PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. NČ a dôchodca
 2. Výber - hľadanie nového zamestnanca
 3. náhrada príjmu pri dpn - invalid
 4. PN a dovolenka
 5. ELDP - evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 6. Zrážka zo mzdy
 7. nenastupenie do prace
 8. DOVOLENKA - DLHODOBO NA PN
 9. PN
 10. SZCO a PN
 11. Stravné lístky
 12. Exekúcia
 13. Dovolenka
 14. Dovolenka a PN.
 15. Kontrola zo SP
 16. práca na polovičný uväzok a dovolenka
 17. Daň dohodárov
 18. Príkazná zmluva a služobná cesta
 19. garančné poistenie
 20. Nezvestný zamestnanec
 21. Nárok na dovolenku
 22. materská a doba určitá
 23. náhradné voľno
 24. Poistenie o DoVP
 25. práca v sviatok
 26. chyba v pracovnej zmluve
 27. Garančné poistenie
 28. vzorec priemernej nahrady
 29. vplyv dovolenky na HM
 30. Dovolenka
 31. vymeriavací základ - SP,ZP
 32. Hmotná zodpovednosť
 33. skoncenie PP - zamestnavatel
 34. deň skončenia rodičovskej dovolenky
 35. Príspevok zamestnávateľa na DDS najviac do výšky 6 % z čoho?
 36. lekarska prehliadka
 37. rodičovský príspevok - SZČO
 38. Dočasné pridelenie - § 58 ZP
 39. Cestovné
 40. personalny leasing a diety
 41. PN a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 42. daňový bonus
 43. Alkohol - prepočet promile
 44. Vypovedna lehota - narok pol dna z tyzdna na hladanie noveho zamestnania...
 45. preplatok zo zdr.p. 5,-Sk
 46. Zamestnanecka rada
 47. Zmena PZ - z doby neurčitej na určitú???
 48. výkaz do Sociálnej poisťovne
 49. Zrazené príspevky na DDS
 50. Skončenie pracovného pomeru - porušenie pracovnej disciplíny
 51. Študijné voľno
 52. prac. zmluva
 53. Absencia v práci
 54. Nárok na odstupné pri sťahovaní
 55. Evidenčný list dôchod. poistenia - dôchodca
 56. Vymeriavací základ
 57. Preplatená DOV pri ukončení pracovného pomeru a odvody
 58. DoVP
 59. konateľ, s.r.o. = zamestnanec
 60. Z čoho počítať náhradu príjmu pri PN?
 61. náhradné plnenie pri ZPS
 62. Registračný list-prechod z MD na RD
 63. Sporné nárok na stravné
 64. Daň a preplatenie dovolenky
 65. maximalny VZ na starobne poistenie v roku 2004
 66. Dohoda o vykonaní práce - postup
 67. Návšteva u lékára
 68. nárok na dovolenku
 69. Čiastočný invalidný dôchodca a jeho IP do preskúmania
 70. Odpis z registra trestov
 71. tlačivo skonč. prac.pomeru na dobu urč.
