PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Oznámenie zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne o nástupe na materskú
 2. Prispevok zamestnavatela na skukromny MT
 3. Ročné zúčtovanie- zdravotná poisťovňa
 4. Dovolenka 2007
 5. porušil som pracovnú disciplínu?
 6. OSPRAVEDĽŇUJEM SA
 7. Obsah mzdového listu
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň......
 10. Help
 11. Sociálny fond - evidencia
 12. Vyradenie z evidencie uchádzača o zamestnanie
 13. FO a odvody na soc.poistenie
 14. Rod. príspevok + prac. pomer
 15. Pracovná zmluva a výpočet DVZ.
 16. Materská a DB
 17. Praca na Dohodu popri zamestnani v tej istej firme
 18. Vymerala mi VšZP preddavky resp. rocne zuctovanie spravne?
 19. Nemame gastro listky ale iba listky na obed s razitkom.
 20. tlaciva
 21. zrážky zo mzdy
 22. Pracovný poriadok
 23. daňový bonus
 24. Zoznam dlznikov socialnej poistovne
 25. Podielová mzda - pridelenie inej práce
 26. RZD
 27. Dovolenka a RD
 28. kolektívna zmluva alebo zástupca zamestnancov?
 29. Exekúcia
 30. Zamestnanie rodninného príslušníka a práca na čierno.
 31. Som SZČO a zamestnanec požiadal o invalidný dôchodok...
 32. Možnost uzavření smluv s více DDS
 33. Odstupné
 34. Návšteva u lekára s dieťaťom
 35. potvrdenie o príjme
 36. Dochádzka a služobné cesty.
 37. Potvrdenie o príjme za rok 2006
 38. Daňový bonus
 39. Ročné zúčtovanie dane za rok 2006 a nástup do PP v decembri 2006
 40. Ochrana os.údajov
 41. odpocitatelna polozka - cudzinec
 42. zdanenie úrokov z omeškania
 43. Rocne zuctovanie 2006
 44. Zmätok po predchodcovi
 45. CELY MESIAC PN A ODVODY
 46. Denný vymeravací základ - dôchodca
 47. VZ pre odvody- ukončenie PP
 48. Aký je rozdiel medzi S.R.O. a FO.?
 49. Doplatok poistneho + opakovane danove priznanie?
 50. Daňový bonus a zrážková daň.
 51. osobné ohodnotenie
 52. Výmera dovolenky pedagóga v neškolskej organizácii
 53. Práca vo sviatok a zároveň v sobotu
 54. materská a SZČO
 55. Ročné hlásenie na DÚ
 56. dohoda o VP
 57. potvrdenie o zdanitelnej mzde 2006
 58. PN za november 2006
 59. Mzda ako za odpracovaný deň v prípade návratu zamestnanca zo zahraničia ?
 60. Neodvedená práca
 61. Lekárske prehliadky - preplácanie
 62. stravné § 9
 63. čiastočne invalidný dôchodca
 64. Narok na prestavku v praci
 65. Žiadosť o vykonanie RZ r. 2006
 66. Skončenie pracovného pomeru a PN
 67. Okamzita vypoved - problem...
 68. čiastočný invalidný dôchodca - platí štát odvody?
 69. Zrážková daň ponížená o daňový bonus
 70. hodnotenie zamestnancov-podklad
 71. DoVP - odmena za vykonanú prácu
 72. výpočet odvodov do SP
 73. DDP, účelové sporenie,životné poistenie.....
 74. Pracovný pomer - zmena z doby neurčitej na dobu určitú
 75. Zmluva pre živnostníka
 76. Penále - sociálna poisťovňa
 77. Konateľ a zrážková daň
 78. PN a SZČO
 79. Potvrdenie o príjmoch FO - riadok 06
 80. vyúčtovanie svedočného
 81. Preventívna lekárska prehliadka mimo prac. času
 82. PN viac ako 10 dni
 83. výsluhový dôchodok a odpočítateľná položka
 84. Prehľad
 85. Sprostredkovanie SDS a vydavky do DP
 86. Vypoved dana zamestnavatelom
 87. Skoncenie PP pocas PN
 88. ma si zamestnanec dodanit dohody zdanene zrazkou?
 89. Odvody konateľa zo zahraničia
 90. mzda a odvody
 91. potvrdenie zamest. na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. - vyplnenie tlačiva
 92. Zamestnanec- neplatené voľno+Vyhlásenie k dani z príjmov závis.činnosť
 93. zamestnana, potom nezamestnana, aka materska?
 94. zaokrúhľovanie náhrad pri PC
 95. Nemocenske davky
 96. zostatok minuloročnej dovolenky
 97. Zmeny v RZ dane
 98. Odchodné
 99. Fiškálny rok
 100. príplatok za sviatok
 101. Koniec RD
 102. skúšobná doba a jej koniec
 103. dohoda
 104. rodičovská D a koniec pp
 105. DoVP invalidný dôchodca - daňové priznanie, nezdaniteľná časť, odvody
 106. OKEČ
 107. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 108. nový pp
 109. PN živnostníka
 110. Rodičovský príspevok
 111. evidovana na ÚP
 112. sirotsky dôchodok
 113. pracovna pohotovost
 114. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 115. praca počas MD
 116. Ukončenie pracovného pomeru - dôchodca
 117. Informačný balíček
 118. Materské pre otcov
 119. v 12/06 je 19 alebo 21 prac. dní?
