. DOHODAR - dôchodca (0 replies)
 50. Krátenie dovolenky (19 replies)
 51. Pracovná zmluva - zamedzenie zneužitia (1 replies)
 52. Zamestnanec a SZČO (10 replies)
 53. soc. poistenie počas PN (8 replies)
 54. Preukázanie nároku na 5 týždňov dovolenky (1 replies)
 55. zrážková daň (7 replies)
 56. Výška dôchodku (1 replies)
 57. Výška dôchodku (8 replies)
 58. rozdiely v dohodách (2 replies)
 59. vyplatenie odmien (2 replies)
 60. 2 otázky (3 replies)
 61. kontrola zo soc. poistovne (4 replies)
 62. Dohoda + prac.pomer+ materská dovolenka a RZD (2 replies)
 63. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda (1 replies)
 64. Mzda za 01/2007 - 1 deň sviatok, ostatné nemoc (1 replies)
 65. Vypocet PN (3 replies)
 66. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu (4 replies)
 67. Preplatenie letenky (2 replies)
 68. Dovolenka zamestnanca (6 replies)
 69. študent a paušálne výdavky (1 replies)
 70. A zase sviatky a náhrady (12 replies)
 71. Daňový bonus (29 replies)
 72. Ročné zúčtovanie (32 replies)
 73. Výška poistného k 1.1.2007 (7 replies)
 74. Odstupne po novom (2 replies)
 75. Bonus na dieťa - dlhodobá PN (2 replies)
 76. SZČO,resp.zamestnanec - min.mzda a výška starobného dôchodku (1 replies)
 77. Základná mzda (2 replies)
 78. daňový bonus (3 replies)
 79. starosta a odchodné (23 replies)
 80. Príjem nezamestnaného na dohodu nad 3200 mesačne (5 replies)
 81. Odvody pri celom a polovičnom úväzku u jedného zam. (1 replies)
 82. Dohoda o vyk.práce a prac.pomer (4 replies)
 83. Oneskorené nahlásenie zamestnanca do SP (26 replies)
 84. Ako odmeniť štatutar.zástupcu (3 replies)
 85. RZZP (1 replies)
 86. RZZP má byť jednoduchšie :-) (23 replies)
 87. praca cez vikend (8 replies)
 88. Potvrdenie o príjme na starom tlačive (18 replies)
 89. Oprava dane a dan.bonusu (0 replies)
 90. Prepočítanie mzdy (11 replies)
 91. Ako si prilepšiť nemocenské dávky, prípadne materskú (1 replies)
 92. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej ............ (3 replies)
 93. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti (4 replies)
 94. príjem v r. 2006 - daň, odvody ? (2 replies)
 95. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane (160 replies)
 96. RZD a autorský honorár (9 replies)
 97. Celý a polovičný úväzok u jedného zamestnávateľa (2 replies)
 98. Skončenie PP a RZD (10 replies)
 99. plat a prac. týždeň (2 replies)
 100. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (6 replies)
 101. ročné zúčtovanie dane a starobný dôchodok (4 replies)
 102. RZD - dva hlavné PP (7 replies)
 103. Rozviazanie pracovneho pomeru v SD (5 replies)
 104. RZ-2xuplatnená nezdan.čiastka v mesačnej výplate (2 replies)
 105. Má podať študent daňové priznanie (príjem len dohôd)? (2 replies)
 106. Predcasny starobny dochodok (1 replies)
 107. Odstupné a odvody (2 replies)
 108. Tlačivá (1 replies)
 109. nárok na 25 dní dovolenky (3 replies)
 110. Dohoda a odvody (8 replies)
 111. Určenie výšky odvodov (5 replies)
 112. PRÁCA V ČR A DAŇOVÉ PRIZNANIE (3 replies)
 113. Prispevok na mzdu z UPSVaR (4 replies)
 114. roc.zuct. + zmluva o dielo (2 replies)
 115. Ročné zúčtovanie dane - cudzinec (8 replies)
