PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Povinnosť platiť odvody v nasl. období
 2. Odvody po výstupe
 3. preplatenie dovolenky
 4. Rozvrhnutie zmien
 5. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 6. Žiadosť o vrátenie poistného - maximálny VZ
 7. uvolnenie zamestnanca na výkon verejnej funkcie
 8. Odhlásenie dohodárov
 9. mzda 8.000
 10. Zmluva o obchodnom zastúpení a platenie odvodov do ZP
 11. Pracovná zmluva vodiča
 12. Dovolenka počas materskej
 13. Nepretržitá prevádzka a absencia
 14. Zrušenie org. zložky a zamestnankyňa na materskej
 15. Kedy vzniká nárok na získanie stravných lístkov?
 16. Kratsi prac. cas PZ
 17. Sudcovia
 18. Stravne
 19. Oznamovacia povinnosť do ZP (ak bol odhlásený posledný zamestnanec)
 20. príkaz na začatie exekúcie
 21. Vysluhovy dochodok - dan.bonus
 22. zamestnanec a dlhodobá PN
 23. nároky z neplatného skončenia prac. pomeru
 24. Zrážková daň
 25. Aký druh absencie?
 26. exekúcia
 27. Opatrovanie mamky
 28. Zrazka zo mzdy za sposebenu skodu
 29. zdravotné poistenie - dobrovoľne nezamestnaný
 30. nemocenske davky
 31. Vymeriavací základ
 32. Odvody do SP
 33. Odvody rok 2002
 34. Nepretržitá prevádzka - sviatok
 35. Dovolenka za odpracované dni
 36. poukážky compliments
 37. výplata miezd
 38. 13. plat sudcov
 39. Zápočtový list a SZČO
 40. Príchod a odchod z pracovnej zmeny
 41. Výpoveď podľa §69, ods.1, písm. b)
 42. Prekážka v práci
 43. Ochrana osobných údajov
 44. Odchodné
 45. DOHODA a odvody do SP
 46. Nova novela zakona o dani z prijmov
 47. Novela zakona o dani z prijmov
 48. Konateľ a pracovná zmluva - mzda
 49. Regenerácia a odvody
 50. Zápočtový list a zrážky
 51. Účasť zamestnanca na školení
 52. Najnižší starobný dôchodok
 53. Neospravedlnená absencia a sviatok
 54. cas na umytie a prezlecenie
 55. Repre - obed interných zamestnancov
 56. SZČO s čes.obč. a odvody
 57. Povinnosti zamestnávateľa
 58. Ako postupovať pri sťažnosti na IBP
 59. Dovolenka pri kratšom pracovnom čase
 60. Práca vo sviatok
 61. SZČO a materské
 62. Nárok na dovolenku - PN a materská
 63. účasť na seminári
 64. Nárok na daňový bonus
 65. Sociálna poisťovňa
 66. Lekárske prehliadky - zoznam lekárov
 67. materske/rodicovske davky v zahranici
 68. nárok na odchodné
 69. Predlžovanie PZ
 70. ZMENA POISŤOVNE
 71. Cestovné a mzdy
 72. Mladistvý zamestnanec-koniecPP
 73. sadzba poistenia
 74. Minimálna mzda - dovolenka
 75. Zápis z kontroly nad doržiavaním OOU
 76. Ako spočítať dni
 77. Dôchodca a odvody od 1.1.2007
 78. priemerný hodinový zárobok
 79. preplatenie ubytovacich vydavkov
 80. Mesačná mzda a sviatky
 81. Prenášanie dovolenky
 82. VZ pre dočasnú práceneschopnosť
 83. odchod zamestnanca
 84. priemerka nového zamestnanca
 85. Dovolenka v ČR - prechod na Slovensko
 86. RL-odhláška
 87. Mzda v pohostinstve a stravné
 88. Dochodcovia
 89. SZCO-konatel-odvody
 90. Odvody - zdravotné
 91. Práca v sobotu a nedeľu - príplatky
 92. Nárok na dovolenku
 93. Ukončenie mandátnej zmluvy
 94. Výpoveď po ukončení PN
 95. rozdelenie zisku s.r.o.-SZČO
 96. Návrat z ďalšej rodičovskej dovolenky
 97. Sociálny fond
 98. dovolenka
 99. odmena konateľa
 100. rozviazanie a vznik nového pp počas pn
 101. Výpoveď dohodárom
 102. Môže byť?
 103. Pracovný pomer na dobu určitú
 104. Finančný príspevok na stravovanie
 105. stravne listky
 106. Dôchodca a preplatenie PN
 107. cesťák - ubytovanie SR
 108. 13.plat vyplateny zene na MD
 109. zmena vz
 110. soc.fond a str.listky
 111. Výtka zamestnancovi
 112. PN a ukoncenie prac.pomeru
 113. výpoved zamestnancom
 114. praca nadčas a stravné
 115. Domácky zamestnanec
 116. Ukončenie materskej a odvody do fondov
 117. Preplatenie dovolenky
 118. Uplatnenie daň.bonusu mesačne alebo až pri ročnom zúčtovaní?
 119. rodičovská a zamestnanie
 120. Ako vyriešiť problémy s dovolenkou a podobne
 121. zamestnanec s kratším prac.časom
 122. Súbežné pracovné pomery
 123. Potvrdenie o príjme
 124. Odmena po skonceni PP
 125. Pozicka poskytnuta zamestnancovi - zdanenie
 126. Výpoveď
 127. Mzda zdravotnej sestry
 128. Okamžité zrušenie prac. pomeru zamestnancom
 129. Dohoda o vykonaní práce.
 130. Neodovzdaná PN
 131. skonceny pracovny pomer a zrazky zo mzdy
 132. výpoved a zmena právnej formy
 133. očr
 134. vdovský dôchodok
 135. ušlá mzda
 136. ZAMESTNANIE ŠTUDUJUCEHO NA PZ
 137. zmluva o dielo - personalny naklad?
