1. Zdravotne poistenie (13 replies)
 2. Ocenenie materiálu cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom (0 replies)
 3. Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché (1 replies)
 4. Kedy mám nárok na nadčas ? (6 replies)
 5. kumulácia funkcií (5 replies)
 6. študent brigádnik - rodinný príslušník (12 replies)
 7. minimálna mzda - invalid nad 70% (2 replies)
 8. dôchodca a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 9. mozu nas nútiť? (3 replies)
 10. Brigádnik, cestovné výdavky, jeho povinnosti (5 replies)
 11. Rodičovská dovolenka a nástup na materskú (5 replies)
 12. Absencia alebo PN (4 replies)
 13. dobrovolne nezamestnana osoba - moze pracovat? (1 replies)
 14. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 15. zvýšenie mzdy a osobné ohodnotenie (5 replies)
 16. náhrada za sviatok-priemerka (2 replies)
 17. Dovolenka (1 replies)
 18. PN vplyv na dôchodok (0 replies)
 19. Odvody za zamestnanca so ZPS o viac ako 70% (2 replies)
 20. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (17 replies)
 21. rodicovska dovolenka a dohoda (5 replies)
 22. Hmotna zodpovednost (1 replies)
 23. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 24. PN - predpokladaný VZ (1 replies)
 25. Presun neodpracovaných dní do ďalšieho mesiaca (8 replies)
 26. neskoro donesená PN (9 replies)
 27. Skončenie PP - dlhodobo PN (7 replies)
 28. Práca v zahraničí-pracovná zmluva (1 replies)
 29. Prihlášky zamestnanca - nezapísaná s.r.o. v OR (3 replies)
 30. Evidencia PN (14 replies)
 31. RZZP (1 replies)
 32. ZP DoVP (19 replies)
 33. odvody pre SZČO (7 replies)
 34. Lepsie platene vikendy a sviatky (2 replies)
 35. zuctovanie ZP - viac zamestnavatelov (3 replies)
 36. Aké je to plnenie? (10 replies)
 37. Mzda vodica (0 replies)
 38. ako ukončiť pracovný pomer (3 replies)
 39. ukončenie pracovného pomeru počas PN (1 replies)
 40. tretí pilier dôchodkového zabezpečenia (1 replies)
 41. Pracovný úraz - náhrada ušlej mzdy ? - ako dalej ? (11 replies)
 42. Sociálna poisťovňa - vrátenie preplatku na NP (1 replies)
 43. Ročné zúščtovanie do zdra. poisť. (3 replies)
 44. kto robi RZZP (2 replies)
 45. Zrážky zo mzdy ???? (7 replies)
 46. Ukončenie PP dohodou (6 replies)
 47. narodenie dietata (1 replies)
 48. starobny dôchodca a odvody (1 replies)
 49. Skončenie PP - nárok na dovolenku (3 replies)
 50. Mzda/Odmena/Vyhra (0 replies)
 51. jazykový kurz (4 replies)
 52. Výpovedná lehota a P na hľadanie nového zamestnania (2 replies)
 53. RZZP zamestnanec+MD+dohoda (4 replies)
 54. dôchodca a časť roka zamestnanec (4 replies)
 55. návrat z MD (5 replies)
 56. konateľ a spoločník s.r.o. - ZP rôzne kombinácie (0 replies)
 57. Nevyplatenie mzdy? (26 replies)
 58. Je nárok na odstupné? (1 replies)
 59. Okamžité skončenie PP (7 replies)
 60. Ročné zúčtovanie ZP (17 replies)
 61. Ako urcit dovolenky-vratnici v 3-sm.prev. (1 replies)
 62. Potvrdenie o dĺžke zamestnania (2 replies)
 63. Nárok na odstupné? (14 replies)
 64. nastup na matersku-povinnosti zamestnavatela (1 replies)
 65. Znovuprihlásenie zamestnávateľa (3 replies)
 66. Výpis z osobného dôchodkového účtu (1 replies)
 67. využívanie motorového vozidla na súkromné účely (2 replies)
 68. Invalidný dôchodok a odchodné (1 replies)
 69. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NEVEDÚ K PREPRACOVANIU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY (0 replies)
 70. Novela zakona o uctovnictve ucinna od 26.4.2007 - komentar (2 replies)
 71. Vypoved - doba urcita (6 replies)
 72. pracovna zmluva (9 replies)
 73. statnice, volno (6 replies)
 74. pracovný úraz (1 replies)
 75. okamžitá výpoveď (6 replies)
 76. Dovolenka rok 2006, 2007 - ukončenie PP (15 replies)
 77. Dohodár (5 replies)
 78. Odmeňovanie starostu z eurofondov (2 replies)
 79. Číslovanie dohôd. (2 replies)
 80. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (5 replies)
 81. Kedy zaplatiť - zrážková daň (1 replies)
 82. Dohoda o zmene PP (2 replies)