 116. ročné zúčtovanie - manžel živnostník (6 replies)
 117. náhrada príjmu pri dočasnej PN (6 replies)
 118. Zdravotné poistenie za dôchodcov (0 replies)
 119. Odvod do ZP ked je na ÚP???? (0 replies)
 120. Podpora v nezamestnanosti zo zahraničia (2 replies)
 121. Odpočítateľná manželka? (17 replies)
 122. priemer na pracovnoprávne účely (14 replies)
 123. Poistenie v nezamestnanosti a dôchodkový vek (0 replies)
 124. Dve otázočky... (1 replies)
 125. Vyplatený podiel na zisku (29 replies)
 126. Ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 127. Popis pracovnej činnosti (5 replies)
 128. navšteva lekara (1 replies)
 129. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 130. mzda u dohodára (2 replies)
 131. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006 (4 replies)
 132. Zastupovanie počas PN (1 replies)
 133. Pracovna zmluva. Moze toto obsahovat? (6 replies)
 134. Zamestnanec /poľská národnosť/-RZD (3 replies)
 135. Dvojzmenná prevádzka (0 replies)
 136. študent a RZ (1 replies)
 137. Sociálka (3 replies)
 138. SZCO+zamestnanec pracoval pocas PN (0 replies)
 139. RZ-odpočet na manželku (1 replies)
 140. Potvrdenie (2 replies)
 141. Zuctovanie dane z prijmu - uplatnenie na manzelku (28 replies)
 142. danovy bonus - danove priznanie (36 replies)
 143. Dôchdca - RZD (2 replies)
 144. nedoplatok z roč. zúčtovania zdr.p. - potvrdenie o príjme ku daň.priz. (1 replies)
 145. Priplatok za poobednajsiu zmenu (9 replies)
 146. čo s dovolenkou? (7 replies)
 147. Ročné zúčtovanie - uplatnenie živ.poistenia (5 replies)
 148. Zákonník práce - link na návrh novely (2/2007) (0 replies)
 149. Dôchodok (11 replies)
 150. zrážky zo mzdy (7 replies)
 151. Dohoda o vykonaní práce (12 replies)
 152. odvody dôchodca-živnostník (2 replies)
 153. Členovia predstavenstva družstva (0 replies)
 154. Zamestnanec sl.auto na služ.účely (31 replies)
 155. Mzda v 8.triede (1 replies)
 156. koľko dovolenky (5 replies)
 157. Krátenie dovolenky - pre dlhodobú nemoc (5 replies)
 158. Odstupné a odchodné (2 replies)
 159. RZD star.dôchodca (3 replies)
 160. tvorba-čerpanie SF (2 replies)
 161. Daňový bonus - splnenie podmienky v priebehu mesiaca (0 replies)
 162. Konateľ s.r.o. v prac. pomere v zahraničí (0 replies)
 163. náhrada príjmu pri PN a max.VZ (4 replies)
 164. Min. VZ na ÚP (1 replies)
 165. výpoveď (8 replies)
 166. odvody zamestnavatel (8 replies)
 167. Exekúcia???? (15 replies)
 168. RZD a materska (2 replies)
 169. Preplatenie dovolenky z roku 2003 (3 replies)
 170. Nevyč.dovolenka, priemery a rezervy (5 replies)
 171. Čo treba odvádzať za žiaka (9 replies)
 172. Daňový bonus (4 replies)
 173. Výpoveď - zamestnávateľ neprevzal (10 replies)
 174. Ročné zúčtovanie so ZDRAVOTNÝMI POISŤ. za 2006. (7 replies)
 175. Nevyčerpaná dovolenka a RD (2 replies)
 176. Výpoveď - čo ďalej? (6 replies)
 177. SZČO-ošetrovné (1 replies)
 178. DAŇ Z PRÍJMOV - nezdaniteľná časť na daňovníka / manžela / manželku / daňový bonus (207 replies)
 179. Uhrada škody zamestnávateľovi (3 replies)
 180. Zražková daň (85 replies)
 181. odvody za zamestnanca (1 replies)
 182. RZ a príspevky DDS (19 replies)
 183. Nočný príplatok (5 replies)
 184. nejaké tlačivo? (3 replies)
