1. Stravovanie SZČO, max.hodnota stravného lístka (1 replies)
 2. Stravovanie SZČO, max.hodnota stravného lístka (9 replies)
 3. Vypocet PN (10 replies)
 4. Žiadosť o neplatené voľno vo výpovednej lehote (6 replies)
 5. mzda (1 replies)
 6. Zrážky zo mzdy - dohoda (10 replies)
 7. DPN nad 52. tyzd. a odvody do SP (3 replies)
 8. Zamestnanec na PN+ine (7 replies)
 9. odvod za nesplnenie zamestnávania občanov so ZP (9 replies)
 10. odvody (1 replies)
 11. Hlásenie o zrážkovej dani (34 replies)
 12. Priemerka nového zamestnanca (3 replies)
 13. zmena poisťovne - odovzdanie preukazu (9 replies)
 14. SZČO-pracovný úraz (7 replies)
 15. Rocne zuctovanie na zdravotne poistenie - Termin (2 replies)
 16. SZČO prerušenie a odvody do SP (7 replies)
 17. Zápočtový list po MD (3 replies)
 18. Hruba mzda (5 replies)
 19. Nastup do zam-nia pocas PN (5 replies)
 20. Vymeriavací základ pre odvody do SP (21 replies)
 21. oneskorené prihlásenie do SP (9 replies)
 22. nepreplatená nevyčerpana dovolenka (45 replies)
 23. Nezdaniteľná časť na daňovníka (5 replies)
 24. Daňový bonus (34 replies)
 25. stravné lístky a pracovná cesta (1 replies)
 26. predĺženie skúšobnej doby (4 replies)
 27. Spoločna ZP-registracia zames-la (8 replies)
 28. pohyblivý pracovný deň (3 replies)
 29. Pracovný kalendár (4 replies)
 30. Skoncenie prac. pomeru (5 replies)
 31. Skušobná doba (2 replies)
 32. ukončenie PP a ročné zúčt.dane (3 replies)
 33. starobný dôchodca - odvody, daň (0 replies)
 34. SZČO s preukazom ZŤP a zdrav.poistenie (2 replies)
 35. Môžem si pýtať vysvetlenie o výške odmeny? (7 replies)
 36. nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku (2 replies)
 37. Priemerny mzdový bod (14 replies)
 38. Tlačivo mzdového listu r.2006 (2 replies)
 39. cestovné pri zah. ceste (4 replies)
 40. Výpoveď dohodou počas výpovednej doby (8 replies)
 41. Výpoveď počas PN (4 replies)
 42. Odvody dôchodcu - podnikateľa (10 replies)
 43. Príjem z prenájmu a následne odvody do poisťovní? (14 replies)
 44. koniec roka 2006 povinnosti (3 replies)
 45. Odhlásenie dohodára mailom (4 replies)
 46. Odmena konateľa (11 replies)
 47. Zivnost (0 replies)
 48. odpočítatelná položka (22 replies)
 49. Premlčané? (27 replies)
 50. SZČO min.mzda,odvody (12 replies)
 51. Výplatný termín (0 replies)
 52. Prihlasenie zamestnanca (11 replies)
 53. dovolenka počas PN (1 replies)
 54. DAŇOVÝ BONUS (3 replies)
 55. Odvody do Sociálnej poisťovne (6 replies)
 56. Zamestnávanie invalidov (1 replies)
 57. szčo na rodičovskom príspevku a odvod do ZP? (0 replies)
 58. SUHRN ZMIEN od 1.1.2007 (5 replies)
 59. Výpoveď počas PN (25 replies)
 60. Cudzinec (1 replies)
 61. Poberatel ID a znizeny odvod do ZP (0 replies)
 62. Brigádnici (7 replies)
 63. Prihlasenie zamestnavatela (28 replies)
 64. Sviatok (17 replies)
 65. Dovolenka (12 replies)
 66. Autorské honoráre a odvody (6 replies)
 67. Neplatné ukončenie pracovného pomeru (1 replies)
 68. Zamestnaný invalidný dôchodca a ochranná doba (1 replies)
 69. ochranná doba pri PN (36 replies)
 70. chýbajúci zápočet rokov z prvého zamestnania (8 replies)
 71. cestovne nahrady a zamestnavatelia (8 replies)
 72. Zamestnaný inv.dôchodca a nemocenské (4 replies)
 73. odvod SZCO pri necelom mesiaci (4 replies)
 74. konkurz a prieskumne pojednavanie - upozornenie (0 replies)
 75. Sociálna poisťovňa v Čechách (2 replies)
 76. ohrozenie prevádzky (7 replies)
 77. Strata nároku na nemocenskú dávku? (4 replies)
 78. mzdy za december 2006 (27 replies)
 79. pracovna zmluva - upozornenie (15 replies)
 80. odchodné (3 replies)
 81. Slobodný otec a daňový bonus (3 replies)
 82. odvody za dôchodcu (3 replies)
