PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. kratší prac. čas a dovolenka
 2. Zamestnanec a NV
 3. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených prijmoch FO ...
 4. Narok na invalidny dochodok
 5. Materské
 6. Denný VZ
 7. zápočtový list
 8. PP na dobu neurčitú a materská.
 9. poistenie za škody
 10. ako zdaniť
 11. Dovolenka súrne
 12. potvrdenie o prijmoch zo zavislej cinnosti
 13. Mzda pri nastupe po MD
 14. Firma bez zamestnancov a SF
 15. nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 16. zamestnanie + DoVP
 17. A čo poistné ??
 18. Poberateľ starobného (predčasného) dôchodku a SZČO
 19. Poberateľ predč.starobného dôchodku a ZP
 20. Pomoc s odstupnym
 21. student v zahranici
 22. Dovolenkový lístok
 23. Dohoda o vykonani prace alebo ...
 24. RZZP - ako zapíšem do mesačného výkazu
 25. zmluva o dielo - student
 26. ISO, ASAP
 27. Konateľ a zdravotné poistenie
 28. náhrada mzdy za dovolenku
 29. REZERVA NA DOVOLENKY A MATERSKA
 30. Samoplatiteľ do ZP
 31. Stravné konateľa
 32. príjem szčo zo zahraničia
 33. materske,PN, nezamestnana?
 34. Výkaz PN
 35. DDP
 36. urad prace
 37. ukončenie PP, nástup na DPN, oznámenie SP a ZP ??
 38. RO-nemocenské dávky
 39. Sumarizácia materská a SZČO
 40. Odvody zo živnosti popri zamestnaní
 41. vymeriavací základ
 42. zmena nezdan.čiastky
 43. nadčasy-mzda
 44. zmena sídla spoločnosti
 45. Súkromný automobil v podnikaní 4. časť
 46. Ročný výkaz o PN pre chorobu a úraz
 47. Súkromný automobil v podnikaní 3. časť
 48. Zmena ZP a prechod PN-ky z 12/06 do 1/07
 49. Dôchodca
 50. vyúčtovanie PN
 51. absencia
 52. kratenie dovolenky
 53. Prepustenie z práce
 54. Dôchodca + dohoda o VP + vrátka dane
 55. Príspevok na životné poistenie
 56. Prosím o radu- Príkazná zmluva
 57. PN - zelené tlačivo
 58. OČR
 59. odpočítateľná položka - dôchodca SZČO
 60. Nadčasy a náhradné voľno v školstve
 61. dovolenka
 62. výpočet PN v SP
 63. Dohoda o skončení pracovného pomeru
 64. priemerny mesacny zarobok - odstupne
 65. dovolenka
 66. Dohody a ročné zúčtovanie dane
 67. PN a DoVP
 68. BOZP
 69. Nevyčerpaná dovolenka
 70. Absencia
 71. príjmy z kapitálového majetku §7 a dopad na odvody
 72. Nepretržitá prevádzka - nadčas a sviatok
 73. 13.plat
 74. "elektronicka" vyplatna paska
 75. Zdrav.poist.SZČO popri zamestnaní.
 76. neuplatňovanie nezdanitelnej položky
 77. SZCO a statna/verejna sluzba
 78. vyska odvodov do socialnej poistovne
 79. Náhrada za pracovnú neschopnosť
 80. Práca na dohodu
 81. neskoro odovzdana PN
 82. potvrdenie zdanitelneho prijmu
 83. Zaučenie zamestnanca
 84. odchodné
 85. Dovolenka - 20 alebo 25 dni?
 86. 13 plat
 87. vrátenie omylom prevedených peňazí
 88. Hodinová mzda a sviatky
 89. Výška daň.bonusu za rok 2007
 90. rodičovský príspevok
 91. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o príjme
 92. Ročné zúčtovanie
 93. Nezdanitelna cast na danovnika za rok 2007
 94. Praca aj v sobotu a nedelu
 95. Začiatok pracovného pomeru počas mesiaca a odpočítateľná položka
 96. koniec roka
 97. DVP a zdravotné poistenie
 98. Zmeny cestovnych nahrad od 1.1.2007
 99. Tabuľky veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2007
 100. kratenie dovolenky pocas RD
 101. Firma v konkurze a zamestnanci
 102. Aký vymeriavací základ má byť?
 103. aky plat by mal byt?
 104. Pracovna zmluva na kratsi prac. cas
 105. Odstupné po rodičáku
 106. odvody a zaciatok podnikania
 107. presný postup pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 108. Účtovanie úhrady miezd a cestovných náhrad.
 109. Dva prac.pomery na dobu určitú
 110. DLHODOBÁ OČR ZAMESTNANCA
 111. Ako sa nedať obabrať
 112. Odvody-dobrovolne nezamestnana
 113. pracovný úraz
 114. rocne zuctovanie dane
 115. odmena konateľovi-zamestnancovi
 116. Vymeriavací základ
 117. Je potrebné vystaviť cestovný príkaz pri každej pracovnej ceste?
 118. Plán dovoleniek
 119. Krátenie dovolenky
 120. Rodicovsky prispevok a odvody
 121. Povinnosti zamestnávateľa v poisťovniach
 122. Sprostredkovateľ SDS - odvody
 123. Nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas
 124. Prokurista
 125. Stravné lístky - dohoda o zrážkach zo mzdy
 126. odmena konateľovi
 127. aké odvody boli v 2000
 128. stravenky a prestávky v práci
 129. Neskoré nahlásenie zmeny ZP
 130. SZČO a poistné na zdravotné
 131. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 132. Návšteva lekára dva krát za sebou
 133. Zmluva o zapožičaní zamestnanca
 134. PP DOBA URČITA UKONČENIE-DOBA NEURČITA
 135. Prosím kto mi poradí
 136. Nevyčerpaná dovolenka
 137. ošetrenie zamestnanca-vypočet?
