1. materský príspevok (3 replies)
 2. Ročné zúčtovanie dane dôchodca (22 replies)
 3. zostatok v pokladni a evidencia dochádzky (1 replies)
 4. Hrubá mzda (1 replies)
 5. Časť roka odpracovaná ČR a ZDP (1 replies)
 6. Výpoveď daná zamestnancom (10 replies)
 7. Fluktuácia v % (3 replies)
 8. RZD ako vyrovnať prepl.nedopl.z RZZP (1 replies)
 9. Skúšobná doba prosím súrne o radu (9 replies)
 10. SZČO a marodka (2 replies)
 11. exekucia (22 replies)
 12. Pracovna napln (4 replies)
 13. 4zmenna prevadzka - vyrovnanie (0 replies)
 14. Sociálna poisťovňa (13 replies)
 15. Odpočitateľná položka-dobrovoľne nezamestnaný (1 replies)
 16. Predčasný dôchodok, časť dôchodku z ČR (1 replies)
 17. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (35 replies)
 18. Odvod poistného do zdravotnej poisťovne (7 replies)
 19. Výstupná prehliadka u lekára (0 replies)
 20. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 21. MD a uplatenie nárokov pri výpovedi podľa §63 ods.1písm a)ZP (9 replies)
 22. SZČO a náhrada príjmu (3 replies)
 23. dovolenka za odpracované dni (6 replies)
 24. Darovanie 2% dane a cudzinec (0 replies)
 25. 4 exekučné príkazy (1 replies)
 26. Príkazná zmluva - ako závislá činnosť (0 replies)
 27. materský (rodičovký) príspevok (5 replies)
 28. materský (rodičovký) príspevok (0 replies)
 29. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou............ (10 replies)
 30. alkohol na pracovisku (23 replies)
 31. RZD - dôchodca (4 replies)
 32. Odmena pri životnom jubileu (3 replies)
 33. Riadok 09 v Potvrdeni o prijme za rok 2006 (10 replies)
 34. nové tlačivá pre preddavky aj zrážkovú??? (1 replies)
 35. dohoda a minimálna mzda (2 replies)
 36. výpoveď par.63 odst.1a) - výpovedná lehota (8 replies)
 37. Skončenie PP v januári a preplatenie dovolenky (38 replies)
 38. Úrad práce a brigáda (11 replies)
 39. Kto a ako si má uplatniť nezdaniteľ. časť? (2 replies)
 40. zamestnanec má živnosť - musí platiť odvody? (15 replies)
 41. aký formulár (4 replies)
 42. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 43. Starobný dôchodca a RZD (4 replies)
 44. Student - Pracovny pomer + DVP. A co odvody? (5 replies)
 45. daňový bonus (2 replies)
 46. RZ dane - dôchodca a OP (4 replies)
 47. Socialny fond - zaokruhlovanie (8 replies)
 48. Uvoľnenie reprezentanta SR-prekážka z dôvodu všeobec.záujmu?? (2 replies)
 49. Dovolenka -materska (7 replies)
 50. príjem z II.piliera (6 replies)
 51. daňový bonus pri ukončení školy (3 replies)
 52. Náhrady - úvaha (0 replies)
 53. minimálna mzda - rozdiel medzi PZ a páskou... (1 replies)
 54. sociálny fond - cestovné školné (2 replies)
 55. ZP -Ročné vyúčtovanie za zamestnávateľa? (0 replies)
 56. žiadosť o rozviazanie prac. pomeru (2 replies)
 57. Nariadená dovolenka (6 replies)
 58. ZP Dôvera - elektronické zasielanie výkazov (34 replies)
 59. RZ-životné poistenie (4 replies)
 60. RZ- viac potvrdení od zamestnávateľa (7 replies)
 61. Garančné poistenie (0 replies)
 62. Preplatok pri ročnom zúčtovaní dane (3 replies)
 63. Hmotná zodpovednosť (14 replies)
 64. evidencia dochádzky (2 replies)
 65. RZZP (4 replies)
 66. penale v zdravotnej poistovni (1 replies)
 67. Elektronicke podavanie vykazov (2 replies)
 68. Zálohové prémie (1 replies)
 69. Daňový bonus - opakovanie ročníka (12 replies)
 70. garančné poistenie (2 replies)
 71. OČR-pomoc (9 replies)
 72. Nariadená práca cez vikend (5 replies)
 73. Účtovníčka rozviazala PP bez uzatvorenia dokladov - čo robiť ? (13 replies)
 74. Potvrdenie o príjme za rok 2006 (0 replies)
 75. Príjem 2400, zrazená a odvedená preddavková daň (4 replies)
 76. výpočet VZ (17 replies)
 77. Daň preddavková alebo zrážková? (6 replies)
 78. Hodinova vypoved, stravne listky (1 replies)
 79. RZD - odvod dane (10 replies)
 80. Prehľad o preddavkoch na daň (3 replies)
 81. zdaniteľné príjmy (1 replies)
 82. danove prizanie (3 replies)