 120. Mandatna zmluva z opacnej strany
 121. Vystavenie mzdy
 122. kratší prac. čas a dovolenka
 123. Zamestnanec a NV
 124. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených prijmoch FO ...
 125. Narok na invalidny dochodok
 126. Materské
 127. Denný VZ
 128. zápočtový list
 129. PP na dobu neurčitú a materská.
 130. poistenie za škody
 131. ako zdaniť
 132. Dovolenka súrne
 133. potvrdenie o prijmoch zo zavislej cinnosti
 134. Mzda pri nastupe po MD
 135. Firma bez zamestnancov a SF
 136. nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 137. zamestnanie + DoVP
 138. A čo poistné ??
 139. Poberateľ starobného (predčasného) dôchodku a SZČO
 140. Poberateľ predč.starobného dôchodku a ZP
 141. Pomoc s odstupnym
 142. student v zahranici
 143. Dovolenkový lístok
 144. Dohoda o vykonani prace alebo ...
 145. RZZP - ako zapíšem do mesačného výkazu
 146. zmluva o dielo - student
 147. ISO, ASAP
 148. Konateľ a zdravotné poistenie
 149. náhrada mzdy za dovolenku
 150. REZERVA NA DOVOLENKY A MATERSKA
 151. Samoplatiteľ do ZP
 152. Stravné konateľa
 153. príjem szčo zo zahraničia
 154. materske,PN, nezamestnana?
 155. Výkaz PN
 156. DDP
 157. urad prace
 158. ukončenie PP, nástup na DPN, oznámenie SP a ZP ??
 159. RO-nemocenské dávky
 160. Sumarizácia materská a SZČO
 161. Odvody zo živnosti popri zamestnaní
 162. vymeriavací základ
 163. zmena nezdan.čiastky
 164. nadčasy-mzda
 165. zmena sídla spoločnosti
 166. Súkromný automobil v podnikaní 4. časť
 167. Ročný výkaz o PN pre chorobu a úraz
 168. Súkromný automobil v podnikaní 3. časť
 169. Zmena ZP a prechod PN-ky z 12/06 do 1/07
 170. Dôchodca
 171. vyúčtovanie PN
 172. absencia
 173. kratenie dovolenky
 174. Prepustenie z práce
 175. Dôchodca + dohoda o VP + vrátka dane
 176. Príspevok na životné poistenie
 177. Prosím o radu- Príkazná zmluva
 178. PN - zelené tlačivo
 179. OČR
 180. odpočítateľná položka - dôchodca SZČO
 181. Nadčasy a náhradné voľno v školstve
 182. dovolenka
 183. výpočet PN v SP
 184. Dohoda o skončení pracovného pomeru
 185. priemerny mesacny zarobok - odstupne
 186. dovolenka
 187. Dohody a ročné zúčtovanie dane
 188. PN a DoVP
 189. BOZP
 190. Nevyčerpaná dovolenka
 191. Absencia
 192. príjmy z kapitálového majetku §7 a dopad na odvody
 193. Nepretržitá prevádzka - nadčas a sviatok
 194. 13.plat
 195. "elektronicka" vyplatna paska
 196. Zdrav.poist.SZČO popri zamestnaní.
 197. neuplatňovanie nezdanitelnej položky
 198. SZCO a statna/verejna sluzba
 199. vyska odvodov do socialnej poistovne
 200. Náhrada za pracovnú neschopnosť
 201. Práca na dohodu
 202. neskoro odovzdana PN
 203. potvrdenie zdanitelneho prijmu
 204. Zaučenie zamestnanca
 205. odchodné
 206. Dovolenka - 20 alebo 25 dni?
 207. 13 plat
 208. vrátenie omylom prevedených peňazí
 209. Hodinová mzda a sviatky
 210. Výška daň.bonusu za rok 2007
 211. rodičovský príspevok
 212. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o príjme
 213. Ročné zúčtovanie
 214. Nezdanitelna cast na danovnika za rok 2007
 215. Praca aj v sobotu a nedelu
 216. Začiatok pracovného pomeru počas mesiaca a odpočítateľná položka
 217. koniec roka
 218. DVP a zdravotné poistenie
 219. Zmeny cestovnych nahrad od 1.1.2007
 220. Tabuľky veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2007
 221. kratenie dovolenky pocas RD
 222. Firma v konkurze a zamestnanci
 223. Aký vymeriavací základ má byť?
 224. aky plat by mal byt?
 225. Pracovna zmluva na kratsi prac. cas
 226. Odstupné po rodičáku
 227. odvody a zaciatok podnikania
 228. presný postup pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 229. Účtovanie úhrady miezd a cestovných náhrad.
 230. Dva prac.pomery na dobu určitú
 231. DLHODOBÁ OČR ZAMESTNANCA
 232. Ako sa nedať obabrať
 233. Odvody-dobrovolne nezamestnana
 234. pracovný úraz
 235. rocne zuctovanie dane
 236. odmena konateľovi-zamestnancovi
 237. Vymeriavací základ
 238. Je potrebné vystaviť cestovný príkaz pri každej pracovnej ceste?
 239. Plán dovoleniek
 240. Krátenie dovolenky
 241. Rodicovsky prispevok a odvody
 242. Povinnosti zamestnávateľa v poisťovniach
 243. Sprostredkovateľ SDS - odvody
 244. Nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas
 245. Prokurista
 246. Stravné lístky - dohoda o zrážkach zo mzdy
 247. odmena konateľovi
 248. aké odvody boli v 2000
 249. stravenky a prestávky v práci
 250. Neskoré nahlásenie zmeny ZP