 138. Predvolanie svedka na policiu a odvody do soc. poistovne
 139. DOHODY O VYKONANI PRACE
 140. ako zauctovat
 141. Nepeňažný príjem
 142. výška PN
 143. odvody a materská
 144. Odvody a vymeriavací základ
 145. Nová SZČO-SP,ZP a platenie
 146. dovolenka
 147. Opravný výkaz na SP - rozhodnutie - dôchodca
 148. Prosím poraďte
 149. Zmena zdravotnej poisťovne
 150. szco
 151. Zápočtový list - zaciatok a koniec pracovneho pomeru
 152. nárok na dovolenku
 153. Príspevok na DDP
 154. Oznámenie MF o minimálnej štátnej pomoci
 155. povinnosť prihlásiť znalca do sociálnej poisťovne
 156. materské
 157. Ukončenie pracovného pomeru a následna PN u výsluhového dôchodcu
 158. odvody do soc.poisťovne
 159. zdravotne poistenie
 160. szčo a zmena poisťovne
 161. ELDZ za rok 2003
 162. Ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý je občan Českej republiky
 163. Stravné - nevyplatené
 164. Ochrana osobných údajov
 165. Prosim poradte - exekucia
 166. socialka - zmeny
 167. dovolenka 20 alebo 25 dni???
 168. môžem si ako SZČO uplatniť 6 ks gastro lísktov týždenne?
 169. konateľ,koniec PP, starosta
 170. Náhrada za dočasnú PN - dôchodci
 171. Odchodné
 172. Študent a zdravotné poistenie
 173. vodiči MKD
 174. Znovu priznanie ID
 175. Daňový bonus u študenta vojenskej akadémie
 176. Odvody u pracháčov
 177. Odchodné.
 178. skončenie PP na určitu dobu pred jej uplynutim
 179. Ukoncenie prace v CR - nasledne choroba
 180. zverejnenie mzdy zamestnancov obce
 181. Výstupná lekárska prehliadka
 182. OČR
 183. Dokladovanie naroku na pridanu dovolenku po 15 rokoch prace
 184. Dokladovanie naroku na pridanu dovolenku po 15 rokoch prace
 185. Rodičovský príspevok - kde vybavím.
 186. mandátna zmluva a odvody
 187. SzČO a materska
 188. Ročné zúčtovanie dane
 189. materske
 190. dobrovoľné nemocenské poistenie
 191. Poistenie škody spôsobenej zamestnávateľovi
 192. pracovný posudok
 193. dohoda
 194. Ušlá mzda
 195. Pracovné povolenie
 196. pravidelne navstevy u lekara-nie paragraf
 197. aké odvody a kedy?
 198. Tvorba SF - odmeny konateľom
 199. odmena pre konateľa
 200. MZDA ZA SOBOTU, KTORÁ JE AJ SVIATKOM
 201. zdruzene poistenie, ukazov. JEP
 202. Náhrada za telefón a PHM
 203. Ročné zúčtovanie dane
 204. Dohoda o zmena PZ počas PN
 205. Mzda za čas strávený na pracovnej ceste
 206. uprava pracovneho casu
 207. POISŤOVŇA DÔVERA
 208. VZOR PRACOVNEJ ZMLUVY
 209. Žiadosť na ročné zúčtovanie
 210. Kontrola pri DPN zamestnávateľom
 211. Pracovná zmluva.
 212. Účasť zamestnanca na školení
 213. Stravne listky a sociálny fond
 214. Platba zamestnanca za stravne listky
 215. ukončenie prac pomeru a dovolenka
 216. Celkový počet zamestnancov na účely ZPS
 217. Ukončenie živnosti.
 218. Zrážky zo mzdy a ich poradie
 219. Danový bonus
 220. potvrdenie na nárok na dávku v nezamestnanosti
 221. mzda
 222. Výhlásenie k dani z príjmu
 223. Odvody pri skratenom pracovnom uvazku
 224. Nadčasy
 225. Nevyčerpaná dovolenka
 226. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení PP dohodou-zhrnutie
 227. Odvody do ZP za SZČO
 228. Daňový bonus
 229. Stravovanie SZČO, max.hodnota stravného lístka
 230. Stravovanie SZČO, max.hodnota stravného lístka
 231. Vypocet PN
 232. Žiadosť o neplatené voľno vo výpovednej lehote
 233. mzda
 234. Zrážky zo mzdy - dohoda
 235. DPN nad 52. tyzd. a odvody do SP
 236. Zamestnanec na PN+ine
 237. odvod za nesplnenie zamestnávania občanov so ZP
 238. odvody
 239. Hlásenie o zrážkovej dani
 240. Priemerka nového zamestnanca
 241. zmena poisťovne - odovzdanie preukazu
 242. SZČO-pracovný úraz
 243. Rocne zuctovanie na zdravotne poistenie - Termin
 244. SZČO prerušenie a odvody do SP
 245. Zápočtový list po MD
 246. Hruba mzda
 247. Nastup do zam-nia pocas PN
 248. Vymeriavací základ pre odvody do SP
 249. oneskorené prihlásenie do SP
 250. nepreplatená nevyčerpana dovolenka