1. RZD A NČ (3 replies)
 2. Dlhodobá PN - podpis Vyhlásenia k dani (3 replies)
 3. Dohoda študenta (3 replies)
 4. skoncenie prac.pomeru absenciami (5 replies)
 5. Ukončenie roka (10 replies)
 6. plat starostu (3 replies)
 7. odvody do soc.poistovne (1 replies)
 8. Rodinní príslušníci (19 replies)
 9. Soc. poisťovňa - kontrola (1 replies)
 10. zamestnanecká strava zadarmo (9 replies)
 11. vypoved a odstupne (5 replies)
 12. Dovolenka pre zodpovedného zástupcu (6 replies)
 13. nariadené čerpanie dovolenky (5 replies)
 14. Rocne zuct.dane a zdravotne poistenie - dohodar (9 replies)
 15. DDP (5 replies)
 16. Oplatí sa to ? (2 replies)
 17. Školenia (1 replies)
 18. AKO POSTUPOVAT? (1 replies)
 19. Odmeny a odvody z nich (6 replies)
 20. práca na dohodu (9 replies)
 21. Prispievanie na rekreaciu a kulturu (0 replies)
 22. Výpočet DVZ u starobného dôchodcu (2 replies)
 23. vstupná lekárska prehliadka (5 replies)
 24. Dohoda alebo prac.zmluva (0 replies)
 25. počet dní (1 replies)
 26. Zápis do ELDP (12 replies)
 27. prehľad (2 replies)
 28. socialne stipendium (0 replies)
 29. Výpovedná lehota 2 alebo 3 mesiace? (3 replies)
 30. Odpracované dní a nárok na dovolenku (1 replies)
 31. Platovy dekret (1 replies)
 32. dôchodca a DVP (1 replies)
 33. OČR (3 replies)
 34. prebraté účto a mzdy (3 replies)
 35. PN a odchod na starobny dochodok (1 replies)
 36. nárok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 37. Zrážka zo mzdy (2 replies)
 38. DDP a DDS - výber nasporených prostriedkov (10 replies)
 39. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD (5 replies)
 40. Práca dôchodcu pre stavebné sporenie (5 replies)
 41. Výpoveď daná zamestnávateľom (5 replies)
 42. hodinová mzda a mesačná (4 replies)
 43. Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ od 1.1.2007 (5 replies)
 44. Dohody - opakovaná činnosť (1 replies)
 45. Výpočet odvodov (4 replies)
 46. SZCO popri VS-poistenie do zdrav. poistovne (1 replies)
 47. Neuposlúchnutie príkazu nariadeného (30 replies)
 48. zivnost a praca v CR (1 replies)
 49. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok za rok 2005 (7 replies)
 50. doklady pre zamestnanca pri ukonceni PP (2 replies)
 51. vrati sa mi nieco? (7 replies)
 52. zmena adresa s.r.o. (0 replies)
 53. Daň z príjmu FO (7 replies)
 54. SZČO-sociálne a zdravotné poistenie (2 replies)
 55. skoncenie pracovneho pomeru (75 replies)
 56. Vypoveď (1 replies)
 57. príležitostná práca a odvody (0 replies)
 58. Ročné zúčtovanie (51 replies)
 59. účtovníctvo v SVB (1 replies)
 60. potvrdenie o zdanitelnej mzde (27 replies)
 61. Výpoveď daná zamestnávateľom pracovníkovi na PN -ke (10 replies)
 62. Ročné zúčtovanie (38 replies)
 63. Žiadosť o RD (1 replies)
 64. Vdovský dôchodok - vlastný príjem? (7 replies)
 65. Potvrdenie o zamestnaní (3 replies)
 66. ELDP a neplatené voľno (2 replies)
 67. dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 68. TPP+živnosť (2 replies)
 69. Zúčtovanie dane - ktoré príspevky sa zahŕňajú na DDP (29 replies)
 70. Dohoda o používaní mobilu - vzor (2 replies)
 71. Skúšobná doba súrne (2 replies)
 72. Mimoriadne odmeny a priemer pre náhrady (2 replies)
 73. Odstupné (19 replies)
 74. príjem na dohodu - daň zrážková+zálohová (8 replies)
 75. Zákazka v chránenej dielni (0 replies)
 76. oprava mzdy (11 replies)
 77. Súbežné pracovné pomery (3 replies)
 78. Ziadost o RZD-popis pre laikov (5 replies)
 79. seminar (1 replies)
 80. Neodovodnene karne opatrenie (0 replies)
 81. Nahlasenie PN do zdravotnej poistovne (5 replies)
 82. dohoda popri materskej (10 replies)
 83. z akého zárobku vypočítať výšku odstupného? (27 replies)
 84. stravné (2 replies)
 85. Náhrada mzdy pri skoršom skončení PP na dobu určitú. (6 replies)
 86. potvrdenie o strate na zárobku počas PN (0 replies)
 87. Oznámenie o zrážkovej dani (3 replies)
 88. Ročné zúčtovanie - doklady (95 replies)
 89. Konkrétny problém pri odpočte na manželku (11 replies)
 90. Dobrovoľné nemoc. poistenie (1 replies)