 185. Splatnost odvodov do SP a ZP (12 replies)
 186. Nové odvody ZP (3 replies)
 187. Koniec rodičovskej dovolenky (14 replies)
 188. živnosť (7 replies)
 189. Daňové priznanie PO - nevyčerpaná dovolenka (1 replies)
 190. Stupne náročnosti práce - kontrola z IP (20 replies)
 191. odmietnutie vykonania rocneho zuctovania (5 replies)
 192. okamžité skončenie PP a následne PN (12 replies)
 193. príplatok za sob.ned. sviatok a nočné (2 replies)
 194. Odvody z dohody o vykonani prace (6 replies)
 195. ako na to? (6 replies)
 196. zrážková daň (5 replies)
 197. ročné zúčt. ZP (14 replies)
 198. dohoda o vykonaní práce (14 replies)
 199. Ošetrovné (28 replies)
 200. Pracujúci dochodca a odvody (6 replies)
 201. Poistenie v nezamestnanosti (4 replies)
 202. Rodičovská dovolenka a zúčt. dane (2 replies)
 203. Číslo zákonníka práce (6 replies)
 204. Potvrdenie o hladaní zamestnania (14 replies)
 205. Práceneschopnosť (18 replies)
 206. socialny fond - jeho čerpanie (4 replies)
 207. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 208. Starosta (1 replies)
 209. dovolenkový priemer nesprávne vyrátaný (8 replies)
 210. Zasielanie výkazu do DDS elektronicky (12 replies)
 211. práca na dohodu popri zamestnaní (3 replies)
 212. zamestnanec na služ. ceste v zahraničí (1 replies)
 213. daňové priznanie - SZČO (5 replies)
 214. RZD a davka v nezamestnanosti (1 replies)
 215. Pracovný čas (6 replies)
 216. Opraviť alebo nie? (0 replies)
 217. ELDP - starobný dôchodca, DPN, neplatené voľno (1 replies)
 218. Dohoda o skončení PP - dôchodca (3 replies)
 219. Ročné zúčtovanie dane (9 replies)
 220. Časová mzda (2 replies)
 221. Je cestovny prikaz prijem do rocneho zuctovania ? (15 replies)
 222. stravné starostom (10 replies)
 223. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 224. dôchodca príjem nad 45408 Sk (2 replies)
 225. Ročné zúčtovanie - študenti, PNka, práca v zahraničí (8 replies)
 226. PN-ka (27 replies)
 227. Po PN zníženie mzdy ? (0 replies)
 228. Nový zamestnanec od polovice mesiaca a daňový bonus (6 replies)
 229. Odvody a poistné (6 replies)
 230. Výpočet odvodov- sviatok, nemocenské dávky (4 replies)
 231. Ukončenie rodičovskej dovolenky (4 replies)
 232. absolvent a odpočítateľná položka 2006 (2 replies)
 233. kratší pracovný čas a dovolenka (3 replies)
 234. Osobné údaje (7 replies)
 235. Dohody o vykonaní práce (4 replies)
 236. TPP alebo živnosť? (8 replies)
 237. Otehotnenie počas skúšobnej doby. (17 replies)
 238. nezdaniteľná čiastka - podpis vyhlásenia (6 replies)
 239. Musím požiadať zamestnávateľa o poskytutie rodičovskej dovolenky? (1 replies)
 240. Dovolenka a náhradné voľno (1 replies)
 241. potvrdenia (2 replies)
 242. ake sú maximálne odvody do soc. poistovne (9 replies)
 243. Jedná sa o nerovnomerné rozvrh. pracovného času? (0 replies)
 244. Spätné priznanie dôchodku a odvod do poisťovne (5 replies)
 245. kratsi pracovny cas (3 replies)
 246. Oneskorená výplata mzdy (8 replies)
 247. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (1 replies)
 248. Sociálne štipendium - denný študent, DoVP (2 replies)
 249. nedoplatok z roč. zúčtovania (1 replies)
 250. Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006 (4 replies)