1. Oneskorená výplata mzdy (8 replies)
 2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (1 replies)
 3. Sociálne štipendium - denný študent, DoVP (2 replies)
 4. nedoplatok z roč. zúčtovania (1 replies)
 5. Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006 (4 replies)
 6. Konateľ (1 replies)
 7. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006 (2 replies)
 8. danove priznanie (2 replies)
 9. Stravné lístky a dovolenka (1 replies)
 10. daňový exekučný príkaz na zam-ca (9 replies)
 11. Pracovna zmluva so zamestnavatelom s VB (0 replies)
 12. RZD a dôchodca (23 replies)
 13. Riaditeľ školy (7 replies)
 14. ročné zúčtovanie dane a DDS (7 replies)
 15. kto odratava odpocitatelnu polozku? (3 replies)
 16. DPN a oznámenie do ZP (4 replies)
 17. Dodatok pracovnej zmluvy (1 replies)
 18. výplatny deň (7 replies)
 19. Ročné zúčtovanie - koho požiadať (2 replies)
 20. Mzdy od 1.1.2007 (15 replies)
 21. Plnenie zo životného poistenia - dožitie (0 replies)
 22. Číslo ID v prihláške zamestnávateľa do Unionu (24 replies)
 23. Vymeriavaci zaklad do SP - nepracovne dni (2 replies)
 24. docasne pridelenie zamestnanca-leasing (0 replies)
 25. Návšteva lekára (4 replies)
 26. plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení (1 replies)
 27. dovolenka pred skončením PP (13 replies)
 28. alkohol a okamžité skončenie prac.pomeru (5 replies)
 29. Odvody osobného asistenta (5 replies)
 30. odpočitateľná položka na manželku (4 replies)
 31. Zakázané práce (2 replies)
 32. Danovy bonus a vysluhovy dochodok (1 replies)
 33. Preventívne lekárske prehliadky vs. povinné lekárske prehliadky (3 replies)
 34. aká bude mzda? (8 replies)
 35. Tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti (14 replies)
 36. doprava do zamestnania zo soc. fondu (3 replies)
 37. SZČO a vyplácanie PN, materská (14 replies)
 38. STRAVNE (2 replies)
 39. Dohoda o VP - prekročenie 300 hod (7 replies)
 40. výpoved (11 replies)
 41. Čiastočný invalidný dôchodca a NČ (2 replies)
 42. Výplatná páska pre dohodára (9 replies)
 43. Chránená dielňa (1 replies)
 44. DOVP - termín výplaty (2 replies)
 45. MATERSKA a ADPOCIA (1 replies)
 46. odpočitateľná položka na manželku (3 replies)
 47. III.pilier_nárok na daňovú úľavu??? (6 replies)
 48. Odmeny zo štatutar.fondu (1 replies)
 49. vyhlasenie k dani (1 replies)
 50. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (10 replies)
 51. Odstupné (3 replies)
 52. Odvody živnostník - zamestnanec (31 replies)
 53. daňové priznanie/uplatnenie NČZD na manželku (10 replies)
 54. Ročné zúčtovanie-poberanie vdovského dôchodku (3 replies)
 55. RZD a predaj zdedeného domu (1 replies)
 56. Náhrada za PN - zamestnávateľ nevyplatil (7 replies)
 57. Zamestnanec a štúdium (2 replies)
 58. Výpočet sumy daňového bonusu 2007 (5 replies)
 59. Čerpanie dovolenky (5 replies)
 60. Dohoda+pracovný pomer (4 replies)
 61. Stravné lístky (1 replies)
 62. Ročné zúčtovanie dane a nedoplatok z RZ ZP (32 replies)
 63. RZ dane a OP na manželku (22 replies)
 64. odmena spoločnika sro (7 replies)
 65. zmluva o dielo a zdrav.poistenie (1 replies)
 66. Rezerva na dovolenku - rozpustenie (114 replies)
 67. Štúdium inkognito popri zamestnaní (1 replies)
 68. Dôchodca (4 replies)
 69. Zápočet (1 replies)
 70. prijem v zahranici a danove priznanie (3 replies)
 71. Náhrady za cestovné súčasťou mzdy (6 replies)
 72. mzdova agenda (4 replies)
 73. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky (3 replies)
 74. zamestnanec neoznámil, že poberá predč. star. dôchodok (9 replies)
 75. Úhrada zrážkovej dane (5 replies)
 76. Povolanie zamestnanca (3 replies)
 77. Invalidný dôchodca + DOVP - RZD???? (10 replies)
 78. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (10 replies)
 79. Odmeny členom dozornej rady (4 replies)
 80. Rocne zuctovanie dane r.06 a dovolenka alebo z každého rožku trošku (1 replies)
 81. Ochranná doba a náhrada za PN (4 replies)
 82. Danovy bonus (25 replies)
 83. Minimálny VZ pre zdrav.poist.dobrovolne nezamestnaného (2 replies)
