PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dochodca pokracujuci v praci
 2. rodicovsky prispevok a zamestnanie
 3. Maximum pri nemocenských dávkach
 4. Vstupná lekárska prehliadka
 5. hmotná zodpovednost
 6. TPP A DoVP súčasne...
 7. PN a zároveň sviatok
 8. dovolenka-docasne prideleni zamestnanci
 9. výplata mzdy pri nedostatku finančných prostriedkov ak ide firma do konkurzu
 10. okamžitá výpoveď - absencia
 11. Rizikové pracoviská
 12. invalidný dôchodca
 13. výpočet dovolenky
 14. Náročnosť práce a DDP resp minimálna mzda
 15. Práca vo sviatok
 16. poplatky SZČO na VŠZP
 17. pracovná náplň - súrne
 18. Prihlasenie na doch.poistenie a narodenie dietata
 19. cestovne diety
 20. Neodovzdaná PN
 21. mzda na dohodu
 22. Vycislovanie usleho zisku pocas rodicovskej dovolenky
 23. Študent a DOVP
 24. PRACOVNA ZMLUVA
 25. vymeriavaci zaklad zdravotne poistenie
 26. Mzda v pracovnej zmluve
 27. absencia a sviatok
 28. zrážková daň
 29. skončenie PP počas RD
 30. Výpočet čistej mzdy pri exekúciách
 31. zamestnanecké výhody
 32. RZZP
 33. Úraz cestou z práce
 34. "trinasty" plat
 35. ustanovený fond pracovného času
 36. ustanovený fond pracovného času
 37. Minimálna mzda
 38. Sadzby stravného
 39. Výpočet mzdy.
 40. Doplatenie chýbajúceho poistenia
 41. nenastúpenie zamestnancov
 42. Pracujúci starobný dôchodca a PN
 43. pohovor
 44. PP + DoOVP u jedneho zam.
 45. Úkolová mzda
 46. priemerny zarobok
 47. ukončenie pracovného pomeru
 48. nastup na matersku
 49. služobná cesta
 50. dohodari - skončenie dohody
 51. PP na skrátený úväzok
 52. Dovolenka z minulého roku - dokedy vyčerpať?
 53. Koniec MD - začiatok RD
 54. Priemer pre náhrady a úkolová mzda
 55. zložka zamestnanca
 56. Neplatené voľno - odvod poistného
 57. Návrat zamestnankyne z RD
 58. cestovne nahrady cez vikend
 59. Odmena konateľovi
 60. Úkolová mzda
 61. vypoved zamestnanca
 62. Určenie RO - náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti zamestnanca
 63. oznámenie do zdravotnej poistovne
 64. pracovna zmluva učiteľa
 65. Práca mimo miesta dohodnutého v PZ
 66. Opatrovateľské a ZŤP
 67. dpo a nemocenske od 1.8.2006
 68. Invalidný zamestnanec
 69. zmena poistovne k 30.9.2006
 70. Odovzdanie mesačného výkazu do Soc.poistovne
 71. Kontrolný systém miezd - interná smernica
 72. Vyhlásenie na zdanenie prijmov FO...
 73. Dočasné pridelenie zamestnanca
 74. Dohodári a prehlad na DU
 75. Štatistický výkaz Prod 3-04
 76. Krátenie dovolenky
 77. zamestnanecka rada
 78. Hromadné oznámenie o poistencoch
 79. Rozhodujúce obdobie
 80. Dohoda na jeden mesiac
 81. Daňový bonus-dieťa mojej manželky
 82. stanovenie priemerného počtu pracovníkov
 83. Oznámenie o zrazení preddavku vyberaného zrážkou
 84. Odstupné
 85. cestovne nahrady
 86. Akceptačný list - vzor
 87. Nahlasovanie sobáša na SP
 88. Zamestnanci pridelení na prácu k inému zamestnávateľovi
 89. Výpovedná lehota
 90. Mesačný výkaz - SOC.POISTOVNA
 91. Nárok na materskú
 92. VZ na zdravotné poistenie
 93. Mzdové zvýhodnenie za prácu v zdraviu škodlivom prostredí
 94. tehotna zamestnankyna
 95. splatenie skody
 96. zmeny v prac.zmluve a výplat. páska
 97. Zrazky zo mzdy - exekucia
 98. Vykaz pre Soc.poisť. k 31.12.
 99. SZČO bez odvodov do SP a materská
 100. materská počas "rodičovskej"
 101. Obsah pracovnej zmluvy
 102. Nezamestnaný a DoVP
 103. čo urobiť?
 104. odvody do SP
 105. rozdiel medzi dohodou a BPŠ
 106. Zahraničný prednášajúci - ako ho vyplatiť ?
 107. výpočet PN
 108. Miesto výkonu práce a náklady na ubytovanie
 109. DoVP - odhlásenie
 110. odvody do 2.piliera
 111. odvody do 2.piliiera
 112. ELDP-zmena sídla firmy
 113. Pracovny uraz
 114. Nemocenské
 115. Minimálna mzda
 116. Preradenie po ukončení štúdia
 117. Dovolenka
 118. Spotreba PHL
 119. Nárok na dovolenku
 120. DOVP - dátum vyplatenia mzdy
 121. zamestnanec z ČR a Poľska
 122. Preddavok na ZP menej ako 100,-Sk
 123. dôchodca a DOVP
 124. Pracovný čas v doprave
 125. vyplata mzdy
 126. Zápočtový list - kde hľadať?
 127. Ako ho donútiť?
 128. Práca nadčas
 129. Zmena pracovneho zaradenia
 130. príspevok zo SF na stravné lístky
 131. Okamžitá výpoveď počas PN ??????
 132. minimalna mzda 4000Sk(!)
