PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Plán dovoleniek
 2. Krátenie dovolenky
 3. Rodicovsky prispevok a odvody
 4. Povinnosti zamestnávateľa v poisťovniach
 5. Sprostredkovateľ SDS - odvody
 6. Nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas
 7. Prokurista
 8. Stravné lístky - dohoda o zrážkach zo mzdy
 9. odmena konateľovi
 10. aké odvody boli v 2000
 11. stravenky a prestávky v práci
 12. Neskoré nahlásenie zmeny ZP
 13. SZČO a poistné na zdravotné
 14. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 15. Návšteva lekára dva krát za sebou
 16. Zmluva o zapožičaní zamestnanca
 17. PP DOBA URČITA UKONČENIE-DOBA NEURČITA
 18. Prosím kto mi poradí
 19. Nevyčerpaná dovolenka
 20. ošetrenie zamestnanca-vypočet?
 21. Predvolanie svedka na policiu a odvody do soc. poistovne
 22. DOHODY O VYKONANI PRACE
 23. ako zauctovat
 24. Nepeňažný príjem
 25. výška PN
 26. odvody a materská
 27. Odvody a vymeriavací základ
 28. Nová SZČO-SP,ZP a platenie
 29. dovolenka
 30. Opravný výkaz na SP - rozhodnutie - dôchodca
 31. Prosím poraďte
 32. Zmena zdravotnej poisťovne
 33. szco
 34. Zápočtový list - zaciatok a koniec pracovneho pomeru
 35. nárok na dovolenku
 36. Príspevok na DDP
 37. Oznámenie MF o minimálnej štátnej pomoci
 38. povinnosť prihlásiť znalca do sociálnej poisťovne
 39. materské
 40. Ukončenie pracovného pomeru a následna PN u výsluhového dôchodcu
 41. odvody do soc.poisťovne
 42. zdravotne poistenie
 43. szčo a zmena poisťovne
 44. ELDZ za rok 2003
 45. Ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý je občan Českej republiky
 46. Stravné - nevyplatené
 47. Ochrana osobných údajov
 48. Prosim poradte - exekucia
 49. socialka - zmeny
 50. dovolenka 20 alebo 25 dni???
 51. môžem si ako SZČO uplatniť 6 ks gastro lísktov týždenne?
 52. konateľ,koniec PP, starosta
 53. Náhrada za dočasnú PN - dôchodci
 54. Odchodné
 55. Študent a zdravotné poistenie
 56. vodiči MKD
 57. Znovu priznanie ID
 58. Daňový bonus u študenta vojenskej akadémie
 59. Odvody u pracháčov
 60. Odchodné.
 61. skončenie PP na určitu dobu pred jej uplynutim
 62. Ukoncenie prace v CR - nasledne choroba
 63. zverejnenie mzdy zamestnancov obce
 64. Výstupná lekárska prehliadka
 65. OČR
 66. Dokladovanie naroku na pridanu dovolenku po 15 rokoch prace
 67. Dokladovanie naroku na pridanu dovolenku po 15 rokoch prace
 68. Rodičovský príspevok - kde vybavím.
 69. mandátna zmluva a odvody
 70. SzČO a materska
 71. Ročné zúčtovanie dane
 72. materske
 73. dobrovoľné nemocenské poistenie
 74. Poistenie škody spôsobenej zamestnávateľovi
 75. pracovný posudok
 76. dohoda
 77. Ušlá mzda
 78. Pracovné povolenie
 79. pravidelne navstevy u lekara-nie paragraf
 80. aké odvody a kedy?