 84. Ročné zúčtovanie dane - spoločník + tichý spoločník (2 replies)
 85. Invalid - Úrazová renta (15 replies)
 86. 2 dohody o brig.pr.štud. súčasne? (3 replies)
 87. Invalidný alebo starobný dôchodok a dane (27 replies)
 88. DP alebo RZ kvôli RZ zdr.poistenia (12 replies)
 89. Náplň práce (2 replies)
 90. NZD - potvrdenie o príjme (2 replies)
 91. Povinne lekarske prehliadky a pracovny cas (2 replies)
 92. Zaúčtovanie preplatenej nevyčerpanej dovolenky (4 replies)
 93. Daňový základ (1 replies)
 94. vykazy v SP a ziadny VZ (1 replies)
 95. Zdanovanie príspevku zo soc.fondu (1 replies)
 96. Výpočet mzdy (15 replies)
 97. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 98. Žiadosť o RZD a bonus (7 replies)
 99. zapocet rokov (107 replies)
 100. nárok na daňový bónus - dohoda 6 mesiacov (1 replies)
 101. danove priznanie alebo RZ (5 replies)
 102. Návrh novely Zákonníka práce (január 2007) (2 replies)
 103. PZ s dôchodcom a odvody na IP, NP? (2 replies)
 104. min.mzda verzus min mzd nárok (7 replies)
 105. RZD A NČ (3 replies)
 106. Dlhodobá PN - podpis Vyhlásenia k dani (3 replies)
 107. Dohoda študenta (3 replies)
 108. skoncenie prac.pomeru absenciami (5 replies)
 109. Ukončenie roka (10 replies)
 110. plat starostu (3 replies)
 111. odvody do soc.poistovne (1 replies)
 112. Rodinní príslušníci (19 replies)
 113. Soc. poisťovňa - kontrola (1 replies)
 114. zamestnanecká strava zadarmo (9 replies)
 115. vypoved a odstupne (5 replies)
 116. Dovolenka pre zodpovedného zástupcu (6 replies)
 117. nariadené čerpanie dovolenky (5 replies)
 118. Rocne zuct.dane a zdravotne poistenie - dohodar (9 replies)
 119. DDP (5 replies)
 120. Oplatí sa to ? (2 replies)
 121. Školenia (1 replies)
 122. AKO POSTUPOVAT? (1 replies)
 123. Odmeny a odvody z nich (6 replies)
 124. práca na dohodu (9 replies)
 125. Prispievanie na rekreaciu a kulturu (0 replies)
 126. Výpočet DVZ u starobného dôchodcu (2 replies)
 127. vstupná lekárska prehliadka (5 replies)
 128. Dohoda alebo prac.zmluva (0 replies)
 129. počet dní (1 replies)
 130. Zápis do ELDP (12 replies)
 131. prehľad (2 replies)
 132. socialne stipendium (0 replies)
 133. Výpovedná lehota 2 alebo 3 mesiace? (3 replies)
 134. Odpracované dní a nárok na dovolenku (1 replies)
 135. Platovy dekret (1 replies)
 136. dôchodca a DVP (1 replies)
 137. OČR (3 replies)
 138. prebraté účto a mzdy (3 replies)
 139. PN a odchod na starobny dochodok (1 replies)
 140. nárok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 141. Zrážka zo mzdy (2 replies)
 142. DDP a DDS - výber nasporených prostriedkov (10 replies)
 143. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD (5 replies)
 144. Práca dôchodcu pre stavebné sporenie (5 replies)
 145. Výpoveď daná zamestnávateľom (5 replies)
 146. hodinová mzda a mesačná (4 replies)
 147. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ od 1.1.2007 (5 replies)
 148. Dohody - opakovaná činnosť (1 replies)
 149. Výpočet odvodov (4 replies)
 150. SZCO popri VS-poistenie do zdrav. poistovne (1 replies)
 151. Neuposlúchnutie príkazu nariadeného (30 replies)
 152. zivnost a praca v CR (1 replies)
 153. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok za rok 2005 (7 replies)
 154. doklady pre zamestnanca pri ukonceni PP (2 replies)
 155. vrati sa mi nieco? (7 replies)
 156. zmena adresa s.r.o. (0 replies)
 157. Daň z príjmu FO (7 replies)
 158. SZČO-sociálne a zdravotné poistenie (2 replies)
 159. skoncenie pracovneho pomeru (75 replies)
 160. Vypoveď (1 replies)
 161. príležitostná práca a odvody (0 replies)
 162. Ročné zúčtovanie (51 replies)
 163. účtovníctvo v SVB (1 replies)
 164. potvrdenie o zdanitelnej mzde (27 replies)
 165. Výpoveď daná zamestnávateľom pracovníkovi na PN -ke (10 replies)
 166. Ročné zúčtovanie (38 replies)
 167. Žiadosť o RD (1 replies)
 168. Vdovský dôchodok - vlastný príjem? (7 replies)
 169. Potvrdenie o zamestnaní (3 replies)
 170. ELDP a neplatené voľno (2 replies)