 83. Stravné lísky (4 replies)
 84. PN (12 replies)
 85. Dohoda o vyrovnani manzelov? (1 replies)
 86. r.2006 - neupravená nezdaniteľná čast (8 replies)
 87. Sociálny fond v mínuse (3 replies)
 88. Doba určitá (2 replies)
 89. 1/2 prac. úväzok a dovolenka (5 replies)
 90. Prijímanie zamestnancov (4 replies)
 91. Sociálny fond (2 replies)
 92. VSZP elektronicka podatelna (8 replies)
 93. PODPÍSAŤ ČI NEPODPÍSAŤ.... ? (10 replies)
 94. Dohodári a pracovníci na TPP (7 replies)
 95. rozhodné obdobie (2 replies)
 96. Evid. list dôch.zabez. (2 replies)
 97. SV, So, Ne (3 replies)
 98. stravné (6 replies)
 99. výpočet odvodov SZČO (6 replies)
 100. Socialny fond (6 replies)
 101. Nevyplatená mzda, odvody, daň (13 replies)
 102. Poistenie zodpovednosti za skodu (3 replies)
 103. dohody (8 replies)
 104. dôchodca a prac.zmluva na dobu určitú (2 replies)
 105. danovy bonus (4 replies)
 106. uhrada odvodov po ukonceni zivnosti (15 replies)
 107. odchod do dôchodku - SZČO (1 replies)
 108. Vymer.základ SZČO+zamestnanec (1 replies)
 109. priemer na dovolenku, VZ pre odvody (3 replies)
 110. Poukážka na nákup tovaru (2 replies)
 111. Zápočet rokov (4 replies)
 112. odvody pri SF (1 replies)
 113. Dobrovoľné NP (82 replies)
 114. VZ (8 replies)
 115. byt pre zamestnancov do prenajmu (1 replies)
 116. Nariadenie služob. cesty tehotnej (6 replies)
 117. Zdravotné poistenie-ročné zúčtovanie preddavkov - typ B (3 replies)
 118. Okamžité skončenie prac.pomeru (3 replies)
 119. Rozhodujúce obdobie (1 replies)
 120. Povinnosť informovať (7 replies)
 121. Daňové vyhlásenie zamestnancov (1 replies)
 122. Dovolenka (2 replies)
 123. praca nadcas a mzda (8 replies)
 124. Predĺženie pracovnej zmluvy (4 replies)
 125. Premiové ukazovatele (0 replies)
 126. absencia pred PN (2 replies)
 127. nástup na materské (1 replies)
 128. Ratanie nadcasov (0 replies)
 129. porusenie zmluvy (4 replies)
 130. Rozhodujúce obdobie - práceneschopnosť v mesiaci vzniku PP (1 replies)
 131. Vreckové pri zahr.služ.ceste (3 replies)
 132. Výpoveď §63 ods.1 písm. e (2 replies)
 133. Dohoda o skončení pp a PN-ka (1 replies)
 134. Mandatna zmluva a vyplaty (2 replies)
 135. NČ a dôchodca (11 replies)
 136. Výber - hľadanie nového zamestnanca (16 replies)
 137. náhrada príjmu pri dpn - invalid (4 replies)
 138. PN a dovolenka (3 replies)
 139. ELDP - evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (69 replies)
 140. Zrážka zo mzdy (6 replies)
 141. nenastupenie do prace (6 replies)
 142. DOVOLENKA - DLHODOBO NA PN (5 replies)
 143. PN (1 replies)
 144. SZCO a PN (3 replies)
 145. Stravné lístky (37 replies)
 146. Exekúcia (2 replies)
 147. Dovolenka (7 replies)
 148. Dovolenka a PN. (21 replies)
 149. Kontrola zo SP (8 replies)
 150. práca na polovičný uväzok a dovolenka (1 replies)
 151. Daň dohodárov (8 replies)
 152. Príkazná zmluva a služobná cesta (4 replies)
 153. garančné poistenie (2 replies)
 154. Nezvestný zamestnanec (23 replies)
 155. Nárok na dovolenku (1 replies)
 156. materská a doba určitá (15 replies)
 157. náhradné voľno (0 replies)
 158. Poistenie o DoVP (4 replies)
 159. práca v sviatok (4 replies)
 160. chyba v pracovnej zmluve (6 replies)
 161. Garančné poistenie (1 replies)
 162. vzorec priemernej nahrady (13 replies)
 163. vplyv dovolenky na HM (8 replies)
 164. Dovolenka (10 replies)
 165. vymeriavací základ - SP,ZP (1 replies)
 166. Hmotná zodpovednosť (2 replies)
 167. skoncenie PP - zamestnavatel (9 replies)
 168. deň skončenia rodičovskej dovolenky (3 replies)
 169. Príspevok zamestnávateľa na DDS najviac do výšky 6 % z čoho? (0 replies)
 170. lekarska prehliadka (47 replies)
 171. rodičovský príspevok - SZČO (3 replies)