 72. PN a odvody, bonus.
 73. dohoda o VP
 74. exekúcia a daňový bonus
 75. Vyplacanie odmien clenom dozornej rady - cudzincom
 76. Odvody do zdravotnej poistovne - student
 77. Fotografia - biometrický údaj
 78. sociálne poistenie
 79. Zamestnavanie mladistvych
 80. Nevyčerpaná dovolenka a dlhodobá PN
 81. ZVL
 82. Zmluva o dielo v Rakusku?
 83. Ročné zúčtovanie ZP - vratenie preplatku
 84. Sociálne štipendium
 85. Zmluva o dielo v Rakusku?
 86. exekucny prikaz prvy krat, asi banalne otazky
 87. PN
 88. Potvrdenie o príjme a preplatenie dovolenky po skončení PP
 89. Zamestnanec, SZČO, člen statut.orgánov-všetko v jednom
 90. úrazové poistenie
 91. životná pistka a zníženie základu dane
 92. Zmeny od 1.1.2007
 93. Práca odsúdených
 94. Vym. základ
 95. fiktivne PNky
 96. Jeden deň DPN
 97. Zníženie odvodov
 98. tehotna zamestnankyna
 99. preradenie zamestnanca
 100. Zahraničná pracovná cesta
 101. PN predčasného starobného dôchodcu
 102. 365 dní PN a socpoist
 103. mzda
 104. Starobný dôchodca - vrátenie preplatku na odvodoch
 105. Pracovný pomer
 106. Skusobna doba a dovolenka pocas Vianoc
 107. Stravné - interná smernica
 108. Dôchodok zo zahraničia?
 109. preplácanie dovolenky
 110. Evidenčný list dôchod. poistenia
 111. Životné poistenie
 112. kolektívna zmluva
 113. neplatenie dôchodkového poistenia
 114. Mzdový dekrét
 115. Prispievanie zamestnávateľa
 116. Neplatené voľno
 117. zamestnavanie ZTP - rocny vykaz
 118. Zníži ošetrovné priemer?
 119. ZŤP dohodár (DoVP)
 120. odvod prokuristu do ZP
 121. Zmena pracovnej zmluvy
 122. Povinnosť platiť odvody v nasl. období
 123. Odvody po výstupe
 124. preplatenie dovolenky
 125. Rozvrhnutie zmien
 126. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 127. Žiadosť o vrátenie poistného - maximálny VZ
 128. uvolnenie zamestnanca na výkon verejnej funkcie
 129. Odhlásenie dohodárov
 130. mzda 8.000
 131. Zmluva o obchodnom zastúpení a platenie odvodov do ZP
 132. Pracovná zmluva vodiča
 133. Dovolenka počas materskej
 134. Nepretržitá prevádzka a absencia
 135. Zrušenie org. zložky a zamestnankyňa na materskej
 136. Kedy vzniká nárok na získanie stravných lístkov?
 137. Kratsi prac. cas PZ
 138. Sudcovia
 139. Stravne
 140. Oznamovacia povinnosť do ZP (ak bol odhlásený posledný zamestnanec)
 141. príkaz na začatie exekúcie
 142. Vysluhovy dochodok - dan.bonus
 143. zamestnanec a dlhodobá PN
 144. nároky z neplatného skončenia prac. pomeru
 145. Zrážková daň
 146. Aký druh absencie?
 147. exekúcia
 148. Opatrovanie mamky
 149. Zrazka zo mzdy za sposebenu skodu
 150. zdravotné poistenie - dobrovoľne nezamestnaný
 151. nemocenske davky
 152. Vymeriavací základ
 153. Odvody do SP
 154. Odvody rok 2002
 155. Nepretržitá prevádzka - sviatok
 156. Dovolenka za odpracované dni
 157. poukážky compliments
 158. výplata miezd
 159. 13. plat sudcov
 160. Zápočtový list a SZČO
 161. Príchod a odchod z pracovnej zmeny
 162. Výpoveď podľa §69, ods.1, písm. b)
 163. Prekážka v práci
 164. Ochrana osobných údajov
 165. Odchodné
 166. DOHODA a odvody do SP
 167. Nova novela zakona o dani z prijmov
 168. Novela zakona o dani z prijmov
 169. Konateľ a pracovná zmluva - mzda
 170. Regenerácia a odvody
 171. Zápočtový list a zrážky
 172. Účasť zamestnanca na školení
 173. Najnižší starobný dôchodok
 174. Neospravedlnená absencia a sviatok
 175. cas na umytie a prezlecenie
 176. Repre - obed interných zamestnancov
 177. SZČO s čes.obč. a odvody
 178. Povinnosti zamestnávateľa
 179. Ako postupovať pri sťažnosti na IBP
 180. Dovolenka pri kratšom pracovnom čase
 181. Práca vo sviatok
 182. SZČO a materské
 183. Nárok na dovolenku - PN a materská
 184. účasť na seminári
 185. Nárok na daňový bonus
 186. Sociálna poisťovňa
 187. Lekárske prehliadky - zoznam lekárov
 188. materske/rodicovske davky v zahranici
 189. nárok na odchodné
 190. Predlžovanie PZ
 191. ZMENA POISŤOVNE
 192. Cestovné a mzdy
 193. Mladistvý zamestnanec-koniecPP
 194. sadzba poistenia
 195. Minimálna mzda - dovolenka
 196. Zápis z kontroly nad doržiavaním OOU
 197. Ako spočítať dni
 198. Dôchodca a odvody od 1.1.2007
 199. priemerný hodinový zárobok
 200. preplatenie ubytovacich vydavkov
 201. Mesačná mzda a sviatky
 202. Prenášanie dovolenky
 203. VZ pre dočasnú práceneschopnosť
 204. odchod zamestnanca
 205. priemerka nového zamestnanca
 206. Dovolenka v ČR - prechod na Slovensko
 207. RL-odhláška
 208. Mzda v pohostinstve a stravné
 209. Dochodcovia
 210. SZCO-konatel-odvody
 211. Odvody - zdravotné
 212. Práca v sobotu a nedeľu - príplatky
 213. Nárok na dovolenku
 214. Ukončenie mandátnej zmluvy
 215. Výpoveď po ukončení PN
 216. rozdelenie zisku s.r.o.-SZČO
 217. Návrat z ďalšej rodičovskej dovolenky
 218. Sociálny fond
 219. dovolenka
 220. odmena konateľa
 221. rozviazanie a vznik nového pp počas pn
 222. Výpoveď dohodárom
 223. Môže byť?
 224. Pracovný pomer na dobu určitú
 225. Finančný príspevok na stravovanie
 226. stravne listky
 227. Dôchodca a preplatenie PN
 228. cesťák - ubytovanie SR
 229. 13.plat vyplateny zene na MD
 230. zmena vz
 231. soc.fond a str.listky
 232. Výtka zamestnancovi
 233. PN a ukoncenie prac.pomeru
 234. výpoved zamestnancom
 235. praca nadčas a stravné
 236. Domácky zamestnanec
 237. Ukončenie materskej a odvody do fondov
 238. Preplatenie dovolenky
 239. Uplatnenie daň.bonusu mesačne alebo až pri ročnom zúčtovaní?
 240. rodičovská a zamestnanie
 241. Ako vyriešiť problémy s dovolenkou a podobne
 242. zamestnanec s kratším prac.časom
 243. Súbežné pracovné pomery
 244. Potvrdenie o príjme
 245. Odmena po skonceni PP
 246. Pozicka poskytnuta zamestnancovi - zdanenie
 247. Výpoveď
 248. Mzda zdravotnej sestry
 249. Okamžité zrušenie prac. pomeru zamestnancom
 250. Dohoda o vykonaní práce.