PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ušlá mzda
 2. ZAMESTNANIE ŠTUDUJUCEHO NA PZ
 3. zmluva o dielo - personalny naklad?
 4. dohoda o vykonani prace - dlhsie ako rok
 5. Odstupné
 6. Materská
 7. Dohodár - stravný lístok
 8. Materská - prosba
 9. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 10. Dôchodca-dovolenky
 11. Odvody pri subehu
 12. Skončenie prac.pomeru na dobu určitú
 13. Príspevok na stravovanie
 14. Archivovanie mzdovej agendy
 15. DOHODÁR A ZP
 16. Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia - starý
 17. porušenie pracovnej disciplíny
 18. Dohoda o vykonaní práce
 19. Pracovná náplň zamestnanca
 20. oprava výkazov do SP
 21. výpoveď a absencia...
 22. cestovné náhrady
 23. §111 - dovolenka
 24. ročné zúčtovanie
 25. konatel z CR - odvody do ZP?
 26. pracovna zmluva
 27. sociálny fond
 28. Rodičovský príspevok a odvody do SP
 29. Prenos dovolenky
 30. absencia a výkaz pre SP
 31. Dohoda o vykonani prace popri zamestnani...
 32. daň z príjmu v roku 2003
 33. Omeny pri pracovných jubileách
 34. Rozpustenie soc. fondu
 35. vyska stravneho od 1.januara 2007
 36. ELDP dodatok
 37. Oznamovacia povinnosť - neplatené voľno
 38. zamestnávateľ a materská
 39. doba započítaná na dovolenku
 40. mzdovy list
 41. Minimálna mzda-poistné
 42. Maximálny VZ na zdravotné poistenie
 43. Odvody - NP.
 44. Príklad výpočtu odvodov pri PN počas mesiaca
 45. na kolko dni dovolenky mam narok
 46. VZ počas vylúčených dôb
 47. invalidný dôchodca,SZČO minimálny vymeriavací základ
 48. Soc.poisťovňa, VZP - odvody
 49. zasielanie mes. výkazov elektronickou formou do SP
 50. ZPS na dobu určitú
 51. PN prac.úraz a ukončenie prac.pomeru na dobu určitú
 52. Štúdium v zahraničí-DB
 53. preplatok na zdravotnom poistení
 54. Oprava poistného - dôchodca
 55. Zamestnanec na PN viac ako 1 rok
 56. Minimálna mzda - dodatky ?
 57. Voľby do samosprávy
 58. Vykonanie RZ dane zamestnávateľom
 59. Ukončenie PP počas PN v skušobnej dobe
 60. Porušenie prac.zmluvy zo strany zamestnanca
 61. dohoda o brigádnickej činnosti
 62. Dohodári a výstupnné papiere?
 63. pracovná pohotovosť
 64. poistenie zamestnanec - SZCO
 65. platby do fondov
 66. brigádnik evid. na úrade práce
 67. doba skúšobná a dovolenka
 68. odmena pocas PN???
 69. podpora v nezamestnanosti
 70. Stravné lístky..
 71. Odvody do SP a ZP
 72. 1/2 dna dovolenky
 73. ako zlepšiť materskú
 74. Zase okamžité skončenie
 75. Elektron. odos. mesač. výkazov
 76. Aké dôchodkové poistenie?
 77. dovolenka či pn
 78. Exekúcia
 79. Zápis na ELDP pri prerušení
 80. sociálny fond
 81. "predĺžená" rodičovská dovolenka
 82. RZ poistného - zle vyplatená mzda
 83. odstupné
 84. Starobný dôchodca - rozhodnutie o priznaní dôchodku a odvody
 85. Zle vyplatená mzda
 86. Hmotna zodpov-pokladna
 87. náhrada príjmu
 88. Vymeriavací základ
 89. Dôchodca
 90. Preplatiť dovolenku?
 91. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca
 92. výpoved a tehotná pod psychickým nátlakom
 93. Odvody do SP
 94. odvolanie výpovede so strany zamestnanca
 95. Zabudnutý evidenčný list???
 96. zodpovednosť za škodu
 97. Preplatenie dovolenky
 98. ZP - poplatky z omeškania
 99. RZ poistného za konateľa ( pre p. Mihála)
 100. potvrdenie o čistom príjme
 101. Pohotovosť
 102. nevyplatená mzda
 103. kratší pracovný čas
 104. práca nadčas
 105. Minimálny vymeriavací základ.
 106. Mzda alebo plat
 107. Daňový bonus - štandartná dĺžka štúdia?
 108. Návrat na Slovensko
 109. DDP - odvod do zdr. poist.
 110. náplň práce
 111. Kolektívna zmluva pre male firmy
 112. Ukončenie pracovného pomeru - doklady
 113. Flexipass
 114. služobná cesta a pracovný čas
 115. tlačivo do SP 3/2004
 116. mesačný výkaz do SP
 117. konateľ - odvody
 118. SZCO a odstupné
 119. ELDP - termín zaslania
 120. Úmrtie zamestnanca počas dovolenky
 121. § 58 Dočasné pridelenie
 122. Halierový fond u miezd
 123. PREPADNUTA RD
 124. Pracovný úraz - brigádnik
 125. mzda a skrátený úväzok
 126. Potvrdenie o pracovanom príjme k poskytnutiu dávky v HN a príspevkov
 127. Nárok na dovolenku
 128. Práca nadčas a mesačná mzda
 129. Priemerný príjem v potvrdení pre banku
 130. stupeň náročnosti práce
 131. Nárok na dovolenku
 132. Diéty v zahraničí SZČO
 133. pomoc
 134. dokedy je student studentom VS a teda neplati odvody
 135. Tehotná SZČO - nemocenske, materske alebo nič?
 136. vypočet dovol.priemeru - prepl.dovolenky
 137. Zdravotné poistenie - tlačivoPN
 138. Vykon prace - odpracovane dni
 139. exekúcia a odstupné
 140. RLFO - dôchodca vekom
 141. oprava odvodov a EZU
 142. Tlačivá do ZP
 143. PN po ukončení zamestnania
 144. Dôchodcovia a odvody
 145. 1 % z ceny auta na súkromné účely
 146. fondy z podielov na zisku?