 172. Dočasné pridelenie - § 58 ZP (14 replies)
 173. Cestovné (1 replies)
 174. personalny leasing a diety (1 replies)
 175. PN a preplatenie nevycerpanej dovolenky (5 replies)
 176. daňový bonus (3 replies)
 177. Alkohol - prepočet promile (7 replies)
 178. Vypovedna lehota - narok pol dna z tyzdna na hladanie noveho zamestnania... (4 replies)
 179. preplatok zo zdr.p. 5,-Sk (19 replies)
 180. Zamestnanecka rada (1 replies)
 181. Zmena PZ - z doby neurčitej na určitú??? (4 replies)
 182. výkaz do Sociálnej poisťovne (1 replies)
 183. Zrazené príspevky na DDS (1 replies)
 184. Skončenie pracovného pomeru - porušenie pracovnej disciplíny (8 replies)
 185. Študijné voľno (1 replies)
 186. prac. zmluva (4 replies)
 187. Absencia v práci (2 replies)
 188. Nárok na odstupné pri sťahovaní (7 replies)
 189. Evidenčný list dôchod. poistenia - dôchodca (4 replies)
 190. Vymeriavací základ (2 replies)
 191. Preplatená DOV pri ukončení pracovného pomeru a odvody (1 replies)
 192. DoVP (1 replies)
 193. konateľ, s.r.o. = zamestnanec (7 replies)
 194. Z čoho počítať náhradu príjmu pri PN? (3 replies)
 195. náhradné plnenie pri ZPS (0 replies)
 196. Registračný list-prechod z MD na RD (11 replies)
 197. Sporné nárok na stravné (3 replies)
 198. Daň a preplatenie dovolenky (2 replies)
 199. maximalny VZ na starobne poistenie v roku 2004 (3 replies)
 200. Dohoda o vykonaní práce - postup (1 replies)
 201. Návšteva u lékára (5 replies)
 202. nárok na dovolenku (4 replies)
 203. Čiastočný invalidný dôchodca a jeho IP do preskúmania (5 replies)
 204. Odpis z registra trestov (4 replies)
 205. tlačivo skonč. prac.pomeru na dobu urč. (7 replies)
 206. PN a odvody, bonus. (9 replies)
 207. dohoda o VP (16 replies)
 208. exekúcia a daňový bonus (7 replies)
 209. Vyplacanie odmien clenom dozornej rady - cudzincom (0 replies)
 210. Odvody do zdravotnej poistovne - student (5 replies)
 211. Fotografia - biometrický údaj (6 replies)
 212. sociálne poistenie (3 replies)
 213. Zamestnavanie mladistvych (4 replies)
 214. Nevyčerpaná dovolenka a dlhodobá PN (5 replies)
 215. ZVL (14 replies)
 216. Zmluva o dielo v Rakusku? (0 replies)
 217. Ročné zúčtovanie ZP - vratenie preplatku (1 replies)
 218. Sociálne štipendium (0 replies)
 219. Zmluva o dielo v Rakusku? (0 replies)
 220. exekucny prikaz prvy krat, asi banalne otazky (5 replies)
 221. PN (32 replies)
 222. Potvrdenie o príjme a preplatenie dovolenky po skončení PP (4 replies)
 223. Zamestnanec, SZČO, člen statut.orgánov-všetko v jednom (2 replies)
 224. úrazové poistenie (3 replies)
 225. životná pistka a zníženie základu dane (7 replies)
 226. Zmeny od 1.1.2007 (0 replies)
 227. Práca odsúdených (1 replies)
 228. Vym. základ (7 replies)
 229. fiktivne PNky (10 replies)
 230. Jeden deň DPN (5 replies)
 231. Zníženie odvodov (3 replies)
 232. tehotna zamestnankyna (13 replies)
 233. preradenie zamestnanca (3 replies)
 234. Zahraničná pracovná cesta (33 replies)
 235. PN predčasného starobného dôchodcu (2 replies)
 236. 365 dní PN a socpoist (3 replies)
 237. mzda (9 replies)
 238. Starobný dôchodca - vrátenie preplatku na odvodoch (2 replies)
 239. Pracovný pomer (8 replies)
 240. Skusobna doba a dovolenka pocas Vianoc (15 replies)
 241. Stravné - interná smernica (4 replies)
 242. Dôchodok zo zahraničia? (4 replies)
 243. preplácanie dovolenky (1 replies)
 244. Evidenčný list dôchod. poistenia (16 replies)
 245. Životné poistenie (16 replies)
 246. kolektívna zmluva (5 replies)
 247. neplatenie dôchodkového poistenia (18 replies)
 248. Mzdový dekrét (6 replies)
 249. Prispievanie zamestnávateľa (1 replies)
 250. Neplatené voľno (2 replies)