1. Pracovná zmluva v českom jazyku (0 replies)
 2. kratenie dovolenky kvoli PN (14 replies)
 3. Pracujúci dôchodca (8 replies)
 4. Neplatenie odvodov a dane (8 replies)
 5. Zvýšenie platu pred odchodom do dôchodku (3 replies)
 6. Vymeriavací základ do SP. (0 replies)
 7. nezdaniteľná časť (10 replies)
 8. Je platná výpoveď? (8 replies)
 9. definícia vedúceho zamestnanca (3 replies)
 10. Ušlý zisk (1 replies)
 11. Opätovná materská (4 replies)
 12. Zmluva o hosťovaní (5 replies)
 13. ABSENCIA (0 replies)
 14. Daňový bonus. (3 replies)
 15. absencia a VZ (38 replies)
 16. Nový zamestnanec (3 replies)
 17. Minimálny VZ - zdravotné poistenie roky 1994 až 1997 (2 replies)
 18. EL - vyplnenie (2 replies)
 19. Účtovanie rezerv tvorených v roku 2006 , v roku 2007 (0 replies)
 20. Ochranná lehota (4 replies)
 21. Strážne služby prava a povinnosti zo ZP (6 replies)
 22. chaos v zdravotnom poisteni (0 replies)
 23. Výpoveď po dlhšie trvajúcej absencii (4 replies)
 24. RZZP - pomôcka (16 replies)
 25. Nesprávne použitý maximálny VZ pre ZP (1 replies)
 26. výpoveď a odstupné (3 replies)
 27. Miesto výkonu práce (10 replies)
 28. EZU A MD, PN (7 replies)
 29. PN + dávky z DNP (2 replies)
 30. Úrazové poistenie za dohodárov (1 replies)
 31. podmienky výplaty materského (2 replies)
 32. Musí sa určiť mzda? (5 replies)
 33. Karta zamestnanca (4 replies)
 34. Vymeriavaci základ na ZP (1 replies)
 35. Socialna poistovna (39 replies)
 36. opatrovateľský príspevok a práca na skrát. čas (4 replies)
 37. Miestna príslušnosť k SP, DÚ, ZP (14 replies)
 38. Odvody - invalidný dôchodca (7 replies)
 39. daňový bonus na dieta - prosim (2 replies)
 40. aj živnosť aj s.ro. - odvody v oboch? (0 replies)
 41. Pracovna zmluva na skrateny pracovny cas(McDonald) (1 replies)
 42. archivácia (0 replies)
 43. zamestnanec v predbežnom zadržaní (8 replies)
 44. Daňový bonus - cudzinec (0 replies)
 45. nadčasy a vplyv na mzdy (1 replies)
 46. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 47. Odmena za živ.jubil. a dovolenkový priemer (7 replies)
 48. Exekúcia - preplatok dane po ročnom zúčtovaní (1 replies)
 49. zriadovacia listina (11 replies)
 50. Pracovný čas a čas na pracovisku (3 replies)
 51. Odpracovaný deň na účely dovolenky (4 replies)
 52. Odvody do SP,ZP a ošetrovné nad 10 dní (12 replies)
 53. stravne listky - dohoda o zrazkach zo mzdy (9 replies)
 54. kde sa mam nahlasit? (1 replies)
 55. Rodičovský príspevok a OČR (15 replies)
 56. DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (4 replies)
 57. Zamestnanec z ČR (4 replies)
 58. Zamestnanec z ČR (4 replies)
 59. študent na dohodu (3 replies)
 60. dve exekúcie (1 replies)
 61. Odvody zamestnávateľa (5 replies)
 62. pracovná zmluva (6 replies)
 63. Nadčas pri hodinovej mzde (2 replies)
 64. Výplata miezd firmou v konkurze (4 replies)
 65. Materský a rodičovský príspevok v ČR (2 replies)
 66. PN zamestnanca (4 replies)
 67. životné minimum (3 replies)
 68. dobrovoľne nezamestnaná osoba a príjem (6 replies)
 69. Exekúcia zo mzdy (1 replies)
 70. Ukončenie PP - dovolenka (3 replies)
 71. ODCHODNÉ (5 replies)
 72. dlhodobá PN + ukončenie prac. pomeru (6 replies)
 73. Materská! (2 replies)
 74. Vyplatená vyššia mzda (9 replies)
 75. Zrážková daň (3 replies)
 76. PN a DVZ (3 replies)
 77. Polovičný pracovný úväzok a dôsledky (10 replies)
 78. Ako zamestnať manžela? (12 replies)
 79. Mzda na účet (3 replies)
 80. PN a rozviazanie PP (3 replies)
 81. platenie sviatkov (3 replies)
 82. Doručovanie exekúcie (4 replies)
 83. Ukončenie prac. pomeru so spätnou platnosťou (4 replies)
 84. nahlásenie DPN na zdravotnú poisťovňu (7 replies)
 85. Celý mesiac PN - zrážka na DDP (1 replies)
 86. DPN a denný VZ (5 replies)
 87. koniec predlzenej MD (3 replies)
 88. PN a SP (13 replies)
 89. daňový bonus (8 replies)
 90. Príspevok na opatrovanie (9 replies)