 171. dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 172. TPP+živnosť (2 replies)
 173. Zúčtovanie dane - ktoré príspevky sa zahŕňajú na DDP (29 replies)
 174. Dohoda o používaní mobilu - vzor (2 replies)
 175. Skúšobná doba súrne (2 replies)
 176. Mimoriadne odmeny a priemer pre náhrady (2 replies)
 177. Odstupné (19 replies)
 178. príjem na dohodu - daň zrážková+zálohová (8 replies)
 179. Zákazka v chránenej dielni (0 replies)
 180. oprava mzdy (11 replies)
 181. Súbežné pracovné pomery (3 replies)
 182. Ziadost o RZD-popis pre laikov (5 replies)
 183. seminar (1 replies)
 184. Neodovodnene karne opatrenie (0 replies)
 185. Nahlasenie PN do zdravotnej poistovne (5 replies)
 186. dohoda popri materskej (10 replies)
 187. z akého zárobku vypočítať výšku odstupného? (27 replies)
 188. stravné (2 replies)
 189. Náhrada mzdy pri skoršom skončení PP na dobu určitú. (6 replies)
 190. potvrdenie o strate na zárobku počas PN (0 replies)
 191. Oznámenie o zrážkovej dani (3 replies)
 192. Ročné zúčtovanie - doklady (95 replies)
 193. Konkrétny problém pri odpočte na manželku (11 replies)
 194. Dobrovoľné nemoc. poistenie (1 replies)
 195. RZ dane u študentov a dôchodcov (12 replies)
 196. ročné zúčtovanie dane a vyrovnanie so ZP (4 replies)
 197. Poberateľ dôchodku a odchodné (2 replies)
 198. Materská dovolenka a daňový bonus (5 replies)
 199. Spravny datum na odhlaske SP,ZP (2 replies)
 200. Živnostníci a BOZP (4 replies)
 201. Zahraničný cestovný príkaz (12 replies)
 202. Podiel po skončení PP (6 replies)
 203. Neplatene volno (3 replies)
 204. Nahlásenie nemoci na ZP (13 replies)
 205. aké potvrdenie o príjmoch zdanených zrážkovou daňou? (3 replies)
 206. materska + rod.prispevok (9 replies)
 207. Potrebujeme bezpečnostný projekt? (2 replies)
 208. znalec a odvody alebo živnosť? (1 replies)
 209. Dodatočne odpočitatelná položka (2 replies)
 210. Príspevok za opatrovanie (8 replies)
 211. prehlad o zrazených a odvedených preddavkov na dan (6 replies)
 212. narok na dovolenku pri stahovani (2 replies)
 213. Preplatenie nevyčerp.dovolenky - odvody (3 replies)
 214. zamestnávanie rodinného príslušníka v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 215. nezdaniteľná čiastka 2007 versus "milionárska daň" (26 replies)
 216. Odporúčací list, referencie (0 replies)
 217. zamestnanie manžela (9 replies)
 218. Dôchodca a zdravotné poistenie (1 replies)
 219. Vyživované osoby pri zrážkach-výkon rozhodnutia (3 replies)
 220. Povinnosti po skončení roka? (1 replies)
 221. Zápočet rokov (30 replies)
 222. ZPC CECHY- 600 Sk a menej? - moze byt? (4 replies)
 223. Doba medzi dvoma materskými dovolenkami (3 replies)
 224. cisty priemerny mesacny prijem (4 replies)
 225. Daňvý bonus. (0 replies)
 226. zápočtový list (4 replies)
 227. Kontrola zo sociálky (12 replies)
 228. Oznámenie zamestnávateľovi o uzavretí zmluvy o SDS (11 replies)
 229. Invalidita (5 replies)
 230. výpočet náhrady pri PN (6 replies)
 231. Materská a doklady (2 replies)
 232. Dohoda o vykonaní práce - ročné zúčtovanie dane (26 replies)
 233. Aka forma zmluvneho vztahu??? (28 replies)
 234. Daň. bonus dodatočne (3 replies)
 235. Skončenie zamestnávania (4 replies)
 236. Domácky zamestanec (1 replies)
 237. Nesplnenie oznamovacej povinnosti (4 replies)
 238. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - je správne vyplnené? (10 replies)
 239. nezdanitelna cast zakladu dane na rok 2007 (7 replies)
 240. študijné voľno starostu (0 replies)
 241. Skončenie pracovného pomeru pred jeho začatím (3 replies)
 242. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (10 replies)
 243. potvrdenia pre manzela aby si uplatnil na manzelku nezdanitelne minimum. (18 replies)
 244. Absencia a OČR (0 replies)
 245. TPP A ZIVNOST PLATIA SA SOCIALNE ODVODY ? (2 replies)
 246. čerpanie sociálneho fondu (3 replies)
 247. Zrážková daň (76 replies)
 248. PN - ukončenie tehotenstva (6 replies)
 249. Potvrdenie o príjme - ÚP (2 replies)
 250. Vysluhovy dochodok a odvody (28 replies)