 138. dohoda o vykonani prace - dlhsie ako rok
 139. Odstupné
 140. Materská
 141. Dohodár - stravný lístok
 142. Materská - prosba
 143. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 144. Dôchodca-dovolenky
 145. Odvody pri subehu
 146. Skončenie prac.pomeru na dobu určitú
 147. Príspevok na stravovanie
 148. Archivovanie mzdovej agendy
 149. DOHODÁR A ZP
 150. Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia - starý
 151. porušenie pracovnej disciplíny
 152. Dohoda o vykonaní práce
 153. Pracovná náplň zamestnanca
 154. oprava výkazov do SP
 155. výpoveď a absencia...
 156. cestovné náhrady
 157. §111 - dovolenka
 158. ročné zúčtovanie
 159. konatel z CR - odvody do ZP?
 160. pracovna zmluva
 161. sociálny fond
 162. Rodičovský príspevok a odvody do SP
 163. Prenos dovolenky
 164. absencia a výkaz pre SP
 165. Dohoda o vykonani prace popri zamestnani...
 166. daň z príjmu v roku 2003
 167. Omeny pri pracovných jubileách
 168. Rozpustenie soc. fondu
 169. vyska stravneho od 1.januara 2007
 170. ELDP dodatok
 171. Oznamovacia povinnosť - neplatené voľno
 172. zamestnávateľ a materská
 173. doba započítaná na dovolenku
 174. mzdovy list
 175. Minimálna mzda-poistné
 176. Maximálny VZ na zdravotné poistenie
 177. Odvody - NP.
 178. Príklad výpočtu odvodov pri PN počas mesiaca
 179. na kolko dni dovolenky mam narok
 180. VZ počas vylúčených dôb
 181. invalidný dôchodca,SZČO minimálny vymeriavací základ
 182. Soc.poisťovňa, VZP - odvody
 183. zasielanie mes. výkazov elektronickou formou do SP
 184. ZPS na dobu určitú
 185. PN prac.úraz a ukončenie prac.pomeru na dobu určitú
 186. Štúdium v zahraničí-DB
 187. preplatok na zdravotnom poistení
 188. Oprava poistného - dôchodca
 189. Zamestnanec na PN viac ako 1 rok
 190. Minimálna mzda - dodatky ?
 191. Voľby do samosprávy
 192. Vykonanie RZ dane zamestnávateľom
 193. Ukončenie PP počas PN v skušobnej dobe
 194. Porušenie prac.zmluvy zo strany zamestnanca
 195. dohoda o brigádnickej činnosti
 196. Dohodári a výstupnné papiere?
 197. pracovná pohotovosť
 198. poistenie zamestnanec - SZCO
 199. platby do fondov
 200. brigádnik evid. na úrade práce
 201. doba skúšobná a dovolenka
 202. odmena pocas PN???
 203. podpora v nezamestnanosti
 204. Stravné lístky..
 205. Odvody do SP a ZP
 206. 1/2 dna dovolenky
 207. ako zlepšiť materskú
 208. Zase okamžité skončenie
 209. Elektron. odos. mesač. výkazov
 210. Aké dôchodkové poistenie?
 211. dovolenka či pn
 212. Exekúcia
 213. Zápis na ELDP pri prerušení
 214. sociálny fond
 215. "predĺžená" rodičovská dovolenka
 216. RZ poistného - zle vyplatená mzda
 217. odstupné
 218. Starobný dôchodca - rozhodnutie o priznaní dôchodku a odvody
 219. Zle vyplatená mzda
 220. Hmotna zodpov-pokladna
 221. náhrada príjmu
 222. Vymeriavací základ
 223. Dôchodca
 224. Preplatiť dovolenku?
 225. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca
 226. výpoved a tehotná pod psychickým nátlakom
 227. Odvody do SP
 228. odvolanie výpovede so strany zamestnanca
 229. Zabudnutý evidenčný list???
 230. zodpovednosť za škodu
 231. Preplatenie dovolenky
 232. ZP - poplatky z omeškania
 233. RZ poistného za konateľa ( pre p. Mihála)
 234. potvrdenie o čistom príjme
 235. Pohotovosť
 236. nevyplatená mzda
 237. kratší pracovný čas
 238. práca nadčas
 239. Minimálny vymeriavací základ.
 240. Mzda alebo plat
 241. Daňový bonus - štandartná dĺžka štúdia?
 242. Návrat na Slovensko
 243. DDP - odvod do zdr. poist.
 244. náplň práce
 245. Kolektívna zmluva pre male firmy
 246. Ukončenie pracovného pomeru - doklady
 247. Flexipass
 248. služobná cesta a pracovný čas
 249. tlačivo do SP 3/2004
 250. mesačný výkaz do SP