 83. Vymeriavací základ pre PN (7 replies)
 84. Pracovný čas a nadčasy (1 replies)
 85. pravdepodobný zárobok (6 replies)
 86. preplatenie dovolenky (13 replies)
 87. Skoncenie pracov. pomeru (4 replies)
 88. Ukončenie pracovného pomeru a odpočet na seba (5 replies)
 89. výpoveď - odstupné a odchodné na RD (0 replies)
 90. Sprostredkovanie a zdravotné poistenie (0 replies)
 91. Predčasný starobný dôchodok (10 replies)
 92. Odvody z výhry (2 replies)
 93. Oznamenie platiteľa dane - DVP (2 replies)
 94. min. mzdový nárok (1 replies)
 95. Prerušenie dovolenky a paragraf (11 replies)
 96. Spoločník a konateľ a dohoda o vykonaní práce (83 replies)
 97. odstupné pri kratšom pracovnom čase (5 replies)
 98. konateľ zamestnancom (2 replies)
 99. Nezdaniteľná časť (2 replies)
 100. Ukončenie PP (4 replies)
 101. Odchodné a odstupné (5 replies)
 102. sprevádzanie (1 replies)
 103. krátenie dovolenky (6 replies)
 104. Závislá práca (3 replies)
 105. Mesačné výstupy zo mzdového programu (2 replies)
 106. strážnik (4 replies)
 107. Prekážky v práci - súdne pojednávanie (1 replies)
 108. výpoveď - PN - odstupné (1 replies)
 109. Práca v sobotu a v nedeľu (3 replies)
 110. Pracovná zmluva (5 replies)
 111. Mesačné dokladovanie príspevku z ÚP a ochrana osobných údajov (1 replies)
 112. Student a nemocenske (14 replies)
 113. dohoda o zrazkach zo mzdy (0 replies)
 114. osobné údaje (3 replies)
 115. dietne stravovanie (1 replies)
 116. zdravotné odvody počas PN (2 replies)
 117. Výpoveď daná zamestnavateľom a PN (1 replies)
 118. Starobné dôchodkové sporenie (13 replies)
 119. stravne listky (33 replies)
 120. preplatenie dovolenky (8 replies)
 121. dohoda o skončení PP a odstupné (20 replies)
 122. Dochodca pracujuci na zaklade dohody (1 replies)
 123. Zamestnavatel a registracia zamestnanca (8 replies)
 124. zamestnanci na dohodu (18 replies)
 125. Zamestnanec po jednom dni hned na PN (5 replies)
 126. Podanie žiadosti o invalidný dôchodok (1 replies)
 127. Pracovná zmluva RŠ po výberovom konaní (0 replies)
 128. DOHODA - poradte (7 replies)
 129. starostlivost o dieťa (2 replies)
 130. alikvotná časť dovolenky a stravné lístky (4 replies)
 131. Predaj bytu - odvody na ZP (5 replies)
 132. Ako odhlásiť? (3 replies)
 133. dohoda o vykonani práce - vzor (0 replies)
 134. Skončenie prac. pomeru s tehotnou (12 replies)
 135. darca krvi - čo s tým? (7 replies)
 136. Absencia (6 replies)
 137. poistenec (8 replies)
 138. STATNICE a volno v praci (13 replies)
 139. Ukončenie dohody o vykonaní práce (6 replies)
 140. Nezamestnaná pred materskou dovolenkou (30 replies)
 141. Prehľad priemerných zárobkov (1 replies)
 142. Výpoveď (11 replies)
 143. Prechod zamestnancov k inému zamestnávateľovi (3 replies)
 144. Percentá odvodov za zamestnanca a zamestnávateľa (0 replies)
 145. dodatok k pracovnej zmluve o nahrade za skolenia (1 replies)
 146. archivacia vyplatnych pasok (4 replies)
 147. invalid 50% pokles (3 replies)
 148. dovolenkový nárok (9 replies)
 149. Skončenie PP dohodou - absencia (1 replies)
 150. vyplatenie PN (12 replies)
 151. Organizačné zmeny nárok na odstupné (0 replies)
 152. Aky mam mat plat od zamestnavatela (7 replies)
 153. pracovna zmluva - personalny leasing (7 replies)
 154. Pracovný odev - vrátenie či nie (9 replies)
 155. exekúcia a výpoveď (3 replies)
 156. ELDP do konca mesiaca za prebiehajúci mesiac (5 replies)
 157. alikvotna cast dovolenky - vypocet (50 replies)
 158. Zrušenie poverenia ZO (3 replies)
 159. Minimálna mzda čiastočného invalidného dôchodcu (5 replies)
 160. Co sa povazuje za nadcas? (1 replies)
 161. Odpracovaná časť dňa a PN (49 replies)
 162. Nepretržitá prevádzka a RD (1 replies)
 163. zrážková daň (8 replies)
 164. Doručenie výpovede pracovného pomeru zamestnávateľovi (2 replies)
 165. Pracovna doba (87 replies)
 166. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2006 - zamestnanec (2 replies)
 167. Práca popri RD (6 replies)
 168. čerpanie dovolenky pred nástupom na rodičovskú dovolenku (30 replies)