 81. Tvorba SF - odmeny konateľom
 82. odmena pre konateľa
 83. MZDA ZA SOBOTU, KTORÁ JE AJ SVIATKOM
 84. zdruzene poistenie, ukazov. JEP
 85. Náhrada za telefón a PHM
 86. Ročné zúčtovanie dane
 87. Dohoda o zmena PZ počas PN
 88. Mzda za čas strávený na pracovnej ceste
 89. uprava pracovneho casu
 90. POISŤOVŇA DÔVERA
 91. VZOR PRACOVNEJ ZMLUVY
 92. Žiadosť na ročné zúčtovanie
 93. Kontrola pri DPN zamestnávateľom
 94. Pracovná zmluva.
 95. Účasť zamestnanca na školení
 96. Stravne listky a sociálny fond
 97. Platba zamestnanca za stravne listky
 98. ukončenie prac pomeru a dovolenka
 99. Celkový počet zamestnancov na účely ZPS
 100. Ukončenie živnosti.
 101. Zrážky zo mzdy a ich poradie
 102. Danový bonus
 103. potvrdenie na nárok na dávku v nezamestnanosti
 104. mzda
 105. Výhlásenie k dani z príjmu
 106. Odvody pri skratenom pracovnom uvazku
 107. Nadčasy
 108. Nevyčerpaná dovolenka
 109. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení PP dohodou-zhrnutie
 110. Odvody do ZP za SZČO
 111. Daňový bonus
 112. Stravovanie SZČO, max.hodnota stravného lístka
 113. Stravovanie SZČO, max.hodnota stravného lístka
 114. Vypocet PN
 115. Žiadosť o neplatené voľno vo výpovednej lehote
 116. mzda
 117. Zrážky zo mzdy - dohoda
 118. DPN nad 52. tyzd. a odvody do SP
 119. Zamestnanec na PN+ine
 120. odvod za nesplnenie zamestnávania občanov so ZP
 121. odvody
 122. Hlásenie o zrážkovej dani
 123. Priemerka nového zamestnanca
 124. zmena poisťovne - odovzdanie preukazu
 125. SZČO-pracovný úraz
 126. Rocne zuctovanie na zdravotne poistenie - Termin
 127. SZČO prerušenie a odvody do SP
 128. Zápočtový list po MD
 129. Hruba mzda
 130. Nastup do zam-nia pocas PN
 131. Vymeriavací základ pre odvody do SP
 132. oneskorené prihlásenie do SP
 133. nepreplatená nevyčerpana dovolenka
 134. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 135. Daňový bonus
 136. stravné lístky a pracovná cesta
 137. predĺženie skúšobnej doby
 138. Spoločna ZP-registracia zames-la
 139. pohyblivý pracovný deň
 140. Pracovný kalendár
 141. Skoncenie prac. pomeru
 142. Skušobná doba
 143. ukončenie PP a ročné zúčt.dane
 144. starobný dôchodca - odvody, daň
 145. SZČO s preukazom ZŤP a zdrav.poistenie
 146. Môžem si pýtať vysvetlenie o výške odmeny?
 147. nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 148. Priemerny mzdový bod
 149. Tlačivo mzdového listu r.2006
 150. cestovné pri zah. ceste
 151. Výpoveď dohodou počas výpovednej doby
 152. Výpoveď počas PN
 153. Odvody dôchodcu - podnikateľa
 154. Príjem z prenájmu a následne odvody do poisťovní?
 155. koniec roka 2006 povinnosti
 156. Odhlásenie dohodára mailom
 157. Odmena konateľa
 158. Zivnost
 159. odpočítatelná položka
 160. Premlčané?
 161. SZČO min.mzda,odvody
 162. Výplatný termín
 163. Prihlasenie zamestnanca
 164. dovolenka počas PN
 165. DAŇOVÝ BONUS
 166. Odvody do Sociálnej poisťovne
 167. Zamestnávanie invalidov
 168. szčo na rodičovskom príspevku a odvod do ZP?
 169. SUHRN ZMIEN od 1.1.2007
 170. Výpoveď počas PN
 171. Cudzinec
 172. Poberatel ID a znizeny odvod do ZP
 173. Brigádnici
 174. Prihlasenie zamestnavatela
 175. Sviatok
 176. Dovolenka
 177. Autorské honoráre a odvody
 178. Neplatné ukončenie pracovného pomeru
 179. Zamestnaný invalidný dôchodca a ochranná doba
 180. ochranná doba pri PN
 181. chýbajúci zápočet rokov z prvého zamestnania
 182. cestovne nahrady a zamestnavatelia
 183. Zamestnaný inv.dôchodca a nemocenské
 184. odvod SZCO pri necelom mesiaci
 185. konkurz a prieskumne pojednavanie - upozornenie
 186. Sociálna poisťovňa v Čechách
 187. ohrozenie prevádzky
 188. Strata nároku na nemocenskú dávku?
 189. mzdy za december 2006
 190. pracovna zmluva - upozornenie
 191. odchodné
 192. Slobodný otec a daňový bonus
 193. odvody za dôchodcu
 194. Stravné lísky
 195. PN
 196. Dohoda o vyrovnani manzelov?
 197. r.2006 - neupravená nezdaniteľná čast
 198. Sociálny fond v mínuse
 199. Doba určitá
 200. 1/2 prac. úväzok a dovolenka
 201. Prijímanie zamestnancov
 202. Sociálny fond
 203. VSZP elektronicka podatelna
 204. PODPÍSAŤ ČI NEPODPÍSAŤ.... ?
 205. Dohodári a pracovníci na TPP
 206. rozhodné obdobie
 207. Evid. list dôch.zabez.
 208. SV, So, Ne
 209. stravné
 210. výpočet odvodov SZČO
 211. Socialny fond
 212. Nevyplatená mzda, odvody, daň
 213. Poistenie zodpovednosti za skodu
 214. dohody
 215. dôchodca a prac.zmluva na dobu určitú
 216. danovy bonus
 217. uhrada odvodov po ukonceni zivnosti
 218. odchod do dôchodku - SZČO
 219. Vymer.základ SZČO+zamestnanec
 220. priemer na dovolenku, VZ pre odvody
 221. Poukážka na nákup tovaru
 222. Zápočet rokov
 223. odvody pri SF
 224. Dobrovoľné NP
 225. VZ
 226. byt pre zamestnancov do prenajmu
 227. Nariadenie služob. cesty tehotnej
 228. Zdravotné poistenie-ročné zúčtovanie preddavkov - typ B
 229. Okamžité skončenie prac.pomeru
 230. Rozhodujúce obdobie
 231. Povinnosť informovať
 232. Daňové vyhlásenie zamestnancov
 233. Dovolenka
 234. praca nadcas a mzda
 235. Predĺženie pracovnej zmluvy
 236. Premiové ukazovatele
 237. absencia pred PN
 238. nástup na materské
 239. Ratanie nadcasov
 240. porusenie zmluvy
 241. Rozhodujúce obdobie - práceneschopnosť v mesiaci vzniku PP
 242. Vreckové pri zahr.služ.ceste
 243. Výpoveď §63 ods.1 písm. e
 244. Dohoda o skončení pp a PN-ka
 245. Mandatna zmluva a vyplaty
 246. NČ a dôchodca
 247. Výber - hľadanie nového zamestnanca
 248. náhrada príjmu pri dpn - invalid
 249. PN a dovolenka
 250. ELDP - evidenčný list dôchodkového zabezpečenia