 91. RZ dane u študentov a dôchodcov (12 replies)
 92. ročné zúčtovanie dane a vyrovnanie so ZP (4 replies)
 93. Poberateľ dôchodku a odchodné (2 replies)
 94. Materská dovolenka a daňový bonus (5 replies)
 95. Spravny datum na odhlaske SP,ZP (2 replies)
 96. Živnostníci a BOZP (4 replies)
 97. Zahraničný cestovný príkaz (12 replies)
 98. Podiel po skončení PP (6 replies)
 99. Neplatene volno (3 replies)
 100. Nahlásenie nemoci na ZP (13 replies)
 101. aké potvrdenie o príjmoch zdanených zrážkovou daňou? (3 replies)
 102. materska + rod.prispevok (9 replies)
 103. Potrebujeme bezpečnostný projekt? (2 replies)
 104. znalec a odvody alebo živnosť? (1 replies)
 105. Dodatočne odpočitatelná položka (2 replies)
 106. Príspevok za opatrovanie (8 replies)
 107. prehlad o zrazených a odvedených preddavkov na dan (6 replies)
 108. narok na dovolenku pri stahovani (2 replies)
 109. Preplatenie nevyčerp.dovolenky - odvody (3 replies)
 110. zamestnávanie rodinného príslušníka v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 111. nezdaniteľná čiastka 2007 versus "milionárska daň" (26 replies)
 112. Odporúčací list, referencie (0 replies)
 113. zamestnanie manžela (9 replies)
 114. Dôchodca a zdravotné poistenie (1 replies)
 115. Vyživované osoby pri zrážkach-výkon rozhodnutia (3 replies)
 116. Povinnosti po skončení roka? (1 replies)
 117. Zápočet rokov (30 replies)
 118. ZPC CECHY- 600 Sk a menej? - moze byt? (4 replies)
 119. Doba medzi dvoma materskými dovolenkami (3 replies)
 120. cisty priemerny mesacny prijem (4 replies)
 121. Daňvý bonus. (0 replies)
 122. zápočtový list (4 replies)
 123. Kontrola zo sociálky (12 replies)
 124. Oznámenie zamestnávateľovi o uzavretí zmluvy o SDS (11 replies)
 125. Invalidita (5 replies)
 126. výpočet náhrady pri PN (6 replies)
 127. Materská a doklady (2 replies)
 128. Dohoda o vykonaní práce - ročné zúčtovanie dane (26 replies)
 129. Aka forma zmluvneho vztahu??? (28 replies)
 130. Daň. bonus dodatočne (3 replies)
 131. Skončenie zamestnávania (4 replies)
 132. Domácky zamestanec (1 replies)
 133. Nesplnenie oznamovacej povinnosti (4 replies)
 134. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - je správne vyplnené? (10 replies)
 135. nezdanitelna cast zakladu dane na rok 2007 (7 replies)
 136. študijné voľno starostu (0 replies)
 137. Skončenie pracovného pomeru pred jeho začatím (3 replies)
 138. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (10 replies)
 139. potvrdenia pre manzela aby si uplatnil na manzelku nezdanitelne minimum. (18 replies)
 140. Absencia a OČR (0 replies)
 141. TPP A ZIVNOST PLATIA SA SOCIALNE ODVODY ? (2 replies)
 142. čerpanie sociálneho fondu (3 replies)
 143. Zrážková daň (76 replies)
 144. PN - ukončenie tehotenstva (6 replies)
 145. Potvrdenie o príjme - ÚP (2 replies)
 146. Vysluhovy dochodok a odvody (28 replies)
 147. prace neschopna (2 replies)
 148. Ako napísať výpoveď? (13 replies)
 149. Ako zdokladovať príjem k RPD (2 replies)
 150. ZP Dôvera Nitra (17 replies)
 151. Podiely na zisku (1 replies)
 152. IZRAEL (2 replies)
 153. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 154. MZDA (6 replies)
 155. Príspevok zamestnancovi na vzdelanie (8 replies)
 156. Ročné zúčtovanie (1 replies)
 157. chaos s PN (11 replies)
 158. Návrh na skončenie prac. pomeru dohodou - tlačivo (3 replies)
 159. Veľa odprac.hodín (7 replies)
 160. práca na dohodu (4 replies)
 161. SZCO a zamestnanec-rodinny prislušnik (0 replies)
 162. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za 2006 (3 replies)
 163. RZD a manželka s príjmom (2 replies)
 164. povinnosti k príkaznej zmluve (0 replies)
 165. Doklad o výške príjmu - RZZP (4 replies)
 166. Požiadal som o invalidný dôchodok, mám sa hlásiť na úrad práce? (10 replies)
 167. Chyba vo výplate (10 replies)
 168. Čestné prehlásenie (4 replies)
 169. Dlhujú mi mzdu a ani nevedia koľko (11 replies)
 170. Odvody pre dôchodkový vek (1 replies)
 171. Pracovna zmluva-vodic MKD (1 replies)