 83. Potvrdenie o vykonaní RZD (4 replies)
 84. odporúčanie. (2 replies)
 85. najnižší možný VZ na dobrovoľné NP (1 replies)
 86. Odmena po skončení PP (1 replies)
 87. Danove prizanie, RZ - obcan CR (2 replies)
 88. Konateľ s.r.o. a prac. pomer v zahraničí (0 replies)
 89. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (1 replies)
 90. Preradenie zamestnanca (11 replies)
 91. Nesprávne potvrdenie o zdan. mzde (6 replies)
 92. dôchodca a odvody NP (4 replies)
 93. RZdane a nedoplatok z RZ ZP (10 replies)
 94. Daňové priznanie- poberateľ dôchodku (4 replies)
 95. SP doplatit alebo platit viac? (11 replies)
 96. Rocne zuctovanie dane a 2% (1 replies)
 97. Nárok na starobný dôchodok (5 replies)
 98. Ako zamestnat cudzinca mimo EU? (4 replies)
 99. Odvody a dochodcovia (7 replies)
 100. invalidny dochodok (1 replies)
 101. Cudzinec ako brigadnik (1 replies)
 102. HONORÁRE - ODVODY A DANE (1 replies)
 103. Zrážková daň - prehľad / hlásenie / potvrdenie o príjmoch (12 replies)
 104. Odvody z dohôd o vykonaní práce nezamestnaných (2 replies)
 105. Platenie odvodov niekoľko rokov pred dôchodkom (8 replies)
 106. Spätné uplatnenie DB (5 replies)
 107. student-pracovny pomer + DVP alebo DBPS (11 replies)
 108. Úľava na dani - nedoplatok pri RZZP (15 replies)
 109. Nárok na dovolenku (5 replies)
 110. Ako mam vypocitat VZ pre odvody poistneho? (6 replies)
 111. Odchodné (6 replies)
 112. podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 113. Výsluhový dôchodok, nízky príjem a zúčtovanie dane (2 replies)
 114. absolventska prax (9 replies)
 115. RZD (16 replies)
 116. Nástup do práce po MD (0 replies)
 117. doplatenie daňového bonusu (1 replies)
 118. Zastupovanie počas MD (0 replies)
 119. Výpočet DVZ (9 replies)
 120. EZU (2 replies)
 121. EXEKUCIA (3 replies)
 122. Potvrdenie o príjme za rok 2006 (0 replies)
 123. Upratovačka (4 replies)
 124. Odmeny členov dozornej rady (3 replies)
 125. stravné lístky (1 replies)
 126. Náhrada príjmu - starobný dôchodca (2 replies)
 127. Zabudnuté oznámenie o preplatku z RZ ZP (2 replies)
 128. Dochodkyna a narok na dovolenku (8 replies)
 129. PN - storno (6 replies)
 130. Rozdiel medzi účelovým sporením a DDS (0 replies)
 131. DP alebo ročné zúčtovanie dane ??? (23 replies)
 132. Postup nadriadeného (3 replies)
 133. rodičovský príspevok a odvody (3 replies)
 134. Garančné poistenie v rozpočt. organizácii (0 replies)
 135. Daň zo závislej činnosti - práca v ČR (6 replies)
 136. Vymahanie nezaplatenych honorarov (1 replies)
 137. Viac pracov.pomerov - súhlas zamestnávateľa (5 replies)
 138. Nerovnomerne rozvrhnuty prac. cas (0 replies)
 139. Vypoved v skusobnej dobe (2 replies)
 140. Rodičovská dovolenka - Výkaz SP, ZP (2 replies)
 141. daňový bonus - uplatnený dvojmo (7 replies)
 142. DoBPS (3 replies)
 143. Kalendár pre zistenie doby do zápočtu (1 replies)
 144. 90,- Sk stravný lístok - čo s tou 1,-Sk? (20 replies)
 145. Jednorazovy vstup do podniku (1 replies)
 146. pracovné zmluvy (19 replies)
 147. Neplatené voľno a odvody do ZP (12 replies)
 148. výpočet priemerky za dovolenku (1 replies)
 149. nemocenské (4 replies)
 150. SL nárok 2006, nakúpené 2007 (1 replies)
 151. Maximálne VZ na ZP a SP 2007 (8 replies)
 152. starý ELDP (3 replies)
 153. zmena sadzby poistného (5 replies)
 154. prijem manželky (7 replies)
 155. stravné lístky (6 replies)
 156. Starobny dochodca a odvody (15 replies)
 157. súbežný pracovný pomer (63 replies)
 158. Starobný dôchodca a odvody (1 replies)
 159. Školenie (10 replies)
 160. Dôchodkyňa na pracovnú zmluvu. (9 replies)
 161. POTVRDENIE a DDS (15 replies)
 162. Zamestnávanie ZŤP (3 replies)
 163. Zmena tlačív k 01.01.2007 (1 replies)
 164. Ústav sociálnych vecí a rodiny (0 replies)
 165. Zúčtovanie dane z príjmov z dvoch krajín (13 replies)
 166. České tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti (1 replies)