 169. daňový bonus (2 replies)
 170. Rozviazanie PP a povinnosť hlásenia sa do SP a ZP? (9 replies)
 171. potvrdenie na hypoteku (4 replies)
 172. RZZP - 2006 - SZČO (9 replies)
 173. ockovanie zamestnanca (0 replies)
 174. Vrátenie poistného - invalidný dôchodca nad 70% (16 replies)
 175. Dovolenka (12 replies)
 176. exekúcia a neuvoľnený poslanec (1 replies)
 177. Výška dôchodku (4 replies)
 178. aky typ výpovede (3 replies)
 179. Cudzinec - ročné zúčtovanie ZP (4 replies)
 180. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky (6 replies)
 181. Potvrdenie o príjme (3 replies)
 182. Maximálne odstupné (5 replies)
 183. Ochrana osobných údajov (16 replies)
 184. Nárok na dovolenku (4 replies)
 185. Dve zmluvy (1 replies)
 186. Prepočet dôchodku (2 replies)
 187. Odhlásenie zamestnávateľa (5 replies)
 188. Odvody (3 replies)
 189. DoVP - starobný dôchodca, invalidný dôchodca (9 replies)
 190. Výpovedná doba a PN (16 replies)
 191. pohreb - nárok na platené voľno (1 replies)
 192. pracovná zmluva (14 replies)
 193. Podpora (6 replies)
 194. spravne vypocitanie priemer.zarobku na odstupne? (36 replies)
 195. Čerpanie dovolenky pred skončením pracovného pomeru (15 replies)
 196. Dohodár a DB (7 replies)
 197. Náhrada za PN alebo platené voľno (§ - návšteva u lekára) (4 replies)
 198. Dovolenka pri práci na polovičný úväzok (1 replies)
 199. dôchodok (0 replies)
 200. Prihláška na sociálnu poisťovňu (5 replies)
 201. Know - how (0 replies)
 202. OČR - starostlivosť o hospitalizované dieťa (9 replies)
 203. Práca vo sviatok (10 replies)
 204. Tvorba rezervy na nakladanie s odovzdanym elektroodpadom (5 replies)
 205. Zasady uctovania a vykazovania rezerv (6 replies)
 206. Vseobecna charakteristika rezerv (0 replies)
 207. dane a odvody z vedľajšieho príjmu (7 replies)
 208. Zmluva na dobu určitú (3 replies)
 209. Odhlásenie posl. zamestnanca a odhlásenie zamestnávateľa s mesačným rozdielom (3 replies)
 210. Zrušenie živnosti po menej ako roku (2 replies)
 211. bude/nebude platiť do ZP? (0 replies)
 212. cestak/2 cudzie meny (2 replies)
 213. FO podnik. a stravne lístky (3 replies)
 214. Miesto výkonu práce - stavebná firma (2 replies)
 215. Dve pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa a odvody (5 replies)
 216. stravne u futbalových rozhodcov (0 replies)
 217. DOPLATOK (4 replies)
 218. DVP a DBPŠ (6 replies)
 219. Škoda spôsobená zamestnancom (16 replies)
 220. Zdravotné poisťovne (11 replies)
 221. exekúcia (26 replies)
 222. Nespravne vyplatena mzda (1 replies)
 223. Návšteva lekára (1 replies)
 224. Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnavat obcanov so ZPS - prehodnotenie inv.dôch. (0 replies)
 225. Vymeriavací základ pre odvody do SP,ZP u zamestnancov s nerovnomerným prac. časom (5 replies)
 226. Odpoveď na žiadosť do zamestnani (2 replies)
 227. absencia a dovolenka (2 replies)
 228. Stará mama - materská dovolenka (0 replies)
 229. VZ na soc.poistovnu (3 replies)
 230. dovolenka pri skrátení uväzku (3 replies)
 231. tabulky platov v statnej sluzbe (3 replies)
 232. dohoda o vykonani práce (6 replies)
 233. Dohoda o brigadnickej praci studentov (1 replies)
 234. SP - penále za neodhlásenie zamestnávateľa (0 replies)
 235. dodatocne DP alebo opravne (28 replies)
 236. zamestnanec - mandatár (0 replies)
 237. Súhrnná info o PP na kratší prac. čas (3 replies)
 238. Invalid a praca (2 replies)
 239. Program na RZZP 2006 (33 replies)
 240. materska - skoncenie PP doba urcita (2 replies)
 241. Dodatocne RZ ZP za r.2005 580/2004?? (1 replies)
 242. SZČO a zamestnávateľ (4 replies)
 243. krátenie dovolenky - ukonč. prac.pomeru (5 replies)
 244. Náhradné voľno (1 replies)
 245. dohoda o vykonani prace (2 replies)
 246. Opäť daňový bonus (2 replies)
 247. Predlžena rodič. dovolenka a dávky v hmotnej núdzi (0 replies)
 248. Invalidny dochodca a praca (1 replies)
 249. preplatky z ročného zúčtovania (1 replies)
 250. peňažitá pomoc v materstve (0 replies)