1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (6 replies)
 2. ročné zúčtovanie dane a starobný dôchodok (4 replies)
 3. RZD - dva hlavné PP (7 replies)
 4. Rozviazanie pracovneho pomeru v SD (5 replies)
 5. RZ-2xuplatnená nezdan.čiastka v mesačnej výplate (2 replies)
 6. Má podať študent daňové priznanie (príjem len dohôd)? (2 replies)
 7. Predcasny starobny dochodok (1 replies)
 8. Odstupné a odvody (2 replies)
 9. Tlačivá (1 replies)
 10. nárok na 25 dní dovolenky (3 replies)
 11. Dohoda a odvody (8 replies)
 12. Určenie výšky odvodov (5 replies)
 13. PRÁCA V ČR A DAŇOVÉ PRIZNANIE (3 replies)
 14. Prispevok na mzdu z UPSVaR (4 replies)
 15. roc.zuct. + zmluva o dielo (2 replies)
 16. Ročné zúčtovanie dane - cudzinec (8 replies)
 17. ročné zúčtovanie - manžel živnostník (6 replies)
 18. náhrada príjmu pri dočasnej PN (6 replies)
 19. Zdravotné poistenie za dôchodcov (0 replies)
 20. Odvod do ZP ked je na ÚP???? (0 replies)
 21. Podpora v nezamestnanosti zo zahraničia (2 replies)
 22. Odpočítateľná manželka? (17 replies)
 23. priemer na pracovnoprávne účely (14 replies)
 24. Poistenie v nezamestnanosti a dôchodkový vek (0 replies)
 25. Dve otázočky... (1 replies)
 26. Vyplatený podiel na zisku (29 replies)
 27. Ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 28. Popis pracovnej činnosti (5 replies)
 29. navšteva lekara (1 replies)
 30. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 31. mzda u dohodára (2 replies)
 32. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006 (4 replies)
 33. Zastupovanie počas PN (1 replies)
 34. Pracovna zmluva. Moze toto obsahovat? (6 replies)
 35. Zamestnanec /poľská národnosť/-RZD (3 replies)
 36. Dvojzmenná prevádzka (0 replies)
 37. študent a RZ (1 replies)
 38. Sociálka (3 replies)
 39. SZCO+zamestnanec pracoval pocas PN (0 replies)
 40. RZ-odpočet na manželku (1 replies)
 41. Potvrdenie (2 replies)
 42. Zuctovanie dane z prijmu - uplatnenie na manzelku (28 replies)
 43. danovy bonus - danove priznanie (36 replies)
 44. Dôchdca - RZD (2 replies)
 45. nedoplatok z roč. zúčtovania zdr.p. - potvrdenie o príjme ku daň.priz. (1 replies)
 46. Priplatok za poobednajsiu zmenu (9 replies)
 47. čo s dovolenkou? (7 replies)
 48. Ročné zúčtovanie - uplatnenie živ.poistenia (5 replies)
 49. Zákonník práce - link na návrh novely (2/2007) (0 replies)
 50. Dôchodok (11 replies)
 51. zrážky zo mzdy (7 replies)
 52. Dohoda o vykonaní práce (12 replies)
 53. odvody dôchodca-živnostník (2 replies)
 54. Členovia predstavenstva družstva (0 replies)
 55. Zamestnanec sl.auto na služ.účely (31 replies)
 56. Mzda v 8.triede (1 replies)
 57. koľko dovolenky (5 replies)
 58. Krátenie dovolenky - pre dlhodobú nemoc (5 replies)
 59. Odstupné a odchodné (2 replies)
 60. RZD star.dôchodca (3 replies)
 61. tvorba-čerpanie SF (2 replies)
 62. Daňový bonus - splnenie podmienky v priebehu mesiaca (0 replies)
 63. Konateľ s.r.o. v prac. pomere v zahraničí (0 replies)
 64. náhrada príjmu pri PN a max.VZ (4 replies)
 65. Min. VZ na ÚP (1 replies)
 66. výpoveď (8 replies)
 67. odvody zamestnavatel (8 replies)
 68. Exekúcia???? (15 replies)
 69. RZD a materska (2 replies)
 70. Preplatenie dovolenky z roku 2003 (3 replies)
 71. Nevyč.dovolenka, priemery a rezervy (5 replies)
 72. Čo treba odvádzať za žiaka (9 replies)
 73. Daňový bonus (4 replies)
 74. Výpoveď - zamestnávateľ neprevzal (10 replies)
 75. Ročné zúčtovanie so ZDRAVOTNÝMI POISŤ. za 2006. (7 replies)
 76. Nevyčerpaná dovolenka a RD (2 replies)
 77. Výpoveď - čo ďalej? (6 replies)
 78. SZČO-ošetrovné (1 replies)
 79. DAŇ Z PRÍJMOV - nezdaniteľná časť na daňovníka / manžela / manželku / daňový bonus (207 replies)
 80. Uhrada škody zamestnávateľovi (3 replies)
 81. Zražková daň (85 replies)
 82. odvody za zamestnanca (1 replies)
 83. RZ a príspevky DDS (19 replies)
 84. Nočný príplatok (5 replies)
 85. nejaké tlačivo? (3 replies)
 86. Splatnost odvodov do SP a ZP (12 replies)
 87. Nové odvody ZP (3 replies)