 167. nedoplatok dane z RZ (2 replies)
 168. Ošetrovné - oznámenie SP (2 replies)
 169. Používanie mobilných telefónov (2 replies)
 170. Odborný zástupca (4 replies)
 171. PN a výkazy do SP a ZP (6 replies)
 172. nastup po rodicovskej dovolenke (5 replies)
 173. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe (1 replies)
 174. PN-dovolenka? (5 replies)
 175. Mesačný výkaz do zdrav.poisťovne (3 replies)
 176. odmena za hudobné ozvučenie (4 replies)
 177. ročné zúčtovanie dane (56 replies)
 178. preddavky na daň (6 replies)
 179. odpoč. položka a ID (3 replies)
 180. Dovolenkový priemer (1 replies)
 181. návratna pôžička zo soc.fondu 50000,- bezúročná (2 replies)
 182. vypocet PN (1 replies)
 183. nezdaniteľná časť - výsluhový dôchodok (38 replies)
 184. nepodpísane vyhlásenie (4 replies)
 185. priplatky (0 replies)
 186. Daňové vyhlásenie (1 replies)
 187. materská a Dov (33 replies)
 188. Priemerný mesačný čistý príjem (4 replies)
 189. daňový bonus uplatnený oboma manželmi (5 replies)
 190. RZD a zdanená výhra v súťaži (2 replies)
 191. Ako dlho v zahraničí (4 replies)
 192. Uplatnenie daňového bonusu na viac detí (10 replies)
 193. Ročné zúčtovanie - družka (2 replies)
 194. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - dôchodca (0 replies)
 195. nariadenie dovolenky (0 replies)
 196. Ročné hlásenie na DÚ (16 replies)
 197. Roč. zúčtovanie ZP u invalida (12 replies)
 198. RZD - zrážková daň (31 replies)
 199. Aké tlačivo použiť pri preukazovaní príjmov na odpočet nezdaniteľnej čiastky (10 replies)
 200. minimálna mzda (4 replies)
 201. Starobný dôchodok a práca (5 replies)
 202. Výška odstupného (11 replies)
 203. Muz tvale sa starajuci o dieta (3 replies)
 204. výpoved (18 replies)
 205. Študent a DP (6 replies)
 206. Ukončenie PN a skonč.prac.pomeru (5 replies)
 207. RZD -OP na manželku (1 replies)
 208. Životné poistenie a príspevok zamestnávateľa (10 replies)
 209. ošetrovné ukončenie (1 replies)
 210. Spätne vyplatený dôchodok za rok 2005, 2006 a daň z príjmu (14 replies)
 211. vypoved dana zamestnancom - nevyplatená mzda alebo jej časť (6 replies)
 212. odvody do SP a ZP (7 replies)
 213. DOHODAR - dôchodca (0 replies)
 214. Krátenie dovolenky (19 replies)
 215. Pracovná zmluva - zamedzenie zneužitia (1 replies)
 216. Zamestnanec a SZČO (10 replies)
 217. soc. poistenie počas PN (8 replies)
 218. Preukázanie nároku na 5 týždňov dovolenky (1 replies)
 219. zrážková daň (7 replies)
 220. Výška dôchodku (1 replies)
 221. Výška dôchodku (8 replies)
 222. rozdiely v dohodách (2 replies)
 223. vyplatenie odmien (2 replies)
 224. 2 otázky (3 replies)
 225. kontrola zo soc. poistovne (4 replies)
 226. Dohoda + prac.pomer+ materská dovolenka a RZD (2 replies)
 227. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda (1 replies)
 228. Mzda za 01/2007 - 1 deň sviatok, ostatné nemoc (1 replies)
 229. Vypocet PN (3 replies)
 230. Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu (4 replies)
 231. Preplatenie letenky (2 replies)
 232. Dovolenka zamestnanca (6 replies)
 233. študent a paušálne výdavky (1 replies)
 234. A zase sviatky a náhrady (12 replies)
 235. Daňový bonus (29 replies)
 236. Ročné zúčtovanie (32 replies)
 237. Výška poistného k 1.1.2007 (7 replies)
 238. Odstupne po novom (2 replies)
 239. Bonus na dieťa - dlhodobá PN (2 replies)
 240. SZČO,resp.zamestnanec - min.mzda a výška starobného dôchodku (1 replies)
 241. Základná mzda (2 replies)
 242. daňový bonus (3 replies)
 243. starosta a odchodné (23 replies)
 244. Príjem nezamestnaného na dohodu nad 3200 mesačne (5 replies)
 245. Odvody pri celom a polovičnom úväzku u jedného zam. (1 replies)
 246. Dohoda o vyk.práce a prac.pomer (4 replies)
 247. Oneskorené nahlásenie zamestnanca do SP (26 replies)
 248. Ako odmeniť štatutar.zástupcu (3 replies)
 249. RZZP (1 replies)
 250. RZZP má byť jednoduchšie :-) (23 replies)