1. Dohoda o vykonaní práce (12 replies)
 2. odvody dôchodca-živnostník (2 replies)
 3. Členovia predstavenstva družstva (0 replies)
 4. Zamestnanec sl.auto na služ.účely (31 replies)
 5. Mzda v 8.triede (1 replies)
 6. koľko dovolenky (5 replies)
 7. Krátenie dovolenky - pre dlhodobú nemoc (5 replies)
 8. Odstupné a odchodné (2 replies)
 9. RZD star.dôchodca (3 replies)
 10. tvorba-čerpanie SF (2 replies)
 11. Daňový bonus - splnenie podmienky v priebehu mesiaca (0 replies)
 12. Konateľ s.r.o. v prac. pomere v zahraničí (0 replies)
 13. náhrada príjmu pri PN a max.VZ (4 replies)
 14. Min. VZ na ÚP (1 replies)
 15. výpoveď (8 replies)
 16. odvody zamestnavatel (8 replies)
 17. Exekúcia???? (15 replies)
 18. RZD a materska (2 replies)
 19. Preplatenie dovolenky z roku 2003 (3 replies)
 20. Nevyč.dovolenka, priemery a rezervy (5 replies)
 21. Čo treba odvádzať za žiaka (9 replies)
 22. Daňový bonus (4 replies)
 23. Výpoveď - zamestnávateľ neprevzal (10 replies)
 24. Ročné zúčtovanie so ZDRAVOTNÝMI POISŤ. za 2006. (7 replies)
 25. Nevyčerpaná dovolenka a RD (2 replies)
 26. Výpoveď - čo ďalej? (6 replies)
 27. SZČO-ošetrovné (1 replies)
 28. DAŇ Z PRÍJMOV - nezdaniteľná časť na daňovníka / manžela / manželku / daňový bonus (207 replies)
 29. Uhrada škody zamestnávateľovi (3 replies)
 30. Zražková daň (85 replies)
 31. odvody za zamestnanca (1 replies)
 32. RZ a príspevky DDS (19 replies)
 33. Nočný príplatok (5 replies)
 34. nejaké tlačivo? (3 replies)
 35. Splatnost odvodov do SP a ZP (12 replies)
 36. Nové odvody ZP (3 replies)
 37. Koniec rodičovskej dovolenky (14 replies)
 38. živnosť (7 replies)
 39. Daňové priznanie PO - nevyčerpaná dovolenka (1 replies)
 40. Stupne náročnosti práce - kontrola z IP (20 replies)
 41. odmietnutie vykonania rocneho zuctovania (5 replies)
 42. okamžité skončenie PP a následne PN (12 replies)
 43. príplatok za sob.ned. sviatok a nočné (2 replies)
 44. Odvody z dohody o vykonani prace (6 replies)
 45. ako na to? (6 replies)
 46. zrážková daň (5 replies)
 47. ročné zúčt. ZP (14 replies)
 48. dohoda o vykonaní práce (14 replies)
 49. Ošetrovné (28 replies)
 50. Pracujúci dochodca a odvody (6 replies)
 51. Poistenie v nezamestnanosti (4 replies)
 52. Rodičovská dovolenka a zúčt. dane (2 replies)
 53. Číslo zákonníka práce (6 replies)
 54. Potvrdenie o hladaní zamestnania (14 replies)
 55. Práceneschopnosť (18 replies)
 56. socialny fond - jeho čerpanie (4 replies)
 57. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 58. Starosta (1 replies)
 59. dovolenkový priemer nesprávne vyrátaný (8 replies)
 60. Zasielanie výkazu do DDS elektronicky (12 replies)
 61. práca na dohodu popri zamestnaní (3 replies)
 62. zamestnanec na služ. ceste v zahraničí (1 replies)
 63. daňové priznanie - SZČO (5 replies)
 64. RZD a davka v nezamestnanosti (1 replies)
 65. Pracovný čas (6 replies)
 66. Opraviť alebo nie? (0 replies)
 67. ELDP - starobný dôchodca, DPN, neplatené voľno (1 replies)
 68. Dohoda o skončení PP - dôchodca (3 replies)
 69. Ročné zúčtovanie dane (9 replies)
 70. Časová mzda (2 replies)
 71. Je cestovny prikaz prijem do rocneho zuctovania ? (15 replies)
 72. stravné starostom (10 replies)
 73. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 74. dôchodca príjem nad 45408 Sk (2 replies)
 75. Ročné zúčtovanie - študenti, PNka, práca v zahraničí (8 replies)
 76. PN-ka (27 replies)
 77. Po PN zníženie mzdy ? (0 replies)
 78. Nový zamestnanec od polovice mesiaca a daňový bonus (6 replies)
 79. Odvody a poistné (6 replies)
 80. Výpočet odvodov- sviatok, nemocenské dávky (4 replies)
 81. Ukončenie rodičovskej dovolenky (4 replies)
 82. absolvent a odpočítateľná položka 2006 (2 replies)
 83. kratší pracovný čas a dovolenka (3 replies)
 84. Osobné údaje (7 replies)
 85. Dohody o vykonaní práce (4 replies)
 86. TPP alebo živnosť? (8 replies)
 87. Otehotnenie počas skúšobnej doby. (17 replies)