 88. Koniec rodičovskej dovolenky (14 replies)
 89. živnosť (7 replies)
 90. Daňové priznanie PO - nevyčerpaná dovolenka (1 replies)
 91. Stupne náročnosti práce - kontrola z IP (20 replies)
 92. odmietnutie vykonania rocneho zuctovania (5 replies)
 93. okamžité skončenie PP a následne PN (12 replies)
 94. príplatok za sob.ned. sviatok a nočné (2 replies)
 95. Odvody z dohody o vykonani prace (6 replies)
 96. ako na to? (6 replies)
 97. zrážková daň (5 replies)
 98. ročné zúčt. ZP (14 replies)
 99. dohoda o vykonaní práce (14 replies)
 100. Ošetrovné (28 replies)
 101. Pracujúci dochodca a odvody (6 replies)
 102. Poistenie v nezamestnanosti (4 replies)
 103. Rodičovská dovolenka a zúčt. dane (2 replies)
 104. Číslo zákonníka práce (6 replies)
 105. Potvrdenie o hladaní zamestnania (14 replies)
 106. Práceneschopnosť (18 replies)
 107. socialny fond - jeho čerpanie (4 replies)
 108. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 109. Starosta (1 replies)
 110. dovolenkový priemer nesprávne vyrátaný (8 replies)
 111. Zasielanie výkazu do DDS elektronicky (12 replies)
 112. práca na dohodu popri zamestnaní (3 replies)
 113. zamestnanec na služ. ceste v zahraničí (1 replies)
 114. daňové priznanie - SZČO (5 replies)
 115. RZD a davka v nezamestnanosti (1 replies)
 116. Pracovný čas (6 replies)
 117. Opraviť alebo nie? (0 replies)
 118. ELDP - starobný dôchodca, DPN, neplatené voľno (1 replies)
 119. Dohoda o skončení PP - dôchodca (3 replies)
 120. Ročné zúčtovanie dane (9 replies)
 121. Časová mzda (2 replies)
 122. Je cestovny prikaz prijem do rocneho zuctovania ? (15 replies)
 123. stravné starostom (10 replies)
 124. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 125. dôchodca príjem nad 45408 Sk (2 replies)
 126. Ročné zúčtovanie - študenti, PNka, práca v zahraničí (8 replies)
 127. PN-ka (27 replies)
 128. Po PN zníženie mzdy ? (0 replies)
 129. Nový zamestnanec od polovice mesiaca a daňový bonus (6 replies)
 130. Odvody a poistné (6 replies)
 131. Výpočet odvodov- sviatok, nemocenské dávky (4 replies)
 132. Ukončenie rodičovskej dovolenky (4 replies)
 133. absolvent a odpočítateľná položka 2006 (2 replies)
 134. kratší pracovný čas a dovolenka (3 replies)
 135. Osobné údaje (7 replies)
 136. Dohody o vykonaní práce (4 replies)
 137. TPP alebo živnosť? (8 replies)
 138. Otehotnenie počas skúšobnej doby. (17 replies)
 139. nezdaniteľná čiastka - podpis vyhlásenia (6 replies)
 140. Musím požiadať zamestnávateľa o poskytutie rodičovskej dovolenky? (1 replies)
 141. Dovolenka a náhradné voľno (1 replies)
 142. potvrdenia (2 replies)
 143. ake sú maximálne odvody do soc. poistovne (9 replies)
 144. Jedná sa o nerovnomerné rozvrh. pracovného času? (0 replies)
 145. Spätné priznanie dôchodku a odvod do poisťovne (5 replies)
 146. kratsi pracovny cas (3 replies)
 147. Oneskorená výplata mzdy (8 replies)
 148. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (1 replies)
 149. Sociálne štipendium - denný študent, DoVP (2 replies)
 150. nedoplatok z roč. zúčtovania (1 replies)
 151. Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006 (4 replies)
 152. Konateľ (1 replies)
 153. Potvrdenie o príjmoch za rok 2006 (2 replies)
 154. danove priznanie (2 replies)
 155. Stravné lístky a dovolenka (1 replies)
 156. daňový exekučný príkaz na zam-ca (9 replies)
 157. Pracovna zmluva so zamestnavatelom s VB (0 replies)
 158. RZD a dôchodca (23 replies)
 159. Riaditeľ školy (7 replies)
 160. ročné zúčtovanie dane a DDS (7 replies)
 161. kto odratava odpocitatelnu polozku? (3 replies)
 162. DPN a oznámenie do ZP (4 replies)
 163. Dodatok pracovnej zmluvy (1 replies)
 164. výplatny deň (7 replies)
 165. Ročné zúčtovanie - koho požiadať (2 replies)
 166. Mzdy od 1.1.2007 (15 replies)
 167. Plnenie zo životného poistenia - dožitie (0 replies)
 168. Číslo ID v prihláške zamestnávateľa do Unionu (24 replies)
 169. Vymeriavaci zaklad do SP - nepracovne dni (2 replies)
 170. docasne pridelenie zamestnanca-leasing (0 replies)