 172. Smernica (1 replies)
 173. Životné poistnie - ukončenie roka 2006 (0 replies)
 174. Budú nové tlačivá pre ROČNÉ ZÚČTOVANIE dane??? (30 replies)
 175. Výpoveď z dôvodu premeny SZČO na SRO (5 replies)
 176. ročné zúčtovanie dane (35 replies)
 177. potvrdenie zamestnavatela o zamestnancovi na ucely uplatnenia naroku na nemocensku da (18 replies)
 178. Oznámenie zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne o nástupe na materskú (24 replies)
 179. Prispevok zamestnavatela na skukromny MT (0 replies)
 180. Ročné zúčtovanie- zdravotná poisťovňa (7 replies)
 181. Dovolenka 2007 (9 replies)
 182. porušil som pracovnú disciplínu? (4 replies)
 183. OSPRAVEDĽŇUJEM SA (7 replies)
 184. Obsah mzdového listu (1 replies)
 185. Ochrana osobných údajov (0 replies)
 186. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň...... (24 replies)
 187. Help (0 replies)
 188. Sociálny fond - evidencia (5 replies)
 189. Vyradenie z evidencie uchádzača o zamestnanie (0 replies)
 190. FO a odvody na soc.poistenie (6 replies)
 191. Rod. príspevok + prac. pomer (4 replies)
 192. Pracovná zmluva a výpočet DVZ. (0 replies)
 193. Materská a DB (18 replies)
 194. Praca na Dohodu popri zamestnani v tej istej firme (2 replies)
 195. Vymerala mi VšZP preddavky resp. rocne zuctovanie spravne? (9 replies)
 196. Nemame gastro listky ale iba listky na obed s razitkom. (9 replies)
 197. tlaciva (11 replies)
 198. zrážky zo mzdy (1 replies)
 199. Pracovný poriadok (3 replies)
 200. daňový bonus (1 replies)
 201. Zoznam dlznikov socialnej poistovne (3 replies)
 202. Podielová mzda - pridelenie inej práce (1 replies)
 203. RZD (34 replies)
 204. Dovolenka a RD (4 replies)
 205. kolektívna zmluva alebo zástupca zamestnancov? (4 replies)
 206. Exekúcia (3 replies)
 207. Zamestnanie rodninného príslušníka a práca na čierno. (4 replies)
 208. Som SZČO a zamestnanec požiadal o invalidný dôchodok... (10 replies)
 209. Možnost uzavření smluv s více DDS (1 replies)
 210. Odstupné (2 replies)
 211. Návšteva u lekára s dieťaťom (54 replies)
 212. potvrdenie o príjme (21 replies)
 213. Dochádzka a služobné cesty. (4 replies)
 214. Potvrdenie o príjme za rok 2006 (14 replies)
 215. Daňový bonus (6 replies)
 216. Ročné zúčtovanie dane za rok 2006 a nástup do PP v decembri 2006 (1 replies)
 217. Ochrana os.údajov (1 replies)
 218. odpocitatelna polozka - cudzinec (1 replies)
 219. zdanenie úrokov z omeškania (0 replies)
 220. Rocne zuctovanie 2006 (3 replies)
 221. Zmätok po predchodcovi (8 replies)
 222. CELY MESIAC PN A ODVODY (3 replies)
 223. Denný vymeravací základ - dôchodca (2 replies)
 224. VZ pre odvody- ukončenie PP (7 replies)
 225. Aký je rozdiel medzi S.R.O. a FO.? (6 replies)
 226. Doplatok poistneho + opakovane danove priznanie? (0 replies)
 227. Daňový bonus a zrážková daň. (2 replies)
 228. osobné ohodnotenie (0 replies)
 229. Výmera dovolenky pedagóga v neškolskej organizácii (0 replies)
 230. Práca vo sviatok a zároveň v sobotu (5 replies)
 231. materská a SZČO (0 replies)
 232. Ročné hlásenie na DÚ (52 replies)
 233. dohoda o VP (1 replies)
 234. potvrdenie o zdanitelnej mzde 2006 (5 replies)
 235. PN za november 2006 (32 replies)
 236. Mzda ako za odpracovaný deň v prípade návratu zamestnanca zo zahraničia ? (0 replies)
 237. Neodvedená práca (10 replies)
 238. Lekárske prehliadky - preplácanie (2 replies)
 239. stravné § 9 (5 replies)
 240. čiastočne invalidný dôchodca (1 replies)
 241. Narok na prestavku v praci (3 replies)
 242. Žiadosť o vykonanie RZ r. 2006 (5 replies)
 243. Skončenie pracovného pomeru a PN (4 replies)
 244. Okamzita vypoved - problem... (50 replies)
 245. čiastočný invalidný dôchodca - platí štát odvody? (33 replies)
 246. Zrážková daň ponížená o daňový bonus (1 replies)
 247. hodnotenie zamestnancov-podklad (0 replies)
 248. DoVP - odmena za vykonanú prácu (5 replies)
 249. výpočet odvodov do SP (2 replies)
 250. DDP, účelové sporenie,životné poistenie..... (7 replies)