 88. nezdaniteľná čiastka - podpis vyhlásenia (6 replies)
 89. Musím požiadať zamestnávateľa o poskytutie rodičovskej dovolenky? (1 replies)
 90. Dovolenka a náhradné voľno (1 replies)
 91. potvrdenia (2 replies)
 92. ake sú maximálne odvody do soc. poistovne (9 replies)
 93. Jedná sa o nerovnomerné rozvrh. pracovného času? (0 replies)
 94. Spätné priznanie dôchodku a odvod do poisťovne (5 replies)
 95. kratsi pracovny cas (3 replies)
 96. Oneskorená výplata mzdy (8 replies)
 97. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (1 replies)
 98. Sociálne štipendium - denný študent, DoVP (2 replies)
 99. nedoplatok z roč. zúčtovania (1 replies)
 100. Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006 (4 replies)
 101. Konateľ (1 replies)
 102. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006 (2 replies)
 103. danove priznanie (2 replies)
 104. Stravné lístky a dovolenka (1 replies)
 105. daňový exekučný príkaz na zam-ca (9 replies)
 106. Pracovna zmluva so zamestnavatelom s VB (0 replies)
 107. RZD a dôchodca (23 replies)
 108. Riaditeľ školy (7 replies)
 109. ročné zúčtovanie dane a DDS (7 replies)
 110. kto odratava odpocitatelnu polozku? (3 replies)
 111. DPN a oznámenie do ZP (4 replies)
 112. Dodatok pracovnej zmluvy (1 replies)
 113. výplatny deň (7 replies)
 114. Ročné zúčtovanie - koho požiadať (2 replies)
 115. Mzdy od 1.1.2007 (15 replies)
 116. Plnenie zo životného poistenia - dožitie (0 replies)
 117. Číslo ID v prihláške zamestnávateľa do Unionu (24 replies)
 118. Vymeriavaci zaklad do SP - nepracovne dni (2 replies)
 119. docasne pridelenie zamestnanca-leasing (0 replies)
 120. Návšteva lekára (4 replies)
 121. plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení (1 replies)
 122. dovolenka pred skončením PP (13 replies)
 123. alkohol a okamžité skončenie prac.pomeru (5 replies)
 124. Odvody osobného asistenta (5 replies)
 125. odpočitateľná položka na manželku (4 replies)
 126. Zakázané práce (2 replies)
 127. Danovy bonus a vysluhovy dochodok (1 replies)
 128. Preventívne lekárske prehliadky vs. povinné lekárske prehliadky (3 replies)
 129. aká bude mzda? (8 replies)
 130. Tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti (14 replies)
 131. doprava do zamestnania zo soc. fondu (3 replies)
 132. SZČO a vyplácanie PN, materská (14 replies)
 133. STRAVNE (2 replies)
 134. Dohoda o VP - prekročenie 300 hod (7 replies)
 135. výpoved (11 replies)
 136. Čiastočný invalidný dôchodca a NČ (2 replies)
 137. Výplatná páska pre dohodára (9 replies)
 138. Chránená dielňa (1 replies)
 139. DOVP - termín výplaty (2 replies)
 140. MATERSKA a ADPOCIA (1 replies)
 141. odpočitateľná položka na manželku (3 replies)
 142. III.pilier_nárok na daňovú úľavu??? (6 replies)
 143. Odmeny zo štatutar.fondu (1 replies)
 144. vyhlasenie k dani (1 replies)
 145. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (10 replies)
 146. Odstupné (3 replies)
 147. Odvody živnostník - zamestnanec (31 replies)
 148. daňové priznanie/uplatnenie NČZD na manželku (10 replies)
 149. Ročné zúčtovanie-poberanie vdovského dôchodku (3 replies)
 150. RZD a predaj zdedeného domu (1 replies)
 151. Náhrada za PN - zamestnávateľ nevyplatil (7 replies)
 152. Zamestnanec a štúdium (2 replies)
 153. Výpočet sumy daňového bonusu 2007 (5 replies)
 154. Čerpanie dovolenky (5 replies)
 155. Dohoda+pracovný pomer (4 replies)
 156. Stravné lístky (1 replies)
 157. Ročné zúčtovanie dane a nedoplatok z RZ ZP (32 replies)
 158. RZ dane a OP na manželku (22 replies)
 159. odmena spoločnika sro (7 replies)
 160. zmluva o dielo a zdrav.poistenie (1 replies)
 161. Rezerva na dovolenku - rozpustenie (114 replies)
 162. Štúdium inkognito popri zamestnaní (1 replies)
 163. Dôchodca (4 replies)
 164. Zápočet (1 replies)
 165. prijem v zahranici a danove priznanie (3 replies)
 166. Náhrady za cestovné súčasťou mzdy (6 replies)
 167. mzdova agenda (4 replies)
 168. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky (3 replies)