 171. Návšteva lekára (4 replies)
 172. plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení (1 replies)
 173. dovolenka pred skončením PP (13 replies)
 174. alkohol a okamžité skončenie prac.pomeru (5 replies)
 175. Odvody osobného asistenta (5 replies)
 176. odpočitateľná položka na manželku (4 replies)
 177. Zakázané práce (2 replies)
 178. Danovy bonus a vysluhovy dochodok (1 replies)
 179. Preventívne lekárske prehliadky vs. povinné lekárske prehliadky (3 replies)
 180. aká bude mzda? (8 replies)
 181. Tlačivá za rok 2006 k dani z príjmov zo závislej činnosti (14 replies)
 182. doprava do zamestnania zo soc. fondu (3 replies)
 183. SZČO a vyplácanie PN, materská (14 replies)
 184. STRAVNE (2 replies)
 185. Dohoda o VP - prekročenie 300 hod (7 replies)
 186. výpoved (11 replies)
 187. Čiastočný invalidný dôchodca a NČ (2 replies)
 188. Výplatná páska pre dohodára (9 replies)
 189. Chránená dielňa (1 replies)
 190. DOVP - termín výplaty (2 replies)
 191. MATERSKA a ADPOCIA (1 replies)
 192. odpočitateľná položka na manželku (3 replies)
 193. III.pilier_nárok na daňovú úľavu??? (6 replies)
 194. Odmeny zo štatutar.fondu (1 replies)
 195. vyhlasenie k dani (1 replies)
 196. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (10 replies)
 197. Odstupné (3 replies)
 198. Odvody živnostník - zamestnanec (31 replies)
 199. daňové priznanie/uplatnenie NČZD na manželku (10 replies)
 200. Ročné zúčtovanie-poberanie vdovského dôchodku (3 replies)
 201. RZD a predaj zdedeného domu (1 replies)
 202. Náhrada za PN - zamestnávateľ nevyplatil (7 replies)
 203. Zamestnanec a štúdium (2 replies)
 204. Výpočet sumy daňového bonusu 2007 (5 replies)
 205. Čerpanie dovolenky (5 replies)
 206. Dohoda+pracovný pomer (4 replies)
 207. Stravné lístky (1 replies)
 208. Ročné zúčtovanie dane a nedoplatok z RZ ZP (32 replies)
 209. RZ dane a OP na manželku (22 replies)
 210. odmena spoločnika sro (7 replies)
 211. zmluva o dielo a zdrav.poistenie (1 replies)
 212. Rezerva na dovolenku - rozpustenie (114 replies)
 213. Štúdium inkognito popri zamestnaní (1 replies)
 214. Dôchodca (4 replies)
 215. Zápočet (1 replies)
 216. prijem v zahranici a danove priznanie (3 replies)
 217. Náhrady za cestovné súčasťou mzdy (6 replies)
 218. mzdova agenda (4 replies)
 219. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky (3 replies)
 220. zamestnanec neoznámil, že poberá predč. star. dôchodok (9 replies)
 221. Úhrada zrážkovej dane (5 replies)
 222. Povolanie zamestnanca (3 replies)
 223. Invalidný dôchodca + DOVP - RZD???? (10 replies)
 224. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (10 replies)
 225. Odmeny členom dozornej rady (4 replies)
 226. Rocne zuctovanie dane r.06 a dovolenka alebo z každého rožku trošku (1 replies)
 227. Ochranná doba a náhrada za PN (4 replies)
 228. Danovy bonus (25 replies)
 229. Minimálny VZ pre zdrav.poist.dobrovolne nezamestnaného (2 replies)
 230. Ročné zúčtovanie dane - spoločník + tichý spoločník (2 replies)
 231. Invalid - Úrazová renta (15 replies)
 232. 2 dohody o brig.pr.štud. súčasne? (3 replies)
 233. Invalidný alebo starobný dôchodok a dane (27 replies)
 234. DP alebo RZ kvôli RZ zdr.poistenia (12 replies)
 235. Náplň práce (2 replies)
 236. NZD - potvrdenie o príjme (2 replies)
 237. Povinne lekarske prehliadky a pracovny cas (2 replies)
 238. Zaúčtovanie preplatenej nevyčerpanej dovolenky (4 replies)
 239. Daňový základ (1 replies)
 240. vykazy v SP a ziadny VZ (1 replies)
 241. Zdanovanie príspevku zo soc.fondu (1 replies)
 242. Výpočet mzdy (15 replies)
 243. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 244. Žiadosť o RZD a bonus (7 replies)
 245. zapocet rokov (107 replies)
 246. nárok na daňový bónus - dohoda 6 mesiacov (1 replies)
 247. danove priznanie alebo RZ (5 replies)
 248. Návrh novely Zákonníka práce (január 2007) (2 replies)
 249. PZ s dôchodcom a odvody na IP, NP? (2 replies)
 250. min.mzda verzus min mzd nárok (7 replies)