 91. Dlhodoba PN a odvody do SP a ZP. (19 replies)
 92. Pohotovosť nad 100 hod. ročne (2 replies)
 93. Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu PN (1 replies)
 94. Česká firma na Slovensku a stravné (0 replies)
 95. invalidní dôchodcovia (1 replies)
 96. Ako "potrestať" zamestnanca (8 replies)
 97. exekučná zrážka zo mzdy (2 replies)
 98. pracovna zmluva podpisana dopredu (9 replies)
 99. Vypoved zamestnavatelom+materska dovolenka+odstupne (1 replies)
 100. Študent VŠ + pracovný pomer + sociálny systém (2 replies)
 101. odhlásenie dohodára-SP (10 replies)
 102. Študent a pracovný pomer na skrátený pracovný čas (14 replies)
 103. vymeriavací základ soc. a zdrav. poistenia (9 replies)
 104. prenos dovolenky - dočasne pridelený zamestnanec (0 replies)
 105. neplatené voľno (22 replies)
 106. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (9 replies)
 107. Vymeriavací základ a celkový príjem (8 replies)
 108. provizia zamestnanca (2 replies)
 109. SVIATOK - náhrada za sviatok (2 replies)
 110. Upravený štatistický výkaz o práci 2-04 - modul 5 (0 replies)
 111. dodatok - pracovna zmluva (2 replies)
 112. preplatok stravného z r. 2006 (6 replies)
 113. DNP a PN. (7 replies)
 114. Pracovný pomer na kratší pracovný čas (1 replies)
 115. Novela Zákonníka práce - od 1.5.2007??? (9 replies)
 116. okamžité skončenie pracovného pomeru (4 replies)
 117. SOCIÁLNA POISŤOVŇA - "PORIADOK"? (51 replies)
 118. Odhlásenie zamestnávateľa - termíny (5 replies)
 119. výpočet náhrady príjmu za nemoc (2 replies)
 120. ZAMESTNANEC A ZÁROVEŇ SZČO - odvody (8 replies)
 121. SZČO - daňový bonus a rodinné prídavky (3 replies)
 122. Zrážky zo mzdy - povinnosť? (18 replies)
 123. Moderný personalista... (0 replies)
 124. doba určitá a PN prac.úraz (1 replies)
 125. Úraz zavinený 2.osobou (1 replies)
 126. Prázdne výkazy SP a ZP (5 replies)
 127. student: brigada a stipendium (2 replies)
 128. DzZČ novy vykaz - kde ho najdem? (1 replies)
 129. Dôchodca a PN (4 replies)
 130. DOHODA O ROZVIAZANÍ PP (12 replies)
 131. 2.pilier (15 replies)
 132. dane (1 replies)
 133. Upratovačka - DOVP (2 replies)
 134. Dlhodobá PN a zdravotné poistenie (2 replies)
 135. Skoncenie PP po nocnej zmene (6 replies)
 136. Ako mám vyplatiť PN? (6 replies)
 137. Exekúcia a výpoveď (16 replies)
 138. Dohoda (5 replies)
 139. potvrdenie o odpracovanych rokoch (4 replies)
 140. Potvrdenie pre SP na účely na dávku v nezamestnanosti (4 replies)
 141. Pracovná licencia (0 replies)
 142. Pohyblivá zložka mzdy (2 replies)
 143. Odpustenie úroku = štátna pomoc? (3 replies)
 144. pracovne volno - svadba (4 replies)
 145. Potvrdenie od lekara (5 replies)
 146. aka min.mzda (9 replies)
 147. Pracovné voľno s náhradou mzdy (1 replies)
 148. Práca v ČR (1 replies)
 149. Závisla činnosť - nedoplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (12 replies)
 150. NADČASOVÝ PRÍPLATOK (14 replies)
 151. termíny zmeny platenia odvodov (7 replies)
 152. Doplatok do MM (1 replies)
 153. Mesačné výkazy do sociálnej poisťovne (10 replies)
 154. ročné zúčtovanie preddavkov na dan (3 replies)
 155. Ako správne vyplniť Potvrdenie o DPN? (9 replies)
 156. ako postupovat pri celozav.dovol.s novymi zamestnancami (2 replies)
 157. Po podani danoveho priznania (2 replies)
 158. Dohoda o brigadnickej cinnosti studenta (5 replies)
 159. Rizikové tehotenstvo (8 replies)
 160. registračná a oznamovacia povinnosť (4 replies)
 161. doba určitá a výpoveď zamestnanca (6 replies)
 162. Materská (6 replies)
 163. Zodpovednosť zamestnávateľa pri doržaní autorského zákona (3 replies)
 164. pridavky na dve deti? (10 replies)
 165. SF - pracovná zmluva - kratší prac.čas (2 replies)
 166. Tréneri TJ a dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 167. pokuta za neskoro zapl.odvody (7 replies)
 168. Prijem SZČO a odvody do soc. poistovne (1 replies)