 133. Vyživované osoby
 134. Odmena členom dozornej rady
 135. Výživné a exekúcie
 136. Ochrana osobných údajov
 137. Daňový bonus a nezdaniteľná časť
 138. pracovna cesta a stravny listok
 139. Cudzinec ako zamestnanec
 140. Ako vylepšiť svoju prácu?
 141. Neplatene volno
 142. Neplatené voľno - skrátený úväzok
 143. Maximálny VZ pre ZP v roku 2007
 144. DOVP - minimálna odmena - mzda????
 145. Práca nadčas vo sviatok
 146. ochranny kryt
 147. Práca v zahraničí - slovenský zamestnávateľ
 148. ukončenie PP
 149. Dá sa dohodnúť mzda v čistom?
 150. Minimálna mzda-dodatok k zmluve
 151. ošetrovné
 152. DDP/DDS odpočítateľná položka
 153. na kolko dni dovolenky mam narok?
 154. Určenie výživného
 155. Cestovné náhrady ako počítať?
 156. Nové tlačivo - záznam o úraze
 157. Daňový bonus a daňový úrad
 158. vypocet mzdy
 159. exekúcia
 160. dodatok
 161. darovanie krvi
 162. Zamestnávanie ZPS
 163. Zamestnávanie ZPS
 164. S Z Č O - odvody po N O V O M od 1.10.2006
 165. Nemocenské poistenie - ZŤP
 166. nemocenské poistenie
 167. tlačivo - započet rokov
 168. náhrada pri neplatnom skončení PP
 169. Výpočet odpracovaných dní do Zápočtového listu
 170. tlačivo -potvrdenie o zúčt. a vypt. príjmoch FO
 171. Doručenie-skúš.doba
 172. Odstupné po materskej dovolenke
 173. Ukončenie prac.pomeru výpovedou
 174. PN
 175. Rozhodujúce obdobie - náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti
 176. Definícia čistého príjmu
 177. čistý príjem: ako je definovaný (bonusy, nepeňažné odmeny, cestovné nadlimity,...)
 178. VYPOVED
 179. dovolenka
 180. 2 pracovné pomery a PN
 181. vymeriavací základ
 182. Výpočet hodinovky
 183. ELDP
 184. Nezdanitelna cast mzdy - dohoda studenta
 185. ELDP
 186. Úkolová mzda
 187. PN zamestnanca
 188. Odchod do dôchodku
 189. PN - oznámenie zamestnávateľovi
 190. Ukončenie rodičovskej dovolenky
 191. OČR-iný rod.príslušník
 192. DPO nemocenské
 193. mzda ekonomky
 194. Zaúčtovanie stravného pri pracovnej ceste
 195. Uplatnenie daňového bonusu
 196. Registračný list
 197. materská pri umrtí jedného z dvojičiek
 198. Ukončenie PP v skúš. dobe ...
 199. III.pilier - odvody
 200. Ako ďalej.
 201. Materské
 202. odvody do sociálnej poisťovni pri spätnom doručení starobného dôchodku
 203. pracovná zmluva a mzdový predpis
 204. Náhrada mzdy za pohreb
 205. Pomoc začinajúcej mzdárke
 206. Dohoda o vykonaní práce
 207. Príplatky
 208. minimálna mzda
 209. Vypocet cistej mzdy 1.7.2006
 210. Stupeň náročnosti práce - vodič MKD
 211. minimálny VZ - nárok na vrátenie
 212. konatel - zamestnanec
 213. Kto bude vyplácať materskú!
 214. DOVOLENKA
 215. zastupovanie predavačky a DOVP
 216. Praca vo sviatok, v nedelu
 217. Súbeh 2 zamestnaní a maximálny VZ
 218. Minimálna mzda
 219. absencia
 220. Okamžitá výpoveď
 221. Daňový bonus
 222. výpoveď-súrne
 223. Odvody čiastočne invalidného zamestnanca
 224. TPP a DoVP nezd.časť?
 225. žena na materskej a SP a ZP
 226. TPP + SCZO + praca na dohodu
 227. co s tým
 228. príspevok zamestnancom
 229. odmena po skončení RP
 230. Kalendárne dni vo výkazoch SP a ZP
 231. výpoveď počas PN
 232. Kedy do dôchodku?
 233. Prihlásenie - úrad na ochranu osobných údajov
 234. Má nárok na podporu?
 235. odmena
 236. Zmena v stravovaní zamestnancov
 237. Pracovná zmluva
 238. Nové vymeriavacie základy pre SZČO
 239. rocne zuctovanie za rok 2006
 240. Daň z príjmu
 241. koniec MD a následne PN
 242. Exekúcia
 243. Vrátenie omylom zaplatených preddavkov poistného na ZP
 244. starobny dochodok+DNP
 245. hodnotenie zamestnancov
 246. Ukončenie PP
 247. Poistenie v nezamestnanosti
 248. Preplatenie dovolenky
 249. Povinné zamestnávanie občanov ZŤP
 250. zamestnanec z Bulharska