 147. tehotná a výpoveď
 148. 13. plat a priemerny zarobok
 149. Nezdaniteľné časti ZD
 150. Zamestnávanie
 151. Materská a dohoda
 152. starobny dochodca a marodka
 153. ZP za 6 rokov
 154. Preradenie zamestnanca - rozdiel v mzde
 155. Skúšobná doba a nárok na dovolenku?
 156. Môže študent VŠ pracovať viac ako 20 hodín týždenne?
 157. Ide o neplatnú výpoved???
 158. tlačivo na účely nároku na dávku v nezam.
 159. odvody do ZP a SP
 160. Dôchodca a zdravotné poistenie
 161. Konateľ - cudzinec
 162. Zrazka zo mzdy za sposobenu skodu
 163. Zrazky zo mzdy
 164. životné poistenie a odvody
 165. voľno po dohode zamestnávateľa a zamestnanca
 166. zmluva na dobu urcitu
 167. Garančné poistenie
 168. Neplatene volno a odmena
 169. Krátenie dovolenky - absencia
 170. Účtovanie internetovej linky - ďalší predaj
 171. Stravné a ubytovanie v zahraničí
 172. Znovu exekúcia
 173. Odvod pri neplatenom voľne - zdravotné
 174. Sociálny fond - preplatenie lekárskej prehliadky a odmena
 175. Študent VŠ (denné štúdium) a trvalý PP
 176. exekučná zrážka zo mzdy
 177. odchod na materskú dovolenku
 178. Zápočet odpracovaných rokov a odstupné
 179. Kolektívna zmluva pre male firmy
 180. Sprostredkovateľ DSS
 181. PN a odvody SZČO
 182. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období
 183. Pracovná pohotovosť
 184. nový zamestnanec a ZP
 185. práca v zahraničí - pracovná zmluva
 186. Konateľ zamestnancom vlastnej sro
 187. Zamestnanec-cudzi statny prislusnik
 188. ZP a SP
 189. stravné lístky
 190. Zahraničná pracovná cesta cez štátny sviatok
 191. tlačivo na DU
 192. PN - dvaja zamestnávatelia a zdravotné poistenie???
 193. ELDP
 194. narok na rodinne pridavky po zanechani studia - resp. do kedy?
 195. odstupné
 196. živnostník+závislá činnosť
 197. PN-kto predkladá?
 198. Pracovníci v deň začatia PP svojvolne odišli z práce.
 199. dátumy odvodov
 200. Zdravotné odvody
 201. smrť zamestnanca
 202. výkazy
 203. dovolenka po rod. dovolenke
 204. nový zamestnávateľ
 205. zmluva o výkone funkcie konateľa
 206. PZ na dobu určitú alebo neurčitú?
 207. Prerušenie živnosti
 208. Koniec PP a nevyčerpaná dovolenka
 209. Dohodári a koniec roka
 210. Pracovná zmluva???
 211. neskoro predložené vyhlásenie k dani
 212. zamestnávateľ a preradenie na inú prácu
 213. Materská - ukončenie pracovného pomeru
 214. Výplata mzdy v cudzej mene
 215. Novela Zákonníka práce v r. 2007
 216. Odvod do ZP - SZČO
 217. PN-prosim poradte
 218. Zmena trvalého bydliska
 219. pracovna zmluva do 19 hodin tyzdenne
 220. Potvrdenie o príjmoch pre SP - invalidný dôchodca
 221. Este len začínam
 222. vypoved v skusobnej dobe a PN
 223. zápočtový list-aký VZ
 224. P-paragraf pri nepritomnosti v praci
 225. ako to vlastne je
 226. dohoda o ralizácii výberového konania
 227. Invalidný dôchodok o odvody
 228. ODCHODNE - ALTERNATíVY
 229. Externé štúdium
 230. ODCHODNE - ALTERNATíVY
 231. Ukončenie PP po nástupe z RD
 232. Pravdepodobný DVZ pri PN-ke
 233. Stavebni robotnici - -nadcasy
 234. praca v zahranici a dochodok
 235. stavbyvedúci nepodpísal odpracované hodiny
 236. PN a dochodca
 237. Ukončenie zamestnania -prihlásenie
 238. neplatené voľno a odvodové povinnosti
 239. Mzda zamestnanca
 240. Čechy-diéty
 241. Starostlivosť o blízku osobu
 242. zdravotne poistenie a dohodar
 243. Preventívne prehliadky
 244. odvody - konateľ a zamestnanec
 245. odvody - konateľ a zamestnanec
 246. Nahlásenuie dôchodcov
 247. pracovný úraz
 248. Nezamestnaný a pracovná zmluva
 249. zdravotna poistovna a dohodar
 250. Narok na dovolenku - SZCO v zahranici