 169. Pracovná zmluva - zmena z doby určitej na dobu neurčitú (1 replies)
 170. študent a DP (1 replies)
 171. Nárok na vdovský dôchodok (1 replies)
 172. Potvrdenie o prijme (2 replies)
 173. odchodne (2 replies)
 174. sociálny fond (0 replies)
 175. štatistický úrad - číselníky (4 replies)
 176. PRIHLASKA DO DOVERY (5 replies)
 177. HLÁSENIE o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti... (4 replies)
 178. RZD a materská zo SP (5 replies)
 179. Dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 180. Tlačivo Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (4 replies)
 181. neplatene voľno, ukončenie PP - čo urobiť (2 replies)
 182. Moze zamestnavatel odmietnut vyplatenie rocnych odmien - provizii? (2 replies)
 183. pracovné pomery (0 replies)
 184. Platenie PN (5 replies)
 185. Prosim o pomoc rozhodujúce obdobie (3 replies)
 186. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
 187. Ročné hlásenie dane na diskete / CD (2 replies)
 188. Odvody do socialnej poistovne pri obnoveni zivnosti. (1 replies)
 189. RZD sa podava na DU, na ktory idu aj Prehlady a Hlasenie? (14 replies)
 190. materská + dohoda (28 replies)
 191. Spracovanie miezd - hľadám pre klienta (2 replies)
 192. úroky (2 replies)
 193. Strážené parkovisko - je potrebná licencia? (0 replies)
 194. pracovné zmeny (7 replies)
 195. dodatočný výpis DP do SP (6 replies)
 196. Rodičovský prispevok a príjem z DoVP viac ako 1/2 min. mzdy (7 replies)
 197. nadcasy - odmietnutie zamestnanca (3 replies)
 198. Skúšobná doba (3 replies)
 199. ako máme počítať dovolenku, súrne... (2 replies)
 200. materská a vyplatenie nevyčerpanej dovolenky (2 replies)
 201. Nadčasová práca - čo po prekročení 150 hodín? (6 replies)
 202. Dovolenka pri rozviazaní PP (10 replies)
 203. Vypoved! Prosim pomoc (3 replies)
 204. Daňový bonus na Ing. (1 replies)
 205. Hlásenie o vyúčt. dane (1 replies)
 206. Novelizácia ZP 2007 (1 replies)
 207. služobná cesta (2 replies)
 208. čo mám urobiť? (11 replies)
 209. Pracovná zmluva od ........... (6 replies)
 210. zamestnanec zo zahraničia (12 replies)
 211. Príjem pre daňový bonus (1 replies)
 212. SZCO, starobny dochodca a ZP (1 replies)
 213. uvoľnení poslanci a náhrada mzdy za dovolenku (2 replies)
 214. Cestovny prikaz do ČZ - vzor (3 replies)
 215. mzdové náklady (1 replies)
 216. DoVP a rodičovská dovolenka (7 replies)
 217. Daňový bonus a RZD (7 replies)
 218. RZD typ A- zabudol vsak na vynosy z CP (2 replies)
 219. ukončenie PP dohodou (1 replies)
 220. zápočtový list (19 replies)
 221. Exekucia zo mzdy (1 replies)
 222. Ako sa mám brániť??? (13 replies)
 223. Výpoveď dohodou - čo ak zamestnávateľ "štrajkuje"? (21 replies)
 224. Prílohy k DP (2 replies)
 225. ročné zúčtovanie a vyradený z evidencie (1 replies)
 226. 2% z dane (21 replies)
 227. Vyplatenie materskej (1 replies)
 228. zmluva o dielo (3 replies)
 229. Ostatne prijmy a dopad na zdravotne poistne (2 replies)
 230. Zavisla cinnost v CR a SZCO v SR (4 replies)
 231. Daň u dôchodcu (3 replies)
 232. príjem z poradenských činností (4 replies)
 233. Nový prehľad za rok 2007 (18 replies)
 234. Úhrada zrážkovej dane (4 replies)
 235. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na ND (7 replies)
 236. Kvalifikácia zamestnanca (1 replies)
 237. Hygienické potreby na pracovisku (2 replies)
 238. vypoved pocas materskej dovolenky (3 replies)
 239. Typ pracovného pomeru (2 replies)
 240. Doba určitá a PN (6 replies)
 241. PN zamestnanca v dobe ukončenia podnikania zamestnávateľa (3 replies)
 242. Nezdaniteľ.suma (1 replies)
 243. Hlásenie + zrážková daň (1 replies)
 244. Príjem DVP nad 41400,- (9 replies)
 245. SOCIALNE poistenie SZCO (5 replies)
 246. Práca v zahraničí (11 replies)
 247. daň.bonus (17 replies)
 248. pomoc (2 replies)
 249. Výkon trestu (1 replies)
 250. ochranna doba a tehotenstvo (3 replies)