 169. zamestnanec neoznámil, že poberá predč. star. dôchodok (9 replies)
 170. Úhrada zrážkovej dane (5 replies)
 171. Povolanie zamestnanca (3 replies)
 172. Invalidný dôchodca + DOVP - RZD???? (10 replies)
 173. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (10 replies)
 174. Odmeny členom dozornej rady (4 replies)
 175. Rocne zuctovanie dane r.06 a dovolenka alebo z každého rožku trošku (1 replies)
 176. Ochranná doba a náhrada za PN (4 replies)
 177. Danovy bonus (25 replies)
 178. Minimálny VZ pre zdrav.poist.dobrovolne nezamestnaného (2 replies)
 179. Ročné zúčtovanie dane - spoločník + tichý spoločník (2 replies)
 180. Invalid - Úrazová renta (15 replies)
 181. 2 dohody o brig.pr.štud. súčasne? (3 replies)
 182. Invalidný alebo starobný dôchodok a dane (27 replies)
 183. DP alebo RZ kvôli RZ zdr.poistenia (12 replies)
 184. Náplň práce (2 replies)
 185. NZD - potvrdenie o príjme (2 replies)
 186. Povinne lekarske prehliadky a pracovny cas (2 replies)
 187. Zaúčtovanie preplatenej nevyčerpanej dovolenky (4 replies)
 188. Daňový základ (1 replies)
 189. vykazy v SP a ziadny VZ (1 replies)
 190. Zdanovanie príspevku zo soc.fondu (1 replies)
 191. Výpočet mzdy (15 replies)
 192. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 193. Žiadosť o RZD a bonus (7 replies)
 194. zapocet rokov (107 replies)
 195. nárok na daňový bónus - dohoda 6 mesiacov (1 replies)
 196. danove priznanie alebo RZ (5 replies)
 197. Návrh novely Zákonníka práce (január 2007) (2 replies)
 198. PZ s dôchodcom a odvody na IP, NP? (2 replies)
 199. min.mzda verzus min mzd nárok (7 replies)
 200. RZD A NČ (3 replies)
 201. Dlhodobá PN - podpis Vyhlásenia k dani (3 replies)
 202. Dohoda študenta (3 replies)
 203. skoncenie prac.pomeru absenciami (5 replies)
 204. Ukončenie roka (10 replies)
 205. plat starostu (3 replies)
 206. odvody do soc.poistovne (1 replies)
 207. Rodinní príslušníci (19 replies)
 208. Soc. poisťovňa - kontrola (1 replies)
 209. zamestnanecká strava zadarmo (9 replies)
 210. vypoved a odstupne (5 replies)
 211. Dovolenka pre zodpovedného zástupcu (6 replies)
 212. nariadené čerpanie dovolenky (5 replies)
 213. Rocne zuct.dane a zdravotne poistenie - dohodar (9 replies)
 214. DDP (5 replies)
 215. Oplatí sa to ? (2 replies)
 216. Školenia (1 replies)
 217. AKO POSTUPOVAT? (1 replies)
 218. Odmeny a odvody z nich (6 replies)
 219. práca na dohodu (9 replies)
 220. Prispievanie na rekreaciu a kulturu (0 replies)
 221. Výpočet DVZ u starobného dôchodcu (2 replies)
 222. vstupná lekárska prehliadka (5 replies)
 223. Dohoda alebo prac.zmluva (0 replies)
 224. počet dní (1 replies)
 225. Zápis do ELDP (12 replies)
 226. prehľad (2 replies)
 227. socialne stipendium (0 replies)
 228. Výpovedná lehota 2 alebo 3 mesiace? (3 replies)
 229. Odpracované dní a nárok na dovolenku (1 replies)
 230. Platovy dekret (1 replies)
 231. dôchodca a DVP (1 replies)
 232. OČR (3 replies)
 233. prebraté účto a mzdy (3 replies)
 234. PN a odchod na starobny dochodok (1 replies)
 235. nárok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 236. Zrážka zo mzdy (2 replies)
 237. DDP a DDS - výber nasporených prostriedkov (10 replies)
 238. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD (5 replies)
 239. Práca dôchodcu pre stavebné sporenie (5 replies)
 240. Výpoveď daná zamestnávateľom (5 replies)
 241. hodinová mzda a mesačná (4 replies)
 242. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ od 1.1.2007 (5 replies)
 243. Dohody - opakovaná činnosť (1 replies)
 244. Výpočet odvodov (4 replies)
 245. SZCO popri VS-poistenie do zdrav. poistovne (1 replies)
 246. Neuposlúchnutie príkazu nariadeného (30 replies)
 247. zivnost a praca v CR (1 replies)
 248. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok za rok 2005 (7 replies)
 249. doklady pre zamestnanca pri ukonceni PP (2 replies)
 250. vrati sa mi nieco? (7 replies)